• Novinky

      • Zber papiera - vyhodnotenie

      • Celkovo naši žiaci vyzbierali spolu 2 786,80 kg.
       Podľa údajov na internete sme zachránili približne 43 stromov!

       1. miesto: Matej Cingel (1.A) a Krístína Cingelová (2.B) - každý po 186 kg
       2. miesto: Šimon Hoferica (7.B) - 184 kg
       3. miesto: Matej Hujík (3.C) - 172 kg

       Najlepšie triedy:
       1.stupeň: 4.A – 310 kg
       2.stupeň: 7.B – 360 kg

       Najlepším zberačom blahoželáme!

      • Literárny večer v Zaymuske

      • Ani upršané počasie neodradilo zaymusáckych čitateľov od zámeru zúčastniť sa druhého ročníka Literárneho večera v Zaymuske. A tí, čo prišli, opäť neoľutovali. Tento rok sa LV zúčastnilo až 40 detí. Privítali sme aj vzácneho hosťa - pani spisovateľku Ľudmilu Gašparíkovú. Prečítala nám úryvok zo svojej knihy Odkaz na buku...

      • Zber papiera končí už vo štvrtok!

      • Vážení rodičia! Veľká vďaka všetkým, ktorí ste priniesli papier do nášho Zaymusáckeho zberu. Mali ste s tým prácu, obetovali ste tomu svoj čas... Ale Váš vzor ekologicky mysliacich ľudí, ktorí chcú šetriť našu planétu (a naše lesy) vidia Vaše deti a učia sa. Učia sa separovať, recyklovať... Ďakujem Vám za to a všetkých ostatných ešte raz pozývam zapojiť sa do nášho zberového úsilia! 
       Kontajner prídu zobrať už vo štvrtok, a tak zajtra ráno máme v tomto školskom roku poslednú šancu :-)

      • Štvorylka v podaní Zaymusákov

      • 1240 tancujúcich študentov a žiakov žilinských škôl sa 17. mája stretlo na Námestí Andreja Hlinku v Žiline, aby si spoločne zatancovali stredoveký spoločenský tanec Štvorylku.Do Európskeho tanečného festivalu štvorylky sa zapojilo viac ako 50 európskych miest.

       K tomuto krásnemu počtu prispelo aj 92 zaymusákov, ktorí sa do snahy o prekonanie svetového rekordu v synchronizovanom tancovaní štvorylky pridali už štvrtý rok po sebe.

       Štvorylka sa vydarila a moderná verzia hudobného doprovodu veľmi pobavila nielen tanečníkov, ale aj nás. Masovosť podujatia zblížila všetkých. Všetkým záležalo na tom, aby sa tanec vydaril. Stretlo sa tam veľa kamarátov, kolegov, bývalých spolužiakov, dokonca aj súrodencov.
       Dúfam, že takto o rok si zatancujeme na námestí aj po piatykrát!
       Mgr. Jančanská Eva

       ...štvorylka - druh tanca francúzskeho pôvodu (quadrille) tancovaný štyrmi pármi...

      • Mc Donald´s cup v malom futbale

      • Dňa 16.5.2019 sa hral futbalový turnaj - Majstrovstvá okresu Mc Donald´s cup v malom futbale žiakov a žiačok 3.- 4. ročníka ZŠ. Naši chlapci a dievčatá všetkým ukázali, že na Zaymuske sa hrá kvalitný futbal, a že nám tu vyrastajú ozajstné futbalové talenty, ktoré raz možno budú robiť česť našej škole aj vo svete! Hrali naozaj skvelo a ich snaha sa im vyplatila. Vo finálovom zápase proti ZŠ Závodie sme konečne prelomili ľady a po tradičnom striebre sme sa konečne mohli tešiť z prvenstva! Zaymusáci zvíťazili!

       Postúpili sme do krajského kola, ktoré sa konalo 20.5.2019 v Martine. Na krajskom kole sme mali smolu v rozlosovaní a dostali sme sa do najsilnejšej skupiny. Nepostúpili sme z nej, a tak ostáva Zaymusákom iba poďakovať za bojovný výkon a za skvelú reprezentáciu školy.
       Podporovala, zdieľala a teší sa s vami. Jančanská Eva, Mgr. Športu zdar!

      • Oficiálne výsledky Testovania 9

      • Dňa 3.4.2019 prebehlo na celom Slovensku testovanie žiakov deviatych ročníkov a kvarty na osemročných gymnáziách. V týchto dňoch prišli na školu oficiálne výsledky, ktoré znova dokazujú, že výsledky našich žiakov a práca našich učiteľov sú v celoslovenskom meradle výrazne nad priemerom!

       Zo Slovenského jazyka bol celoslovenský priemer správnych odpovedí 62,3%, na Zaymuske to bolo 71,5%, čo je o 9,2% lepšie. Z Matematiky bol celoslovenský priemer 63,1% a na Zaymuske deviataci dosiahli úspešnosť 74,3%, čo je o 11,2% viac.
       Tí deviataci, ktorí aj z MAT aj zo SJL dosiahli 90% a lepšie, sú prijatí na stredné školy bez prijímacích pohovorov. 
       Gratulujeme deviatakom k svojim krásnym osobným výkonom a všetkým vyučujúcim ďakujeme za ich neúnavnú prácu...

      • Zaymusácka žatva v Dubnici nad Váhom

      • Piatok 17.5.2019 sa na tradičných diecéznych atletických pretekoch cirkevných škôl našej skromnej športovej výprave skutočne darilo. Okrem pódiových umiestnení si Zaymusáci priviezli nezabudnuteľné zážitky z pretekania na krásnom atletickom štadióne. Ďakujeme organizátorom a gratulujeme našim medailistom!   

       Naši žiaci na stupňoch víťazov:
       Sára Šmehilová: 1. miesto 60 m staršie žiačky, 1. miesto 800 m staršie žiačky,
       Nina Čanecká: 2. miesto 600 m
       Martin Maceášik: 2. miesto vrh guľou 
       Alex Pokorný: 3. miesto 60 m

      • Beh Dominika Savia

      • V nedeľu 12. mája, aj napriek zlému a upršanému počasiu, sa tradičného športového podujatia v Bánovej, ktoré zorganizovali saleziáni zo Žiliny v spolupráci s Domcom v Bánovej, zúčastnilo vyše sto nadšencov behu. Prišli aj žiaci z našej školy a pod heslom: Nie sme z cukru!, bojovali o víťazstvo nielen so súpermi, ale aj s dažďom. Oplatilo sa!

       Víťazstvo a krásne ceny si mohli domov odniesť títo naši skvelí športovci:
       Nina Čanecká z 5.B - I.miesto,

       Dávid Gottwald z 5.B - II. miesto,
       Tomáš Turian z 3.A - III. miesto, 

       Magdalénka Kocifajová z 1.B - III. miesto.
       Všetkým, ktorí prišli a reprezentovali našu školu ďakujeme a víťazom blahoželáme. Športu zdar!
       Jančanská Eva, Mgr.

      • Mladý záchranár 2019

      • Dňa 10.5.2019 dve súťažné družstvá reprezentovali našu školu v Súťaži družstiev mladých zdravotníkov, ktorá sa konala na Fakulte Bezpečnostného Inžinierstva Žilinskej Univerzity v Žiline. Plnili veľmi zaujímavé úlohy zamerané na prvú pomoc. Žiačky 5. ročníka získali 3. miesto v kategórii I.stupeň. Gratulujeme!

      • Postup na celoslovenské kolo

      • Aj keď je Lucka Hudáková (4.A) iba štvrtáčka, jej meno je už recitátorskej verejnosti dobre známe. Len nedávno získala v celoslovenskom kole súťaže A Slovo bolo u Boha... 3. miesto, a už piatok 3.5. znova postúpila do celoslovenského kola - tentokrát v prestížnej súťaži Hviezdoslavov Kubín.  

       V krajskom kole, ktoré nesie názov Vajanského Martin, si v silnej konkurencii zaslúžene vybojovala postup medzi tých najlepších na Slovensku. Celoslovenské kolo sa uskutoční v dňoch 19.-22.6.2019 v Dolnom Kubíne.
       Gratulujeme nielen Lucii, ale aj Nele Turianovej (7.A), ktorá v tej istej súťaži síce z krajského kola nepostúpila, ale jej predchádzajúce víťazstvo v okresnom kole je tiež veľkým úspechom.

