• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Milí rodičia, ktorí máte záujem o našu školu.

  Vypíšte, prosím, elektronickú prihlášku. Ako odbor vyberte to, či dieťa zapisujete na 1.stupeň, alebo na 2.stupeň ZŠ.

  Na všetky prihlášky budeme reagovať priebežne, preto je dobré uviesť do prihlášky vaše telefónne číslo a mailovú adresu. Dajte o Zaymuske vedieť aj Vašim známym, ktorí majú budúcich prvákov, alebo aj staršie deti so záujmom o štúdium na našej cirkevnej škole... Ďakujeme za Váš záujem a prajeme Vám všetkým pevné zdravie a požehnané dni!

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Ďakujeme za vyplnenie prihlášky. Tešíme sa na Vás na Dni otvorených dverí alebo na Zápise.