• Novinky

            • Šiestaci sa učili umeniu rozprávať sa

            • O tom, že dialóg je možný aj medzi seniormi (študenti Univerzity tretieho veku na Žilinskej univerzite) a juniormi (šiestaci zo Zaymusky) sa všetci prítomní presvedčili počas spoločných aktivít vo štvrtok 25.4.2019. Na medzigeneračnom workshope s názvom UMENIE ROZPRÁVAŤ SA si vyskúšali verbálnu aj neverbálnu komunikáciu, kompromis aj asertivitu. Vyskúšali si, že keď vzájomný dialóg obsahuje toleranciu, aktívne počúvanie, očný kontakt, prijatie, úctu, ale i humor, dosiahnutie spoločného cieľa je oveľa jednoduchšie... 

              Veríme, že spolupráca žiakov Zaymusky so študentmi Univerzity tretieho veku sa bude aj naďalej rozvíjať a že naši žiaci raz dosiahnu nielen umenie ROZPRÁVAŤ SA, ale aj umenie ŽIŤ.
              Mgr. Ivana Kačurová  

            • Shakespeare΄s Day na prvom stupni

            • Dňa 16.4.2019 sa na našej škole konala súťaž Shakespeare's Day v anglickej recitácii. Súťažili prevažne štvrtáci, no zúčastnili sa aj dve tretiačky a jedna druháčka. Celkovo súťažilo 21 žiakov. Tu sú stupne víťazov:

              1. miesto: Lucia Mičicová 4. D

              2. miesto: Šimon Dusa 4. B, Jana Bodoríková 4.D

              3. miesto: Lucia Hudáková 4. A, Mária Elisabeth Kavcová 3. B

              Porota udelila aj tri špeciálne ocenenia za dobrú recitáciu: Mária Beniačová 4.D, Hanka Páleníková 2.A, Kristína Čižmáriková 4. A

              Mgr. Monika Miková

            • Riaditeľské voľno

            • Vážení rodičia, milí žiaci. Dňa 24.4.2019, v stredu po Veľkonočných prázdninách, nie je vyučovanie z dôvodu Metodického dňa učiteľov všetkých cirkevných škôl Žilinskej diecézy. V prevádzke nie je ani ŠJ, ani ŠKD. Učitelia sa na svojich žiakov tešia už vo štvrtok 25.4.2019 v obvyklom režime.
              Požehnané sviatky Ježišovho vzkriesenia praje celý kolektív zamestnancov CZŠ R.Zaymusa.

            • Slávik Slovenska

            • Dňa 9.4. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže "Slávik Slovenska".

              Všetkým súťažiacim ďakujeme za dobrú prípravu pri nácviku piesní a prajeme ešte veľa pekných chvíľ prežitých s ľudovými piesňami. 

              Výsledky súťaže :

              1. Kategória (1. - 3. ročníky) 

              1. Anna Páleníková,  2. A 

              2. Magdaléna Kocifajová, 1. B

              3. Anna Humajová, 1. A

              2. Kategória ( 4. - 6. ročníky) 

              1. Viktória Vojteková, 4. D 

              2. Liliana Kopásková, 5. A

              3. Katarína Veselovská, 4. A 

              Mgr. Gabriela Bobuľová

            • PytAgoRiÁDA 2019

            • V tomto roku sa na okresnom kole Pytagoriády (obľúbená matematická súťaž) najviac darilo našim piatakom: 2.miesto Dávid Gottwald, 5.miesto Tomáš Filp, 8.miesto Oliver Hrbáň. Gratulujeme!

              Pochvala a uznanie patrí aj ďalším úspešným riešiteľom z okresného kola:
              3.ročník - Kavcová Mária Elisabeth, Hlivjáková Markéta, Berki Mária, Vladárová Natália
              4.ročník - Kusovská Adela
              5.ročník - Mladšíková Zuzana, Zánický Jakub, Heltová Adela
              8.ročník - Ondrušková Nina, Birčáková Kamila

            • Čas zápisu do 1. ročníka je tu!

            • V dňoch 11. a 12.4.2019 od 14:00 do 18:00 budete môcť zapísať svoje ratolesti ako záujemcov o prijatie do budúceho prvého ročníka. Dovoľte nám pripomenúť Vám pár skutočností:
              - poradie, v ktorom prídete na zápis, v žiadnom prípade nemá vplyv na prijatie či neprijatie žiaka na školu
              - na zápise musí byť prítomný aj Váš predškolák, ktorý s našimi učiteľkami absolvuje preverenie jeho školskej zrelosti
              - zápis urýchlite, ak predtým doma vyplníte Elektronickú prihlášku
              - k zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a Váš občiansky preukaz (kontrola údajov na Zápisnom lístku - prihláške)
              - ak máte správy z vyšetrení z centier ped.-psych. poradenstva a prevencie, je potrebné ich priniesť

              Tešíme sa na Vás!

            • Púť šiestakov

            • Zatiaľ čo deviataci na Zaymuske absolvovali svoju prvú vážnu životnú skúšku (celoslovenské Testovanie 9), ich mladší spolužiaci putovali do Skalného sanktuária Božieho Milosrdenstva na horu Butkov. Krížovú cestu, ktorú sa počas svojej púte modlili, obetovali aj za nich...

              Našich 50 pútnikov prišiel osobne pozdraviť a o histórii Butkova porozprávať aj pán Anton Barcík, generálny riaditeľ cementárne Ladce, ktorý výraznou mierou prispel k výstavbe tohto neobyčajného pútnického miesta.  

              Veríme, že sa šiestaci vrátili naplnení väčším odhodlaním pre DOBRO a s úprimnejšou dôverou v Božie milosrdenstvo.  

              Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Mt 5,7