• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Zápis predškolákov do 1. ročníka

    • 21. 3. 2024
    • Sme škola, ktorá sa snaží žiakov nielen vedomostne pripraviť na najkvalitnejšie stredné školy, ale tiež hodnotovo nasmerovať ich srdce k Bohu a k blížnym. Záujem pedagógov o múdrosť a dobro svojich žiakov sa opiera o evanjeliové ideály a vieru v lepšiu budúcnosť, ktorú raz naši žiaci vybudujú... Príďte aj vy na Zaymusku vytvárať lepší svet!

    • Zápis predškolákov do 1. ročníka: Čítať viac
    • Zaymusáci na anglických predstaveniach

    • 11. 4. 2024
    • Angličtina v divadle zaznela pre našich tretiakov, štvrtákov a piatakov dňa 9. 4. v Dome odborov, kde sme sa spoločne zúčastnili predstavenia „Dick Whittington and His Cat“. Tradičný britský príbeh rozpráva o chudobnej sirote Dickovi, ktorá sa vďaka svojej kamarátke mačke stane boháčom a nakoniec aj starostom Londýna.
     Aj šiestaci a siedmaci mali možnosť zhliadnuť anglické predstavenie s názvom „United Neighbours of London“, v ktorom bolo predstavených sedem poschodí, sedem nájomníkov a sedem osudov. Žiaci mali možnosť počuť anglický prejav s atraktívnymi dialektami a vychutnať si zážitok z dynamickej hudobnej koláže či expresívnych hereckých výkonov. Obe predstavenia z dielne Divadelného centra nás pobavili a inšpirovali k vytrvalému pokračovaniu v osvojovaní si anglického jazyka.
     Mgr. Monika Miková

    • Zaymusáci na anglických predstaveniach: Čítať viac
    • „READ. GROW. INSPIRE.“ English Reading Marathon

    • 11. 4. 2024
    • Marec ako mesiac kníh sme sa rozhodli osláviť aj na hodinách anglického jazyka tak, že sme zorganizovali čitateľský maratón v anglickom jazyku „READ. GROW. INSPIRE.“, ktorý zahrnul všetky ročníky našej školy. V rámci tejto iniciatívy naši starší žiaci čítali anglické knihy našim mladším žiačikom na 1. stupni a v piatom ročníku. Čitateľmi boli Kristýnka Bakošová, Simonka Czánová, Ondrej Hrnčiar, Alex Hulman, Matej Iwaniec a Juraj Štefanec z 9.A, Vojtech Bálint a Dávid Brežný z 8.A, pod vedením p. u. Koriny Bielikovej a Dominiky Várošovej. Títo starší žiaci sa zapojili do procesu výberu kníh a vybrali také, ktoré by oslovili rôzne záujmy a vekové skupiny, no zároveň aby obsahovali dostatočné množstvo anglických slov a fráz. Starší žiaci preukázali neuveriteľné nasadenie a trpezlivosť pri čítaní s mladšími žiakmi. Pomáhali im s výkladom neznámych slov a inšpirovali ich k ďalšiemu čítaniu a

    • „READ. GROW. INSPIRE.“ English Reading Marathon: Čítať viac
    • Okresné kolo v streetballe

    • 11. 4. 2024
    • Dňa 27. 3. sme sa zúčastnili okresného kola v streetballe. Zúčastnili sa ho žiaci z desiatich žilinských škôl, ktoré boli rozdelené do troch skupín. Našu skupinu sme jasne vyhrali a postúpili sme do semifinále, kde sme tesne prehrali o dva body s celkovým víťazom tejto okresnej súťaže ZŠ Limbová. Potom sme ešte zahrali zápas o druhé a tretie miesto, kde sme takisto tesne prehrali so ZŠ Lichardova a celkovo sme skončili na peknom treťom mieste.

    • Okresné kolo v streetballe: Čítať viac
    • Pôstna púť šiestakov na horu Butkov

    • 11. 4. 2024
    • „Poznanie prichádza v tichu. Stíš sa.“ To sú slová, ktoré viedli žiakov šiesteho ročníka 14. marca do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. V modlitbe krížovej cesty vyprosovali milosti nielen pre seba a svojich blízkych, ale aj pre učiteľov a spolužiakov z našej školy.
     PaedDr. Janka Ďaďová

    • Pôstna púť šiestakov na horu Butkov: Čítať viac
    • Saint Patrick's Day v ŠKD

    • 11. 4. 2024
    • V rámci Európskeho dňa jazykov sa deti v 1. B a 2. A dozvedeli o patrónovi Írska sv. Patrikovi. Pani vychovávateľka Bielečková deťom prečítala zaujímavosti o sv. Patrikovi. Oboznámila ich so symbolom Írska trojlístkom. Deti si vymaľovali maľovanku sv. Patrika, na ktorej bol aj tento symbol – trojlístok, ďatelina alebo ako sa deti naučili v angličtine – shamrock. Nakoniec deti počítali od 1 – 10 anglicky trojlístky a dokresľovali správny počet trojlístkov k danému obrázku.
     Mgr. Jaroslava Bielečková

    • Saint Patrick's Day v ŠKD: Čítať viac

   • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
   • Jan Amos Komenský
   • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
   • Jan Amos Komenský
   • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
   • Gabriel García Márquez
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • Objednávka školských pomôcok rodičmi - bezplatný dovoz do školy do 31.8.2020
   • Spolu múdrejší 3
   • Národný projekt POP II
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
   • Projekt MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 2
    • Kontakt

     • Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa
     • 0903 591 593 - riaditeľ školy Mgr. R. Kačur 0909 250 827 - sekretariát, Bc. Anna Bašková 0910 842 754 - ekonómka, Ing. S. Kaducová 041/562 16 41 - zborovňa pedagog. zboru 0909 250 942 - vedúca ŠKD, Mgr. J. Bielečková 0910 842 821 - vedúca ŠJ, Anna Sršníková 0910 842 116 - vrátnica, v čase 8:00 - 16:00 Telefonický kontakt na zástupkyne riaditeľa: 0910 842 755 Mgr. M. Palutková - 1. stupeň 0911 280 476 Mgr. J. Bálintová - 2. stupeň
     • Ul. R. Zaymusa 3 010 01 Žilina Slovakia
     • IČO: 37813056
     • DIČ: 2021670849
     • EDUID: 100009217
    • Prihlásenie