• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Prímestský letný tábor - 4. deň

    • 12. 7. 2024
    • Štvrtý deň nášho prímestského letného tábora nastala zmena programu, keďže sa zhoršilo počasie a my sme mali pôvodne naplánované kúpalisko v Rajeckých Tepliciach. Po náročnom predchádzajúcom cestovateľskom dni sme si napokon dožičili trošku oddychu. S deťmi sme ráno navštívili kino v obchodnom dome Mirage a pozreli sme si krásnu rozprávku V hlave 2. Deti si potom v škole zobrali obedový balíček a vybrali sme sa za športom a zábavou do lesoparku Chrasť. Tam sa dostatočne vyšantili. Prekvapením dňa bol ujo Pali, ktorý deťom pripravil perfektný program s megabublinami. Myslíme si, že aj tento posledný deň tábora dopadol veľmi dobre. Podaktorým deťom sa ani z parku nechcelo ísť späť do školy. Nakoniec sme sa s deťmi rozlúčili a popriali im krásne prázdniny v kruhu rodiny.
     Mgr. Jaroslava Bielečková

    • Prímestský letný tábor - 4. deň: Čítať viac
    • Prímestský letný tábor - 3. deň

    • 12. 7. 2024
    • Tretí deň prímestského letného tábora sa niesol v znamení cestovania. S deťmi sme cestovali vlakom najskôr do Liptovského Mikuláša, odtiaľ do dedinky Važec. Pešo sme sa presunuli k Važeckej jaskyni. Užili sme si krásnu jaskyňu a videli sme aj kosti jaskynného medveďa. Deti sa naučili čo je stalagmit, stalaktit a stalagnát a zažili úplnú tmu v jaskyni. Na pamiatku si nakúpili veľa zaujímavých suvenírov, ktoré im budú pripomínať toto krásne miesto. Obed nás čakal v dedinke Važec a následne sme opäť zvládli cestu do Žiliny. Bol to náročný deň, ale videli zasa niečo nové a deň sme si veľmi užili.
     Mgr. Jaroslava Bielečková

    • Prímestský letný tábor - 3. deň: Čítať viac
    • Prímestský letný tábor - 2. deň

    • 12. 7. 2024
    • Druhý deň príbestského letného tábora bol turistickým dňom a naším plánom bolo zvládnuť Jánošíkove diery. Privítalo nás mierne mrholenie, ale keď sme sa vydali na túru, naše nadšenie dážď zahnalo. Deťom sa veľmi páčilo, mnohí tu boli po prvýkrát a boli unesení vysokými skalami, vodopádmi a krásou prírody. Ku koncu túry sa na nás už usmievalo slniečko. Lúkami sme prešli do Štefanovej, kde nás v penzióne Stárek čakal chutný obed, ako odmena za zvládnutú túru. Deti sa po ňom zahrali na tamojšom ihrisku. Vznikli tu nové pekné priateľstvá ako aj súdržnosť pri zdolávaní prekážok na túre.
     Mgr. Jaroslava Bielečková

    • Prímestský letný tábor - 2. deň: Čítať viac
    • Prímestský letný tábor - 1. deň

    • 12. 7. 2024
    • Prvý deň prímestského letného tábora sme sa vybrali vláčikom do Nezbudskej Lúčky – Strečno. Naším cieľom bolo navštíviť hrad Strečno, ktorý sa majestátne vypína na vysokej skale nad riekou Váh a vidieť ho už zďaleka. Deti si prezreli celý hrad a vďaka pani sprievodkyni sa dozvedeli o panovníkoch, ktorí žili na tomto hrade, ako aj o veľmi známej panovníčke hradu Žofii Bosniakovej a vypočuli si tiež povesť, ktorá sa o nej traduje. Deti boli uchvátené nádhernými výhľadmi, ktoré si vychutnávali s doširoka otvorenými očami. Po skončení prehliadky hradu sme si pozreli stredovekú dedinu Paseka, kde sa deti mohli vyšantiť. O obed sa postarali naše pani kuchárky v škole. Poobedie deti trávili športovými aktivitami a zábavnými hrami.
     Mgr. Jaroslava Bielečková

    • Prímestský letný tábor - 1. deň: Čítať viac
    • Záver školského roka na Zaymuske

    • 2. 7. 2024
    • Vážení rodičia, milí žiaci, drahí kolegovia.

     Bolo mi cťou spolupracovať s vami všetkými počas nášho uplynulého jubilejného školského roka. Ďakujem vám za podporu a dôveru. To, čo sme dosiahli, sme dosiahli SPOLU! Prajem vám požehnané letné dni, načerpajte síl v kruhu svojich drahých a teším sa na náš ďalší nezabudnuteľný spoločný školský rok. Mgr. Radoslav Kačur

    • Záver školského roka na Zaymuske: Čítať viac
    • NOZOZA - špeciálne vydanie k 20. výročiu založenia Zaymusky

    • 1. 7. 2024
    • V tomto výnimočnom školskom roku, kedy sme oslavovali 20. výročie založenia našej Zaymusky, vyšlo aj špeciálne číslo žiackeho časopisu NOZOZA. Toto číslo prináša množstvo zaujímavých článkov a fotografií, ktoré odrážajú dlhú a úspešnú históriu našej školy. Môžete zalistovať v jeho elektonickej verzii a dozvedieť sa tak viac o našej Zaymuske. Špeciálne číslo je nielen oslavou našej minulosti, ale aj dôkazom, že sme pripravení na ďalšie úspešné roky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto vydania, a tešíme sa na vaše ohlasy.
     Veríme, že vás nové vydanie školského časopisu NOZOZA poteší a inšpiruje!

    • NOZOZA - špeciálne vydanie k 20. výročiu založenia Zaymusky: Čítať viac

   • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
   • Jan Amos Komenský
   • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
   • Jan Amos Komenský
   • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
   • Gabriel García Márquez
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • Objednávka školských pomôcok rodičmi - bezplatný dovoz do školy do 31.8.2020
   • Spolu múdrejší 3
   • Národný projekt POP II
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
   • Projekt MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 2
    • Kontakt

     • Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa
     • 0903 591 593 - riaditeľ školy Mgr. R. Kačur
      0909 250 827 - sekretariát, Bc. Anna Bašková
      0910 842 754 - ekonómka, Ing. S. Kaducová,PhD.
      041/562 16 41 - zborovňa pedagog. zboru
      0909 250 942 - vedúca ŠKD, Mgr. J. Bielečková
      0910 842 821 - vedúca ŠJ, Anna Sršníková
      0910 842 116 - vrátnica, v čase 8:00 - 16:00
      Telefonický kontakt na zástupkyne riaditeľa:
      0910 842 755 Mgr. M. Palutková - 1. stupeň
      0911 280 476 Mgr. J. Bálintová - 2. stupeň
     • Ul. R. Zaymusa 3
      010 01 Žilina
      Slovakia
     • IČO: 37813056
     • DIČ: 2021670849
     • EDUID: 100009217
     • Sponzorský účet školy: SK52 5600 0000 0003 0374 3012
    • Prihlásenie