• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Oznam o karanténe triedy 3.A
    • 10. 9. 2021
    • Z dôvodu pozitívneho RT-PCR testu žiaka je trieda 3.A na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline v domácej karanténe v dňoch od 10.9. do 21.9.2021. Žiaci 3.A týmto prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie je v prílohe.

     Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali svojho pediatra.

    • Oznam o karanténe triedy 3.A: Čítať viac
    • Vydávanie domácich antigénových testov
    • 9. 9. 2021
    • Vážení rodičia.

     Dnes 9.9.2021 Zaymuska preberala od OÚ Žilina antigénové testy pre samotestovanie žiakov. Pre každého rodiča, ktorý prejavil koncom augusta záujem o tieto samotesty, je určených 5 ks týchto antigénových testov.

     Nakoľko testy sú balené v škatuliach po 25ks, škola musí zabezpečiť ich hygienické balenie po 5ks. Z toho dôvodu si testy budú môcť zákonní zástupcovia žiakov prevziať na vrátnici školy v piatok 10.9.2021 od 11:00 hodiny do 14:00. Odovzdávanie testov bude prebiehať aj v pondelok a utorok 13.-14.9.2021 od 11:00 do 16:00.

    • Vydávanie domácich antigénových testov: Čítať viac
    • Oznam o karanténe triedy 6.A
    • 8. 9. 2021
    • Z dôvodu pozitívneho antigénového testu žiaka je trieda 6.A na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline v domácej karanténe v dňoch od 8.9. do 20.9.2021. Žiaci 6.A týmto prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie je v prílohe.

     Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali svojho pediatra.

    • Oznam o karanténe triedy 6.A: Čítať viac
    • Svätá omša na začiatku školského roka
    • 8. 9. 2021
    • K začiatku školského roka na našej Zaymuske neodmysliteľne patrí slávnostná sv. omša. To, aby sme s Božím požehnaním začali a vedení Božou rukou dobre prežili celý nový školský rok.

     V piatok 3.9. sme v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch spoločne prosili za našich žiakov, učiteľov, za všetkých pracovníkov školy, aj za naše rodiny, aby sme dokázali kvitnúť v Zaymusáckej záhrade svojimi jedinečnými kvetmi našich talentov.

    • Svätá omša na začiatku školského roka: Čítať viac
    • Slávnostný začiatok nového školského roka
    • 8. 9. 2021
    • Dňa 2.septembra 2021 sa po dlhšej prestávke znova otvorili brány našej „Zaymusky“. Prvý deň sa niesol v slávnostnom duchu. Keďže nám prialo i počasie, všetci sme sa stretli na školskom dvore, kde prebiehal krátky kultúrny program, ktorý si pre nás pripravili žiačky prvého stupňa. Dorota Ďaďová, Anna Kukučíková a Viktória Barčiaková nám zaspievali slovenskú ľudovú pieseň Košielka bílená a žiačka Nela Bolvanová zarecitovala krásnu báseň od Pavla Štefánika s názvom Dovidenia lastovičky. Následne pán riaditeľ privítal všetkých nových členov našej "zaymusáckej rodiny“ a predniesol povzbudivý príhovor. Napriek pretrvávajúcim protipandemickým opatreniam bolo vidieť radosť i očakávanie v očiach našich žiakov či učiteľov. Vítame na škole predovšetkým našich prváčikov a prajeme im, aby s pomocou pani učiteliek hravo zvládli všetky nové poznatky.

    • Slávnostný začiatok nového školského roka: Čítať viac
    • Informácie pre rodičov z dokumentu ŠKOLSKÝ SEMAFOR
    • 7. 9. 2021
    • Vážení rodičia.

     Ministerstvo školstva SR vydalo pre školy manuál, podľa ktorého majú školy zabezpečovať vyučovanie v novom školskom roku. Časť tohto dokumentu, ktorá sa týka povinností a odporúčaní pre rodičov je v nižšie priloženom linku. Celý manuál je prístupný na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

    • Informácie pre rodičov z dokumentu ŠKOLSKÝ SEMAFOR: Čítať viac

    • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Jan Amos Komenský
    • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • Objednávka školských pomôcok rodičmi - bezplatný dovoz do školy do 31.8.2020
   • E - TESTOVANIE
   • Na našej škole nám pomáha SmartBooks
   • {#1508} 4
   • AUPARK sponzoruje Zaymusku
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu