• Novinky

      • Formačný deň 9.B

      • 23. 01. 2020 sa uskutočnil formačný deň 9. B triedy pod vedením manželov Hendrichovcov. Porozprávali nám o živote patróna našej triedy sv. Krištofa, o živote Dominika Savia a dona Bosca.

       V krátkom filme nám predstavili svoje misijné účinkovanie na africkom kontinente, ktoré sa nieslo v duchu slov sestry Matky Terezy: "Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých." Zo zaujímavých spoločných aktivít vznikol plagát, ktorý nám bude pripomínať tieto slová aj v škole. Záver formačného dňa sme ukončili svätou omšou v katedrále Najsvätejšej Trojice.  Mgr. Ján Berešík

      • Naši turisti na Hrebienku

      • V sobotu 18.1. 2020 sme navštívili ľadové domy na Hrebienku. Kochali sme sa krásou Notre-Dame a krásnymi ľadovými sochami, ktoré práve vytvárali umelci z celého sveta. Užili sme si snehu i teplého zimného slniečka. Mgr. Katarína Križňanová

      • Exkurzia v Budatíne

      • Dňa 15.1.2020 deti z 3.A triedy navštívili výstavu "Stavovce Slovenska", ktorú sprístupnilo Považské múzeum v Budatíne. Žiaci mali možnosť vidieť trojrozmerné exponáty rôznych vtákov a cicavcov. Po prehliadke sa konal workshop, kde deti zaujímavou formou precvičovali poznatky o zvieratách, ktoré sa dozvedeli pri komentovanej prehliadke. Žiaci si okrem zážitkovej výučby prírodovedy, odniesli domov vlastnoručne vymodelované krmivá pre vtáčiky. Mgr. Anna Kucharová

      • Formačný deň 2.A

      • 9. 1. 2020 sa uskutočnil formačný deň žiakov 2. A triedy pod vedením manželov Hendrichovcov. Pútavou formou  nám porozprávali o živote našich patrónov, ktorými sú Dominik Savio a Don Bosco. Zo zaujímavých spoločných aktivít vznikol plagát, s ktorým budeme pracovať aj v škole. Záver formačného dňa sme ukončili svätou omšou v kostole. Ďakujeme Barborke a Jakubovi za obohacujúce a príjemne strávené dopoludnie. Aj dnešný deň nám pomohol k vzájomnému spoznávaniu sa a budovaniu dobrých vzťahov v našej triede. Mgr. Gabriela Trúchla

      • Sánkovačka v ŠKD

      • Dňa 13. 1. 2020 sa deti tešili z prvého napadaného snehu v novom roku. Prváci postavili snehuliaka, sánkovali sa  a bobovali na Studničkách. Neodradil ich mokrý sneh, ani to, že ho na svahu bolo pomenej. Dúfame, že sniežik nám ešte napadne a sánkovačku si zopakujeme. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Požehnanie priestorov školy

      • Nový rok 2020 na Zaymuske začal požehnane. Po rannej svätej omši páni kapláni Tomáš a Martin v sprievode miništrantov požehnali priestory školy - triedy, učebne, kancelárie, chodby, telocvičňu i šatňu. Modlitba požehnania spolu s vôňou tymiánu naplnili nielen miestnosti, ale aj naše srdcia. 

      • Hudobný workshop - záverečná pieseň

      • Nedávno sa na našej škole uskutočnil gospelový workshop. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci z našej školy, žiaci z partnerskej českej školy - z Biskupského gymnázia v Ostrave, gospelová speváčka Slávka Tkáčová i spevák zoskupenia Kapucíni Michal Hirko. Okrem spoločného koncertu, sme dostali od našich priateľov ďalší milý darček - krátke video spoločne vymyslenej a naspievanej piesne. 

       Vďaka, Pane, za dary a talenty, ktoré si nám dal. Ďakujeme za radosť, ktorú môžeme spolu prežívať. Ďakujeme za dar priateľstva a špeciálne za dar hudby..

      • Triedne adventné koncerty

      • Stalo sa peknou tradíciou, že na hodinách hudobnej výchovy si v triedach organizujeme adventné koncerty.

