• Novinky

      • Adventná cesta za Ježišom

      • Hoci prežívame liturgicky už obdobie cez rok, stále nosíme v srdci čas prípravy na narodenie Ježiša. Bola to skutočne radostná, ale i náročná príprava, keď sme sa usilovali robiť VIAC, a tak kráčať za Ježišom.

       V prvom adventnom týždni sme začínali spolu s Noemom a textom zo sv. Písma „Aj vy buďte pripravení“ (Mt 24,37-44). Mali sme úlohu VIAC poslúchať Boha a čítať Sväté písmo.

       V druhom týždni sme sa VIAC zriekali s Jánom Krstiteľom, ktorý nás vyzýval, aby sme „robili pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ ( Mt 3, 1-12)

       Tretie adventné nedeľné evanjelium nás opäť s Jánom Krstiteľom učilo konať dobré skutkyVIAC sa radovať z každodenných dobier, ktoré sú nám dané i z Božieho príchodu.  „Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.“ (Mt 11, 2-11)

       Štvrtá zažatá svieca pokračovala s Jozefom („Jozef, neboj sa prijať Máriu...“ Mt 1, 18-24), kde sme sa VIAC modlili a prejavovali sme konkrétnu lásku voči blížnym.

       Svoje zriekania a úspechy v duchovnej oblasti sme zviditeľnili písaním na stopy a vo vestibule školy tak vznikla krásna nástenka plná radosti z očakávania Pána. 

       Konkrétnu lásku voči blížnym sa nám podarilo pretaviť aj do pomoci núdznym, kde sme pre sestry Matky Terezy pred Vianocami vyzbierali potravinovú pomoc, aby i ony so svojimi zverencami mali pekné vianočné sviatky.

       Ďakujeme všetkým žiakom, učiteľom i rodičom za ochotu urobiť VIAC pre svoj duchovný život, pre svoje rodiny i pre blížnych, a tak sa lepšie pripraviť na Boží príchod.

       „Nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých obetách má Boh záľubu.“ (Hebr 13, 16)

       „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40)

      • Školské kolo Biblickej olympiády

      • Odvaha a dôvera v Boha" je téma tohtoročnej biblickej olympiády. 10. januára sa 35 žiakov našej školy zapojilo do školského kola tejto súťaže. Pri čítaní starozákonných kníh Judit a Ester sa oboznámili so svedectvom odvahy a dôvery v Boha týchto žien. Vo veľkej konkurencii sa na stupienok víťazov mohli postaviť len niektorí z nich.
       Na 1. mieste sa umiestnila Mária Elisabeth Berki (7.A), na 2. mieste sa umiestnila Miroslava Kremnická (7.C), 3. miesto obsadil Juraj Štefanec (8.A).
       Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.

       PaedDr. Janka Ďaďová

      • Januárová vianočná besiedka ŠKD

      • V piatok 13. 1. sme sa stretli s rodičmi, starými rodičmi a priateľmi školy na vianočnej besiedke, ktorá sa konala v netradičnom čase – po Vianociach. Dôvodom bola vysoká chorobnosť detí a pedagógov v predvianočnom období. Na nálade to však neubralo, lebo sme sa mohli stretnúť všetci spolu v novom roku a osláviť Vianoce i prichádzajúci rok 2023 takýmto spôsobom.
       Deti za jednotlivé oddelenia predviedli krásne vystúpenia, ktoré sprevádzala hovoreným slovom vedúca ŠKD, p. vychovávateľka Jaroslava Bielečková a hudobnú réžiu mala na starosti p. vychovávateľka Lucia Holešová. Malí umelci vystúpili s vinšami, spevmi, koledami, tanečnými choreografiami so zimnou tematikou, scénkami a na záver nám deti predviedli krásne divadielko o narodení Božieho syna. Hraný príbeh narodenia Božieho dieťaťa sprevádzali spevom a hudobnými nástrojmi deti zo speváckeho zboru pod vedením p. učiteľky Moniky Mikovej. Na záver sme si spoločne zaspievali pieseň Tichá noc a k spevu pri svetle sviečok sa pridali aj všetci prítomní hostia.

       Po skončení besiedky sa všetkým zúčastneným prihovoril p. riaditeľ Radoslav Kačur a poprial nám všetko dobré v novom roku 2023, hlavne veľa zdravia, rodinnej pohody a veľa Božích milostí, aby sme mali Vianoce v našich životoch a srdciach nielen koncom decembra, ale každý deň.

       Ďakujeme pani vychovávateľkám i triednym učiteľkám za nácvik, deťom za krásny výkon, rodičom a príbuzným za vytvorenie pravej vianočnej atmosféry.

       Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Vieme, čo dýchame?

      • Pamätáte si hmlu a smog, ktorá po každom silvestrovskom ohňostroji zahalí mesto či vašu dedinu? Alebo zábery v televízii z prehustených (najmä čínskych) miest, kde smog z výfukov áut znemožňuje vetrať a vôbec dýchať na ulici? Vedeli ste, že napríklad vo Francúzsku zomiera na následky znečisteného ovzdušia viac ako 5000 ľudí ročne? A že na Slovensku na následky znečisteného ovzdušia zomrie 23-násobne viac ľudí ako pri dopravných nehodách?

       Aj Zaymuska chce pomôcť pri ochrane životného prostredia na Slovensku a zapojila sa do celoslovenského projektu s názvom Vieme, čo dýchame? Šesť vybraných škôl v každom kraji bude vďaka inštalácii meračov kvality ovzdušia v areáli školy a každodennému sledovaniu ukazovateľov kvality ovzdušia, pomáhať vedeckému zhromažďovaniu dát o kvalite ovzdušia na Slovensku.​​​​​​​​

       Žiakom zo 7. A predstavili 12. 1. 2023 túto tému pani Miroslava Valášková zo Slovenskej agentúry životného prostredia v Bratislave a pani Ivana Fiťmová, regionálna manažérka kvality ovzdušia Žilinského samosprávneho kraja. Spolu vybrali miesta umiestnenia meračov a povedali si o metodike sledovania a o zapisovaní výsledkov.

       Ďakujeme im za informácie a veríme, že aj naši siedmaci svojou troškou prispejú k zmene postoja spoločnosti nielen k ochrane ovzdušia, ale aj k ochrane prírody na Slovensku.

       Mgr. Radoslav Kačur

      • Novoročné požehnanie školy

      • Tak, ako traja králi priniesli k jasliam narodenému Ježišovi zlato, kadidlo a myrhu, tak v pondelok 9. 1. 2023 priniesol p. kaplán František do každej triedy na Zaymuske novoročné Božie požehnanie. Kropením svätenou vodou, vôňou kadidla a modlitbou pripomenul všetkým žiakom i učiteľom, že „bez Božieho požehnania, márne sú naše namáhania!“ Spolu s pánom riaditeľom a s miništrantmi Ondrejom, Matejom a Martinom zaželal všetkým Zaymu­sá­kom pevné zdravie, obohacujúce a súdržné triedne spoločenstvá a úspechy v učení.

       Písmená „20 - C + M + B - 23“ na dverách tried nech nám po celý rok 2023 pripomínajú našu prosbu o Božie požehnanie. Aj keď písmená C, M a B nám v ľudovej tradícii pripomínajú mená troch kráľov Gašpara, Melichara a Baltazára, v skutočnosti sú skratkou latinských slov Christus Mansionem Benedicat, čo v preklade znamená Kristus nech žehná tomuto domu.

       Mgr. Radoslav Kačur

      • Exkurzia do Národného parku Malá Fatra

      • Dňa 20.12.2022 trieda 9. B absolvovala exkurziu do Národného parku Malá Fatra. Naším cieľom bolo poznávanie Národného parku Malá Fatra, ktorý je v našom okolí, pričom sme sa zamerali aj na ochranu prírody. Na exkurzii nás sprevádzal dlhoročný člen Klubu slovenských turistov a taktiež dlhoročný značkár turistických chodníkov na Slovensku, Dušan Kurhajec, ktorý žiakom vysvetlil históriu a súčasnosť značkovania turistických chodníkov. Žiaci si z výletu odniesli nielen nové poznatky a turistické zážitky, ale si aj oddýchli a mali radosť zo zimných radovánok v prírode.

       Mgr. Pavol Blasbalg

      • Jazykovo-poznávací výlet do Londýna

      • Posledný novembrový týždeň sa naši deviataci, ôsmaci a siedmaci vybrali spoznávať Londýn a jeho okolie v pravej anglickej predvianočnej atmosfére. Vďaka cestovnej agentúre Gadtours, ktorá sa špecializuje na školské zájazdy, sme mali možnosť zažiť takúto atmosféru za hranicami Slovenska.

       Prvou zastávkou bolo hlavné mesto Holandska, Amsterdam, kde sme absolvovali prehliadku mesta po najznámejších atrakciách: námestie Dam, malebné ulice s grachtami, brúsiarne diamantov, trhy s drevákmi a syrmi. Toľko cyklistov a bicyklov sme ešte nikdy nevideli. Na druhý deň ráno sme vyrazili do prístavného mesta Calais, odkiaľ sme prešli tunelom Eurotunel popod Lamanšský prieliv do anglického mesta Folkestone a odtiaľ priamo do Londýna.

