• Novinky

      • Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň

      •  

       Dňa 10. 2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na II. stupni. Milovníci literatúry si mohli vychutnať krásu umeleckého prednesu a prežiť tak spoločne sviatočné popoludnie. Súťažiacich bolo o niečo menej ako po iné roky, ale teší nás, že okrem osvedčených a skúsených recitátorov pribúdajú stále nové talenty.

       Tentokrát boli lepšie výkony žiakov v kategórii nižších ročníkov. Porota usúdila, že okrem výborného a precíteného umeleckého prednesu zohráva dôležitú úlohu aj správny výber ukážky. Nebojme sa teda siahnuť aj po dielach súčasných autorov, ktoré sú možno zaujímavejšie, modernejšie, odrážajúce pocity dnešného človeka. Srdečne blahoželáme víťazom a zároveň ďakujeme všetkým žiakom za účasť. Tešíme sa na stretnutie v budúcom školskom roku.   Mgr. Anna Hrdá

      • Hviezdoslavov Kubín - I. stupeň

      • Dňa 28. 1. 2020 sa v našej CZŠ R. Zaymusa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy žiakov prvého stupňa - Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnili výhercovia triednych kôl, z ktorých vybrať tých najlepších recitátorov bolo veľmi ťažké. 

       Zo všetkých zúčastnených súťažiacich sa napokon umiestnili:

       V kategórii POÉZIA: 

       1. miesto – Mária Elisabeth Berki 4.A

       2. miesto – Natália Hrušková 2.B

       3. miesto – Dušan Fuček 3.B

       V kategórii PRÓZA

       1. miesto –Nela Čerňanská 3.B

       2. miesto – Mirka Kremnická 4.C

       3. miesto – Anna Humajová 2.A

       Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom blahoželáme! Mgr. Mária Bielková

      • Anglické divadlo

      • Vo štvrtok 30. 1. 2020 sa žiaci 3.-9.ročníka v Dome odborov zúčastnili činoherných anglických divadelných inscenácií koncipovaných ako učebná pomôcka.

        

       Žiaci 3.-5.  ročníka si pozreli príbeh Silly Bear o lenivom medveďovi, šikovnom sedliakovi a prefíkanej líške. Pre žiakov 6.-9.ročníka to bol príbeh dvojičiek Jacka a Joela. Zo zdanlivo neškodnej situácie sa odohrával vtipný príbeh o záchrane života a všetkých peripetiách, ktoré s tým súviseli. Veľké množstvo postáv dodalo inscenácii dynamiku a nečakané udalosti žiakov prirodzene vtiahli do deja. V dvojjazyčných divadelných hrách si mohli žiaci zopakovať gramatické javy, rozšíriť slovnú zásobu a naučiť sa nové frázy. Ing. Renáta Šimková 

      • Súťaž Všetkovedko

      • Do 11. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko sa v tomto školskom roku zapojili aj žiaci našej školy. O titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími zabojovalo viac ako 21 000 druhákov, tretiakov a štvrtákov z celého Slovenska. Súťažilo sa formou testu, v ktorom si žiaci overili svoje vedomosti z vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka a literatúry, matematiky, anglického jazyka, informatiky, hudobnej, výtvarnej a dopravnej výchovy. 

       Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 19 žiakov - šesť žiakov z 2. ročníka, traja žiaci z 3. ročníka a  desať žiakov zo 4. ročníka.

       Titul "Všetkovedko" získalo 8 žiakov a titul "Všetkovedkov učeň" získalo 11 žiakov.

       Najúspešnejší naši žiaci z každého ročníka v rámci Slovenska sú:

       Diana Jamborová 2.A - 11. miesto
       Natália Vladárová 4.B - 29. miesto
       Diana Bašteková 3.A - 34. miesto

       Diana Jamborová si týmto vybojovala titul "Všetkovedko školy".

       Srdečne blahoželáme všetkým účastníkom súťaže Všetkovedko. Mgr. Gabriela Trúchla

      • Tosca v SND

      • Dňa 7. 2. 2020 bolo 50 účastníkov zájazdu (učitelia, rodičia a príbuzní žiakov) na opere Tosca v SND Bratislava. Bol to mimoriadny kultúrny zážitok. Hudba, text, scéna, kostýmy i spevácke výkony nás chvíľami dojímali až k slzám. Tosca sa zaradila za Bohému, Traviattu, Rigoletta a Carmen, ktoré sme videli v minulých rokoch. Tešíme sa na ďalšiu. Mgr. Jana Krajčíková 

      • A Slovo bolo u Boha... 

      • "Počasie sa každý deň mení, a preto Vám ho neviem sľúbiť, ale čo Vám môžem sľúbiť je Božie slovo, ktoré je tu stále pre nás a v nás..." Týmto slovami otvoril riaditeľ Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku už 27. ročník krajského kola recitačnej súťaže poézie a prózy. Naša škola vyslala 6 najlepších recitátoriek zo školského kola.

       Za 1. stupeň nás úspešne reprezentovala Mária Elisabeth Berki zo 4.A, ktorá vo svojej 2. kategórii - poézia získala krásne 2. miesto. Tiež sa darilo Natálii Brežnej zo 6.A, ktorá obhájila svoje minuloročné 3. miesto. A ako je už zvykom Lucia Hudáková z 5.A nechala za sebou všetkých súťažiacich a zvíťazila už štvrtýkrát za sebou. Teraz však už vo vyššej - druhostupniarskej kategórii. Lucka bude súťažiť s najlepšími recitátormi v Bratislave na celoslovenskom kole súťaže 21.3.2020. Všetci jej preto držíme palce. Poďakovanie patrí pani učiteľkám, rodičom, ale hlavne dievčatám, ktoré sa na túto súťaž svedomito pripravovali. Mgr. Lenka Kubová

      • Stretnutie vynálezcov MyMachine

      • Naši malí vynálezcovia z 2.B triedy sa v stredu 5. februára na Žilinskej univerzite stretli už po druhýkrát s vysokoškolákmi. Študenti ŽU formou prezentácie a zmenšených modelov predstavili koncepty budúcich vynálezov, ktoré spracovali na základe nápadov a návrhov našich druhákov.

       Prvý návrh bol „Jednorožec vypľúvajúci cukríky“ a druhý návrh „Nekonečná zmrzlina“. Model Nekonečnej zmrzliny vytlačenej na 3D tlačiarni si deti vlastnoručne vyskúšali, mali priestor na diskusiu a navrhovanie vylepšení konceptu. Na základe týchto návrhov vyrobia stredoškoláci v najbližších dňoch prototyp daného vynálezu a Zaymusáčikovia budú opäť pri tom. Mgr. Gabriela Rašková

      • Florbalový turnaj v Martine

      • Dňa 5.2.2020 sme sa zúčastnili florbalového turnaja cirkevných škôl, ktorý sa uskutočnil na Katolíckej základnej škole Antona Bernoláka v Martine. Celkovo bolo zúčastnených osem mužstiev mladších žiakov, spomedzi ktorých sme obsadili pekné tretie miesto, napriek tomu, že uvedenému športu sa pravidelne venuje len jeden žiak Alex Pokorný. A práve Alex bol vyhlásený za najlepšieho strelca turnaja.

       O uvedený úspech sa zaslúžili aj: Dávid Lučivňák, Damián Deket, Šimon Šutorka, Matúš Ďaďo, Sebastián Berešík, Gregor Bárdy, Samuel Ovšonka, Matej Pavlačič a brankár Peter Urban, ktorý nás v zápasoch veľmi podržal. Gratulujeme! Mgr. Pavol Blasbalg

      • Lyžiarsky výcvik na Donovaloch

      • Náš lyžiarsky výcvik začal rušným nedeľným ránom, kedy bolo treba všetko naložiť a doviezť pred školu. Po naložení všetkého potrebného a rozlúčení sa s rodičmi sme o 9:00 hod. odchádzali zo Žiliny smerom na Donovaly. Autobus nás priviezol k penziónu Zornička, v ktorom sme boli ubytovaní a z ktorého sme mali krásny výhľad na lyžiarske stredisko, okolitú prírodu a na Novú Hoľu.

       Každé ráno sme sa po budíčku naraňajkovali a odchádzali sme na výcvik. Do penziónu sme sa vrátili vždy na obed, po ktorom sme si dali krátky oddych a potom znovu na svah. Pred večerou sme zvyčajne regenerovali a potom trávili čas korčuľovaním, prechádzkou, večerným lyžovaním, alebo teoretickým rozborom činností, ktoré sme potrebovali v ďalšom výcviku zdokonaľovať. Večierka bývala vždy o 22:00 hod., po ktorej sme unavení „rýchlo“ zaspávali.

       V stredu nastala zmena programu, keďže bol regeneračný deň. Kabínková lanovka nás vyviezla na Novú Hoľu, z ktorej bol krásny výhľad. Po návrate sme sa presunuli do vodného sveta v Liptovskej Osade. Večer sme mali príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a boli sme na svätej omši, ktorú slúžil náš bývalý pán kaplán Pavol Gera. V piatok nás čakal nechcený, ale „musený“ odchod. Všetci sme si to užili a na tento výcvik budeme dlho pamätať. Veľmi sa nám páčilo a sme veľmi spokojní. ĎAKUJEME. Za siedmakov spísali Tatiana Lujza Janušová a Lara Kusá. 

      • Návšteva u Saleziánov

      • V pondelok sme s našimi deviatakmi navštívili kostol sv. Jána Bosca v Žiline. Pôvodne sme si šli uctiť relikvie sv. dona Bosca pri príležitosti jeho sviatku, ale hneď pri príchode sme dostali aj špeciálny darček. V kostole nás privítal otec direktor saleziánskeho domu don Pavol Dzivý. Oboznámil nás s históriou kostola, s činnosťou saleziánov u nás v Žiline, informoval nás o škole SOŠ sv. Jozefa Robotníka a dal nám cenné rady pre náš deviatacky život. Sme vďační za dar dona Bosca, požehnanie otca direktora, pozvanie na "oratko" i priblíženie práce saleziánov v našom meste. Žiaci 9. A 

      • Formácia 8.A triedy

      • Manželia Hendrichovci pripravili formačný deň aj pre 8.A triedu. Prostredníctvom zaujímavých aktivít ukázali žiakom, že aj v bežnom živote sa dá ísť cestou svätosti. Ako príklad im môže slúžiť ich triedny patrón sv. Ján Pavol II., Dominik Savio, či Panna Mária. V závere autentickým videom priblížili žiakom život dobrovoľníckych misionárov v Afrike. Mgr. Zdenka Smolková 

      • Formačný deň 9.B

      • 23. 01. 2020 sa uskutočnil formačný deň 9. B triedy pod vedením manželov Hendrichovcov. Porozprávali nám o živote patróna našej triedy sv. Krištofa, o živote Dominika Savia a dona Bosca.

       V krátkom filme nám predstavili svoje misijné účinkovanie na africkom kontinente, ktoré sa nieslo v duchu slov sestry Matky Terezy: "Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých." Zo zaujímavých spoločných aktivít vznikol plagát, ktorý nám bude pripomínať tieto slová aj v škole. Záver formačného dňa sme ukončili svätou omšou v katedrále Najsvätejšej Trojice.  Mgr. Ján Berešík

      • Naši turisti na Hrebienku

      • V sobotu 18.1. 2020 sme navštívili ľadové domy na Hrebienku. Kochali sme sa krásou Notre-Dame a krásnymi ľadovými sochami, ktoré práve vytvárali umelci z celého sveta. Užili sme si snehu i teplého zimného slniečka. Mgr. Katarína Križňanová

      • Exkurzia v Budatíne

      • Dňa 15.1.2020 deti z 3.A triedy navštívili výstavu "Stavovce Slovenska", ktorú sprístupnilo Považské múzeum v Budatíne. Žiaci mali možnosť vidieť trojrozmerné exponáty rôznych vtákov a cicavcov. Po prehliadke sa konal workshop, kde deti zaujímavou formou precvičovali poznatky o zvieratách, ktoré sa dozvedeli pri komentovanej prehliadke. Žiaci si okrem zážitkovej výučby prírodovedy, odniesli domov vlastnoručne vymodelované krmivá pre vtáčiky. Mgr. Anna Kucharová

      • Formačný deň 2.A

      • 9. 1. 2020 sa uskutočnil formačný deň žiakov 2. A triedy pod vedením manželov Hendrichovcov. Pútavou formou  nám porozprávali o živote našich patrónov, ktorými sú Dominik Savio a Don Bosco. Zo zaujímavých spoločných aktivít vznikol plagát, s ktorým budeme pracovať aj v škole. Záver formačného dňa sme ukončili svätou omšou v kostole. Ďakujeme Barborke a Jakubovi za obohacujúce a príjemne strávené dopoludnie. Aj dnešný deň nám pomohol k vzájomnému spoznávaniu sa a budovaniu dobrých vzťahov v našej triede. Mgr. Gabriela Trúchla

      • Sánkovačka v ŠKD

      • Dňa 13. 1. 2020 sa deti tešili z prvého napadaného snehu v novom roku. Prváci postavili snehuliaka, sánkovali sa  a bobovali na Studničkách. Neodradil ich mokrý sneh, ani to, že ho na svahu bolo pomenej. Dúfame, že sniežik nám ešte napadne a sánkovačku si zopakujeme. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Požehnanie priestorov školy

      • Nový rok 2020 na Zaymuske začal požehnane. Po rannej svätej omši páni kapláni Tomáš a Martin v sprievode miništrantov požehnali priestory školy - triedy, učebne, kancelárie, chodby, telocvičňu i šatňu. Modlitba požehnania spolu s vôňou tymiánu naplnili nielen miestnosti, ale aj naše srdcia. 

      • Hudobný workshop - záverečná pieseň

      • Nedávno sa na našej škole uskutočnil gospelový workshop. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci z našej školy, žiaci z partnerskej českej školy - z Biskupského gymnázia v Ostrave, gospelová speváčka Slávka Tkáčová i spevák zoskupenia Kapucíni Michal Hirko. Okrem spoločného koncertu, sme dostali od našich priateľov ďalší milý darček - krátke video spoločne vymyslenej a naspievanej piesne. 

       Vďaka, Pane, za dary a talenty, ktoré si nám dal. Ďakujeme za radosť, ktorú môžeme spolu prežívať. Ďakujeme za dar priateľstva a špeciálne za dar hudby..

      • Triedne adventné koncerty

      • Stalo sa peknou tradíciou, že na hodinách hudobnej výchovy si v triedach organizujeme adventné koncerty.

       Hudobne nadaní žiaci majú pre svojich spolužiakov pripravený program. Hrajú na hudobných nástrojoch, ale aj tancujú, spievajú. V niektorých triedach sa zapojili do vianočného programu v triede všetci žiaci. Mgr. A. Hrdá

      • Africký umelec na Zaymuske

      • Najväčšiu pravidelnú dobrovoľnícku akciu na Slovensku - koledovanie Dobrej noviny už 25 rokov organizuje hnutie eRko. V prvých rokoch koledovania podporili aj mladého keňana Adama Masavu, ktorý sa vďaka pomoci zo Slovenska dostal z extrémne chudobného života v slume Mukuru v meste Nairobi. A práve Adam Masava bol piatok 20.12. na Zaymuske!  

       Adam Masava najprv porozprával svoj príbeh, v ktorom naši žiaci zistili, že aj deti môžu pomôcť zmeniť život niekomu inému. Aj oni môžu spôsobiť, že niekde v Afrike sa otvorí škola pre chudobných, postaví sa ošetrovňa, pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť zdravotnú starostlivosť, vykope sa studňa, ktorá zachráni stovky životov... Adamov príbeh umelca z ulice, ktorému slovenské deti zmenili život, má aj pokračovanie. On sám začal pomáhať ďalším chudobným deťom a ich rodinám, aby ich život bol dôstojnejší...  

       Druhou časťou jeho návštevy bol workshop, na ktorom si naši žiaci mohli sami vyskúšať to, ako Adam učí tvoriť deti v Afrike. Naučili sa namaľovať jednoduchý obraz v štýle impresionizmu. Pridanou hodnotou okrem misijného rozmeru bolo nepochybne aj precvičenie angličtiny, pretože to bol jazyk, v ktorom Adam viedol workshop. Za spoluprácu ďakujeme koordinátorom Dobrej noviny z eRka - Lucke Jantošovičovej a Jozefovi Magdovi. Viac informácií o Dobrej novine ponúka link nižšie.