• Novinky

      • Výzva rodičom, ktorí sa vracajú zo zahraničnej dovolenky

      • Vážení rodičia.

       Vzhľadom na to, že v zahraničí sa výrazne rozširuje Delta variant COVIDu, chcem vyzvať rodičov, ktorí sa so žiakmi našej školy, vrátili zo zahraničia, aby zvážili príchod žiakov do školy v posledných júnových dňoch. Pre vysvedčenie si môžete prísť aj neskôr v júli alebo v auguste. Každú stredu bude v škole zodpovedná osoba, ktorá bude môcť od vás prebrať učebnice a vydať vysvedčenie.

       Pripomínam, že ak vaše dieťa minimálne 3 dni nebolo na školskom vyučovaní, ste podľa usmernení Ministerstva školstva SR povinní vypísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti cez Edupage (v časti Žiadosti/Vyhlásenia).  

       Ďakujem, že zodpovedne pristupujete k svojmu zdraviu i k ochrane zdravia ostatných. Mgr. Radoslav Kačur  

      • Dopravné ihrisko spestrilo žiakom posledné školské dni

      • V utorok 22.6. trieda 2.B strávila na dopravnom ihrisku MP Žilina na Vlčincoch krásne predpoludnie. Akcia pozostávala z prednášky pani policajtky o pravidlách bezpečnosti na cestách a následnom bicyklovaní a kolobežkovaní na ihrisku podľa týchto pravidiel.

       Veríme, že podobné akcie naučia naše deti bezpečnej jazde a zvýšia ich bezpečnosť v meste. Mgr. Martina Zafková

      • Nová Rada školy pri CZŠ R. Zaymusa

      • Po voľbách zástupcov za pedagogických zamestnancov 17.9.2020, nepedagogických zamestnancov 29.9.2020, po delegovaní členov rady za zriaďovateľa 13.11.2020 a po voľbách zástupcov rodičov v dňoch 4.6.-7.6.2021 sa ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri CZŠ R. Zaymusa konalo 17.6.2021.

       Na ustanovujúcom zasadnutí si členovia rady školy spomedzi seba zvolili predsedu a podpredsedu rady školy. Predsedom sa stal Mgr. Peter Valášek, podpredsedníčkou sa stala Mgr. Tünde Halajová.

       Rada školy je poradným a kontrolným orgánom, ktorý spolurozhoduje o dôležitých otázkach organizácie vzdelávacieho procesu na škole. Voľby do rady školy ako aj voľbu orgánov rady školy upravuje zákon č. 596/2003 z.z. a vyhláška MŠ SR č. 291/2004. 

      • Čistejší vzduch v školskej jedálni

      • Vďaka daru jedného z rodičov sa školská jedáleň stala bezpečnejším prostredím. Zariadenie FTS AstroPure 2000 čistí vzduch v školskej jedálni od rôznych nežiadúcich zložiek a znečistení. Je tiež účinné pri eliminácii vírusu COVID-19 v ovzduší. ĎAKUJEME! Mgr. Radoslav Kačur 

      • Úspešný umelec zo Zaymusky

      • V piatok 11. júna sa Max Hulman z 2.B zúčastnil vernisáže v rámci výtvarnej súťaže na tému Rozprávka o snehovej kráľovnej. So svojou kresbou sa Max umiestnil na 3. mieste. Súťaž usporiadalo Centrum voľného času na Kuzmányho ulici. Gratulujeme! Mgr. Martina Zafková 

      • Skrátenie vyučovania kvôli vysokým teplotám

      • Vážení rodičia, milí žiaci. Extrémne teploty prinútili vedenie školy pristúpiť k skráteniu vyučovacích hodín. Siedme hodiny odpadnú a ostatné hodiny sa skrátia na 35 minút. Presný rozpis vyučovania a rozpis stravovania je v prílohe. ŠKD funguje bezo zmien.

       Od 24.6. budú triedy fungovať už s triednymi učiteľmi, tiež bude skrátené vyučovanie. K týmto opatreniam pristupujeme v záujme ochrany zdravia Vašich detí. 

