• Novinky

      • Karanténa triedy 3.B

      • Z dôvodu pozitívneho výsledku AG samotestu žiaka je trieda 3.B na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline, v domácej karanténe od 19.2.2022 do 22.2.2022 (vrátane). Žiaci uvedenej triedy v daných dňoch prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie riaditeľa školy je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali školu a svojho pediatra. Každý použitý Ag samotest nahláste cez Edupage. Dodržujte čas uvedený v príbalovom letáku na odsledovanie výsledku samotestu!

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Preventívne prerušenie prezenčného vyučovania tried 7.A, 7.B, 8.A, 8.B

      • Z dôvodu prevencie pred šírením ochorenia COVID-19 pred plánovaným lyžiarskym kurzom týchto tried riaditeľ školy PRERUŠUJE prezenčné vyučovanie v triedach 7.A, 7.B, 8.A, 8.B Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, 010 01 Žilina, od 17.2.2022 do 18.2.2022 (vrátane). Rozhodnutie RŠ je v prílohe.

       V tomto čase bude žiakom zabezpečené dištančné vzdelávanie. Žiaci týchto tried budú automaticky odhlásení zo stravovania v ŠJ.

       Vedenie školy odporúča žiakom týchto tried, aby sa počas dištančného vzdelávania zdržiavali hromadných podujatí, ktoré by pre nich znamenali zvýšené riziko ochorenia na COVID-19. V prípade ochorenia informujte vedúceho lyžiarskeho výcviku Mgr. Blasbalga.

      • Karanténa triedy 9.B

      • Z dôvodu pozitívneho výsledku AG samotestu žiaka je trieda 9.B na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline, v domácej karanténe od 16.2.2022 do 20.2.2022 (vrátane). Žiaci uvedenej triedy v daných dňoch prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie riaditeľa školy je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali školu a svojho pediatra. Každý použitý Ag samotest nahláste cez Edupage. Dodržujte čas uvedený v príbalovom letáku na odsledovanie výsledku samotestu!

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Karanténa tried 2.A, 2.B, 7.A, 8.A

      • Z dôvodu pozitívnych výsledkov AG samotestov žiakov sú triedy 2.A, 2.B, 7.A a 8.A na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline, v domácej karanténe od 14.2.2022 do 16.2.2022 (vrátane). Žiaci uvedených tried v daných dňoch prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutia riaditeľa školy sú v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali školu a svojho pediatra. Každý použitý Ag samotest nahláste cez Edupage. Dodržujte čas uvedený v príbalovom letáku na odsledovanie výsledku samotestu! 

       Ak vaše dieťa spĺňa podmienku Výnimky z karantény, vypíšte toto tlačivo cez Edupage, aby sme prípadne mohli zmeniť dištančnú výuku na prezenčnú pre tie triedy, v ktorých je výrazná väčšina žiakov s výnimkou z karantény.

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Karanténa triedy 9.A

      • Z dôvodu pozitívneho výsledku AG samotestu žiaka je trieda 9.A na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline, v domácej karanténe od 10.2.2022 do 14.2.2022 (vrátane). Žiaci uvedenej triedy v daných dňoch prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie riaditeľa školy je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali školu a svojho pediatra. Každý použitý Ag samotest nahláste cez Edupage. Dodržujte čas uvedený v príbalovom letáku na odsledovanie výsledku samotestu!

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Karanténa triedy 6.C

      • Z dôvodu pozitívneho výsledku AG samotestu žiaka je trieda 6.C na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline, v domácej karanténe od 9.2.2022 do 12.2.2022 (vrátane). Žiaci uvedenej triedy v daných dňoch prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie riaditeľa školy je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali školu a svojho pediatra. Každý použitý Ag samotest nahláste cez Edupage. Dodržujte čas uvedený v príbalovom letáku na odsledovanie výsledku samotestu!

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Karanténa triedy 3.B

      • Z dôvodu pozitívneho výsledku AG samotestu žiaka je trieda 3.B na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline, v domácej karanténe od 8.2.2022 do 12.2.2022 (vrátane). Žiaci uvedenej triedy v daných dňoch prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie riaditeľa školy je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali školu a svojho pediatra. Každý použitý Ag samotest nahláste cez Edupage. Dodržujte čas uvedený v príbalovom letáku na odsledovanie výsledku samotestu!

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Karanténa triedy 8.B

      • Z dôvodu pozitívneho výsledku AG samotestu žiaka je trieda 8.B na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline, v domácej karanténe od 8.2.2022 do 12.2.2022 (vrátane). Žiaci uvedenej triedy v daných dňoch prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie riaditeľa školy je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali školu a svojho pediatra. Každý použitý Ag samotest nahláste cez Edupage. Dodržujte čas uvedený v príbalovom letáku na odsledovanie výsledku samotestu!

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Karanténa triedy 2.A

      • Z dôvodu pozitívneho výsledku AG samotestu žiaka je trieda 2.A na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline, v domácej karanténe od 3.2.2022 do 7.2.2022 (vrátane). Žiaci uvedenej triedy v daných dňoch prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie riaditeľa školy je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali školu a svojho pediatra. Každý použitý Ag samotest nahláste cez Edupage. Dodržujte čas uvedený v príbalovom letáku na odsledovanie výsledku samotestu!

