• Novinky

      • Náboj JUNIOR 2019

      • Dňa 22.11.2019 sa naša škola zúčastnila matematicko – fyzikálnej súťaže Náboj JUNIOR v Sučanoch. Súťaž organizuje občianske združenie Trojsten vo viacerých mestách na Slovensku i v ČR. Súťaž trvá dve hodiny, počas ktorých musia štvorčlenné tímy vyriešiť čo najvyšší počet úloh.

       Slovné úlohy si vyžadujú dávku logiky, dôvtipu, ale samozrejme aj vedomosti z matematiky i fyziky. Tento rok sme do súťaže nasadili dva tímy. Prvý tím bol v zložení: Klára Urbaníková a Stefanie May Žilinčíková (obe z 8.A), Kamila Birčáková (9.A) a Alexandra Žideková (9.B). Druhé družstvo sa skladalo zo štyroch žiakov 9.A triedy: Marka Málika, Niny Ondruškovej, Frederika Fornera a Terezy Pekarovej. Spomedzi 11 družstiev sa náš prvý tím počas celej súťaže držal na popredných priečkach, no nakoniec dievčatá skončili na peknom 4. mieste. Druhý tím obsadil 6. miesto. Ďakujem žiakom za peknú reprezentáciu školy a verím, že sa im piatkové súťažné doobedie v znamení matematiky a fyziky páčilo. Mgr. Lenka Kubová

      • Testovanie 5

      • V stredu 20.11.2019 mali na celom Slovensku piataci dôležitý deň. Prebehlo totiž ich celonárodné testovanie zo slovenského jazyka a matematiky. Na Zaymuske sme ráno pred testovaním mali svätú omšu, počas ktorej sme sa modlili aj za našich piatakov a spolu s o. kaplánom Martinom sme pre nich vyprosovali dar Ducha múdrosti. 

       Výsledky školy zverejníme na našom webe hneď, keď budú známe. Samotné testy sú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania:

       https://www.nucem.sk/dl/4614/T5%202019%20SJL.pdf

       https://www.nucem.sk/dl/4616/T5%202019%20MAT%20(SJ).pdf

      • ...a Slovo bolo u Boha...

      • Naši starší žiaci prijali pozvanie spoločne osláviť krásu umeleckého prednesu. Dvanásty ročník školského kola recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha sme usporiadali 18. novembra.

       V tomto sychravom čase sa nám podarilo do našich srdiečok vniesť trochu tepla, rozdúchali sme oheň radosti z krásnych slov. Slov, ktoré nás potešili a možno aj urobili trochu lepšími, vnímavejšími, vernejšími, láskavejšími. Započúvali sme sa do vznešených veršov i múdrych viet a nechali na seba pôsobiť čarovnú moc slov, pretože: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ Mgr.Tuti Halajová 

      • Šarkaniáda v školskom klube

      • V jesennom období sa deti asi najviac tešia na púšťanie šarkanov. Počkali sme si v ŠKD na vhodné počasie a vybrali sme sa do parku na Bôrik, kde sa konala tohtoročná Šarkaniáda. Priaznivé počasie a vetrík sa postarali o krásne lietajúce šarkany na oblohe, ktorým pomohol aj rýchly a zdravý beh detí. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Gvoboj

      • Dňa 8.11.2019 sa uskutočnila matematická súťaž Gvoboj, ktorú každoročne organizuje Gymnázium Veľká Okružná. Našu školu reprezentovalo jedno družstvo, ktoré tvorili dve žiačky deviateho ročníka – Kamila Birčáková a Tereza Pekárová a dve žiačky ôsmeho ročníka – Klára Urbaníková a Hanka Kmeťová. Dievčatá sa umiestnili na peknom 15. mieste. Gratulujeme a budeme im držať palce v jarnom kole súťaže. Mgr. Janka Bálintová

      • Olympiáda zo slovenského jazyka

      • Koncom októbra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Zapojili sa doň žiaci ôsmych a deviatych ročníkov, ktorí si tak zmerali svoje vedomosti z rodného jazyka.