      • Z rozprávky do rozprávky

      • Dňa 9.6.2021 sa naše školské ihrisko premenilo na Rozprávkový svet. Deti maľovali farebnými kriedami na asfalt rôzne rozprávkové príbehy, bytosti, zvieratká a postavy z detských príbehov, a stali sa tak veľkými ilustrátormi rozprávok. Ich kresby si zaslúžia veľkú pochvalu.  Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Deň plný zábavy v ŠKD

      • 1. jún je sviatkom všetkých detí. My sme tradične tento deň oslávili a pripravili deťom „Deň plný zábavy“. Žiaci si na jednotlivých stanovištiach vyskúšali rôzne zaujímavé disciplíny: kohútie zápasy, skoky vo vreciach, hod loptičkou do kruhu, preskoky cez prekážky, podliezanie, podávanie loptičky netradičným spôsobom, slalomový beh s loptičkou na tenisovej rakete. Nakoniec deti dostali sladké odmeny na každom stanovišti. V týchto disciplínach nešlo o to, kto bude prvý, ale o radosť z hry a dobrú zábavu. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Preventívna aktivita zameraná na zvládanie záťažových situácií

      • Dňa 18.6.2021 medzi nás zavítala Mgr. Valéria Moricová PhD., z Katedry krízového manažmentu FBI UNIZA. Žiakov 5.A triedy učila, ako zvládať náročné situácie. Spoločne sa rozprávali o odolnosti, osobách a veciach, ktoré nám môžu spríjemňovať dni, ale taktiež o linkách pomoci a o ľuďoch, na ktorých sa môžu v prípade potreby obrátiť. Diskutovali o stresových reakciách, o tom ako sa stres prejavuje v našom správaní, prežívaní, ale aj ako sa odráža na našom tele. Prešli si cestou hrdinu, ktorý čelil výzve, stretol pomocníka, narazil na prekážky, s ktorými sa nakoniec vyrovnal. Nakoniec si každý vypracoval svoju vlastnú záchrannú sieť. Na záver stretnutia sa žiaci naučili dve dychové cvičenia, ktoré sú taktiež užitočnou pomôckou pri práci so stresom. Mgr. Sarah Štefanková

      • ÍTečkársky školský hit: programujem micro:bit!

      • Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis podporil na Zaymuske micro:bity. Micro:bit je jednoduchý programovateľný plošný spoj. Bol vyvinutý anglickou televíziou BBC v rámci kampane na podporu výučby programovania vo Veľkej Británii v roku 2016. 

       Na Zaymuske sme sa do spoznávania programovania micro:bitov vydali na hodinách informatiky hneď po návrate žiakov z dištančného vzdelávania. 

       Zábavu žiakom prinieslo 25 svietiacich diód, farebné LED pásiky, reproduktory, či senzory pohybu. Spolu so svojimi programovateľnými tlačidlami micro:bity zaujali aj 38 žiakov 4. až 9. ročníka, ktorí sa 28.5. zúčastnili celoškolskej súťaže v programovaní micro:bitov. 

       Ukázalo sa, že na škole máme množstvo šikovných perspektívnych programátorov, ktorí raz možno budú určovať trendy vo svete digitálnych technológií.

        V kategórii 4. - 6. ročník sa umiestnili:

       1. miesto: Vojtech Bálint 5.A

       2. miesto: Emma Adámková 5.C

       3. miesto: Jakub Kostúrik 5.B

        

       V kategórii 7. - 9. ročník sa umiestnili:

       1. miesto: Veronika Berzáková 7.B

       2. miesto: Dominik Pilc 7.B

       3. miesto: Matúš Buček 9.B

       Blahoželáme. Mgr. J. Berešík, Mgr. R. Kačur 

      • Koľko lásky je vo Vašom srdci

      • Máj, lásky čas... Po láske túži každý človek, či je to malé dieťa, dospelý, alebo senior... Práve v tomto období, od 1. mája do 31. mája, prišla na našu školu výzva "Koľko lásky je vo Vašom srdci". V nej šlo o možnosť potešiť srdcia seniorov ručne vyrobenou pohľadnicou, ktorá poputuje do vybraných sociálnych zariadení. Deti sa tejto výzve veľmi potešili, od najmenších prváčikov, až po tretiakov. V ŠKD sme vyrobili 75 krásnych pohľadníc. Pani Sukeníková, ktorá ich bola na škole prevziať, ich neskôr osobne odovzdala do DSS Straník a Turie. Ďakujeme za aktívne zapojenie sa. Mgr. Jaroslava Bielečková 

      • Oznam školskej jedálne

      • Oznamujeme našim stravníkom, že na dni:

       Pondelok - 28.6.2021

       Utorok     - 29.6.2021

       Streda     - 30.6.2021

       sa dá strava odhlásiť najneskôr v pondelok 28.6.2021 do 7:00 hod.

       Po tomto termíne sa obedy neodhlásia z dôvodu nulovania skladových zásob a stravného listu.

       Neodhlásený obed nie je možné odobrať do obedára z dôvodu protiepidemiologických opatrení.

       V stredu 30.6.2021 sa stravovanie zabezpečuje iba pre 1.- 4. ročník. Pre ročníky 5.-9. sa strava v tento deň nepodáva a všetci budú z obeda automaticky odhlásení. Anna Sršníková, vedúca ŠJ