• Novinky

      • Adorácia na Zaymuske 

      • Dnes prebieha na našej škole poklona pred Najsvätejšou sviatosťou. Sviatosť bude vyložená až do 20.00hod. Ste pozvaní. Prichádzať môžete cez vestibul školy. 

      • Nedeľné popoludnie na zimnom štadióne

      • Dňa 8.12.2019, v nedeľu, sme sa znovu stretli na ľadovej ploche - rodičia, starí rodičia a žiaci našej školy.
        

       Tentokrát sme korčuľovanie obohatili o mini hokej, kde si zahrali spolu rodičia a deti. Tešíme sa, že korčuľovanie Zaymusákov baví a pozývame aj ďalších žiakov a ich rodiny aktívne tráviť voľný čas športovaním. Mgr. Pavol Blasbalg 

      • Spoločná svätá omša na sviatok Nepoškvrnenej

      • Dňa 9.12.2019 sa žiaci i učitelia stretli na oslave sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie v kostole na Vlčincoch. Nepoškvrnenej je zasvätená aj Zaymuska, preto tento školský deň vyvrcholil slávnostnou liturgiou. Na sviatok sme sa pripravovali i každodennou modlitbou Novény na začiatku vyučovania.   

       Celebrant, vdp. Peter Dubec, v homílii zdôraznil, že vo vzťahoch je dôležitejšie všímať si to, čo máme vo svojom vnútri, a nie zamerať sa iba na vonkajší vzhľad. Za vzor čistého srdca a neustáleho žitia v Božej milosti nám ponúkol práve Pannu Máriu. Nech slávnostné požehnanie, ktoré nám na záver sv. omše udelil, prinesie cez nás do našich rodín viac pokoja a lásky. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

      • Mikulášske kino

      • Zaymusáci dostali originálny mikulášsky darček. V dňoch 5. a 6. decembra sa zúčastnili filmového predstavenia. Žiaci druhého stupňa mali možnosť pozrieť si česko-slovenskú filmovú rozprávku Hodinárov učeň  v novom prevedení od režisérky Jitky Rudolfovej.

       Išlo o tradičnú rozprávku o boji dobra so zlom, ktorá bola obohatená humorom a skvelým obsadením. Žiaci prvého stupňa sa zase ocitli vo svete africkej savany, kde sa narodil budúci panovník všetkého živého – Leví kráľ. Malý leví princ Simba musel čeliť prekážkam, dospieť a stať sa kráľom, čo by sa mu však nepodarilo bez pomoci verných priateľov. Veríme, že našich žiakov takýto darček potešil a prežili príjemný filmový zážitok.

      • Formačné dni 7.A a 7.B

      • Aj siedmaci prežili formačné dni so svojimi patrónmi sv. Matkou Terezou, sv. Františkom a Hyacintou. Zaymusáci spoznávali ich hodnoty, čnosti a učili sa, ako ich v dnešnom svete môžu napodobňovať v snahe o svätosť. 

       Ďakujeme manželom Hendrychovcom za prípravu a vedenie týchto stretnutí. 

      • Zúčastnili sme sa Junior festivalu EKOTOPFILM

      • Ako chrániť stromy, recyklovať, šetriť energiou a správať sa k životnému prostrediu? Na tieto i na ďalšie otázky dostali žiaci ôsmych ročníkov odpovede v rámci Junior festivalu EKOTOPFILM, na ktorom sa zúčastnili v stredu 20. 11. 2019.

       Téma ekologického správania sa nie je našim žiakom vôbec cudzia. Aj preto so záujmom sledovali krátke filmové dokumenty, v ktorých sa dozvedeli mnoho zaujímavého o ochrane životného prostredia. Sprievodný náučný program bol plný hier, kvízov, súťaží a eko aktivít, ktoré motivovali našich žiakov k šíreniu myšlienky zodpovedného správania sa k našej planéte. Mgr. Dominika Habláková

      • Pozývame Vás na adoráciu na Zaymusku

      • Vážení rodičia.

