• Novinky

      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Aj v tomto školskom roku sme sa dňa 18.10.2021 zapojili do celosvetovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec.“ Presne o 9.00 hod. sme sa pridali k tisícom detí zo Slovenska a iných krajín sveta a spoločne sa modlili radostnú časť posvätného ruženca za pokoj a jednotu na celej zemi a za ukončenie pandémie koronavírusu. Slovom i spevom sa cez školský rozhlas modlili žiaci i pedagógovia. Hudobný doprovod zabezpečili pani učiteľky Miková a Valčová.

       Tohtoročná kampaň bola na celom svete spojená s modlitbou k sv. Jozefovi, ochrancovi svätej Cirkvi, ktorý „je pre nás výborným príkladom toho, ako Boh môže obrátiť všetko na dobré prostredníctvom našej modlitby, vernosti a poslušnosti jeho slovu“.  (Kardinál Piacenza) 

       Ďakujeme Pánu Bohu za milosť spoločnej modlitby celej našej školy a veríme, že sa naplnia slová Pátra Pia: „Keď sa bude milión detí spolu modliť ruženec, svet sa zmení."   Mgr. Katarína Križňanová 

      • Aktívny pestovateľský krúžok

      • Žiaci z pestovateľského krúžku s radosťou vyčistili živý plot medzi našou školou a Auparkom od náletových drevín - najmä od javora mliečneho. Plot tvorí brečtan popínavý a pavinič. Pavinič určite neprehliadnete, pretože jeho listy sú červeno-bordové. To, či je pavinič trojlaločný alebo päťlistý, môže zistiť každý, kto si zblízka obzrie jeho listy. Deti z pestovateľského krúžku to už vedia.  Mgr. Monika Miková

      • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

      • Aj žiaci našej školy pomáhali ochrane životného prostredia a spoločne vyzbierali 2 708 kg papiera. Ďakujeme nielen žiakom, ale i všetkým rodičom, ktorí papier do školy pomohli priviezť a učia tak svoje deti myslieť a konať ekologicky. Najlepšími individuálnymi zberačmi na škole sú:

       1. Mihalčin Šimon Juraj, 1.A - 352 kg

       2. Patajová Vanesa, 5.A - 306 kg

       3. Hujík Matej, 6.C - 250 kg

       Najlepšia trieda: 5.A - 428 kg

       Blahoželáme!  Ing. Stanislava Kaducová, ekonómka školy

      • Jabĺčkový deň v ŠKD

      • V rámci zdravej výživy sa činnosť v ŠKD v dňoch 19.-20.10.2021 niesla pod názvom Jabĺčkový deň. V prvý deň deti zdobili jabĺčka. Použili pri tom rôzne techniky, prírodniny, koreniny, listy... Naplno sa tak prejavila detská fantázia a tvorivosť. Krásne a chutné jablká sa premenili na nádherné rozmanité výtvory, ktoré zdobili naše triedy a  vestibul školy. 

       Na druhý deň sa deti v jednotlivých oddeleniach venovali zábavným súťažiam, ako jabĺčkový tanec, prenášanie jablka na hlave, kto ošúpe najdlhšiu šupku. Po zábavných aktivitách sa deti pustili schuti do jedenia jablka a víťazom bol ten, kto ho prvý zjedol celé. Naším predsavzatím bolo jesť aj po iné dni aspoň jedno jablko denne.

       V týchto dňoch deti 3.B a 4.B výtvarne spracovali aj tému PANI JESEŇ, ktorá práve teraz krášli nielen naše nádherne okolité lesy, ale aj naše prostredie v škole. Mgr. Bielečková Jaroslava

      • Plavecký výcvik tried 5.A a 5.B

      • Dňa 14.10. 2021 žiaci piatych ročníkov úspešne ukončili plavecký výcvik, ktorý viedol Klub plaveckých športov Nereus. Žiaci mali možnosť naučiť sa základy plávania a niektorí sa zdokonalili v rôznych plaveckých štýloch. Uvedeného výcviku sa zúčastnilo 35 žiakov. V  budúcnosti by bolo dobré, aby sa plaveckého výcviku zúčastnilo viac detí, keďže plávanie v súčasnej dobe patrí medzi základné ľudské zručnosti. Mgr. Pavol Blasbalg

      • S Ružencovou Pannou Máriou v ŠKD

      • Október je mesiacom ružencovej Panny Márie. Okrem modlitieb ruženca na hodinách KNB sa deti aj v ŠKD rozhodli vydať spolu s Pannou Máriou na cestu lásky k Bohu. V týždni od 11. - 14. októbra sa s pani vychovávateľkami vo svojich oddeleniach pomodlili desiatok ruženca. Tajomstvá ruženca sa snažili viac pochopiť pri spoločnom čítaní z knižky – Deti sa modlia ruženec s Pannou Máriou. Modlitbu obetovali za svoje rodiny, spolužiakov, školu i za celý svet. Úctu k Ružencovej Panne Márii deti vyjadrili aj svojimi šikovnými rúčkami. Vytvorili nielen krásne ružence, ale aj obrazy našej drahej Nebeskej Matky. Mgr. Lucia Holešová

       Keď máme niekoho radi, nikdy nás neomrzí hovoriť mu: Mám ťa rád! Ľúbim ťa! A jeho či ju nikdy neomrzí počúvať naše úprimné slová. Aj ruženec je takým vyznaním. Spolu s Máriou hovoríme Bohu, že ho milujeme. Pripomíname si, čo pre nás urobil Ježiš Kristus, Boží Syn, a učíme sa odpovedať na jeho lásku láskou – dobrými skutkami, peknými myšlienkami, povzbudzujúcimi slovami. Nech nám každé Zdravas’ pomôže lepšie milovať Ježiša a jeho matku Pannu Máriu. (Z knihy Ruženec s Pannou Máriou)

      • Farebný svet v Krajskej knižnici v Žiline

      • Žiaci 5. A triedy sa počas dní európskeho kultúrneho dedičstva zúčastnili besedy v Krajskej knižnici v Žiline. Beseda s názvom Fareiný svet nás priviedla k myšlienkam o výnimočnosti každého z nás a rozmanitosti, ktorú tak vo svete vytvárame. Na rozprávke Žirafa, Pelly a ja od spisovateľa Roalda Dahla sme si priblížili priateľstvo hrdinov s rôznym pôvodom, záujmami a zvykmi, ktoré tieto prekážky dokázalo prekonať a nám sa stáva vzorom správania sa k ľuďom, ktorí sú odlišní od nás samých.

       Spoznali sme aj ďalšie príbehy, v ktorých hlavní hrdinovia zistia, v čom sú výnimoční a naučia sa byť na to hrdí. Lebo aj my sa niekedy cítime ako žaba z rozprávky Nechcem byť žabou, chceli by sme byť niekým iným, a pritom si neuvedomujeme, akým darom je naša vlastná jedinečnosť. Myšlienka tohto stretnutia „Všetci sme si v niečom podobní, ale všetci sme i rozdielni. Každý jeden je jedinečný. Len spolu, v zhode a priateľstve vytvoríme krásny svet.“ sa nám hlboko vpísala do sŕdc.

       Do knižnice sa s radosťou vraciame pravidelne, mnohí z nás sa stali oficiálne jej čitateľmi počas informačného stretnutia v knižnici, keď sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácii o histórii knižnice, jej fungovaní, o tom, ako sa požičiavajú knihy a naučili sme sa aj správne zorientovať medzi knihami, ktoré sú v knižnici pre nás k dispozícii. Dostali sme nové tipy, čo by sme si mohli prečítať, a rovno sme si aj niekoľko knižiek požičali vďaka našim novým čitateľským preukazom.

       Ďakujeme Krajskej knižnici v Žiline za pozvánku na jej podujatia a príjemný čas, ktorý sme v nej mohli stráviť. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. Mgr. Dominika Várošová

      • Karanténa tried 6.A, 6.C, 7.A a 8.A

      • Z dôvodu pozitívnych výsledkov RT-PCR tesov sú triedy 6.A, 6.C, 7.A a 8.A na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline v domácej karanténe v dňoch od 18.10. do 24.10.2021. Žiaci uvedených tried týmto prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie RÚVZ Žilina je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali svojho pediatra.

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Projekt Zdravé deti - zdravá budúcnosť

      • Dňa 7.10.2021 vyvrcholila realizácia projektu Zdravé deti – zdravá budúcnosť, v rámci ktorého nám mesto Žilina prispelo sumou 500€ na nákup gymnastického náradia a na propagáciu pohybu medzi žiakmi. Deťom boli prezentované rôzne gymnastické cvičenia, ktoré si potom mohli vyskúšať. Zároveň prebiehala aj prednáška o zdravom zdravotnom životnom štýle a správnom držaní tela. 

       Po dlhých týždňoch online vzdelávania v minulom roku je potrebné deti znova viesť k pohybu a športovaniu, aby ich kvalitná príprava v oblasti vedomostí šla ruka v ruke s rozvojom ich fyzických daností. Projekt so žiakmi realizoval Mgr. Pavol Blasbalg. 

