• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Adventná cesta za Ježišom
    • 30. 1. 2023
    • Hoci prežívame liturgicky už obdobie cez rok, stále nosíme v srdci čas prípravy na narodenie Ježiša. Bola to skutočne radostná, ale i náročná príprava, keď sme sa usilovali robiť VIAC, a tak kráčať za Ježišom.

     V prvom adventnom týždni sme začínali spolu s Noemom a textom zo sv. Písma „Aj vy buďte pripravení“ (Mt 24,37-44). Mali sme úlohu VIAC poslúchať Boha a čítať Sväté písmo.

    • Adventná cesta za Ježišom : Čítať viac
    • Školské kolo Biblickej olympiády
    • 30. 1. 2023
    • Odvaha a dôvera v Boha" je téma tohtoročnej biblickej olympiády. 10. januára sa 35 žiakov našej školy zapojilo do školského kola tejto súťaže. Pri čítaní starozákonných kníh Judit a Ester sa oboznámili so svedectvom odvahy a dôvery v Boha týchto žien. Vo veľkej konkurencii sa na stupienok víťazov mohli postaviť len niektorí z nich.
     Na 1. mieste sa umiestnila Mária Elisabeth Berki (7.A), na 2. mieste sa umiestnila Miroslava Kremnická (7.C), 3. miesto obsadil Juraj Štefanec (8.A).
     Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.

     PaedDr. Janka Ďaďová

    • Školské kolo Biblickej olympiády: Čítať viac
    • Januárová vianočná besiedka ŠKD
    • 27. 1. 2023
    • V piatok 13. 1. sme sa stretli s rodičmi, starými rodičmi a priateľmi školy na vianočnej besiedke, ktorá sa konala v netradičnom čase – po Vianociach. Dôvodom bola vysoká chorobnosť detí a pedagógov v predvianočnom období. Na nálade to však neubralo, lebo sme sa mohli stretnúť všetci spolu v novom roku a osláviť Vianoce i prichádzajúci rok 2023 takýmto spôsobom.
     Deti za jednotlivé oddelenia predviedli krásne vystúpenia, ktoré sprevádzala hovoreným slovom vedúca ŠKD, p. vychovávateľka Jaroslava Bielečková a hudobnú réžiu mala na starosti p. vychovávateľka Lucia Holešová. Malí umelci vystúpili s vinšami, spevmi, koledami, tanečnými choreografiami so zimnou tematikou, scénkami a na záver nám deti predviedli krásne divadielko o narodení Božieho syna. Hraný príbeh narodenia Božieho dieťaťa sprevádzali spevom a hudobnými nástrojmi deti zo speváckeho zboru pod vedením p. učiteľky Moniky Mikovej

    • Januárová vianočná besiedka ŠKD: Čítať viac
    • Vieme, čo dýchame?
    • 20. 1. 2023
    • Pamätáte si hmlu a smog, ktorá po každom silvestrovskom ohňostroji zahalí mesto či vašu dedinu? Alebo zábery v televízii z prehustených (najmä čínskych) miest, kde smog z výfukov áut znemožňuje vetrať a vôbec dýchať na ulici? Vedeli ste, že napríklad vo Francúzsku zomiera na následky znečisteného ovzdušia viac ako 5000 ľudí ročne? A že na Slovensku na následky znečisteného ovzdušia zomrie 23-násobne viac ľudí ako pri dopravných nehodách?

    • Vieme, čo dýchame?: Čítať viac
    • Novoročné požehnanie školy
    • 18. 1. 2023
    • Tak, ako traja králi priniesli k jasliam narodenému Ježišovi zlato, kadidlo a myrhu, tak v pondelok 9. 1. 2023 priniesol p. kaplán František do každej triedy na Zaymuske novoročné Božie požehnanie. Kropením svätenou vodou, vôňou kadidla a modlitbou pripomenul všetkým žiakom i učiteľom, že „bez Božieho požehnania, márne sú naše namáhania!“ Spolu s pánom riaditeľom a s miništrantmi Ondrejom, Matejom a Martinom zaželal všetkým Zaymu­sá­kom pevné zdravie, obohacujúce a súdržné triedne spoločenstvá a úspechy v učení.

    • Novoročné požehnanie školy: Čítať viac

    • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Jan Amos Komenský
    • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • Objednávka školských pomôcok rodičmi - bezplatný dovoz do školy do 31.8.2020
   • Spolu múdrejší 3
   • Národný projekt POP II
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
   • Projekt MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 2