       V prvý deň v Londýne sme navštívili najzelenšiu časť mesta Greenwich, kde sa nachádza najstarší kráľovský park s planetáriom a areálom nultého poludníka. Odtiaľ sme sa previezli európskym unikátom – vláčikom DLR cez supermoderné Canary Wharf to City of London, kde sme videli finančné centrum Londýna. Je to miesto úžasných historických pamiatok ako Tower of London či Tower Bridge, po ktorom sme sa aj prešli a dôkladnejšie spoznali jeho históriu. Po prehliadke mosta sme sa presunuli typickým londýnskym autobusom double-decker k najväčšej katedrále mesta - St. Paul's Cathedral. V týchto častiach sme mali možnosť vidieť Miléniový most, galériu Tate Modern a divadlo Shakespeare Globe.

       Ďalší deň sme absolvovali prehliadku jedného z najväčších a pritom stále obývaných hradov sveta – Windsor, kde sme videli výmenu stráží, navštívili hrob kráľovnej Alžbety II. a jej manžela, prezreli si veľkolepý hrad s reprezentačnými apartmánmi a nakoniec sme sa prešli po mestečku s nádhernou vianočnou výzdobou, akú sme vídavali v anglických filmoch. Poobede sme navštívili Prírodovedné múzeum v Londýne s unikátnymi exponátmi a interaktívnymi aktivitami a Vedecké múzeum v Londýne.

       Posledný deň sme mali pešiu prehliadku mesta vo vianočnej atmosfére - County Hall, parlament, Westminsterské opátstvo, vládna štvrť Whitehall, jazdná stráž Horse Guard, St. James's Park, Buckinghamský palác, sídlo princa Charlesa, Pall Mall, Trafalgarské námestie, Národná galéria, Leicester Square, Picadilly Circus. Pred odchodom domov sme spravili nákupy na Oxford Street a Regent Street, najpopulárnejších obchodných uliciach mesta.

       Cesta tam aj späť bola veľmi veselá. Rozprávali sme sa, počúvali sme hudbu, žiak Matej nám hral na mandolíne a všetci spoločne sme si zaspievali. Zájazd sa vydaril. Využili sme našu angličtinu, spoznali zaujímavé miesta a máme veľa nezabudnuteľných zážitkov.

       Mgr. Korina Bieliková

      • Anglická olympiáda

      • Aj tento školský rok sa na našej škole organizovala Anglická olympiáda v termíne od 21. 11. do 24. 11. O túto súťaž bol tentoraz veľký záujem, lebo školského kola sa zúčastnilo až 77 žiakov. Súťažilo sa v troch kategóriách a to v kategórii A1 (4., 5., 6. a 7. ročník), B1 (8. a 9. ročník) a C1 (native speakers).
       Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti si žiaci preskúšali svoje vedomosti z gramatiky a slovnej zásoby (max. 25 bodov), preverili si, ako vedia čítať s porozumením (max. 10 bodov) a počúvať s porozumením (max. 5 bodov). V ústnej skúške vytvárali príbeh celými vetami podľa obrázku (max. 15 bodov) a vyskúšali si konverzovať v dialógu v rámci "role play" (max. 15 bodov).
       Porotcovia súťaže boli pani učiteľky Iveta Časnochová, Zuzana Zbínová, Korina Bieliková a pán učiteľ Jakub Behrík.

       Výsledky kategórie A1 (45 žiakov)
       1. Alex Vidra (7.B) - 59b

       2. Karolína Harmatová (7.B) - 47,5b
       3. Petra Gavláková (7.B) a Natália Vladárová (7.B) - obe 44,5b

       Úspešní súťažiaci (min. počet 42 bodov):
       Vojtech Bálint (7.A)
       Lukáš Kántor (7.B)
       Lea Polková (7.B)

       Výsledky kategórie B1 (31 žiakov)
       1. Laura Jakubcová (8.B) - 52,5b
       2. Marek Tarač (9.B) - 51b
       3. Jasmína Zbínová (9.A) a Natália Brežná (9.A) - obe 49b

       Úspešní súťažiaci (min. počet 42 bodov):
       Veronika Berzáková (9.B)
       Stefan Gregor Bárdy (9.A)
       Matej Martinka (8.B)
       Ondrej Hrnčiar (8.A)
       Terézia Gašparová (8.A)
       Nela Šindelová (9.B)
       Tomáš Kotrč (8.A)
       Michaela Olbertová (9.A)

       Výsledky kategórie C1 (1 žiačka)
       1. Natalia Emily Reynolds (9.A)

       V okresnom kole budú našu školu reprezentovať Alex Vidra a Laura Jakubcová.
       Držíme im palce. Cross your fingers.

       Mgr. Korina Bieliková

      • BEZPRÍZNAKOVOSŤ

      • Vážení rodičia. Podľa platného manuálu pre ZŠ na školský rok 2022/2023 zákonný zástupca predkladá Vyhlásenie o bezpríznakovosti pred nástupom do školy po každej absencii žiaka dlhšej ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. To znamená, že pred nástupom do školy 9.1.2023 zákonný zástupca vypíše cez Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia - Vyhlásenie o bezpríznakovosti (alebo vypíše a v pondelok žiak odovzdá jeho papierovú formu).

       Nakoľko na Slovensku pretrváva zlá chrípková situácia, je dôležité, aby ste do školy poslali len deti, ktoré nevykazujú prejavy respiračných ochorení, ako sú zvýšená teplota, kašeľ, kýchanie, bolesť hrdla...

       Ďakujem za rešpektovanie platných nariadení a teším sa na ďalšie zaujímavé spoločné dni na Zaymuske. Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ CZŠ R. Zaymusa

      • Novoročný vinš

      • Vyprosujem všetkým súčasným i bývalým zamestnancom a žiakom školy, ich rodinám a všetkým spolupracovníkom školy požehnaný rok 2023. Nech prinesie čokoľvek, prajem nám všetkým, aby nás dôvera v Božie milosrdenstvo a prijatie faktu Jeho neutíchajúcej osobnej Lásky k nám každý deň menili na radostné Božie deti.

       Váš Radoslav Kačur, riaditeľ školy

      • Vianočné prianie

      • Vyprosujem nám všetkým hlboké prežívanie Vianočných dní, radosť z Božieho príchodu medzi nás, vďačnosť za ľudí okolo seba a odhodlanie vytvárať lepší svet.

       Povzbudzujem Vás aj k modlitbe pri slávnostnej štedrej večeri. Námetom môže byť Rodinná liturgia pred štedrou večerou od bratov saletínov.

       Mgr. Radoslav Kačur, raditeľ CZŠ R. Zaymusa


      • Vianočný koncert

      • V pondelok 19. 12. sme posledný týždeň pred Vianocami začali výchovným koncertom, ktorý si pre nás pripravili v OZ Škola života. Spevák skupiny Arzén a tiež muzikálový spevák Jaro Gažo a moderátor Radko Pažej odohrali koncert s najznámejšími vianočnými melódiami a koledami. V aule Mestského úradu v Žiline zazneli piesne Ave Maria, Poďme bratia do Betléma, Benedictus a nechýbala ani Tichá noc. Spievala celá sála a niektorí naši žiaci nabrali odvahu a šli zaspievať svoje obľúbené vianočné piesne aj priamo na pódium. 

      • Perinbaba v Bábkovom divadle Žilina

      • Jednou z najznámejších zimných rozprávok je na Slovensku určite rozprávka Perinbaba, ktorá rozpráva príbeh o láske dvoch mladých ľudí Jakuba a Alžbetky. Spracovanie, ktoré mali možnosť vidieť žiaci 5. - 7. ročníkov v Bábkovom divadle v Žiline, bolo krásnym zážitkom nielen pre výborné herecké umenie, prepracované bábky, ale aj pre zapracovanie tradícií a slovenského folklóru. Tento rozprávkový čas žiaci i učitelia hodnotili veľmi pozitívne a my sa tešíme na ďalšie spoločné kultúrne zážitky. 
       Mgr. Dominika Várošová

      • Bábky v podkroví so šiestakmi

      • V podkroví Rosenfeldovho paláca vždy panuje fantazijná atmosféra a radi sa tam vraciame. Tentoraz do podkrovia vystúpali žiaci šiestych ročníkov, aby si pripomenuli, čo vedia o bábkovom divadle a divadelných bábkach, a dozvedeli sa niečo nové z histórie Bábkového divadla v Žiline. Žiaci sa tiež zahrali na bábkohercov, režisérov, skladateľov hudby, výtvarníkov a scenáristov, keď v menších skupinkách pracovali na vytvorení krátkeho predstavenia pre svojich spolužiakov. Vyskúšali si tak marionetové, maňuškové, tieňové a dokonca aj čierne divadlo. Pri predstaveniach sa zabavili a odniesli si z Rosenfeldovho paláca nové zážitky. 
       Mgr. Dominika Várošová

