• Novinky

      • Úrad verejného zdravotníctva SR zatvoril školy do odvolania!

      • Vážení rodičia, žiaci, zamestnanci školy a návštevníci nášho webu. Minister školstva SR Branislav Gröhling v utorok 24.3.2020 informoval o ďalších opatreniach vlády na zastavenie šírenia nového vírusu COVID-19.

       V skratke opatrenia, ktoré sa týkajú našej školy:
       - školy ostanú zatvorené až do odvolania,
       - deviatacke Testovanie 9 je zrušené,
       - zápis do 1.ročníka sa bude konať v druhej polovici apríla bez osobnej prítomnosti detí (podrobnejšie informácie včas uverejníme na našom webe),
       - prihlášky na stredné školy sa budú podávať do 15. mája a nebude k nim potrebné priložiť potvrdenie od lekára,
       - prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30.júna,
       - ministerstvo spúšťa web www.ucimenadialku.sk, ktorý bude obsahovať množstvo potrebných informácií pri vzdelávaní mimo školy,
       - vyučovacie programy na STV2 sa predĺžia a budú klásť dôraz na žiakov so ŠVVP

       Celý článok nájdete na: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

       Dovoľte mi na tomto mieste poďakovať všetkým našim učiteľom, ktorí sa s úžasným nasadením snažia pokračovať vo vzdelávaní. V tejto mimoriadnej situácii, na ktorú ich nikto nikdy nepripravoval, zodpovedne pripravujú materiály, opravujú zaslané žiacke odpovede, odpovedajú individuálne každému žiakovi. Často mimo svojho oficiálneho pracovného času...

       Ďakujem aj Vám, vážení rodičia. Skĺbiť svoje pracovné povinnosti, starostlivosť o domácnosť a pomoc svojim deťom pri domácom vzdelávaní je iste veľmi náročné. Uvedomujeme si, že bez vašej trpezlivosti, spolupráce a vášho domáceho manažmentu by aj naše učiteľské snahy zlyhali. Veľmi si to vážime!

       Milí žiaci. Aj vy to máte určite veľmi ťažké. Obmedzený pohyb, obmedzené stretávanie sa s kamarátmi, žiadne krúžky... Nestrácajte nádej a úsmev. Máte jedinečnú možnosť popri vzdelávacích aktivitách intenzívnejšie prežívať dar rodiny. Prajem Vám, aby ste sa naučili zodpovedne využívať svoj čas, aby ste si viac všímali a viac ďakovali svojim rodičom i učiteľom za všetko, čo pre vás robia, a aby sme sa čím skôr mohli všetci opäť spolu stretnúť v našej škole - v Zaymuske. Chýbate nám! 

       Modlím sa za Vás všetkých. Mgr. Radoslav Kačur 

      • Spojme sa v modlitbe

      • Milí učitelia, rodičia i žiaci.  Chceli by sme vás pozvať k spoločnej modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu, za ochranu našich rodín i za zdravotníkov či všetky pomáhajúce profesie, ktoré nasadzujú svoje životy v prospech nás všetkých. 

       Môžeme tak urobiť aj zajtra, na slávnosť Zvestovania Pána (25.3.), kedy sa spojíme v modlitbe Otče náš s pápežom Františkom i s kresťanmi celého sveta. o 12:00 hod

       Sv. Otec zároveň v piatok (27.3.) udelí mimoriadne požehnanie "Urbi et orbi" (Mestu a svetu) o 18:00 hod. 

       Nezabúdajme i na slávenie sv. omší v tomto mimoriadnom čase cez TV obrazovky, či rádiá. V TV LUX zmenili vysielacie časy sv. omší v nedeľu na 10.00 hod. a na 18.30 hod. Taktiež počas bežných dní rôzni kňazi streamujú sv. omše zo svojich farností. 

       Otcovia biskupi nás v tomto výnimočnom pôstnom čase prosia: "Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: Urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy a tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie."

       Špeciálne na nás nezabúda ani náš žilinský Otec biskup Tomáš Galis, ktorý nám posiela povzbudenie. Môžete si ho pozrieť na: https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/prihovor-zilinskeho-biskupa-tomasa-galisa 

       Mgr. Ivana Kačurová

      • Škola je rozhodnutím Vlády SR od 16.3.2020 na dva týždne uzavretá.

      • Prajem Vám všetkým požehnané dni. Napriek tomu, že škola je zatvorená, deti by sa mali naďalej vzdelávať. Učitelia budú so žiakmi komunikovať elektronicky. Budú im posielať texty, prezentácie alebo odkazy na iné učebné zdroje. Viaceré vzdelávacie firmy poskytujú prístup na online vzdelávanie v tomto čase zdrama.

       Odporúčam:

       smartbooks.sk  ... Učivo celej ZŠ online. Ku každej vzdelávacej téme ponúka základné poznámky a precvičovanie formov testov. Obsahuje "nahovorené" slovíčka a diktáty. Učitelia môžu zadávať konkrétne domáce úlohy alebo aj známkované testy. Na stránke sú aj inštruktážne videá. Odporúčame precvičovať v tomto programe, každý žiak dostal cez svojho triedneho učiteľa prístupové údaje. Ak by ste mali akékoľvek problémy s týmto programom, kontaktujte cez Edupage riaditeľa školy, ktorý Vám rád podá všetky potrebné informácie.

       fenomenysveta.sk  ... Úžasné vzdelávacie videá z dielne BBC (v angličtine, s titulkami) s pridanými aktivitami po každom videu. Vhodné pre žiakov, aj pre dospelých.

       taktik.sk ... Vydavateľstvo sprístupnilo kompletnú ponuku interaktívnych pracovných zošitov na domáce použitie.

       matika.in   ...  Precvičovanie matematiky od 1. po 9. ročník.

       gramar.in   ...  Precvičovanie slovenského jazyka od 1. po 6. ročník.

       Veľmi dobrý prehľad ponúka: 

       https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu?fbclid=IwAR02E4wV3ejyI5ER0cWS0FK16W92al67IF3Ww2ANmVWrha_-WIs9jbc9KGs

       Vážení rodičia, ďakujem Vám za spoluprácu a vedenie detí k samoštúdiu i k prehlbovaniu dôvery v Božiu Milosť. Je to náročný čas pre všetkých, ale verím, že zodpovedným prístupom, ohľaduplným správaním a spoločnou modlitbou prekonáme všetko zlé. Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

      • Riaditeľské voľno

      • Z dôvodu prevencie pred šírením ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19, na základe výzvy Odboru školstva MÚ Žilina a nášho zriaďovateľa Rímskokatolíckej cirkvi Žilinská diecéza
        

       vyhlasujem na dni 12. a 13.3.2020 riaditeľské voľno.

       Prosím Vás o rešpektovanie tohto opatrenia a vyzývam Vás, aby ste sledovali Edupage, pretože učitelia budú zasielať úlohy žiakom elektronickou cestou. Vaše deti si môžu precvičovať učivo aj cez systém Smartbooks, do ktorého všetci žiaci dostali prístupové údaje. 

       V záujme vlastnej ochrany udržte Vaše deti doma, nech sa zbytočne nepohybujú v obchodných centrách, nezdružujú sa na ulici, ale nech si oddýchnu a venujú sa aj učeniu - samoštúdiom a elektronicky. 

       Priebežne vás budeme informovať o ďalšom postupe, a to aj na základe rozhodnutí vecne príslušných štátnych orgánov. Sledujte preto, prosím, webovú stránku školy a účty v Edupge. Mgr. Radoslav Kačur

      • Zrušenie DOD 18.3.2020

      • Z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu rušíme Deň otvorených dverí, ktorý bol plánovaný na 18.3.2020. Aktuálne informácie budeme rodičom posielať cez Edupage a uverejňovať na webe školy.

      • Stop drogám v ŠKD

      • V dňoch 17.-18.2. sme sa v ŠKD zamerali na prevenciu pred sociálno-patologickými javmi. Najskôr sme sa rozprávali s deťmi o zdravom životnom štýle a o nevyhnutnosti uprednostňovať vo svojom voľnom čase pohyb, šport a zábavu. Postupne sme prešli na tematiku škodlivosti alkoholu a fajčenia.

       Tematiku prevencie pred sociálno-patologickými javmi sme rozdelili podľa ročníkov:

       2. ročník sa zameral na tému „Nenič svoje múdre telo - Zdravý životný štýl“

       3.-4. ročníky mali tému „STOP DROGÁM“

       Deti si svoje vedomosti overili vo vedomostnom teste a výhercovia boli odmenení. Deti túto problematiku spracovali aj výtvarne vytvorením zaujímavých a poučných plagátov. Mgr. Jarka Bielečková 

      • Tehlička pre misie

      • Počas pôstneho obdobia sa naša škola opäť zapojila do projektu Tehlička pre misie. Projekt organizuje  občianske združenie SAVIO, ktoré podporuje saleziánske misijné diela.

       Tento rok je cieľom projektu pomôcť obyvateľom v utečeneckom tábore Kakuma v krajine Turkana (v Afrike). Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na vzdelávanie detí a mládeže, ktoré pre nich znamenajú lepšiu budúcnosť.

       Tehličky sa budú predávať každý deň cez veľkú prestávku (po 4. hodine) vo vestibule školy. Cena tehličky je dobrovoľná. Aj takýmto spôsobom môžeme konať počas pôstu dobré skutky a pomôcť deťom a mladým, ktorí to potrebujú a sú v ťažkej situácii. Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť na www.tehlicka.sk Mgr. Katarína Križňanová

      • Úspech našich basketbalistov

      • Dňa 4.3.2020 sme sa zúčastnili okresného kola žiakov v basketbale, ktoré sa konalo na ZŠ Jarná. Naši žiaci na ňom predviedli veľmi dobrý výkon, ktorý nás posunul na pekné druhé miesto. Vo finále sme už nestačili na víťaza turnaja zo ZŠ Karpatská. O uvedený úspech sa zaslúžili: Tomáš Cseri, Šimon Hoferica, Filip Galovič, Filip Samuhel, Martin Maceášik, Angus Harper, Viktor Zbín, Šimon Batrna a Sebastián Badík.
       Gratulujeme! Mgr. Pavol Blasbalg

      • Okresné kolo Hviezdoslavovo Kubína

      • V utorok 3.3.2020 sa v budove Radnice mesta Žilina uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali víťazky školského kola umeleckého prednesu poézie a prózy žiačky Nelka Čerňanská z 3.B a Mária Elisabeth Berki zo 4.A triedy. Veľmi sa tešíme, že Nelka Čerňanská získala prvé miesto a postupuje do krajského kola v Martine. Srdečne gratulujeme! Mgr. Jana Možutíková

      • Karneval II. stupeň

      • V piatok 21.2. sa v školskej telocvični konal karneval pre ročníky 5.-9., ktorý každoročne pripravujú žiaci deviateho ročníka. Okrem nádhernej výzdoby a dobrej hudby si prichystali deviataci aj rôzne zábavné aktivity a súťaže. Na karnevale, samozrejme, nechýbalo veľa pekných masiek - hudobníci skupiny Kiss, postavičky z ríše divov, kominár, tanečnica a mnoho ďalších. Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli zabaviť a tešíme sa opäť na budúci rok. Kamila Birčáková, 9.A

      • Testovanie Komparo 2019 a rebríček kvality škôl INEKO

      • Naši deviataci v jeseni absolvovali cvičné testovanie, ktoré bolo prípravou na celonárodné testovanie T9. Oproti slovenskému priemeru dosiahli z matematiky výsledok lepší o 17,8% a zo slovenského jazyka výsledok o 9,8% lepší. Veríme, že 1.4.2020 v "ostrom" Testovaní 9 budú ešte úspešnejší!