       Medzi najlepšie riešiteľky olympiády patria Rebecca Kavecká z 9.A triedy, ktorá získala tretie miesto, a Klára Urbaníková z 8.A, ktorá sa umiestnila na druhom mieste. Prvé miesto a postup do okresného kola súťaže patrí Terezke Pekarovej z 9.A triedy. Všetkým trom dievčatám srdečne blahoželáme a Terezke želáme veľa šťastia do ďalšieho kola! Mgr. Dominika Várošová 

      • Piatok v hudobnom znamení

      • Piatok 8.11.2019 sa na Zaymuske niesol v znamení hudby. Do našej školy zavítala návšteva spevákov a hudobníkov z Biskupského gymnázia v Ostrave, členov ich hudobného zoskupenia Schola BiGy. Spolu so skupinou našich hudobne zdatných žiakov absolvovali dva workshopy zamerané na gospelovú hudbu.

       Prvý workshop viedla mladá talentovaná speváčka Slávka Tkáčová, víťazka Gospeltalentu, spolu so svojou sestrou Lenkou, ktorá spieva v novovzniknutom muzikáli Legenda o zakliatom meste. Speváčky poskytli žiakom cenné rady, absolvovali s nimi rytmické i melodické rozcvičky. Hlavnou úlohou workshopu bolo spolu s našimi českými priateľmi zložiť úplne novú melódiu. Žiaci mali bohatý priestor na vlastné vyjadrenie a tvorivosť.

       Potom ich hudobná práca pokračovala v druhom workshope. Ten viedli dvaja zaujímaví hostia. Prvým bol známy spevák a textár, vedúci člen najdlhšie existujúcej gospelovej skupiny Kapucíni & Stanley, Michal Hirko. Druhým bol Mgr. Lukáš Marťák, PhD. – žurnalista, hlavný organizátor a moderátor dlhoročnej súťaže Gospeltalent (prvou víťazkou tejto súťaže bola Sima Martausová). Cieľom tohto workshopu bolo vytvoriť originálny text k novovzniknutej melódii. Mal to byť text, ktorý by vyjadroval Božiu lásku k ľuďom a náš vzťah k Nemu.

       Ako sa žiaci popasovali s týmito úlohami mali možnosť zhodnotiť žiaci Zaymusky na spoločnom koncerte, ktorý sa konal počas šiestej vyučovacej hodiny v telocvični. Tam sme si vypočuli hudobné talenty našej i ostravskej školy. Účastníci workshopov nám zaspievali svoje nové piesne, ktoré boli skutočne originálne a prepracované textovo i melodicky. Na koncerte vystúpila so svojou piesňou aj Slávka Tkáčová, ktorú aktuálne môžete počuť i v Rádiu Slovensko, a tiež aj Michal Hirko so svojou legendárnou piesňou Kométa.

       Účastníci tohto vydareného podujatia prežili požehnaný čas, ktorého hlavným cieľom bolo chváliť nášho Boha svojím spevom a vytvoriť priateľstvá v oboch školách, kde spoločným dorozumievacím jazykom môže byť i hudba. Pevne veríme, že cieľ sme naplnili a tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu so žiakmi a učiteľmi z ostravského gymnázia. Mgr. Barbora Parízeková

      • Výchovný koncert v Dome umenia Fatra

      • Streda 13.11.2019 bola pre Zaymusku tak trošku sviatočným dňom. Niesla sa v znamení hudby. Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili na výchovnom koncerte, ktorý bol venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie.

       V podaní Žilinského komorného orchestra odzneli ukážky z filmovej hudby hudobných a literárnych diel trezorových autorov posledných 30. rokov. Živá hudba na javisku spojená s videoprojekciou ukážok známych filmov sa žiakom veľmi páčila. Odzneli ukážky napr. z filmu Amadeus, West Side story, Misia, Pán prsteňov, Perinbaba a iné. Excelentný výkon orchestra pod taktovkou talentovaného dirigenta Adama Sedlického, bývalého žiaka našej školy, zanechal v nás krásny umelecký zážitok. Koncert na vysokej umeleckej úrovni bol peknou bodkou za vyučovacím dňom. Mgr. Anna Hrdá

      • Formačné dni žiakov 6.A a 6.B triedy

      • Ako dobre poznám nášho triedneho patróna? S touto otázkou sa mohli šiestaci konfrontovať pomocou rôznych aktivít, ktoré absolvovali počas formačného dňa s manželmi Hendry­chov­ca­mi.

