• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Výzva rodičom, ktorí sa vracajú zo zahraničnej dovolenky
    • 27. 6. 2021
    • Vážení rodičia.

     Vzhľadom na to, že v zahraničí sa výrazne rozširuje Delta variant COVIDu, chcem vyzvať rodičov, ktorí sa so žiakmi našej školy, vrátili zo zahraničia, aby zvážili príchod žiakov do školy v posledných júnových dňoch. Pre vysvedčenie si môžete prísť aj neskôr v júli alebo v auguste. Každú stredu bude v škole zodpovedná osoba, ktorá bude môcť od vás prebrať učebnice a vydať vysvedčenie.

    • Výzva rodičom, ktorí sa vracajú zo zahraničnej dovolenky: Čítať viac
    • Dopravné ihrisko spestrilo žiakom posledné školské dni
    • 27. 6. 2021
    • V utorok 22.6. trieda 2.B strávila na dopravnom ihrisku MP Žilina na Vlčincoch krásne predpoludnie. Akcia pozostávala z prednášky pani policajtky o pravidlách bezpečnosti na cestách a následnom bicyklovaní a kolobežkovaní na ihrisku podľa týchto pravidiel.

     Veríme, že podobné akcie naučia naše deti bezpečnej jazde a zvýšia ich bezpečnosť v meste. Mgr. Martina Zafková

    • Dopravné ihrisko spestrilo žiakom posledné školské dni: Čítať viac
    • Nová Rada školy pri CZŠ R. Zaymusa
    • 27. 6. 2021
    • Po voľbách zástupcov za pedagogických zamestnancov 17.9.2020, nepedagogických zamestnancov 29.9.2020, po delegovaní členov rady za zriaďovateľa 13.11.2020 a po voľbách zástupcov rodičov v dňoch 4.6.-7.6.2021 sa ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri CZŠ R. Zaymusa konalo 17.6.2021.

     Na ustanovujúcom zasadnutí si členovia rady školy spomedzi seba zvolili predsedu a podpredsedu rady školy. Predsedom sa stal Mgr. Peter Valášek, podpredsedníčkou sa stala Mgr. Tünde Halajová.

    • Nová Rada školy pri CZŠ R. Zaymusa: Čítať viac
    • Čistejší vzduch v školskej jedálni
    • 27. 6. 2021
    • Vďaka daru jedného z rodičov sa školská jedáleň stala bezpečnejším prostredím. Zariadenie FTS AstroPure 2000 čistí vzduch v školskej jedálni od rôznych nežiadúcich zložiek a znečistení. Je tiež účinné pri eliminácii vírusu COVID-19 v ovzduší. ĎAKUJEME! Mgr. Radoslav Kačur

    • Čistejší vzduch v školskej jedálni: Čítať viac
    • Úspešný umelec zo Zaymusky
    • 27. 6. 2021
    • V piatok 11. júna sa Max Hulman z 2.B zúčastnil vernisáže v rámci výtvarnej súťaže na tému Rozprávka o snehovej kráľovnej. So svojou kresbou sa Max umiestnil na 3. mieste. Súťaž usporiadalo Centrum voľného času na Kuzmányho ulici. Gratulujeme! Mgr. Martina Zafková

    • Úspešný umelec zo Zaymusky: Čítať viac

    • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Jan Amos Komenský
    • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • Objednávka školských pomôcok rodičmi - bezplatný dovoz do školy do 31.8.2020
   • E - TESTOVANIE
   • Na našej škole nám pomáha SmartBooks
   • {#1508} 4
   • AUPARK sponzoruje Zaymusku
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu