• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Karanténa tried 6.A, 6.C, 7.A a 8.A
    • 21. 10. 2021
    • Z dôvodu pozitívnych výsledkov RT-PCR tesov sú triedy 6.A, 6.C, 7.A a 8.A na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline v domácej karanténe v dňoch od 18.10. do 24.10.2021. Žiaci uvedených tried týmto prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie RÚVZ Žilina je v prílohe.

    • Karanténa tried 6.A, 6.C, 7.A a 8.A: Čítať viac
    • Projekt Zdravé deti - zdravá budúcnosť
    • 19. 10. 2021
    • Dňa 7.10.2021 vyvrcholila realizácia projektu Zdravé deti – zdravá budúcnosť, v rámci ktorého nám mesto Žilina prispelo sumou 500€ na nákup gymnastického náradia a na propagáciu pohybu medzi žiakmi. Deťom boli prezentované rôzne gymnastické cvičenia, ktoré si potom mohli vyskúšať. Zároveň prebiehala aj prednáška o zdravom zdravotnom životnom štýle a správnom držaní tela.

    • Projekt Zdravé deti - zdravá budúcnosť: Čítať viac
    • Jesenná olympiáda v ŠKD
    • 19. 10. 2021
    • Krásny slnečný deň babieho leta priam pozýval všetky deti von. V utorok 5.10. sa Zaymusáci z ŠKD vybrali do parku Bôrik, kde pre nich pani vychovávateľky nachystali Jesennú športovú olympiádu. Olympijské popoludnie v ŠKD bolo plné radosti, očakávania a chuti zašportovať si.

     Družinári si v duchu FAIR PLAY zasúťažili v atletických disciplínach - beh, skok do diaľky, hod na terč a v silovej disciplíne - rúčkovaní po rebríku. Nešlo však len o športové výkony. Súťažiaci mali možnosť rozvíjať aj svoj zmysel pre čestnosť, cieľavedomosť a húževnatosť. Pomoc slabším a vzájomné povzbudzovanie sa k prekonávaniu seba samých - to je práve to, čo sme sa snažili prostredníctvom týchto športových aktivít vkladať do sŕdc všetkých detí. Mať radosť z pohybu, vedieť prekonať strach a veriť v svoje schopnosti, to bol presne náš cieľ. Objavili sa aj nové športové talenty, ktoré raz, dúfame, budú našu školu ú

    • Jesenná olympiáda v ŠKD: Čítať viac
    • Duchovná obnova v 4.A a v 4.B triede
    • 19. 10. 2021
    • Stredy budú na Zaymuske dňami, kedy žiaci jednotlivých tried budú formovať nielen svoje vzťahy so spolužiakmi v triede, ale kedy sa budú učiť prežívať a rozvíjať aj svoj osobný vzťah s Bohom. V dňoch 29.9. a 6.10. sa uskutočnili duchovné obnovy tried 4.A a 4.B. Spolu s triednymi učiteľkami a s pani katechétkou Zuzkou prežili požehnané dopoludie, ktoré posilnilo ich triedne spoločenstvo. Zo zaujímavých aktivít vznikol plagát, ktorý im bude pripomínať, že Pán Ježiš nás nekonečne miluje, odpúšťa nám, je naším majákom v búrkach života.

    • Duchovná obnova v 4.A a v 4.B triede : Čítať viac
    • Európsky deň jazykov aj v ŠKD
    • 19. 10. 2021
    • Európsky deň jazykov sme si tento rok pripomenuli aj v ŠKD. Pripravila ho Mgr. Jaroslava Bielečková, ktorá sa inšpirovala na učiteľskom kurze Erasmus+ v Írsku.

     Najskôr sa deti oboznámili s pomenovaniami zvierat v rôznych európskych jazykoch, ako je nemčina, francúzština, maďarčina, taliančina, angličtina, aby vnímali rozmanitosť jazykov. Skúmali, ktoré slová sú podobné so slovenčinou a angličtinou, ktoré sú úplne odlišné, snažili sa ich prečítať a podobne. Deti sa počas aktivity rozdelili do rozličných krajín zberom slov, ktorými sa v danej krajine hovorí. V zábavných hrách deti preverovali svoje znalosti z angličtiny a nezabudli si popri tom aj zaspievať a zatancovať na vtipnú a veselú pieseň Old McDonald had a farm.

    • Európsky deň jazykov aj v ŠKD: Čítať viac
    • Oznam o karanténe triedy 4.B
    • 8. 10. 2021
    • Z dôvodu pozitívneho RT-PCR testu žiaka je trieda 4.B na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline v domácej karanténe v dňoch od 8.10. do 16.10.2021. Žiaci 4.B týmto prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie RÚVZ Žilina je v prílohe.

     Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali svojho pediatra.

    • Oznam o karanténe triedy 4.B: Čítať viac

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Projekt Zdravé deti - zdravá budúcnosť

      Dňa 7.10.2021 vyvrcholila realizácia projektu Zdravé deti – zdravá budúcnosť, v rámci ktorého nám mesto Žilina prispelo sumou 500€ na nákup gymnastického náradia a na propagáciu pohybu medzi žiakmi. Deťom boli prezentované rôzne gymnastické cvičenia, ktoré si potom mohli vyskúšať. Zároveň prebiehala aj prednáška o zdravom zdravotnom životnom štýle a správnom držaní tela.

     • Jesenná olympiáda v ŠKD

      Krásny slnečný deň babieho leta priam pozýval všetky deti von. V utorok 5.10. sa Zaymusáci z ŠKD vybrali do parku Bôrik, kde pre nich pani vychovávateľky nachystali Jesennú športovú olympiádu. Olympijské popoludnie v ŠKD bolo plné radosti, očakávania a chuti zašportovať si.

      Družinári si v duchu FAIR PLAY zasúťažili v atletických disciplínach - beh, skok do diaľky, hod na terč a v silovej disciplíne - rúčkovaní po rebríku. Nešlo však len o športové výkony. Súťažiaci mali možnosť rozvíjať aj svoj zmysel pre čestnosť, cieľavedomosť a húževnatosť. Pomoc slabším a vzájomné povzbudzovanie sa k prekonávaniu seba samých - to je práve to, čo sme sa snažili prostredníctvom týchto športových aktivít vkladať do sŕdc všetkých detí. Mať radosť z pohybu, vedieť prekonať strach a veriť v svoje schopnosti, to bol presne náš cieľ. Objavili sa aj nové športové talenty, ktoré raz, dúfame, budú našu školu ú

     • Duchovná obnova v 4.A a v 4.B triede

      Stredy budú na Zaymuske dňami, kedy žiaci jednotlivých tried budú formovať nielen svoje vzťahy so spolužiakmi v triede, ale kedy sa budú učiť prežívať a rozvíjať aj svoj osobný vzťah s Bohom. V dňoch 29.9. a 6.10. sa uskutočnili duchovné obnovy tried 4.A a 4.B. Spolu s triednymi učiteľkami a s pani katechétkou Zuzkou prežili požehnané dopoludie, ktoré posilnilo ich triedne spoločenstvo. Zo zaujímavých aktivít vznikol plagát, ktorý im bude pripomínať, že Pán Ježiš nás nekonečne miluje, odpúšťa nám, je naším majákom v búrkach života.

     • Európsky deň jazykov aj v ŠKD

      Európsky deň jazykov sme si tento rok pripomenuli aj v ŠKD. Pripravila ho Mgr. Jaroslava Bielečková, ktorá sa inšpirovala na učiteľskom kurze Erasmus+ v Írsku.

      Najskôr sa deti oboznámili s pomenovaniami zvierat v rôznych európskych jazykoch, ako je nemčina, francúzština, maďarčina, taliančina, angličtina, aby vnímali rozmanitosť jazykov. Skúmali, ktoré slová sú podobné so slovenčinou a angličtinou, ktoré sú úplne odlišné, snažili sa ich prečítať a podobne. Deti sa počas aktivity rozdelili do rozličných krajín zberom slov, ktorými sa v danej krajine hovorí. V zábavných hrách deti preverovali svoje znalosti z angličtiny a nezabudli si popri tom aj zaspievať a zatancovať na vtipnú a veselú pieseň Old McDonald had a farm.

     • Oznam o karanténe triedy 4.B

      Z dôvodu pozitívneho RT-PCR testu žiaka je trieda 4.B na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline v domácej karanténe v dňoch od 8.10. do 16.10.2021. Žiaci 4.B týmto prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie RÚVZ Žilina je v prílohe.

      Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali svojho pediatra.

    • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Jan Amos Komenský
    • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • Objednávka školských pomôcok rodičmi - bezplatný dovoz do školy do 31.8.2020
   • E - TESTOVANIE
   • Na našej škole nám pomáha SmartBooks
   • {#1508} 4
   • AUPARK sponzoruje Zaymusku
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu