• Novinky

      • Školská športová liga 2018/2019

      • Zaymusáci to opäť dali!

       Nášmu úspešnému futbalovému tímu z Majstrovstiev okresu sa opäť podarilo vybojovať pre našu školu zlato. Chlapci 3. a 4. ročníkov vyhrali všetkých desať zápasov a získali plný počet bodov. Nastrieľali pritom 55 gólov, zatiaľ čo súperom sa podarilo trafiť našu bránu len štyrikrát. Gigi Barčík, Šimon Kubovich, Alex Habovštiak, Nathan Groma, Tomáš Turian, Filip Berger, Boris Bielik, Daniel Kodaj, Adam Pečner a Šimon Gašpar, boli ste najlepší a sme na vás preto všetci hrdí! Len tak ďaľej!

       Ani naši plavci celý rok nezaháľali a statočne bojovali o medailové pozície vo všetkých plaveckých disciplínach a súperili s takými školami, ako je napríklad ZŠ Martinská, ktorá sa špecializuje na plávanie.

       Anetka Šottníková z V.A v kategórii dievčat 5.a 6. ročníkov si krásnym plaveckým štýlom vybojovala 1. miesto, Matej Chren zo VI.B v kategórii chlapcov 5.a 6. ročníkov 2. miesto a Maximilián Vdovičík zo VII.A v kategórii 7.- 9. ročníkov si vyplával taktiež 2. miesto.

       Chlapci 5. a 6. ročníkov sa pondelok popoludní tiež stali víťazmi vo futbale vo svojej kategórii!

       Celkovo sa naša škola v školskej športovej lige umiestnila na peknom 4. mieste. Všetkým našim športovcom ďakujeme a blahoželáme!

       Jančanská Eva, Mgr.

      • Zaymusáci viedli workshop na U3V

      • V pondelok 17.6.2019 sedem žiačok 6.A triedy učilo seniorov na Univerzite tretieho veku (U3V) netradičným veciam - hlavolamom. Pentomino, kocka Soma, Sudoku, Stereogramy... to je len niekoľko typov hlavolamov, s ktorými sa seniori potrápili... 

       Zaymusáčky trpezlivo vysvetľovali princíp fungovania hlavolamov a navádzali svojich "starších žiakov" na správny postup pri ich riešení. Spolu prežili krásny spoločný čas, tí starší sa naučili niečo nové, tí mladší si vyskúšali vedenie skupinovej práce... Seniori (i zamestnankyne U3V) vysoko ocenili naše žiačky a už sa tešia na ďalšie spoločné aktivity, ktoré Zaymuska s Univerzitou tretieho veku už teraz plánuje na jeseň.
       Veľká vďaka za tento kurz patrí aj triednej učiteľke Mgr. Ivane Kačurovej a jej žiačkam: Karolíne Hujíkovej, Viktórii Pečovskej, Satnke Sikelovej, Kláre Šindelovej, Lucii Timkaničovej, Stázke Urdovej a Karolíne Vidrovej. 

      • Divadlo v angličtine v podaní siedmakov

      • Little Red Riding Hood. Žiaci 1. až 6. ročníka si vo vestibule školy mohli pozrieť divadelné predstavenie, ktoré žiaci zo 7.A odohrali v anglickom jazyku. Predtým, ako sa rozprávka začala, Emka Hrobáriková a Adam Gelatík naučili žiakov slovnú zásobu, ktorú žiaci - diváci počuli v predstavení. Celým predstavením nás sprevádzuali dva chrobáčiky - Lienka Natálka Brašková a Motýlica Hanka Kmeťová.

       Rozprávka bola upravená do humornej formy, kde sa vlk v podaní Ninky Jarošovej (ktorá mala dve roly) poučil, že každý má svoje miesto na zemi, t.j. svoje povinnosti a svoje úlohy. Na záver Katka Cvejkušová žiakov vyskúšala, či sipamätajú anglické slovíčka z prestavenia. 
       Žiakom zo 7.A z 1.skupiny ďakujeme za kultúrny zážitok a čas, ktorý si našli na učenie sa textov, hľadanie kostýmov, rekvizít.
       Ďakujeme aj Mgr. Korinke Bielikovej, ktorá siedmakom dala priestor na prejavenie svojich talentov, svojím príkladom ich učila nasadeniu do hry a pomohla zabezpečiť aj aparatúru, aj rekvizity, aj samotnú kvalitu.  

      • Školský výlet 3.C do mesta Kremnica

      • Dňa 5.6. sa žiaci 3.C triedy vybrali do historicky známeho kráľovského mesta Kremnica. Prezreli si múzeum, v ktorom sa oboznámili s prácou baníkov v tomto kraji. Počas prehliadky v mincovni žiakov zaujala samotná výroba mincí a stroje, ktoré sa na výrobe podieľajú. 

       Najväčšiu radosť žiaci mali, keď si mohli priniesť z výletu vlastnú vyrazenú mincu. 

       Bol to pekne prežitý slnečný deň, o čom svedčia ich veselé usmiate tváre. 

       Triedna učiteľka: Gabika Bobuľová 

      • Pútnicko-poznávací zájazd Zaymusky

      • Zaymuska opäť putovala. V sobotu 8.6. sme navštívili Hronský Beňadik. Na skalnom návrší nás vítala majestátna stavba benediktínskeho kláštora a svätyňa Nitrianskej diecézy, ktorú sv. otec František len nedávno povýšil na Baziliku minor. Pri svätej omši v bazilke, ktorú celebroval náš pán kaplán Palko Gera, sme prosili o dary Ducha svätého pre celú našu Zaymusácku rodinu.

       Naša cesta pokračovala do bývalého baníckeho mesta Banská Štiavnica, označovaného aj ako „strieborné mesto“. Pri prehliadke Nového zámku s krásnym výhľadom na kalváriu a na celé mesto, kde sa nachádza až 360 pamiatkových objektov, sa nám tajil dych z toľkej krásy.

       Veselí a s novými zážitkami sa už teraz tešíme, kde budeme putovať o rok. Hanka Bašková

      • Vodné dielo Žilina

      • Ktorý žiak by nemal rád exkurzie! Aj my sme sa potešili, keď nám pani učiteľka Kubová oznámila, že 22.5.2019 pôjdeme na exkurziu na Vodné dielo Žilina. Dozvedeli sme sa ako pracujú turbíny, koľko ich na vodnej elektrárni majú, kde sa riadi celý proces výroby, od čoho závisí výkon elektrárne, ako je zabezpečená bezpečnosť. Bolo to zaujímavé, mali sme veľmi dobrý odborný výklad. Ďakujeme za pekný zážitok.
       Žiaci 9.A

      • Náš výlet za odmenu

      • Každoročný výlet za odmenu je vždy v niečom zaujímavý. Preto sme sa tešili aj tento rok 28.5.2019. Bol to výlet do Bratislavy, do Slovenského národného divadla - jeho historickej budovy na operu Rozprávka o šťastnom konci. Predstavenie bolo veľmi pekné a čo je hlavné, malo šťastný koniec.

       Po rozchode v historickom centre, sme navštívili Múzeum histórie Bratislavy v budove starej mestskej radnice. Cestou do múzea sme zažili návštevu nášho pána prezidenta v Primaciálnom paláci. Spoločnú fotografiu sme si urobili na schodoch v divadle. Výlet bol napriek zlému počasiu pekným zážitkom. Ďakujeme vedeniu školy za jeho organizáciu.
       Za účastníkov Kamila Birčáková, Mária Bašová 8.A

      • Škola v prírode - štvrtok

      • Dnes boli štvrtáci na výlete pri chate Lipovčeky, kde si spoločne zaspievali ľudové piesne. Na obed si opiekli špekáčiky a tešia sa na ďalší program.

      • Štvrtáci si užívajú školu v prírode

      • V pondelok sa im páčil olympijský deň, v utorok vychádzka do okolia a rozprávková cesta okolo Fantázie. V stredu svätá omša, futbal s pánom kaplánom a každý deň zábavné kluby a večerný program. Jedlo všetkým chutí, aj duplí je málo... :-) Nikto však nehladuje a bufet funguje!

      • Suchdol

      • V dňoch 22.5. - 23.5.2019 sme sa zúčastnili cyklistických pretekov v Suchdole nad Lužnicí (Česká republika) o pohár JUDr. Ferdinanda Bušty.

       Celkovo sme v súťaži škôl obsadili 5. miesto. Najlepšie sa darilo v kategórií mladších žiakov Marekovi Tichému, ktorý v kvalitnej konkurencii obsadil 2. miesto. Taktiež skvelý výkon podal aj Filip Tichý v kategórii starších žiakov, ktorý získal nepopulárne štvrté miesto, napriek tomu, že takmer počas celého preteku jazdil na prvom mieste. Ďakujem všetkým pretekárom našej školy, ktorí nás reprezentovali.

       Mgr. Pavol Blasbalg