• Novinky

      • Aké darčeky nosí Ježiško (čítanie na pokračovanie)

      • Milé spolužiačky a spolužiaci!

       Žiacka školská rada si pre vás pripravila vianočný špeciál čítania na pokračovanie. Počas adventu vás pozývame vypočuť si knihu Aké darčeky nosí Ježiško od Damiány M. Bagínovej. 

       Nové časti vám prídu v správe cez EduPage vždy v sobotu a v stredu o 17:00.

       Prajeme vám príjemné počúvanie a požehnaný advent!

       Vaša Žiacka školská rada 

       Čítajú:

       - Alena Bálintová (7.B) - rozprávač

       - Jakub Behrík (učiteľ) - anjel, Ježiš, otec

       - Kristína Čižmáriková (6.A) - Terezka

       - Ivana Janurová (školský špeciálny pedagóg) - babička Margita, mama

       - Alex Vidra (5.B) - Jakub

       Technická realizácia:

       - Damián Blahušiak (5.C), Matúš Buček (9.B)

      • Literárny úspech na Zaymuske

      • Nedávno sme informovali o tom, že naša škola posiela do celoslovenskej súťaže Detská rozprávková Žilina, ktorú každoročne vyhlasuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline, 13 najlepších rozprávok našich piatakov.

       Odborná porota spisovateľov udelila ocenenie 14 žiakom z celého Slovenska. Medzi ocenenými je aj náš piatak Lukáš Faltín z 5.C, jeho rozprávka bude uverejnená v zborníku víťazných prác. 

       Vyhodnotenie súťaže bude tentokrát prebiehať v on-line priestore. Krajské kultúrne stredisko 30.11. 2020 o 10.00 h zverejní na svojom webe a facebooku video s výsledkami súťaže. Vo videu sa deťom prihovoria aj členovia poroty.

       Lukáškovi srdečne gratulujeme, tešíme sa z jeho úspechu a ďakujeme všetkým piatakom, ktorí sa do súťaže zapojili!

       Mgr. Jana Sedliaková, Mgr. Dominika Várošová

      • Aktivita ŽŠR „Poteš svojho učiteľa“

      • Nepochybne mi každý z Vás dá za pravdu, že škola je našim druhým domovom. Trávime tu takmer polovicu nášho času a spolu s nami naši učitelia, ktorí nám s láskou a veľkou trpezlivosťou odovzdávajú svoje vedomosti a snažia sa nás pripraviť čo najlepšie na ďalšie štúdium. Aj preto sme v rámci aktivít žiackej školskej rady prišli s nápadom „Poteš svojho učiteľa“, aby sme im aspoň takto prejavili našu vďaku za všetko čo pre nás robia.
        
       Do našej výzvy, sa v prvom týždni od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 zapojili viacerí žiaci našej školy. Prostredníctvom fotografií, ktoré nám poslali, odprezentovali spôsob, ktorým sa snažili potešiť svojich učiteľov. Boli to kresby, výrobky a rôzne prekvapenia. Za všetkých zapojených pripájame niektoré fotografie od našich učiteľov alebo rodičov ako motiváciu pre vás, ktorí ste sa zapojiť nestihli. Výzvu predlžujeme do konca novembra, môžete sa zapojiť aj on-line.

       Fotografie môžete naďalej posielať na EduPage špec. pedagogičke Janurovej alebo na ivana.janurova@zaymuska.sk a potešiť tak aj ostatných.
        
       Výzvu organizujú:
       Šimon Gašpar (6.B)
       Anastázia Urdová (8.A)
       Andrej Molko (8.B)
       Lucia Miksáková (9.A)
       Matúš Buček (9.B)
        
       Anastázia Urdová, predsedníčka ŽŠR

      • Jabĺčkový deň – deň zdravej výživy, hier a zábavy

      • V rámci propagácie zdravej výživy činnosť v ŠKD v dňoch 19.-21. 10. 2020 prebiehala pod názvom Jabĺčkový deň. Deti sa v jednotlivých oddeleniach venovali rôznym zábavným aktivitám, ako jabĺčkový tanec, prenášanie jabĺčka na hlave, kto prvý zje celé jabĺčko,  ošúpanie jabĺčka a pod. Po nich sa deti pustili do zdobenia jabĺk, na čo použili rôzne techniky. Detskej fantázii sa medze nekládli. Krásne a chutné jabĺčka sa premenili na nádherné výtvory, ktoré zdobili naše triedy a vestibul školy.  Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Zapojili sme sa do súťaže

      • Naša škola sa tento školský rok zapojila do súťaže EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2020, ktorú vyhlásili pri príležitosti osláv Dňa európskych jazykov (26. september) Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav. Naša škola sa bude prezentovať videonahrávkou, ktorú urobil a spracoval Matúš Buček z 9.B. Moderátorkou je tiež naša žiačka a to Zoe Hulková z 9.B. Hlavnými protagonistami sú piataci s pani učiteľkami a pánom učiteľom, ktorí sa so záujmom a s radosťou učili po taliansky, maďarsky, francúzsky, nemecky a pravdaže nemohla chýbať ani angličtina.

       Videonahrávku si môžete stiahnuť (716 MB) na: https://www.uschovna.cz/sk/zasilka/EFJPS4Y7W4ZYTWBP-U9U/ 

       Mgr. Korina Bieliková 

      • Opatrenia vyplývajúce z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

      • Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR predkladáme ďalšie informácie súvisiace so školskou dochádzkou Vášho dieťaťa v nasledujúcom týždni. Bolo vydané upravené Vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré musí vaše dieťa odovzdať ráno 3.11.2020 pri vstupe do školy, alebo pri prvej návšteve školy po jesenných prázdninách. Pripájame tiež aktualizované Vyhlásenie návštevníka školy. Obe vyhlásenia si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnostiVyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti. Ak nemáte doma možnosť tlače, budú vyhlásenia k dispozícii ráno pri vstupe do školy.  

       V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade dieťa nenavštevuje školu prezenčne.

       Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa, v prípade žiaka 2. stupňa vzdelávajúceho sa dištančne, zákonný zástupca informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania (viď infografika). Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára. 

       Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia, odporúčame mu, aby využil ospravedlnenie žiaka na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november (viď infografika). Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní.

       Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené vyššie.