• Novinky

      • Deň polície

      • Dňa 12. 9. 2019  sa na Hlinkovom námestí  konal Deň polície, ktorého sa zúčastnili aj naše deti ŠKD. Prekvapili nás rôzne zaujímavé atrakcie, ktoré boli na jednotlivých stanovištiach.

       Deti naživo vyskúšali kladivom rozbíjať obyčajné dvere a pancierové dvere tak, ako to musia policajti robiť pri skutočnom zásahu. Potešila ich aj streľba zo vzduchovky na cieľ. Videli priamo zásah kukláčov, ktorí prišli v obrnených vozidlách a ukázali ukážku, ako postupujú pri zneškodňovaní zlodejov, ktorí boli v uzamknutom autobuse. Najviac ich však asi potešila umelá stena, kde si vyskúšali svoje horolezecké schopnosti. Za odmenu dostali džús, ktorý im v krásnom počasí veľmi dobre padol. Deti prežili krásne popoludnie, plné zaujímavostí.

      • Formačné dni tried

      • Štvrtky na Zaymuske budú v tomto školskom roku patriť budovaniu vzťahov v jednotlivých triedach. Žiaci budú spolu s triednymi učiteľmi vo farskom pastoračnom centre N3 objavovať dar spoločenstva, rozprávať sa o životných hodnotách, spoznávať sa a predovšetkým učiť sa byť si skutočnými priateľmi.

       V tomto programe ich budú sprevádzať manželia Barbora a Jakub Hendrichovci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou na cirkevnej škole najmä v Považskej Bystrici.

       Pre žiakov je pripravený bohatý program prepojený s patrónmi jednotlivých tried. Hlavným cieľom bude pripomenúť žiakom, prečo je dôležité láskavo a dobre sa k sebe správať a ako pozývať do svojich vzťahov Boha. V mesiaci september boli tieto dni vyhradené práve pre našich žiakov piatych ročníkov.

       Žiaci prežili krásne dni plné aktivít, ktoré boli poučné a zároveň zábavné. Spoločný triedy deň zavŕšili svätou omšou. Veríme, že žiaci načerpali dostatok povzbudenia a duchovnej sily do ďalších dní.

      • Svätá omša na začiatku školského roka

      • Na začiatku každého školského roka sa žiaci a učitelia našej Zaymusky stretávajú na slávnostnej svätej omši, aby spolu s Pánom Ježišom začali nový rok na škole.

       V piatok 6.9. sme sa v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch zhromaždili zjednotení v modlitbe za učiteľov, za žiakov a i ch rodiny a za to, aby sme boli úspešní nielen v škole vedomostí, ale aj v škole Božej lásky. Svätú omšu celebroval náš nový školský pán kaplán Martin Danišek, ktorého pán riaditeľ vrelo privítal v našej „zaymusáckej rodine“a poprial mu hojné Božie požehnanie v jeho novom pôsobisku.

      • Účelové cvičenie žiakov druhého stupňa

      • Dňa 5. 9. 2019 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili účelového cvičenia v Lesoparku Chrasť. Na ňom ich čakali súťažné disciplíny, v ktorých si mohli overiť svoje vedomosti o správaní sa pri požiari a preukázať športovú zdatnosť v behu s prekážkami. Taktiež mali možnosť vyskúšať si podanie prvej pomoci pod dozorom zamestnancov Červeného kríža.

       Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej súťažili žiaci piatych a šiestych ročníkov a v druhej kategórii žiaci siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov. Najlepšie hodnotenie v prvej kategórii získala trieda 6.A  a v druhej kategórii sa na prvom mieste umiestnila 9.A trieda. Vďaka krásnemu počasiu sa žiaci, ktorí práve nesúťažili, mali možnosť zúčastniť rôznych športových aktivít a vychutnať si pobyt v prírode.

       Ďakujeme pracovníkom Červeného kríža za čas a vedomosti, ktoré nám venovali. A víťazom oboch kategórií ešte raz srdečne gratulujeme!

      • Otvorenie školského roku 2019/2020

      • Dňa 2. septembra 2019 sme sa po dvojmesačnej „prestávke“ opäť vrátili do školy. Celý tento deň sa niesol v slávnostnom duchu. Stretli sme sa na školskom dvore, kde prebiehal krátky kultúrny program, ktorý si pripravili žiačky našej školy.

       Následne pán riaditeľ privítal všetkých nových členov našej „zaymusáckej rodiny“ a predniesol príhovor, v ktorom upriamil pozornosť na slová svätej Matky Terezy: „Všade, kam prídete, šírte lásku - nech každý, s kým sa stretnete, odchádza od vás o trochu lepší a šťastnejší. Buďte živým vyjadrením Božej láskavosti, noste ju vo svojej tvári, očiach, úsmeve, vo svojom milom pozdrave.“ Všetkých nás povzbudil, aby sme my boli tými, ktorí prví ráno pozdravia druhého človeka, aby sme sa my prví usmiali a vedeli prví ponúknuť pomoc či odpustenie. Veríme, že aj tento školský rok bude plný objavov, radosti z poznania nových vecí a upevňovania vzťahov v triedach. K tomu, aby sme nestrácali chuť učiť sa a pracovať na sebe nám udelil požehnanie pán kaplán Tomáš Pavlík.

       Tešíme sa na všetky plnohodnotne prežité dni v našej škole.

      • Rodičovské združenie

      • Milí rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 25.9.(streda) o 16,00 v školskej jedálni. Po ňom sa o 16,30 budú konať triedne rodičovské združenia pre ročníky 2.-9. v kmeňových triedach žiakov. Tešíme sa na Vás.