• Novinky

      • #JerusalemaChallenge

      • ​​​​V rámci adaptačného týždňa sme sa triedy 5.A, 5.B, 6.A 1.skupina, 6.B, 9.A a 9.B 2.skupina zapojili do tanečnej výzvy #JerusalemaChallenge, ktorá sa realizuje na celom svete od februára 2020. Na internete ste mohli vidieť choreografie zo všetkých možných krajín, národností, škôl či zamestnaní. Od rehoľníkov, zdravotníkov v testovacích centrách, policajtov, žiakov či letiskového personálu...

       A keďže v škole je žiak "nielen učením živý", vďaka pani učiteľke Korinke Bielikovej si teraz môžete pozrieť Zaymusácku Jerusalemu...

       Vedeli ste?

       Pieseň od Kgaogelo Moagiho, známejšieho ako DJ Master KG, v podaní speváčky Nocembo Zikode, bola vydaná v októbri 2019 a stala sa okamžite hitom. Vo februári 2020, keď sa začali prvé obmedzenia kvôli koronavírusu, skupina priateľov v Angole natočila chytľavé video, v ktorom tancujú na pieseň Jerusalema. Keď pandémia koronavírusu uzamkla svet, gospel - housová pieseň prerazila hranice.

       Pieseň v IsiZulu, jednom z 11 juhoafrických národných jazykov, je modlitbou k Bohu, aby mohol speváčku zaviesť do svätého mesta Jeruzalem. „Jeruzalem je môj domov, stráž ma, kráčaj so mnou, nenechaj ma tu, moje kráľovstvo tu nie je...“

      • Beseda s poradcom prezidentky

      • Dňa 4.5. 2021 medzi nás až z ďalekého Prešova zavítal vzácny hosť Mgr. Viktor Teru. Viktor pochádza z Maďarska, ale dlhé roky žije na Slovensku. Jeho životný príbeh, v ktorom sa chlapec zo skromných rómskych pomerov vďaka úsiliu a vzdelaniu stal poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej, je inšpirujúci a motivujúci pre mnohých mladých ľudí na Slovensku. A práve o tento príbeh, o nádej a o nevzdávaní sa pri žiadnych prekážkach, sa podelil so žiakmi ôsmeho ročníka na Zaymuske.

       Bližšie nám priblížil aj svoju prácu mentora pre mladých dospelých a tiež prácu v tíme pani prezidentky, od ktorej nám priniesol srdečný pozdrav. Povedal nám aj o činnosti Rómskeho vzdelávacieho fondu a zdôraznil to, čo posúva dopredu mnohých mladých ľudí: „Nikdy sa nevzdávaj!“ 

       Verím, že každý jeden z nás z tohto spoločného stretnutia odchádzal obohatený a s novou chuťou zobrať svoj život pevne do svojich rúk... Bc. Sarah Štefanková

       Ak by ste sa o Viktorovi chceli dozvedieť viac, nižšie sú linky na články (aj) o ňom.
       "Bezrúškové" fotky prebraté z článku z Dennika N.

      • Workshop z VÚDPaP-u

      • Dňa 7.5.2021 sa na našej škole uskutočnil zážitkový workshop pre pedagógov zameraný na pochopenie, pomoc a prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

       Workshop bol vedený Mgr. Beátou Likeovou z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie z Bratislavy. Bol hradený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci projektu Kto chýba?, do ktorého je naša škola počas celého školského roku zapojená. Mgr. Jana Hanuliaková 

      • Návšteva o. biskupa Tomáša Galisa v Zaymuske

      • V utorok 11.5.2021 o. biskup Tomáš Galis navštívil našu školu. Keďže epidemiologické podmienky ešte stále nedovoľujú zhromaždenia väčšieho počtu osôb, vo vestibule ho privítali zástupcovia - tretiaci z 3.B. Otec biskup práve ich triedu na chvíľu navštívil, porozprával sa so žiakmi a zaželal im pred blížiacim sa prvým svätým prijímaním, aby nikdy nezanechli život s Ježišom.

       Otec biskup si potom prezrel zrekonštruovanú jedáleň a kuchyňu, pozdravil a povzbudil pani kuchárky v ich práci. Chvíľu modlitby strávil v našej školskej kaplnke, prezrel si chodby a nástenky a v riaditeľni sa s vedením školy okrem iného rozprával o úlohách cirkevného školstva a o kvalite žilinských cirkevných škôl. 

       Na stretnutí s pedagógmi zdôraznil úlohu pedagógov byť pre žiakov vzormi v nasledovaní Krista a úlohu nás všetkých byť Ježišovými učeníkmi v každom veku. V spoločnej modlitbe zveril celú Zaymusku pod ochranu Panny Márie. 

       Otec biskup, ďakujeme za Vašu návštevu, požehnanie i povzbudenie. Vyprosujeme Vám pevné zdravie a plnosť Ducha Svätého pri riadení Žilinskej diecézy. 

      • Projekt Nečakané veci v škole

      • V tomto roku sa znovu stretneme so žiakmi a učiteľmi partnerskej školy - Biskupského gymnázia v Ostrave. Po nezabudnuteľnom hudobnom workshope a koncerte v novembri 2019 chystáme opäť niečo netradičné! V najnovšom projekte, ktorý bol podporený z Fondu malých projektov cezhraničnej spolupráce EÚ, sa uskutoční v Zaymuske séria úžasných chemicko - fyzikálnych šou a do školy prinesieme aj planetárium... 

       V druhej časti projektu sa vyberieme do ulíc Žiliny a Ostravy, kde žiaci budú v skupinkách tvoriť videoreportáže o tom, aké nečakané veci náhodní okoloidúci zažili počas svojich školských rokov... O všetkom vás budeme informovať na našom webe, aj na FB stránke školy "Naša Zaymuska".

       Prajeme si, aby tento projekt nebol prerušený žiadnym lockdownom ani uzavretými hranicami, a aby žiaci mohli v škole zažiť niečo super - niečo, čo by vôbec nečakali...   

      • Vynovené ihrisko ŠKD

      • Pri návrate žiakov na prezenčné vyučovanie čakalo deti milé prekvapenie. Ihrisko s preliezkami škola doplnila novou dopadovou plochou. Deti z ŠKD sa tak budú môcť hrať v bezpečnejšom prostredí. 

       Ďakujeme pánom školníkom Chupkovi a Staňovi za kvalitnú prácu, ktorú odviedli. 

      • Deň Zeme

      • Tohto roku sme si pripomenuli 50. výročie Dňa Zeme. Téma je celosvetovo vysoko aktuálna. Na jej dôležitosť upozornil aj pápež František vo svojej encyklike „Laudato Si“ (v preklade Pochválen buď).

       Svätý otec v nej vysvetľuje, aby sme prírodu chápali ako nádhernú knihu, v ktorej k nám hovorí Boh a odovzdáva nám niečo zo svojej krásy a dobroty: „Lebo z veľkosti a krásy stvorení sa úsudkom poznáva ich Stvoriteľ“ (Múd 13, 5)

       22.4.2021 sa ochrane našej Zeme venovali aj naši žiaci nielen na vyučovacích hodinách ale i v ŠKD: prevetrávali vedomosti v zaujímavom kvíze, čistili okolie školy, pripomenuli si dôležitosť triedenia odpadu a vyrábali kreatívne plagáty na danú tému. Triedni učitelia a ŠKD

       Velebte Pána, všetky jeho diela; chváľte a vyvyšujte ho naveky.

       Velebte Pána, slnko a mesiac;

       Velebte Pána, moria a rieky;

       Nech Pána velebí zem; nech ho chváli a oslavuje naveky. (Dan 3, 57-90)

        

      • Tehlička 2021 – Poďakovanie

      • Chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do celoslovenského projektu Tehlička pre misie a finančne prispeli kúpou tehličky alebo priamo na účet tohto projektu v Jakutsku. Na našej škole sa vyzbieralo 132 eur. 

       Za všetkých darcov slúžili saleziáni v Aldane sv. omšu 14. 4. 2021 o 7.00 hod. Všetkým darcom úprimne ďakujú za ich milodary i za modlitby a obety. 

       Doteraz sa na tento projekt vyzbieralo cez 60 000,- eur v rámci celého Slovenska. 

       Nech náš dobrý Boh bohato odmení všetkých, ktorí sa s láskou a obetou zapojili do tohto projektu a pomohli tým, ktorí to potrebujú. Mgr. Katarína Križňanová 

       Špeciálne by sme chceli oceniť Martinka B. z 1.B triedy, ktorý na Tehličku venoval celé svoje nazbierané úspory. Všetkých nás touto nezištnosťou, dobrým srdcom a aj pre neho veľkou obetou veľmi prekvapil, potešil a inšpiroval... 

      • Povinnosti pri nástupe do školy od 3.5.2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

       Od pondelka 3.5.2021 pri nástupe do školy nebude nutné dokladovať negatívny test zákonného zástupcu, ani negatívny test žiaka druhého stupňa.

       Zákonný zástupca však musí vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti - najlepšie cez Edupage Vyhlásenie č.8. Je v prílohe tohto článku, bude k dispozícii aj ráno pri vstupe do školy. Postup pri vypisovaní vyhlásenia cez Edupage je v predchádzajúcom článku.

       Bez tohto vyhlásenia nebudeme môcť žiaka vpustiť medzi ostatné deti do triedy. Prosíme všetkých rodičov, aby si túto jedinú povinnosť splnili

       Žiaci prvého stupňa prichádzajú v pondelok do školy cez vestibul, žiaci 8. a 9. ročníka cez žiacky vchod do šatní z ulice Komenského, žiaci 5. - 7. ročníka cez vchod zo školského ihriska okolo zborovne. Od utorka už všetci cez žiacky vchod k šatniam. 

       Pripomíname žiakom ich povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest podľa stále platných usmernení, povinnosť prezúvania sa, nosenia vhodného oblečenia a slušného správania.