       Životopisy šiestackých patrónov sú veľmi bohaté, ale žiaci sa výborne vysporiadali s úlohou vybrať z nich iba niekoľko zaujímavých míľnikov. Počas krátkej chvíle nacvičili niekoľko divadelných scénok z ich života. Okrem toho, že sa veľa dozvedeli, výborne sa aj pri spoločnej hre zabavili. Ale to nebolo všetko. Program formačného dňa bol naozaj pestrý. Žiaci sa navzájom spoznávali, snažili sa pochopiť význam niektorých citátov svojho patróna, pracovali s citátmi z Písma. Žiaci si po formačnom dni viac uvedomovali nutnosť všímať si druhého v jeho trápeniach, pomáhať mu, ale aj prijať odpustenie, hoci je to niekedy veľmi ťažké. Pamiatkou na tento deň nám bude plagát, ktorý po aktivitách vznikol a s ktorým ešte budeme ďalej pracovať v škole. Na záver formačného dňa sme sa zúčastnili svätej omše, počas ktorej naši chlapci mi­niš­tro­vali. Ďakujeme manželom Hendrychovcom za požehnaný čas. Mgr. Tuti Halajová

      • Majstrovstvá okresu žiakov základných škôl v šachu

      • Kvarteto Zaymusákov sa v stredu 6.11.2019 zapojilo do šachového turnaja v Centre voľného času v Žiline. Napriek sústredeným ťahom sa im nepodarilo obsadiť medailové priečky... Kamila Schmiesterová obsadila v kategórii dievčat 4.miesto, chlapci Viktor Zbín, Šimon Batrna a Ľubor Čírsky skončili v prvej polovici výsledkovej listiny. Blahoželáme!

      • Zaymusáci na ľade

      • Dňa 10.11.2019 sme zahájili každoročné korčuľovanie na zimnom štadióne. O korčuľovanie zo strany žiakov a rodičov je veľký záujem, čo potvrdila aj účasť 58 žiakov a rodičov našej školy. Približne taký istý počet bol aj divákov. Dúfajme, že do budúcna uvedení diváci navštívia aj ľadovú plochu. Mgr. Pavol Blasbalg

      • ProfOrient

      • V dňoch 6.11.a 7.11.2019 sa uskutočnilo testovanie profesijnej orientácie v ročníkoch v 8.A a 8.B. Mgr. Jana Hanuliaková

      • Beh 17.novembra

      • Dňa 7.11.2019 sa športovci zo Zaymusky zúčastnili významného športového podujatia, 53. ročníka Behu 17. Novembra. To každoročne organizuje Ústav Telesnej výchovy Žilinskej univerzity v rámci univerzitných športových dní.

       Žiaci a študenti, dokonca aj dospelí nadšenci behu absolvovali náročný cezpoľný beh po trávnatom povrchu, ktorý bol navyše mokrý a šmykľavý, nakoľko nám posledné dni dosť pršalo. Aj napriek týmto sťaženým podmienkam a nie veľmi príjemnému počasiu sa na Veľkom Dieli zišlo veľké množstvo odvážnych pretekárov.

       V tomto roku roku sa prihlásilo do každej kategórie približne 50 žiakov. 5. miesto v kategórii dievčat (2006 a ml.) bolo viac ako výborné pre našu Ninu Čaneckú a taktiež 6. miesto pre Stanku Sikelovú.

       V kategórii chlapcov (2006 a ml.), sa umiestnili Matúš Molko - 15. miesto, Damián Deket - 17. miesto, Andrej Molko - 21. miesto a 28. miesto obsadil aj posledný nadšenec športu z rodiny Molkovcov - Šimon.

       Všetkým našim odvážnym pretekárom ďakujeme za reprezentáciu školy, dosiahnutie dobrých výkonov a prajeme ešte veľa športových úspechov. Mgr. Eva Jančanská

      • Návšteva cintorína v dušičkovom období

      • Počas "dušičkovej" oktávy sme viac mysleli na našich zomrelých, blízkych i neznámych, ktorí už naplnili svoj život na zemi a prešli do večnosti. Návštevou cintorína a krátkou modlitbou sme im vyprosovali radosť so stretnutia s Bohom. Mgr. Mária Uhrová

      • Halový futbal v Tepličke ovládla Zaymuska

      • Dňa 6.11. 2019 sme sa zúčastnili 3. ročníka halového futbalového turnaja cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy O Pohár Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom. Uvedeného turnaja sa zúčastnilo 12 škôl.