      • Adventné chvíle

      • Vianoce sú predo dvermi, rozžiarila sa štvrtá sviečka. Adventné chvíle si žiaci prvého stupňa z 3. A a 2. B triedy spríjemnili v ranných komunitách rozprávaním o priateľstve, vzájomnej dôvere a starostlivosti o blízkych. Pripravili si adventný kalendár, kde okrem sladkej pozornosti na každého čaká aj splnenie úlohy v podobe konania dobrých skutkov. Losovali si tajných anjelikov, pre ktorých pripravili malý darček z lásky. Niektoré deti sa tiež rozhodli podporiť dobrú myšlienku a zapojili sa do výzvy „Koľko lásky sa zmesí do krabice od topánok". Na hodinách slovenského jazyka písali list Ježiškovi a už netrpezlivo čakajú na odpoveď. Príjemnú atmosféru zažívali aj počas tvorivých dielničiek, kde s pomocou pani učiteliek a vychovávateliek vyrábali výrobky na vianočné trhy.
       Mgr. Janka Možutíková

      • ...a Slovo bolo u Boha... na I. stupni

      • Školské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha... sa uskutočnilo vo sviatočnej predvianočnej atmosfére 15. decembra 2022. Súťaž sa začala krátkym kultúrnym programom, v ktorom účinkovali žiaci 4.B triedy. Laura Sloviaková prečítala Prológ z Evanjelia podľa Jána a na husliach zahrali Anna Seo a Matúš Minich.
       Súťažilo sa v dvoch kategóriách v prednese poézie a prózy.
       V 1. kategórii porotu očarili Sofia Šutarová a Klára Jandzíková z 2.B triedy a Šimon Mihalčin, žiak 2.A triedy. V próze sa na prvom mieste umiestnila Dominika Hudáková 2.A a druhé miesto obsadil Alex Mach, tiež z 2.A triedy.
       V 2. kategórii v prednese poézie dominovali žiaci 4.B triedy: Juraj Šutka, Rebecca Carla Mayerčak, Dominik Martinák a v próze Žaneta Malinová zo 4.A triedy.
       Ocenení žiaci získali diplomy a knižné odmeny. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým  súťažiacim ďakujeme za účasť.
       Mgr. Gabriela Rašková

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Vo vianočnom období sa na Zaymuske v posledných rokoch už udomácnila krásna aktivita s týmto netradičným názvom. Žiaci, rodičia i učitelia pripravili viac ako 80 krabíc od topánok, ktoré naplnili rôznymi praktickými darčekmi pre seniorov a seniorky zo žilinských domovov dôchodcov. Pod stromčekmi ich tak potešia nielen materiálne dary, ale aj milé želania, ktoré im darcovia zo Zaymusky napísali. Ďakujeme.
       PaedDr. Janka Ďaďová

      • Geografická olympiáda

      • 23. 11. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády, ktoré prebiehalo online formou a zahlásilo sa na ňu 40 žiakov. Väčšina žiakov vyriešila olympiádu úspešne. Tí najlepší sa umiestnili na prvých troch priečkach a budú našu školu reprezentovať v okresnom kole.

       Kategória G:
       3. miesto: Samuel Benedikt Berki (5.B)
       2. miesto: Matej Baránek (4.B)
       1. miesto: Jakub Kováčik (5.B)

       Kategória F:
       3. miesto: Rebeka Pivková (7.A), 
       2. miesto: Lucia Rybárska (7.B)
       1. miesto: Mária Elisabeth Berki (7.A)

       Kategória E:
       3. miesto: Samuel Alex Ovšonka (9.A)
       2. miesto: Šimon Gašpar (8.B)
       1. miesto: Kristína Čižmáriková (8.A)

       Srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole!

       Mgr. Ľubica Malichová

      • Dejepisná olympiáda

      • Už tradične sa na našej škole uskutočnilo „mikulášske“ školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 6. - 9. ročníka, ktorí zápolili v 3 disciplínach. Tento rok boli hlavnou témou dejiny vedy a techniky, ale svoje poznatky si súťažiaci preverili aj z ročníkových tém od staroveku po 20. storočie a tiež z regionálnej histórie.
       Na prvých priečkach sa umiestnili:
       1. miesto: Adam Hrkút (9. A)
       2. miesto: Šimon Gašpar (8. B)
       3. miesto: Mária Elisabeth Berki (7. A)​​​​​​

       Spolu s nimi budú našu školu v okresnom kole reprezentovať aj Viktória Hrušková (7. C), Samuel Polónyi (8. B) a Alexandra Turská (9. A). Veľa šťastia!

       Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemný priebeh súťaže a dopoludnie strávené s históriou.   

       Mgr. Jakub Behrík