       Naša škola sa v utorok 10.12.2019 zapojí do celoslovenskej aktivity Adorácia rodín za rodiny. Jej cieľom je počas 12 hodinovej nepretržitej adorácie pred Sviatosťou Oltárnou vyprosovať pre rodiny na Slovensku – a konkrétne aj pre rodiny žiakov a zamestnancov Zaymusky, požehnanie a pomoc od Boha. Ak máte čas a túžbu po osobnom stretnutí s Eucharistickým Ježišom, pozývame vás stráviť aspoň chvíľu v Kaplnke Obrátenia sv. Pavla pred vyloženou sviatosťou. Zastavme sa na okamih v Advente pri Ježišovi, porozprávajme sa s ním, a tak ako Mária, sestra Marty - „vyberme si lepší podiel...“

       Ak sa rozhodnete v utorok prísť, z organizačných dôvodov Vás prosíme, aby ste sa zapísali do tabuľky, ktorú nájdete tu: Adorácia rodín za rodiny 10.12.2019 na Zaymuske. Zapíšte sa na hodinu, počas ktorej plánujete prísť a v akom počte sa zúčastníte. Napr. (14:00-15:00 Zaymusovci (5)). Do školy prichádzajte cez vestibul od Komenského ulice. Nahlásiť sa je potrebné do nedele 8.12.2019. Kontaktná osoba – cez edupage – Mgr. Radoslav Kačur, Mgr. Ivana Kačurová.

       Buďte požehnaní(m)!

      • ...a Slovo bolo u Boha...

      • V utorok 26. novembra sa u nás na 1. stupni opäť recitovalo. Vypočuli sme si krásne ukážky z poézie a prózy v súťaži ...a Slovo bolo u Boha...

       Starostlivo vybraté texty v umeleckom podaní našich malých recitátorov boli inšpiratívne, poučné, zábavné. Ďakujeme všetkým súťažiacim za pekný umelecký zážitok. Mgr. Gabriela Rašková

      • Požehnanie adventných vencov

      • Adventný veniec. Už takmer dvesto rokov zdobí naše príbytky v adventnom čase. Jeho okrúhly tvar symbolizuje nekonečnosť Boha a Jeho lásky k nám. Zelená farba symbolizuje Nádej, ktorú priniesol na svet svojím narodením malý Ježiško. Štyri sviece symbolizujú štyri adventné nedele, z ktorých tretia v poradí – ružová, zastupuje na venci radostnú nedeľu (Gaudete). Svetlo sviec symbolizuje samotného Krista. 

       U nás na škole patrí k pekným zvykom, že si triedy spolu s triednymi učiteľmi pripravia vlastné adventné vence, aby im v triedach pri modlitbe počas celého adventu pripomínali blížiace sa Narodenie Spasiteľa. Vence nám v pondelok ráno požehnal pán kaplán Mgr. Tomáš Pavlík. Požehnaný advent. 

        

      • Exkurzia do Londýna 2

      • Štvrtý deň sme strávili v univerzitnom meste Cambridge, kde študoval aj Isaac Newton, Charles Darwin, princ Charles i veľa nositeľov Nobelovej ceny. Okrem toho nás mesto uchvátilo nádhernou historickou architektúrou.

       Posledný deň celý patril Londýnu. Začali sme ho sv. omšou vo Westminsterskej katedrále. Pokračovali sme pešou prehliadkou zaujímavých miest Westminsteru: Parlament, Westminsterské opátstvo, zahalený Big Ben, kráľovské koniarne, Jamesov park, Buckinghamský palác, Trafalgarské námestie, atď. Nakoniec sme zažili pravú rušnú atmosféru Londýna na Oxford Street a Regent Street s pôsobivou vianočnou výzdobou. Večer sme sa plní dojmov vybrali na cestu späť. Mgr. Zdenka Smolková

      • Exkurzia do Londýna

      • Prvý deň sme strávili v jednom z najkrajších miest Belgicka – Bruggy, ktoré sa preslávilo prvou burzou na svete, brúsením diamantov, svojimi malebnými kanálmi a výrobou čokolády. Navštívili sme Kostol sv. Krvi s relikviou kvapky krvi Ježiša Krista, historickú budovou radnice, kostol sv. Alžbety Uhorskej. Počas prehliadky historického centra mesta sme mohli vidieť aj najstaršiu nemocnicu v Európe, malebné námestia a farebné domčeky. Náš zážitok bol umocnený krásnou vianočnou výzdobou.