      • Jesenná olympiáda v ŠKD

      • Krásny slnečný deň babieho leta priam pozýval všetky deti von. V utorok 5.10. sa Zaymusáci z ŠKD vybrali do parku Bôrik, kde pre nich pani vychovávateľky nachystali Jesennú športovú olympiádu. Olympijské popoludnie v ŠKD bolo plné radosti, očakávania a chuti zašportovať si.

       Družinári si v duchu FAIR PLAY zasúťažili v atletických disciplínach - beh, skok do diaľky, hod na terč a v silovej disciplíne - rúčkovaní po rebríku. Nešlo však len o športové výkony. Súťažiaci mali možnosť rozvíjať aj svoj zmysel pre čestnosť, cieľavedomosť a húževnatosť. Pomoc slabším a vzájomné povzbudzovanie sa k prekonávaniu seba samých - to je práve to, čo sme sa snažili prostredníctvom týchto športových aktivít vkladať do sŕdc všetkých detí. Mať radosť z pohybu, vedieť prekonať strach a veriť v svoje schopnosti, to bol presne náš cieľ. Objavili sa aj nové športové talenty, ktoré raz, dúfame, budú našu školu úspešne reprezentovať, a na ktorých budeme právom hrdí.  

       Náš olympijsky deň plný pohybu a radosti sa vydaril, preto už teraz v klube plánujeme ďalšie športové akcie.  Športu zdar! Mgr. Eva Jančanská 

      • Duchovná obnova v 4.A a v 4.B triede

      • Stredy budú na Zaymuske dňami, kedy žiaci jednotlivých tried budú formovať nielen svoje vzťahy so spolužiakmi v triede, ale kedy sa budú učiť prežívať a rozvíjať aj svoj osobný vzťah s Bohom. V dňoch 29.9. a 6.10. sa uskutočnili duchovné obnovy tried 4.A a 4.B. Spolu s triednymi učiteľkami a s pani katechétkou Zuzkou prežili požehnané dopoludie, ktoré posilnilo ich triedne spoločenstvo. Zo zaujímavých aktivít vznikol plagát, ktorý im bude pripomínať, že Pán Ježiš nás nekonečne miluje, odpúšťa nám, je naším majákom v búrkach života.

       Štvrtáci sa spoločne s pani učiteľkami rozprávali aj o tom, že aj v ich živote niekedy nastali situácie, kedy svojimi slabosťami ublížili sebe alebo ľuďom vo svojom okolí, no je tu Niekto, kto prichádza, aby liečil a uzdravoval a má silu všetko zobrať na seba, lebo tak to robí Láska.

       Pani katechétka im ukázala pokus o úžasnej sile odpúšťajúcej Božej lásky. A že len úprimnou svätou spoveďou nás Pán Ježiš očistí od všetkých hriechov, lebo nás miluje a zomrel za nás na kríži. Okrem vyznania hriechov vo sv. spovedi, nás Pán Boh pozýva k zmene svojich postojov, zmýšľania, pokánia a k životu bez hriechu. 

       Duchovnú obnovu sme ukončili svätou spoveďou a svätou omšou s pánom kaplánom Michalom vo svojich triedach. Mgr. Gabriela Trúchla

      • Európsky deň jazykov aj v ŠKD

      • Európsky deň jazykov sme si tento rok pripomenuli aj v ŠKD. Pripravila ho Mgr. Jaroslava Bielečková, ktorá sa inšpirovala na učiteľskom kurze Erasmus+ v Írsku. 

       Najskôr sa deti oboznámili s pomenovaniami zvierat v rôznych európskych jazykoch, ako je nemčina, francúzština, maďarčina, taliančina, angličtina, aby vnímali rozmanitosť jazykov. Skúmali, ktoré slová sú podobné so slovenčinou a angličtinou, ktoré sú úplne odlišné, snažili sa ich prečítať a podobne. Deti sa počas aktivity rozdelili do rozličných krajín zberom slov, ktorými sa v danej krajine hovorí. V zábavných hrách deti preverovali svoje znalosti z angličtiny a nezabudli si popri tom aj zaspievať a zatancovať na vtipnú a veselú pieseň Old McDonald had a farm. 

       Na záver opakovali vedomosti o krajinách Európy - akým jazykom sa kde dorozumieva, čo je typické pre danú krajinu, aká je vlajka daného štátu... 

