• Novinky

      • Zaymuska na online svätej omši Pápežských misijných diel

      • Spolupráca Zaymusky a Pápežských misijných diel (PMD) trvá už niekoľko rokov. Z našich tradičných školských vianočných trhov sme podporovali misijné diela detí vo svete, zbierali sme poštové známky pre misie, zorganizovali besedu s riaditeľom Pápežských misijných diel na Slovensku o. Ivanom Kňazem, modlili sme sa v školskej kaplnke pred ikonou Panny Márie, Matky Ticha, misijné projekty sme podporili aj výťažkom z predaja čokoládových tyčiniek...

       Každú nedeľu vysiela o. Ivan z Kaplnky Svetla v sídle PMD v Bratislave o 11:00 svätú omšu pre deti. Aj počas nej prináša na Slovensko príchuť misií - vysvetľuje, ako prebiehajú niektoré časti svätej omše v Afrike či v Ázii, ponúka deťom možnosť zapojiť sa jednoduchými aktivitami do života univerzálnej Cirkvi.   

       V nedeľu 17.1. vyzval deti, aby nahrali jednoduché video vyznanie, v ktorom by povedali o tom, že náš krst je darom a že Boh nás má rád. Počas týždňa sa do tejto aktivity zapojilo 36 žiakov 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B a 3.A. Nasledujúcu nedeľu 24.1. bola odslúžená svätá omša nielen za všetkých online prítomných, ale aj za všetky zapojené deti a ich rodiny. O. Ivan Kňaze pozdravil špeciálne našu Zaymusku (klik na spustenie videa), z ktorej mu prišlo najviac videí. Po jej skončení youtube kanál Pápežských misijných diel zverejnil spoločné 7 minútové video so všetkými zapojenými deťmi. Mgr. Ivana Kačurová 

      • Vzdelávame sa i počas pandémie

      • Dňa 19.1.2021 sa uskutočnil online workshop pre učiteľov Zaymusky. Bol zameraný na zlepšenie komunikačných zručností pedagógov a odborných zamestnancov. Tento workshop viedla psychologička, odborníčka na arteterapiu, Mgr. Bronislava Plešková. Projekt, ktorý na Zaymuske vznikol za účelom skvalitnenia práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, podporila Nadácia pre deti Slovenska z programu Kto chýba? Mgr. Jana Hanuliaková 

      • ŠKD a ŠJ od 18.1.2021 v prevádzke v obmedzenom režime

      • Na základe odporúčania ministra školstva a so súhlasom nášho zriaďovateľa, je od 18.1.2021 na Zaymuske v prevádzke ŠKD a ŠJ pre žiakov rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorých povaha práce neumožňuje home office.

       Naša škola chce aj týmto spôsobom pomôcť v boji proti pandémii COVID-19. Chceme vyjadriť vďaku a rešpekt všetkým, ktorí pre nás ostatných pracujú a riskujú v prvej línii... 

       Počas prevádzky našich zariadení dodržiavame prísne epidemiologické opatrenia a od stredy 27.1. je povinnosťou rodiča prítomného žiaka preukázať sa aj negatívnym antigénovým testom z posledného celoplošného skríningu (alebo potvrdením o prekonaní COVIDu nie starším ako 3 mesiace). 

      • Vyhodnotenie Vianočnej súťaže ŽŠR

      • Milí Zaymusáci. Ešte počas vianočných prázdnin sme Vás na stránke školy informovali o súťaži ,,Nakresli alebo odfoť, ako kreatívne tráviš tohtoročné vianočné prázdniny.” Do súťaže sa zapojilo naozaj veľa žiakov, čo nás veľmi potešilo. Posielali ste nám fotografie a kresby rôznych aktivít, ktorými ste trávili prázdninový čas. Napríklad upratovanie, zbieranie odpadkov v prírode, turistika, lyžovanie, štiepanie dreva či bicyklovanie. Iní z vás zasa využili voľný čas v podobe kreslenia, hry na klavíri, husliach či gitare, pečenia perníčkov a koláčikov, zdobenia stromčeka, vyrábania, pletenia alebo aj hrania spoločenských hier. 

       Všetky vaše fotky a kresby sme si dôkladne prezreli a vyžrebovali sme dvoch víťazov: Daniel Štefanec (1.B) a  Paulínka Čižmáriková (5.A). Víťazi dostanú malú odmenu, keď sa vrátime do školy. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť.  Vaša Žiacka školská rada

      • Medzigeneračný workshop s Univerzitou 3. veku

      • Dňa 17.12.2020 sa uskutočnil ďalší medzigeneračný workshop, tentokrát v 6.B triede na tému Zábavné experimenty. Spolupráca Zaymusky a Univerzity tretieho veku má už svoju tradíciu. Avšak po prvýkrát sa workshop konal online, prostredníctvom programu zoom meeting.

       Koordinátorka Univerzity 3. veku pani Janka Trabalíková viedla online hodinu spoločne so svojimi študentkami Evkou a Gabikou. Celý workshop sa niesol v znamení fyzikálnych pokusov zasadených v rozprávkovom príbehu. Žiaci pri riešení pokusov mali možnosť prejaviť svoju fantáziu, ale i skúsenosti z bežného života, pretože na pokusy sa využívali najmä predmety z domácnosti. Všetci žiaci 6. B triedy na tejto online hodine získali vedomosti potrebné pre ich ďalšie štúdium fyziky v 6. ročníku a najmä dobrý pocit, ktorý sa prejavil na ich usmiatych tvárach. Ďakujeme pánovi riaditeľovi za sprostredkovanie online workshopu. Mgr. Lenka Kubová

      • Návrat do škôl 2021

      • Ministerstvo školstva v tejto chvíli (4.1.2021, 18:30) zverejnilo predbežný návrh otvárania škôl v januári - ide zatiaľ len o predbežný návrh rezortu školstva:

       Od 4. januára materské školy pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom sú buď uzatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny.

       Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. „Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené,“ upresnil minister školstva.

       Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:

       Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

       Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.

       Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

       Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa plošné pretestovanie presunulo na 22. – 24. januára 2021.

       Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

       KLASIFIKÁCIA

       Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii žiaka. „Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca. Učitelia tak nemusia prvé týždne po otvorení škôl mať pocit, že treba „naháňať známky.“ Nie je to potrebné. Ak má žiak známky z prvého polroku a je potrebné, aby získal ďalšiu známku, je možné ho do 31. marca hodnotiť,“ povedal minister školstva. Následne bude žiakovi táto známka zapísaná do prvého polroka a bude mu uzavretá konečná známka za prvý polrok.

       TESTOVANIE PRE 5. A 9. ROČNÍK

       „Čo sa týka testovania piatakov a deviatakov, testovanie sa pre žiakov 5. ročníka ruší. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna,“ priblížil minister školstva.

       PRIJÍMACIE KONANIE

       Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája).

       Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).