       S hrdosťou môžeme povedať, že medzi základnými školami v Žilinskom kraji sme v celkovom hodnotení na 7.mieste, v Testovaní deviatakov na 5.mieste a v Testovaní piatakov na 1.mieste! 

       Zdroj: skoly.ineko.sk 

       V celoslovenskom hodnotení základných škôl, na základe kritéria Testovanie 5 je naša Zaymuska medzi 13 školami s maximálnym hodnotením 10. Zaujímavé je, že 7 z týchto škôl je cirkevných. Pri porovnaní počtu štátnych a cirkevných škôl je to jednoznačná informácia o kvalite cirkevného školstva... Mgr. Radoslav Kačur 

      • Fašiangy

      • Posledný deň pred jarnými prázdninami sa vybrala trieda 5.C v krojovanom sprievode, so spevom a tancom, fašiangovať. Navštívili farské centrum Žilina mesto, kde ich privítal pán dekan otec Peter Jurčík a naši páni kapláni Martin Daníšek a Tomáš Pavlík. Potom svoj program plný ľudových piesní a vinšov predstavili zamestnancom na Biskupskom úrade Žilinskej diecézy. Svojím fašiangovým programom pokračovali aj na škole. Okrem zborovne a jedálne ukázali zvyky a tradície aj v niektorých triedach. Ďakujeme žiakom 5.C, že v ten deň priniesli fašiangovú náladu nielen do našej školy. Mgr. Korina Bieliková

      • Karneval I. stupeň

      • Vo štvrtok 20.2. sa po chodbách našej školy rozliehal spev fašiangových masiek žiakov 1. stupňa. „Karneval je krásna chvíľa, muzika tam vyhráva...“ Z dievčat sa stali víly, motýle, hviezdy, zvieratká... Chlapci sa zmenili na letcov, kozmonautov, bojovníkov, športovcov... Všetci si dali veľmi záležať na príprave, aby sa zmenili na vysnívanú postavu. Fašiangové sprievody privítal a celým programom aj sprevádzal zábavný, rozjašený šašo Jašo. V roztancovanej, nádherne vyzdobenej telocvični panovala výborná atmosféra. Vzduchom sa vznášali bublinky nielen počas balónového a metlového tanca, ale i pri zaujímavých aktivitách a súťažiach. Ponúkalo sa  občerstvenie v podobe šišiek a chutného čaju. V detských očkách žiarila radosť, ale tiež túžobné očakávanie záverečného vyhodnotenia a ocenenia tých najkrajších kostýmov. Karneval v nás zanechal mnoho pekných, nezabudnuteľných zážitkov. Už teraz sa tešíme na ten ďalší...  Mgr. Jana Možutíková 

      • Žiacka školská rada v druhom polroku

      • Dňa 17.02. sa uskutočnilo stretnutie Žiackej školskej rady s riaditeľom školy. Spoločne vyhodnotili aktivity zrealizované v prvom školskom polroku a stanovili si ciele a aktivity, ktoré plánujú v nasledujúcom školskom roku. Mgr. Jana Hanuliaková 

      • 4.C na výstave stavovcov a drotárstva

      • Dňa 19.2.2020 sa žiaci 4.C triedy zúčastnili interaktívnej prehliadky pútavej zoologickej výstavy s múzejnou pedagogičkou Považského múzea v Žiline Mgr. Macušovou, na ktorej sa žiaci zábavnou a hravou formou dozvedeli zaujímavosti o stavovcoch žijúcich v našom regióne. 