      • Veselá angličtina

      • Naši tretiaci (3.B - 2.skupina) sa zúčastnili na podujatí Veselá angličtina na ZŠ Lichardova, kde prezentovali krátke divadielko Eddie´s Exercise. Prezliekli sa za zvieratká a ukazovali, čo všetko dokážu. Svojím vystúpením potešili aj ostatných účinkujúcich, žiakov zo 6 žilinských základných škôl.

      • Futbalisti zo Zaymusky úspešní v Martine

      • V Martine sa uskutočnil tradičný diecézny turnaj cirkevných škôl v minifutbale pre mladších (2.5.) a pre starších (7.5.) žiakov. Mladší vybojovali v konkurencii šiestich škôl pekné tretie miesto. Starší žiaci boli ešte úspešnejší a turnaj vo svojej kategórii vyhrali! Gratulujeme chlapci!

      • BOSSovia zo Zaymusky

      • Naša škola sa každoročne zapája do súťaže BOSS, ktorú organizujú Saleziáni dona Bosca v Žiline. Tento rok sa uskutočnila 26.4. a našu školu reprezentovali ôsmaci Mária Bašová, Kamila Birčáková a Pavol Letošťák. Získali krásne 2. miesto. Blahoželáme!

       Podujatie začalo svätou omšou v rodinnej atmosfére. Témou súťaže bola kniha "Svetlo kríža v tieni kríža" o františkánskom pátrovi Goldmanovi. Žiakom sa veľmi páčil životný príbeh tohto kňaza. Ďakujeme organizátorom i porote za krásny priebeh celej súťaže.

      • Ochrana životného prostredia – separovanie, recyklácia

      • Dňa 30.4. 2019 sa na našej škole uskutočnil projektový deň v tretích ročníkoch pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl), ktorý bol zameraný na ochranu prírody a životného prostredia. Žiaci sa zaujímavou a hravou formou učili o možnostiach ochrany prírody, separovaní odpadu a význame separovania a recyklácie.

       Naši tretiaci mali možnosť pracovať vo dvojiciach i v skupinách, učili sa, aké je dôležité navzájom sa rešpektovať a akceptovať názory spolužiakov. Počas tohto projektu sa dozvedeli veľa nových podnetných informácií, vytvorili zaujímavé príbehy formou komixov na danú tému, spoločne tvorili rôzne výrobky z odpadových materiálov. Veríme, že takto získané užitočné informácie budú aktívne a prospešne využívať aj  v budúcnosti.

      • Tehlička pre Misie 2019

      • Ďakujeme žiakom, rodičom i zamestnancom školy, ktorí prispeli na verejnú zbierku Tehlička pre Kéralu. Vyzbieraná suma je 170 eur.  Nech dobrotivý Boh odmení Vaše obety, námahy i modlitby. 

       V tomto roku sme pomáhali chudobným rodinám, ktoré boli poškodené záplavami a prišli o svoje domovy. Z výťažku budú postavené nové domy pre mnohopočetné rodiny, opravia sa ďalšie poškodené obydlia a zabezpečí sa živobytie pre tých, ktorí sú z ekonomicky slabších oblastí. Do zbierky sa môžete stále zapojiť svojím darom na stránke www.tehlicka.sk.

      • Pôstna príprava 2019

      • V pôste sa napĺňajú slová Pána, ktoré povedal o apoštoloch v súvislosti so svojím zajatím a umučením: "Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“ (Mt 9, 15).

       Počas tohto pôstneho obdobia sa žiaci našej školy pripravovali na veľkonočné sviatky modlitbou, pôstom, almužnou a konaním dobrých skutkov. Za každý z týchto prejavov obety nalepili jeden kvietok na cestu ku krížu, a tak premenili krížovú cestu Ježiša Krista na symbolickú zakvitnutú lúku.

       Udalosti Veľkého týždňa zobrazili ako záhradu, v ktorej každá pridaná časť predstavovala 1 deň Veľkého týždňa.

       V triedach prebiehali rozličné sprievodné pôstne aktivity, ktorými sa pripravovali na slávenie Veľkej noci.