       Hudobne nadaní žiaci majú pre svojich spolužiakov pripravený program. Hrajú na hudobných nástrojoch, ale aj tancujú, spievajú. V niektorých triedach sa zapojili do vianočného programu v triede všetci žiaci. Mgr. A. Hrdá

      • Africký umelec na Zaymuske

      • Najväčšiu pravidelnú dobrovoľnícku akciu na Slovensku - koledovanie Dobrej noviny už 25 rokov organizuje hnutie eRko. V prvých rokoch koledovania podporili aj mladého keňana Adama Masavu, ktorý sa vďaka pomoci zo Slovenska dostal z extrémne chudobného života v slume Mukuru v meste Nairobi. A práve Adam Masava bol piatok 20.12. na Zaymuske!  

       Adam Masava najprv porozprával svoj príbeh, v ktorom naši žiaci zistili, že aj deti môžu pomôcť zmeniť život niekomu inému. Aj oni môžu spôsobiť, že niekde v Afrike sa otvorí škola pre chudobných, postaví sa ošetrovňa, pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť zdravotnú starostlivosť, vykope sa studňa, ktorá zachráni stovky životov... Adamov príbeh umelca z ulice, ktorému slovenské deti zmenili život, má aj pokračovanie. On sám začal pomáhať ďalším chudobným deťom a ich rodinám, aby ich život bol dôstojnejší...  

       Druhou časťou jeho návštevy bol workshop, na ktorom si naši žiaci mohli sami vyskúšať to, ako Adam učí tvoriť deti v Afrike. Naučili sa namaľovať jednoduchý obraz v štýle impresionizmu. Pridanou hodnotou okrem misijného rozmeru bolo nepochybne aj precvičenie angličtiny, pretože to bol jazyk, v ktorom Adam viedol workshop. Za spoluprácu ďakujeme koordinátorom Dobrej noviny z eRka - Lucke Jantošovičovej a Jozefovi Magdovi. Viac informácií o Dobrej novine ponúka link nižšie.

      • Trieda mladých inžinierov

      • Vo štvrtok 19.12. žiaci 7.A absolvovali prednášku o nových technológiách, bezpečnostných prvkoch v autách a celkovo o bezpečnosti cestnej premávky. Potom nasledovala kreatívna časť, kedy si žiaci precvičili svoje manuálne zručnosti s využitím prvkov techniky, fyziky aj informatiky. Skladali svoje vlastné autíčko, na ktorom si overili fungovanie jedného z bezpečnostných prvkov – automatické zastavenie pred prekážkou.

       Tento workshop zrealizovala na našej škole firma MOBIS, ktorá je dodávateľom súčastí áut pre firmu KIA. Všetkých žiakov veľmi potešilo, že poskladané autíčko si mohli nechať a že prežili v škole netradičný zábavno-náučný čas.

      • Vianočná besiedka ŠKD

      • Dňa 17.12. sme sa v predvianočnom čase stretli s rodičmi a priateľmi školy na Vianočnej besiedke. Deti si pod vedením pani vychovávateliek pripravili pestrý a bohatý program plný vianočných piesní, kolied, vinšov a tancov.

       Blížiace sa sviatky narodenia nášho Pána si deti uctili aj divadelným podaním štvrtákov pod vedením pani vychovávateľky Ivanišovej a tradície narodenia Ježiška s pastierskymi vinšami a koledníkmi prichystali deti pod vedením pani vychovávateľky Bielečkovej. Traja králi a koledníci s novoročnými vinšami zakončili celú atmosféru vianočnej besiedky. Na záver nám zaspievali deti vianočné koledy pod vedením pani učiteľky Mikovej. Piesňou Tichá noc sme sa rozlúčili so všetkými zúčastnenými a popriali si šťastné a požehnané Vianočné sviatky. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Vianočné trhy na Zaymuske

      • Vo vestibule školy rozvoniavali oblátky, zneli tóny vianočných piesní a stoly sa prehýbali pod záľahou výrobkov našich šikovných žiakov. V pondelok 16.12. si na tradičných vianočných trhoch mohli žiaci a ich rodičia kúpiť krásne hande-made výrobky, ochutnať vianočný punč, či stretnúť sa v príjemnej atmosfére a navzájom sa porozprávať.

       Každoročne sa celý výťažok z predaja použije na podporu charitatívnych aktivít. Naši žiaci sa tak naučia, že aj oni svojou troškou môžu niekomu pomôcť žiť lepší život. Celkovo sa na vianočných trhoch vyzbieralo 810€. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o zdarný priebeh tejto akcie.