• Novinky

      • Pomôcky pre školský rok 2020/2021

      • Vážení rodičia. V spolupráci s firmou Daffer Vám ponúkame možnosť objednať si školské pomôcky z pohodlia Vášho domova. Ak si pomôcky objednáte do 31.7.2020, budú bezplatne doručené na adresu školy do konca augusta. Na tomto odkaze si jednoducho vyberiete ročník a z predpripraveného balíčka si vyberiete to, čo sa Vám hodí a čo potrebujete. Môžete si tam dovyberať aj iné položky z ponuky e-shopu.

       Platbu si poriešite sami, dovoz bude na školu a pomôcky tu budú pred začiatkom školského roku čakať na Vaše dieťa. 

      • Organizácia vyučovania v dňoch 15.-30.6.2020

      • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe uvoľňovania niektorých hygienických opatrení, od pondelka 15.6.2020 môže byť v jednotlivých triedach 1.-5. ročníka viac ako 20 detí a v rámci školského klubu sa môžu deti stretávať aj z rôznych tried. Od 15.6. začnú teda fungovať kluby ŠKD v takých zostavách, ako boli pred koronakrízou. Ranná družina bude fungovať od 7:00, so vstupom od tržnice. Záujem zisťovali vedúce jednotlivých klubov ŠKD, ak Vás doteraz nekontaktovali - nahláste sa im vy.

       Meranie teploty nie je povinné, dezinfekcia je k dispozícii v zádverí. Pred prvým príchodom do školy (alebo po návrate dieťaťa po minimálne 3 dňovej pauze) musí rodič odovzdať škole vypísané a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.  

       Príchod na vyučovanie sa deje tak, ako doteraz – cez vestibul a cez vchod zo školského ihriska, podľa toho, kde sa trieda vyučuje (budova 1.stupňa / historická budova).

       Pretrvávajúce obmedzenia sa týkajú predovšetkým stravovania, to bude pokračovať v doterajšom systéme po triedach. Samozrejmá je zvýšená starostlivosť o osobnú hygienu – častejšie umývanie / dezinfekcia rúk, dezinfekcia podláh a spoločných dotykových plôch na chodbách.

       Ak by sa v priebehu vyučovania vyskytla u dieťaťa zvýšená teplota, alebo iný prejav respiračného ochorenia, dieťa bude umiestnené do izolačnej miestnosti a bude privolaný zákonný zástupca dieťaťa.

       Od pondelka 22.6.2020 do stredy 24.6.2020 pozývame do školy žiakov 1. – 7. ročníka (pribudne teda 6. a 7.ročník). Žiaci 6. a 7. ročníka musia priniesť vyplnené a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

       Od 25.6.2020 do 26.6.2020 (štvrtok - piatok) pozývame do školy žiakov 1.-5.ročníka a 8.-9.ročníka. Šiestakov a siedmakov vystriedajú ôsmaci a deviataci. Aj oni musia priniesť vyplnené a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

       Prihlasovanie žiakov 6.-9.ročníka bude robené centrálne cez edupage - v pondelok 15.6.2020 sa bude zisťovať záujem o  nástup do školy a záujem o stravovanie. K uvedenému rozdeleniu škola pristupuje na základe organizačných dôvodov a pretrvávajúcich prísnych hygienických predpisov. V tomto týždni sa budú odovzdávať učebnice, preberať učebnice na nový školský rok, čistiť lavice, upratovať v šatníkových skrinkách, budú triednicke hodiny...

       29.6.2020 bude škola otvorená pre všetkých žiakov. Pán kaplán o. Martin bude sláviť slávnostnú svätú omšu na školskom ihrisku (dúfame v dobré počasie), prebehne rozlúčka deviatakov. Obed bude v tento deň len pre 1.-5.ročník.

       30.6.2020 - v posledný deň školského roku 2019/2020 prídu do školy všetci žiaci – uskutoční sa slávnostné ukončenie školského roku na školskom ihrisku, v triedach prebehne odovzdávanie vysvedčení. Obed v tento deň bude len pre deti z ŠKD. Školský klub detí bude skrátený.

       Ďalšie podrobnosti o priebehu posledného týždňa v škole budú včas uverejnené na stránke školy.

      • Oceňovanie žiakov cirkevných základných škôl

      • Vo štvrtok 11.6.2020, na sviatok Božieho Tela a Krvi, sa v rekonštruovanej Katedrále uskutočnilo oceňovanie najlepších žiakov cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy. J.E. biskup o. Tomáš Galis ocenil 15 výnimočných mladých ľudí. Výnimočných nielen výborným prospechom, ale aj správaním a vyzretými životnými postojmi. Za našu Zaymusku bola ocenená Kamila Birčáková, žiačka 9.A triedy. Gratulujeme jej i jej rodičom, a v ďalšom štúdiu jej želáme veľa úspechov a hojné Božie požehnanie.

      • Zaymuska vyjadruje ľútosť na udalosťami vo Vrútkach

      • Vyjadrujeme hlbokú sústrasť všetkým, ktorých tragédia v Spojenej škole na ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach zasiahla. V modlitbách zverujeme do Božej milosti duše zomrelých, zdravie zranených a životy všetkých pozostalých a smútiacich. Chceme ubezpečiť všetkých zamestnancov a žiakov tejto školy o našej podpore a spoluúčasti.

       Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ CZŠ R.Zaymusa

       Vyjadrenia cirkevných predstaviteľov: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200611015

      • Obnovené vyučovanie na Zaymuske

      • Prvého júna dostali naši žiaci z 1. až 5. ročníka krásny darček - mohli prísť do školy! Za prísnych hygienických predpisov sa obnoveného vyučovania zúčastnilo viac ako 200 "školychtivých" Zaymusákov. Pre všetkých ponúkame aspoň malú ukážku, ako to vyzeralo na Zaymuske.

       Pripomíname, že ak by rodič chcel nahlásiť na obnovené vyučovania svoje dieťa, ktoré je momentálne doma - musí tak urobiť u triedneho učiteľa vopred, aby ho riaditeľ školy mohol zaradiť na vyučovanie od nasledujúceho pondelka.