       Na druhý deň sme sa v skorých ranných hodinách trajektom preplavili z Francúzska do Anglicka. Našou prvou zastávkou bol najstarší obývaný hrad Windsor na okraji mesta Londýn. Absolvovali sme prehliadku hradu a navštívili sme kostol sv. Juraja, kde je pochovaný aj kráľ Henrich VIII. Potom sme sa presunuli do Prírodovedného múzea v Londýne, kde sme mali možnosť vidieť obrovské množstvo zaujímavých exponátov. Na záver dňa sme sa rozpŕchli do jednotlivých anglických rodín, kde nás všetkých čakala teplá večera a posteľ.

       Tretí deň sme začali na nultom poludníku Greenwich, kde sme navštívili múzeum námorníctva. Metrom a double-deckerom sme sa odviezli do najstaršej časti Londýna – City of London. Počas prehliadky sme videli Tower Bridge, kostol sv. Pavla, miléniový most a iné zaujímavé budovy a miesta. Mgr. Zdenka Smolková

      • Exkurzia do diagnostického centra

      • Dňa 14.11.2019 sa žiaci 7.B triedy, spolu s pani učiteľkou Mgr. Renátou Šimkovou a psychologičkou Mgr. Janou Hanuliakovou, zúčastnili exkurzie do Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke pri Žiline.

       Žiaci mali možnosť prezrieť si priestory centra a spoznať fungovanie tohto zariadenia. Obohatili ich spôsoby výchovy mládeže, nastavenie pravidiel, hodnotenie správania, prístup zamestnancov k dievčatám, ktoré sa do zariadenia dostali kvôli častým neospravedlneným hodinám, útekom z domu či vykonaním iných priestupkov v správaní. Žiaci tak mohli vidieť, akým spôsobom sa riešia určité priestupky v správaní, a aké dôsledky to môže do života mladého človeka priniesť.  Mgr. Jana Hanuliaková 

        

      • Tréning pozornosti v 3.A a 3.B

      • Dňa 14.11. 2019 sa uskutočnilo v 3.A a 3.B druhé zo série stretnutí zamerané na tréning pozornosti.

       Celkom štyri stretnutia realizuje psychologička zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline. Tretiaci tak majú možnosť naučiť sa ľahšie zvládať časovo limitované skúšky, nájsť nové spôsoby, ako sa naučiť koncentrovať svoju pozornosť a hravou formou trénovať schopnosť sústredenia sa. Mgr. Ivana Janurová

      • Škola spolužitia v Zaymuske

      • Redakcia detského katolíckeho časopisu Rebrík rozbehla v prvom polroku školského roku 2019/2020 projekt Škola spolužitia. V piatok 22.11. 2019 sa v rámci tohto projektu v 3.B a v 4.C uskutočnili dva workshopy, ktoré v triedach viedla RNDr. Katarína Jantáková, šéfredaktorka časopisu Rebrík.

       Projekt je zameraný na spoznanie seba, svojich schopností a ľudí vo svojom okolí (spolužiakov) – objavovanie ich darov, dobrých vlastností a prijatie každého takého, akým je.

       Cieľom tohto projektu je predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu a xenofóbie prostredníctvom tvorivej práce s deťmi základných škôl (6 – 10 rokov), a tak preventívne pôsobiť proti ich neskoršej radikalizácii.

      • Godzone Tour 2019 - IDE O VIAC

      • V stredu 20.11. 2019 sa v Žiline konalo evanjelizačné stretnutie Godzone, organizované v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež. Pozvánku žiakom Zaymusky priniesla skupina mladých, ktorá okrem informácií o večernom podujatí ponúkla aj piesne a svedectvá s osobnou skúsenosťou s Bohom.