       Naši žiaci predviedli pekný disciplinovaný výkon a nakoniec turnaj vyhrali. O uvedený úspech sa zaslúžili nasledovní hráči: Martin Maceášik, Michal Janus, Juraj Satina, Marek Vašečka, Michal Kopčan, Richard Riljak, Milan Klocáň, Andrej Molko. Gratulujeme! Mgr. Pavol Blasbalg

      • Projekt Integrácia, nie izolácia

      • V priebehu mesiacov september a október 2019 sa v Zaymuske realizoval projekt pod názvom Integrácia, nie izolácia. V rámci tohto projektu sme zrealizovali odborný seminár pre učiteľov zameraný na ich podporu pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. Vďaka grantovej podpore mesta Žilina mohla škola zakúpiť špeciálno-pedagogicko-terapeuticko-korekčné pomôcky. Naši žiaci ich teraz môžu s radosťou využívať a rozvíjať tak svoje komunikačné a vzdelávacie schopnosti. Vďaka projektu sme mohli kabinet špeciálneho pedagóga materiálne dovybaviť potrebným zariadením. Mgr. Janka Hanuliaková

       PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA.

      • Aj Zaymuska je v DofE

      • V tomto školskom roku sa ôsmaci z našej školy prvýkrát zapojili do projektu DofE. Ide o Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburgu určenú mladým ľuďom od 14 do 24 rokov, ktorí plnia svoje ciele v 3 oblastiach: talent, šport a dobrovoľníctvo. Po splnení týchto cieľov pripravujú a následne absolvujú dobrodružnú expedíciu do prírody. Splnením cieľov a expedície získavajú odznak bronzovej úrovne a zúčastnia sa slávnostného ceremoniálu za prítomnosti významných osobností. Mgr. Janka Krajčíková 

      • Zážitkové učenie na hodine Techniky

      • Dňa 24.10.2019 žiaci 9. A absolvovali hodinu techniky pred budovou Mestského úradu v Žiline. Išlo o príjemné spestrenie tradičného vyučovania, keďže v deviatom ročníku preberajú tému Bytové inštalácie.

       Všetci by mali poznať ich využitie, čo je ich súčasťou a aké poruchy bytových inštalácií môžu nastať v domácnostiach. Cieľom hodiny bolo stretnutie s dobrovoľnými hasičmi z Trnového, ktorí žiakom tieto závažné poruchy viac priblížili. Hasiči žiakom ukázali svoju techniku a porozprávali zážitky z výjazdov k požiarom či k prírodným katastrofám. Úlohou žiakov bolo nielen počúvať, ale mali možnosť si sami vyskúšať zapájanie hadíc alebo ochrannej prilby. Väčšina našich deviatakov bola nadšená  z tejto originálnej hodiny a tešia sa na ďalšie podobné zážitkové vyučovanie. Mgr. Lenka Kubová 

      • Žiacka školská rada

      • Žiacka školská rada funguje na CZŠ R. Zaymusa od školského roku 2018/19. 

       V prvom roku svojho fungovania mala 6 členov - zástupcov žiakov zo 7., 8. a 9. ročníkov. Žiaci prostredníctvom dotazníka zisťovali pripomienky a nápady spolužiakov na zlepšenie života na škole, ktoré následne komunikovali s vedením školy (napr. namontovanie zrkadiel na WC a pod.).

       Žiacka školská rada zorganizovala akciu Týždeň výbroných jedál, kedy žiaci a zamestnanci školy svojím hlasovaním ovplyvnili výber jedál podávaných v školskej jedálni v priebehu dvoch týždňov. 

       V školskom roku 2019/2020 má žiacka školská rada 8 členov - jedného zástupcu tried 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.B, 9.B a dvoch zástupcov 8.A triedy. V aktuálnom školskom roku plánujú byť členovia ŽŠR nielen komunikačným kanálom medzi žiakmi a vedením školy, ale tiež organizátormi viacerých podujatí, ako v minulosti realizovaný Týždeň výborných jedál, organizovanie menších súťaží pre žiakov na nástenke a pod.

       Členom Žiackej školskej rady prajeme veľa entuziazmu pri realizácií ich plánov! Mgr. Ivana Janurová 

      • Návšteva detí z ŠKD v domove dôchodcov

      • V rámci októbra – mesiaca úcty k starším, sme 28. októbra s deťmi ŠKD navštívili Dom sociálnych služieb na Karpatskej. Deti aj takouto formou si chceli uctiť starších občanov a spríjemniť im deň tancom, spevom a recitáciou. Ako darček im deti priniesli obraz Panny Márie, ktorý sme pripravovali v ŠKD, pri príležitosti mesiaca ružencovej Panny Márie.