       Súčasťou exkurzie boli aj hry, tvorivá dielňa a kvíz, kde si žiaci preverili svoje vedomosti a poznatky. Tieto získali pri tvorení biotopu zvierat, ktoré ich zaujali počas prehliadky. Deti tieto cenné poznatky využijú aj v škole na hodinách prírodovedy, kde sa touto tematikou práve zaoberajú. 
       V rámci expozície si žiaci prezreli aj výstavu tradičného ľudového remesla - drotárstva.
       Mgr. Gabriela Bobuľová

      • Pozvánka na ranné sväté omše

      • Vážení rodičia, milí Zaymusáci. Začal pôst. Veríme, že toto obdobie bude pre každého z nás časom spoznávania Boha a Božieho plánu pre nás. Pozývame Vás na stredajšie sväté omše s našim pánom kaplánom Martinom o 7:10 hod. ráno. Aj takto môžeme obohatiť svoj duchovný život a spoločne prosiť o Božie požehnanie pre seba navzájom.  

      • Otvorená hodina pre deti z MŠ

      • V utorok 17.2. zavítali na našu školu predškoláci z elokovaného pracoviska MŠ A. Kmeťa. Deti si prišli pozrieť nielen priestory školy, ale aj to, ako to vyzerá na vyučovaní. Žiaci z 1.B im predviedli, čo sa doteraz v škole naučili. Čítali zo Šlabikára, prezentovali, koľko písmen sa už naučili, s predškolákmi lúštili i hádanky. Nezabudli ani na matematiku a v súťažiach predviedli svoju rýchlosť pri počítaní.  

       Zahanbiť sa nedali ani predškoláci a ukázali, že z nich budú šikovní prváci. Kto chcel, mohol si tiež vyskúšať sedenie v školskej lavici a písanie na tabuľu. Na záver boli prváci aj predškoláci za svoju šikovnosť odmenení darčekmi, ktoré si navzájom pripravili. Mgr. Mária Bielková

      • Beseda o manželstve a vzťahoch

      • V rámci prierezovej témy KNB Výchova k manželstvu a rodičovstvu sme 13.2. pre našich ôsmakov pozvali na besedu manželov Hendrychovcov. Žiaci zo Zaymusky ich poznajú vďaka formačným dňom tried, ktoré vo farskom pastoračnom centre N3 viedla práve táto sympatická dvojica. Jakub a Barbora nám porozprávali príbeh svojho manželstva, poukázali na dôležitosť úprimnosti vo vzťahoch a na význam čistého priateľstva i počas chodenia a vzájomného spoznávania sa.

       Beseda sa konala v čase Národného týždňa manželstva, do ktorého sme sa so žiakmi zapojili aj výrobou srdiečok. Tie boli určené pre manželov na celom Slovensku, ktorí v tomto týždni venovali zvýšenú pozornosť svojim rodinám účasťou na prednáškach, sv. omšiach, či iných podujatiach venovaných budovaniu manželstva. Mgr. Ivana Kačurová 

      • Školské kolo biblickej olympiády

      • Z tmy do svetla. Tak znela tohtoročná téma biblickej olympiády, kde si žiaci osvojovali texty z Evanjelia podľa Jána, z knihy Exodus (1.-24. kapitola) a z knihy proroka Jonáša. Svoje vedomosti zúročili dňa 31.1. na školskom kole. Víťazmi sa stali: 1. miesto - Klára Urbaníková (8.A), 2. miesto získala Kamila Schmiesterová (8.A) a 3. miesto si podelili Kamila Birčáková (9.A) a Eliška Štefancová (8.A). Svojou usilovnosťou a poctivou prípravou nás veľmi potešili i tohtoroční piataci - Juraj Štefanec (5.A) a Lucia Mičicová (5.C), ktorí sa umiestnili na 4. a 5. mieste. Všetkým zúčastneným blahoželáme a víťazom držíme palce na dekanátnom kole. Za prípravu i vyhodnotenie testov ďakujeme našim milým pánom kaplánom Martinovi a Tomášovi. Mgr. Ivana Kačurová