       Na podujatí sa nakoniec v Žiline zúčastnilo takmer 6000 mladých ľudí. Moderná hudba, scénický tanec, svedectvá, bubny, laserová šou... To všetko malo prítomným ukázať, že v našich životoch nejde len o zábavu, značku oblečenia či povinnosti a prácu. IDE O VIAC... Ide o JEŽIŠA! Boh koná veľké a obdivuhodné veci v našich životoch, ak mu ich zveríme. Dôverujme mu. 

      • Náboj JUNIOR 2019

      • Dňa 22.11.2019 sa naša škola zúčastnila matematicko – fyzikálnej súťaže Náboj JUNIOR v Sučanoch. Súťaž organizuje občianske združenie Trojsten vo viacerých mestách na Slovensku i v ČR. Súťaž trvá dve hodiny, počas ktorých musia štvorčlenné tímy vyriešiť čo najvyšší počet úloh.

       Slovné úlohy si vyžadujú dávku logiky, dôvtipu, ale samozrejme aj vedomosti z matematiky i fyziky. Tento rok sme do súťaže nasadili dva tímy. Prvý tím bol v zložení: Klára Urbaníková a Stefanie May Žilinčíková (obe z 8.A), Kamila Birčáková (9.A) a Alexandra Žideková (9.B). Druhé družstvo sa skladalo zo štyroch žiakov 9.A triedy: Marka Málika, Niny Ondruškovej, Frederika Fornera a Terezy Pekarovej. Spomedzi 11 družstiev sa náš prvý tím počas celej súťaže držal na popredných priečkach, no nakoniec dievčatá skončili na peknom 4. mieste. Druhý tím obsadil 6. miesto. Ďakujem žiakom za peknú reprezentáciu školy a verím, že sa im piatkové súťažné doobedie v znamení matematiky a fyziky páčilo. Mgr. Lenka Kubová

      • Testovanie 5

      • V stredu 20.11.2019 mali na celom Slovensku piataci dôležitý deň. Prebehlo totiž ich celonárodné testovanie zo slovenského jazyka a matematiky. Na Zaymuske sme ráno pred testovaním mali svätú omšu, počas ktorej sme sa modlili aj za našich piatakov a spolu s o. kaplánom Martinom sme pre nich vyprosovali dar Ducha múdrosti. 

       Výsledky školy zverejníme na našom webe hneď, keď budú známe. Samotné testy sú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania:

       https://www.nucem.sk/dl/4614/T5%202019%20SJL.pdf

       https://www.nucem.sk/dl/4616/T5%202019%20MAT%20(SJ).pdf

      • ...a Slovo bolo u Boha...

      • Naši starší žiaci prijali pozvanie spoločne osláviť krásu umeleckého prednesu. Dvanásty ročník školského kola recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha sme usporiadali 18. novembra.

       V tomto sychravom čase sa nám podarilo do našich srdiečok vniesť trochu tepla, rozdúchali sme oheň radosti z krásnych slov. Slov, ktoré nás potešili a možno aj urobili trochu lepšími, vnímavejšími, vernejšími, láskavejšími. Započúvali sme sa do vznešených veršov i múdrych viet a nechali na seba pôsobiť čarovnú moc slov, pretože: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ Mgr.Tuti Halajová 

      • Šarkaniáda v školskom klube

      • V jesennom období sa deti asi najviac tešia na púšťanie šarkanov. Počkali sme si v ŠKD na vhodné počasie a vybrali sme sa do parku na Bôrik, kde sa konala tohtoročná Šarkaniáda. Priaznivé počasie a vetrík sa postarali o krásne lietajúce šarkany na oblohe, ktorým pomohol aj rýchly a zdravý beh detí. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Gvoboj

      • Dňa 8.11.2019 sa uskutočnila matematická súťaž Gvoboj, ktorú každoročne organizuje Gymnázium Veľká Okružná. Našu školu reprezentovalo jedno družstvo, ktoré tvorili dve žiačky deviateho ročníka – Kamila Birčáková a Tereza Pekárová a dve žiačky ôsmeho ročníka – Klára Urbaníková a Hanka Kmeťová. Dievčatá sa umiestnili na peknom 15. mieste. Gratulujeme a budeme im držať palce v jarnom kole súťaže. Mgr. Janka Bálintová