• FMP/11b/05/014 - popis projektu

    • Nečakané veci v škole

    •  Názov projektu: Nečakané veci v škole

     Prijímateľ: Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa

     Hlavný cezhraničný partner: Biskupské gymnázium v Ostravě

     Celkové náklady: 16 174,00 €

     ERFD: 13 747,90 €

      

     Hlavné aktivity projektu:

     • Realizácia spoločného školenia

     Na Zaymuske sa zorganizovalo dňa 12.05.2022 podujatie – Spoznávaj vedu. Z Ostravy pricestovalo  44 žiakov a pedagógov. Spolu so slovenskými  žiakmi prežili v škole niečo netradičné, nečakané. Pre žiakov bol pripravený program spojený s vedeckými pokusmi zábavnou formou.

     Fyzikálna a chemická šou, ktoré ukázali žiakom krásu týchto vedných disciplín: miznúca voda, bezodná váza, magnetický sliz, horiace ruky či ohlušujúce výbuchy vodíkových balónov. Žiakov a aj vyučujúcich týchto predmetov predvedené šou zmotivovali natoľko, že si každý chcel vyskúšať nejaký pokus, niečo, čo by zažil doslova „na vlastnej koži“.

     V tento deň bolo pre žiakov pripravené aj iné predstavenie – mobilné planetárium, v ktorom sa účastníci podujatia mohli zúčastniť nezabudnuteľnej cesty vesmírom. Počas premietania špeciálneho filmu žiaci spoznali históriu dobývania vesmíru, ako aj prepojenie ľudských poznatkov zo všetkých oblastí pri novodobom dobíjaní kozmu

     • Vedecký workshop

     Dňa 31.5.2022 sme na pôde školy - Biskupského gymnázia v Ostrave, zrealizovali vedecký workshop, počas ktorého si žiaci zo Slovenska i z Čiech, spolu so svojimi vyučujúcimi mohli zažiť, ako sa dá vyučovať fyzika, chémia a biológia iným spôsobom, než bežnými „vysvetľovacími a opisnými“ spôsobmi. Konkrétne ukážky vyučovacích hodín na troch stanovištiach zaujali svojim vtipom, netradičným prevedením i efektným využitím v domácnostiach pomerne dostupných chemických látok. 

     • Mediálna výchova

     Počas návštevy slovenských žiakov na Biskupskom gymnáziu v Ostrave 31.5.2022 a počas návštevy českých žiakov na CZŠ R. Zaymusa v Žiline 14.6.2022 sa žiaci oboch škôl zúčastnili mediálnych aktivít.  Žiaci oslovovali náhodných ľudí v škole i v mestách Ostrava a Žilina s cieľom zistiť, čo netradičné, nečakané v škole zažili v čase, keď boli sami žiakmi. Pred samotnou anketou v uliciach miest boli žiaci poučení o platnej legislatíve v zmysle súhlasu so zverejňovaním fotografií fotografovaných osôb, súhlasu s medializáciou ich hlasového príspevku i natočeného videa.

     Reportáž č. 1

     Reportáž č. 2

     Reportáž č. 3