• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Milí rodičia budúcich prváčikov.

  Zápis do prvého ročníka na Zaymuske bude prebiehať tak, že v priebehu marca 2021 môžu záujemcovia vypisovať elektronickú prihlášku. Následne si s rodičmi škola telefonicky dohodne v priebehu týždňa 12.-16.4.2021 individuálne stretnutia, na ktorom bude možnosť "dotiahnuť" zápisy už aj s budúcimi prváčikmi (odkontrolovanie osobných údajov, odsledovanie individuálnej zrelosti detí, konzultácie ohľadom odkladov...). Na tomto individuálnom stretnutí môže škola vydať rozhodnutie o prijatí / neprijatí na školu. To znamená, že dovtedy je potrebné určite vyplniť elektronickú prihlášku...  

  Ak potrebujete škole oznámiť dôležité skutočnosti (plánovaný alebo zvažovaný odklad nástupu do 1.ročníka, správy z vyšetrení CPPPaP, výnimočné talenty Vašich detí, a pod.), urobte tak v záverečnej poznámke.

  Ak chcete zapísať Vaše dieťa do iného ako prvého ročníka, vypíšte tlačivo: Žiadosť o prijatie do školy do ročníkov 2. - 9. a zašlite ho mailom na adresu: czszaymusa@gmail.com

  Na všetky prihlášky budeme reagovať po ich sumarizácii na konci marca 2021. Dajte o Zaymuske vedieť aj Vašim známym, ktorí majú budúcich prvákov alebo aj staršie deti so záujmom o štúdium na našej cirkevnej škole... Ďakujeme za Váš záujem a prajeme Vám všetkým pevné zdravie!

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Ďakujeme za vyplnenie prihlášky. Tešíme sa na Vás.