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Karanténa triedy 9.A

      • Z dôvodu pozitívneho výsledku PCR testu žiaka je trieda 9.A na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline, v domácej karanténe od 3.2.2022 do 5.2.2022 (vrátane). Žiaci uvedenej triedy v daných dňoch prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie riaditeľa školy je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali školu a svojho pediatra. Každý použitý Ag samotest nahláste cez Edupage. Dodržujte čas uvedený v príbalovom letáku na odsledovanie výsledku samotestu!

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Karanténa triedy 7.B

      • Z dôvodu pozitívneho výsledku AG samotestu žiaka je trieda 7.B na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline, v domácej karanténe od 1.2.2022 do 5.2.2022 (vrátane). Žiaci uvedenej triedy v daných dňoch prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie riaditeľa školy je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali školu a svojho pediatra. Každý použitý Ag samotest nahláste cez Edupage. Dodržujte čas uvedený v príbalovom letáku na odsledovanie výsledku samotestu!

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Karanténa triedy 1.A

      • Z dôvodu pozitívneho výsledku AG samotestu žiaka je trieda 1.A na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline, v domácej karanténe od 31.1.2022 do 2.2.2022 (vrátane). Žiaci uvedenej triedy v daných dňoch prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie riaditeľa školy je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali školu a svojho pediatra. Každý použitý Ag samotest nahláste cez Edupage. Dodržujte čas uvedený v príbalovom letáku na odsledovanie výsledku samotestu!

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Karanténa triedy 9.B

      • Z dôvodu pozitívneho výsledku AG samotestu žiaka je trieda 9.B na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline, v domácej karanténe od 28.1.2022 do 1.2.2022 (vrátane). Žiaci uvedenej triedy v daných dňoch prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie riaditeľa školy je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali školu a svojho pediatra. Každý použitý Ag samotest nahláste cez Edupage. Dodržujte čas uvedený v príbalovom letáku na odsledovanie výsledku samotestu!

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Karanténa triedy 2.A

      • Z dôvodu pozitívneho výsledku AG samotestu žiaka je trieda 2.A na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline, v domácej karanténe od 27.1.2022 do 30.1.2022 (vrátane). Žiaci uvedenej triedy v daných dňoch prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie riaditeľa školy je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali školu a svojho pediatra. Každý použitý Ag samotest nahláste cez Edupage. Dodržujte čas uvedený v príbalovom letáku na odsledovanie výsledku samotestu!

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Karanténa triedy 7.B

      • Z dôvodu pozitívneho výsledku PCR testu žiaka je trieda 7.B na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline, v domácej karanténe od 26.1.2022 do 30.1.2022 (vrátane). Žiaci uvedenej triedy v daných dňoch prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie riaditeľa školy je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali školu a svojho pediatra. Každý použitý Ag samotest nahláste cez Edupage. Dodržujte čas uvedený v príbalovom letáku na odsledovanie výsledku samotestu!

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Karantény ďalších tried na CZŠ R. Zaymusa

      • Z dôvodu pozitívnych výsledkov AG-samotestov a PCR testu žiakov sú triedy 1.C a 6.A na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline, v domácej karanténe od 24.1.2022 do 31.1.2022 (vrátane)a triede 5.A sa predlĺžila karanténa do 30.1.2022 (vrátane). Pre tieto triedy platí ešte 10-dňová dĺžka karantény - podľa pokynov RÚVZ. Žiaci uvedených tried v daných dňoch prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutia riaditeľa školy sú v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali školu a svojho pediatra. Každý použitý Ag samotest nahláste cez Edupage. Dodržujte čas uvedený v príbalovom letáku na odsledovanie výsledku samotestu!

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Európska komisia ocenila kvalitnú prácu na Zaymuske

      • V septembri tohto roku sa na škole uskutočnili netradičné hodiny v rámci Európskeho dňa jazykov 2021. Súčasťou tohto projektu bola aj súťaž o najlepšie audiovizuálne spracovanie aktivít, ktoré na školách prebiehali.

       S veľkou hrdosťou môžeme prezradiť, že v kategórií 2.stupeň ZŠ bolo v rámci celého Slovenska jednoznačne najlepšie ohodnotené dielo našej pani učiteľky Koriny Bielikovej. Predstavila v ňom zrealizovaný Zaymusácky projekt Zvieratká v piatich európskych jazykoch.

       Pani učiteľke Bielikovej srdečne gratulujeme a tešíme sa na zaujímavé cudzojazyčné knihy, ktoré v rámci výhry pre žiakov našej školy zakúpi. Mgr. Ivana Kačurová

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      • V tento predvianočný čas sa naši žiaci znova zapojili do celoslovenskej charitatívnej aktivity Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. 30 krabíc plných lásky a drobností, ktoré zahrejú na duši i na tele, tentokrát putovalo do Centra sociálnych služieb Letokruhy na Karpatskej ulici v Žiline. Deti v nich posielali babičkám a deduškom nielen niečo hmotné, ale predovšetkým objatie, modlitby a pocit z toho, že niekto na nich nezištne a s láskou myslí a že ich má rád. PaedDr. Janka Ďaďová