• Novinky

      • Jesenný zber papiera začal

      • Vážení rodičia. Na školskom dvore je od pondelka 28.9.2020 pristavený kontajner. Ak máte papier naložený v aute, ráno do 8:00 a poobede medzi 13:00 a 16:00 ho môžete priviezť na školský dvor a naložiť do kontajnera. Do areálu sa dostanete bránou medzi Auparkom a školou z ulice R.Zaymusa.

       Papier do zberu je potrebné zviazať a odvážiť. Meno, triedu a váhu papiera nahláste vy alebo žiaci na vrátnici.

       Pripomíname, že do zberu je možné priniesť suché a neznečistené noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne zoznamy, zošity, listy, obálky, krabičky od liekov a skartované dokumenty.

       Spolu s papierom môžete priviezť aj elektroodpad z domácnosti. Ten uložte vedľa kontajnera, pán školník ho bude priebežne odpratávať.

       Ďakujeme, že výťažkom zo zberu papiera podporujete Zaymusku, a že spolu aspoň "malým dielom" pomáhame chrániť našu prírodu.

      • Plavecká štafeta

      • Dňa 17.9.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili tradičnej Žilinskej plaveckej štafety. Mesto Žilina aj v tomto náročnom období myslí na zdravý životný štýl a podporuje pohybové aktivity u detí i dospelých. Tak sa usiluje o upevnenie zdravia, imunity a zdokonalenie pohybových schopností. Preto sa aj tento rok 30 plavcov - Zaymusákov, odvážne a s plným nasadením, pokúsilo o prekonanie vlaňajšieho rekordu.

       Podarilo sa! Naši žiaci zaplávali spolu krásnych 87 500 metrov, čo bolo doposiaľ najviac zo všetkých plaveckých štafiet našej školy. Avšak vzhľadom k aktuálnej situácii, ktorá sa prejavila v nižšej účasti škôl aj verejnosti, sa celkový žilinský rekord v plaveckej štafete prekonať nepodarilo. Nám to však nevadí! Budeme sa o to snažiť zase o rok a dovtedy budeme poctivo trénovať!

       Blahoželám a ďakujem vám za účasť, milí žiaci! Mgr. Eva Jančanská

      • Biela pastelka 2020

      • V piatok 18.9. bude aj na našej škole prebiehať celoslovenská verejná zbierka "Biela Pastelka".  

       Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.  Zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Viac informácií o kampani nájdete na www.bielapastelka.sk 

       Za akúkoľvek Vašu podporu a štedrosť Vám ďakujeme. Mgr. Ivana Kačurová  

      • Sviatok Povýšenia Sv. Kríža

      • V pondelok 14.9. sme si s našimi deťmi pripomenuli Sviatok Povýšenia Sv. Kríža. Putovali sme ku krížu, ktorý sa nachádza neďaleko Zaymusky - za VÚB bankou. Po jednotlivých triedach sme v modlitbe ďakovali Pánu Ježišovi za Jeho obetu na Kríži. Prednášali sme aj naše osobné prosby a vďaky za naše rodiny.

       Krátkych pútí sa zúčastnili triedy 4.A, 4.B, 5.B, 5.C a 7.B. Mgr. Katarína Križňanová

      • Prehliadka mesta z výšky

      • Dňa 4.9. trieda 7.B absolvovala v rámci vyučovania exkurziu po Žilinských pamiatkach. Navštívili Burianovu vežu, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou nielen katedrály Najsvätejšej Trojice, ale aj žilinskej panorámy. Žiaci ocenili pekný výhľad na pamiatky mesta a na pohoria v okolí Žiliny. Tešíme sa na ďalšiu exkurziu, ktorou by mal byť Budatínsky hrad. Mgr. Pavol Blasbalg

      • Prvý deň nového školského roku

      • Začal sa nový školský rok 2020/2021. Napriek mnohým obmedzeniam sa Zaymusácka rodina opäť stretla s vierou v Božiu pomoc a milosrdenstvo a túžime prežiť krásny a požehnaný školský rok. 

       Škola prijala sprísnené hygienické opatrenia týkajúce sa vstupu do školy, organizácie vyučovania, školskej jedálne i školského klubu. Veríme, že spoločným zodpovedným prístupom (R - rúško, O - odstup, R - dezinfekcia rúk) a vzájomným informovaním sa medzi rodičmi a školou zvládneme nástrahy dnešnej doby.

       Vítame na škole predovšetkým našich prváčikov. Prajeme vám, aby ste v pani učiteľkách našli svoje druhé maminy a aby ste hravo zvládli všetky nové poznatky.

       Vítame aj všetkých starších žiakov, ktorí k nám pristúpili z iných škôl. Prajeme im, aby si na Zaymuske našli dobrých priateľov a aby sa tu dobre cítili.

       Vítame aj všetkých skúsených Zaymusákov a prajeme im ďalší nezabudnuteľný rok. 

       Dobrý Bože, prosíme Ťa o dar múdrosti a o Tvoje požehnanie pre nás i pre všetkých našich drahých.  Amen.

      • Obhliadnutie sa za letom...

      • Už ako je zvykom, na začiatku letných prázdnin Zaymuska znova organizovala pre svojich žiakov letný prímestský tábor. Od 1.7. do 10.7.2020 deti so svojimi vychovávateľkami prežili krásne chvíle v prírode, pri tvorivých dielňach, prehliadkach výstav či v ZOO.

       Tábor sme začali vychádzkou na Vodné dielo. Neskôr sme sa na ihrisku dosýta zabavili rôznymi hrami.

       Vo štvrtok 2.7. sa v dopoludňajších hodinách deti venovali tvorivým dielňam. Mohli si vybrať rôzne aktivity, medzi ktorými bolo napríklad maľovanie kamienkov, ktoré si žiaci nazbierali na vychádzke na Vodnom diele alebo vyrábanie náramkov rôzneho druhu. Farebné koráliky deťom poslúžili na kreatívne vytváranie obrázkov. Žiaci tak mali možnosť vyrobiť originálne darčeky pre  svojich blízkych. V popoludňajších  hodinách navštívili Burianovu vežu a katakomby v Žiline. Sprievodcovia im poskytli zaujímavé, dosiaľ nepoznané informácie o týchto miestach.

       V piatok deti zavítali do Trnového, obce nachádzajúcej sa v krásnom malebnom prostredí hôr. Navštívili kostol sv. Juraja, kde pre nich tunajší pán farár odslúžil sv. omšu. Nezabudli si prezrieť ani zvonicu sv. Floriána. Po zaujímavej prehliadke a dobrom obede, o ktorý sa postarali naše pani kuchárky, deti čakalo zábavné popoludnie, v rámci ktorého si pripravili divadielko. Hercami sa stali naši dobrovoľníci a divákmi boli ostatné deti. Opäť sme sa presvedčili o tom, že na našej škole máme veľa talentovaných žiakov.

       Ďalší týždeň sa účastníci letného tábora vybrali vláčikom navštíviť Strečno. Po prehliadke celého hradu sa vydali na túru do Nezbudskej Lúčky smerom na farmu, kde mali možnosť obdivovať rôzne druhy zvierat. Navyše si odtiaľ deti mohli naplno vychutnať krásny panoramatický pohľad na celé Strečno, Váh a jeho okolie.  

       Súčasťou letného tábora bola tiež návšteva dopravného ihriska spolu s besedou, ktorej téma znela: „Bezpečne na cestách“. Viedol ju príslušník mestskej polície. Deti si po prednáške mohli prakticky vyskúšať cestnú premávku ako cyklisti, kolobežkári či chodci, a to za spustenia semaforov. Avšak pozor! Nebolo to také jednoduché. Museli totiž dodržiavať všetky predpisy a dopravné značky.

       Dňa 8.7.2020 sa konal Olympijský deň. Deti si najskôr v skupinkách vymaľovali svoju olympijskú vlajku, ktorou sa prezentovali na súťaži. Svoju fyzickú zdatnosť vyskúšali v jednotlivých športových disciplínach, kde sa ukázala ich vytrvalosť a snaha súťažiť fair play. Poobede navštívili Budatínsky hrad a v priľahlej záhrade si zahrali zábavné hry.