       Deťom sa jazykový deň veľmi páčil, pretože sa počas plnenia aktivít dobre zabavili. Veríme, že naši družinári sa v Európe nestratia a aj vďaka takýmto dňom zvládnu učenie sa cudzích jazykov na jednotku!  Mgr. Korina Bieliková 

      • Oznam o karanténe triedy 4.B

      • Z dôvodu pozitívneho RT-PCR testu žiaka je trieda 4.B na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline v domácej karanténe v dňoch od 8.10. do 16.10.2021. Žiaci 4.B týmto prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie RÚVZ Žilina je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali svojho pediatra.

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Vedecký kuriér priniesol zásielku aj na Zaymusku

      • Dňa 30.9.2021 mali naši siedmaci možnosť vyskúšať si, aké je to byť výskumníkom. Naša škola sa totiž zapojila do druhého ročníka projektu s názvom "Európska noc výskumníkov“. Využili sme ponuku „Vedeckého kuriéra“, takže nám poštou prišli pomôcky na realizáciu zaujímavých praktických aktivít.

       Hodina biológie sa vďaka tomu mohla uskutočniť v netradičnom duchu vedeckých objavov. Cieľom tohto projektu  bolo ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Žiaci si počas dvojhodinového bloku vyskúšali dve aktivity.

       Prvou aktivitou bola extrakcia DNA zo svojich vlastných slín. Pracovali v malých skupinkách, pričom každý člen mal zodpovednú úlohu. V rámci druhého pokusu si žiaci vyskúšali kultivovať baktérie z rúk použitím živnej pôdy a Petriho misiek. Následne tieto baktérie pozorovali. 

       Potvrdili tak fakt, že je naozaj potrebné, aby sme si umývali ruky, pretože okolo nás sa nachádza veľké množstvo baktérií. Vďaka týmto experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si naši siedmaci mohli vyskúšať, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá. Mgr. Barbora Parízeková 

      • Svetový deň mlieka

      • Uvedomiť si potrebu mlieka pre náš život. To bol cieľ, ktorému sme sa v dňoch 27.-29.9. venovali po jednotlivých oddeleniach v ŠKD. 

       Deti tento Svetový deň oslávili slávnostným prípitkom mlieka a urobili ochutnávku všetkých dostupných ochutených druhov mlieka. Deti pokračovali v oslave vlastnou tvorivosťou – vyrábali pekné projekty, reklamy, plagáty, koláže a nápadité reklamy na mliečne výrobky. 

       Zaujímavosťou týchto dní bola aj ukážka dojenia kravičky v oddelení pani vychovávateľky Holešovej, ktorá s deťmi pripravila maketu kravy. Deti si vyskúšali dojenie mlieka tak, ako to robili v minulosti naše babičky. Pre žiakov to bolo veľké dobrodružstvo.

       Sme vďační, že aj v našej škole máme zabudovaný automat na mlieko, a tak si ho deti môžu zakúpiť za prístupnú cenu. Veríme, že aj vďaka takýmto zaujímavým dňom v škole, naše deti nevynechajú mlieko a mliečne výrobky zo svojho stravného lístka. Mgr. Jaroslava Bielečková 

      • Európsky deň jazykov

      • Európsky deň jazykov sa od roku 2001 oslavuje 26.septembra na školách v 47 členských štátoch Rady Európy. Tento deň je plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Zaujímavé činnosti si pripravili aj naši učitelia, ktorí sa žiakom zo 6.A, 6.B a 6.C prihovárali v piatich európskych jazykoch. Niektoré interaktívne cvičenia boli pripravené i zo zahraničného štúdia cez Erazmus+, ktorého sa naši učitelia zúčastnili počas leta.

       Pre žiakov bolo pripravených množstvo zaujímavých úloh a hier. Tohto dňa sa spievalo, skladali sa papierové skladačky, riešili netradičné úlohy, hrali rôzne didaktické hry, spoznávali zvyky a tradície krajín, kde sa daným jazykom hovorí. Učili sa pomenovať zvieratá, ktoré boli hlavnou témou Európskeho dňa jazykov a to všetko po maďarsky s pani učiteľkou Halajovou, po taliansky s pánom učiteľom Behríkom, po francúzsky s pani učiteľkou Bielikovou, po nemecky s pani učiteľkou Sedliakovou a po anglicky s pani učiteľkou Smolkovou.

       Sme radi, že máme tvorivých a aktívnych učiteľov, ktorí sa pridali k celej Európe a pripravili skvelý jazykový deň na našej škole, ktorá prezentuje a podporuje bohatú lingvistickú a kultúrnu rozmanitosť Európy. Mgr. Korina Bieliková