       Na záver letného tábora absolvovali deti s pani vychovávateľkami výlet do ZOO v Bojniciach. Pri ukážke canisterapie  sa zabavili s milými štvornohými pomocníkmi a dozvedeli sa tiež veľa nových zaujímavostí o tejto terapeutickej metóde. 

       Ďakujeme všetkým deťom, ktoré svojim pekným správaním a nadšením zapájať sa do všetkých aktivít odmenili svoje pani vychovávateľky. Ďakujeme aj všetkým rodičom za trpezlivosť, toleranciu a spoluprácu. A predovšetkým ďakujeme skvelým vedúcim - pani vychovávateľkám, ktoré prvé letné dni obetovali pre svojich žiakov. Nech ich za všetky námahy a obety odmení Pán Boh a požehná ich pevným zdravím a rodinnou pohodou.                Mgr. Jaroslava Bielečková 

      • Zber papiera a elektroodpadu

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

       Pozývame Vás zapojiť sa do Zaymusáckeho zberu papiera, ktorý sa na našej škole uskutoční v dňoch od 28.9.2020 do 5.10.2020Papier do zberu je potrebné zviazať, odvážiť, označiť menom, triedou a váhou papiera a priniesť pánovi školníkovi ráno pred vyučovaním ku kontajneru, alebo počas vyučovania a po vyučovaní na vrátnicu. Kontajner bude pristavený na školský dvor - asfaltové basketbalové ihrisko, kde zvyčajne otvárame  a zakončujeme školský rok. Do zberu je možné priniesť suché a neznečistené noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne zoznamy, zošity, listy, obálky, krabičky od liekov a skartované dokumenty. Najšikovnejšiu triedu a najlepších zberačov z našej školy čaká odmena.

       Do školy môžete v čase zberu papiera priniesť aj elektroodpad, ktorý Vám doma zavadzia. Zaymuska dlhodobo spolupracuje s firmou SEWA pri ekologickej likvidácii elektroodpadov.

      • Vyučovanie na Zaymuske od 7.9. do 14.9.2020

      • Vážení rodičia.

       V období 7.9.-14.9.2020 škola pristupuje k skrátenému vyučovaniu. Tomu sa prispôsobí aj harmonogram stravovania. Školský klub detí funguje aj naďalej do 16:00. 

      • Zajtra začíname.

      • Po prázdninách nastal čas, kedy sa opäť stretneme v škole. V stredu 2.9. Zaymuska znova otvorí svoje brány pre všetkých svojich žiakov. Tešíme sa na Vás. Pripomíname, že všetci žiaci musia priniesť vypísané a zákonným zástupcom podpísané dve tlačivá: Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník. Musia prejsť ranným filtrom – meranie teploty a dezinfekcia rúk. Každý žiak musí mať dve rúška (jedno prekrývajúce horné dýchacie cesty, druhé rezervné v taške) a papierové vreckovky.

       Druhý stupeň prichádza do školy vchodom zo školského dvora, na ktorom bežne zahajujeme školský rok. Triedam 5.-7. ročníkov odporúčame príchod od 8:00 hod., triedam 8.-9.ročníkov odporúčame príchod od 8:15 hod. 

       Prvý stupeň prichádza do školy hlavným vchodom cez vestibul v čase medzi 8:00 a 8:30 hod.

       Prváci sa stretnú so svojimi triednymi učiteľkami 8:30 hod. pred vestibulom školy. Do budovy môže s prváčikom vojsť jeden zákonný zástupca, ktorý tiež prechádza ranným filtrom.

       Po príchode do školy žiaci idú do svojich tried a zostávajú v nich až do príchodu svojich triednych učiteľov. Žiaci druhého stupňa sú povinní mať nasadené rúška vo všetkých priestoroch školy. 

       V stredu bude slávnostné otvorenie školského roku prebiehať cez školský rozhlas o 8:45 hod. Školská jedáleň ani Školský klub v tento prvý deň fungovať nebude. O ďalších dňoch dostanú žiaci podrobné informácie od svojich triednych učiteľov.

       Rozmiestnenie tried:

       Toto je len krátka pripomienka, podrobnejšie informácie sú v predchádzajúcom článku na webe školy.