• Novinky

      • Zápis - Zaymuska víta budúcich prvákov!

      • Zápis - Zaymuska víta budúcich prvákov!

       V dňoch 7. a 8. apríla sme v Zaymuske privítali prvú skupinu našich budúcich prváčikov. Počas zápisu nám predviedli svoju šikovnosť a nebojácnosť. Popasovali sa s úlohami, ktoré však hravo zvládli. Za odvahu a preukázané vedomosti boli odmenení medailou, diplomom, sladkosťou i malým darčekom.

       Zápis na našu školu pokračuje aj v dňoch 28. a 29.4.2022, vždy od 14:00 do 17:00. Ak ste zvedaví na Zaymusku, modernú školu v centre mesta s kresťanskými hodnotami a výbornými vzdelávacími výsledkami, príďte k nám zapísať svoje dieťa.

       Príďte a presvedčte sa! Tešíme sa na Vás!

      • Krajské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha...

      • Dňa 28.3. sme sa vybrali do Ružomberka reprezentovať našu školu v krajskom kole recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha... Súťaže sa zúčastnilo 6 žiačok - 3 tri dievčatá z I. stupňa a 3 z II. stupňa.

       Prežili sme veľmi príjemné popoludnie obohatené o umelecký zážitok z prednesov kresťanskej literatúry.  Navyše naše ,,Zaymusáčky“ zožali veľký úspech. Všetkým srdečne blahoželáme a sme radi, že nachádzame aj na našej škole nadšencov, ktorí sú ochotní vo svojom voľnom čase nacvičovať recitáciu. Taktiež sa chceme poďakovať všetkým pani učiteľkám, ktoré ich obetavo pripravovali a pomáhali im. Našim víťazkám držíme palce na celoslovenskom kole. Mgr. Barbora Parízeková 

       Výsledky:

       1.miesto za prednes poézie v I.kategórii získala Katarína Černická zo 4.B  

       1.miesto za prednes prózy v III.kategórii získala Kristína Čižmáriková zo 7.A

       2.miesto za prednes prózy v I.kategórii získala Michaela Rybárová z 2.B

       3.miesto za prednes poézie v II.kategórii získala Mária Elisabeth Berki zo 6.A

       Natália Hrušková zo 4.B a Nela Čerňanská z 5.B  získali pamätný list

      • Slávik Slovenska

      • Po dvoch rokoch odmlčania sme s potešením uvítali ďalší ročník speváckej súťaže „Slávik Slovenska 2022“. Na našej škole sa dňa 13.4. uskutočnilo školské kolo. Víťazi triednych kôl interpretovali ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska a predviedli svoje spevácke zručnosti.  Popoludnie sa nieslo v duchu oslavy ľudovej piesne, ktorá je súčasťou slovenského ľudového folklóru. Víťazom blahoželáme! PaedDr. Gabriela Bobuľová

       1. Kategória 

       1. Helena Kukučiková  1.B

       2. Jozef Humaj  2.B

       3. Rebecca Carla Mayerčak  3.B

        

       2. Kategória 

       1. Anna Kukučiková  4.B

       2. Anna Mária Martinková  5.B

           Jakub Škorvánek  5.B

       3. Agáta Bergerová  5.A

      • Pomoc Ukrajincom

      • Ťažká situácia na Ukrajine trápi nielen nás dospelých, ale aj naše deti. Žiaci zo 4.B  sa rozhodli aspoň trochu pomôcť Ukrajincom, ktorí našli dočasné útočisko na Slovensku. Aktívne zareagovali na výzvu o pomoc od dobrovoľníkov z Centra pomoci na Poštovej ulici 1.

       Deti doma upiekli bábovku, doniesli z domu drogériu, potraviny, tašky a dáždniky. Tie osobne odniesli a odovzdali v centre pre potreby vojnových utečencov.

       Naši žiaci mohli na vlastné oči vidieť, ako si vďační Ukrajinci odnášali ich dary a osobne si vypočuli aj dojemné slová vďaky priamo od týchto ľudí.

       Na ceste späť sme spolu obdivovali farebných kaprov a zároveň sme si preopakovali učivo z prírodovedy o rybách a vodnom spoločenstve, ktoré aktuálne preberáme. Mgr. Gabriela Rašková

      • ŽILINA TOUR

      • 1. apríla sa trieda 7.A vybrala do mesta, aby mohla sprevádzať svoje pani učiteľky Korinu Bielikovú a Zuzanu Zbínovú po meste Žilina, nie však po slovensky, ale po anglicky. Pani učiteľky im pripravili program celej TOUR a pracovné listy, do ktorých si zapisovali poznámky a dopĺňali údaje, ktoré sa dozvedeli od spolužiakov.

       Prvá skupina si pripravila niekoľko faktov o minulosti i súčasnosti historických kultúrnych pamiatok a taktiež ďalšie dôležité informácie.
       Každú budovu sme si zblízka pozreli. Navštívili sme Dom umenia Fatra (the House of Arts Fatra), Kostol sv. Barbory (the Church of St. Barbora), Bábkové divadlo (the Puppet Theatre), Radnicu (the Old Town Hall) a ďalšie zaujímavé budovy. O Rosenfeldovom paláci (Rosenfeld's Palace) sme sa dozvedeli nielen z hľadiska jeho histórie, ale navštívili sme aj výstavu Bábky v podkroví. Dozvedeli sme sa, ako funguje bábkové divadlo, aké druhy bábok existujú, akú funkciu má v divadle režisér či dramaturg.

       Prvá skupina nám potom po anglicky predstavila dôležité inštitúcie v meste, ako sú Polícia, Požiarna zbrojnica, Žilinská diecéza, Žilinská univerzita a iné. Nakoniec všetci spolu spoznávali historické meštiacke domy na Mariánskom námestí (Marian's Square). Zisťovali, kde sa nachádzala prvá žilinská lekáreň, alebo kde kedysi býval gróf Rákoczi.
       Strávili sme pekný deň v historickom centre a potvrdili sme, že naše mesto je naozaj krásne, plné zaujímavých pamiatok a histórie. Mgr. Korina Bieliková

      • Krížová cesta učiteľov

      • V rámci duchovnej obnovy učiteľov Zaymusky sme sa vydali na púť do Bitarovej. V areáli miestnej "kalvárie" sme počas krížovej cesty vyniesli svoje starosti a prosby až na vrchol, pod kríž s ukrižovaným Ježišom.

       Počas jednotlivých zamyslení pri zastaveniach krížovej cesty sme rozjímali nad myšlienkami sv. Don Bosca o učiteľoch, ich poslaní, o ich trápeniach a o ich najväčšom vzore - o Nebeskom Učiteľovi.

       Bolo pre nás nesmiernym potešením, že sme v závere krížovej cesty mohli stretnúť aj našu dlhoročnú kolegyňu Milku Friščákovú a stráviť s ňou aspoň krátku chvíľu vďaky a radosti.

       Prajeme všetkým, aby zažili hlbokú radosť z Ježišovho veľkonočného Vzkriesenia a aby sa nenechali zavaliť rôznymi starosťami a strachmi, pretože On už zvíťazil... 

       PS: Pozrite si pozorne druhú fotku! Chvíľu sme mali naozaj nečakanú spoločnosť... :-)

      • Úspech na okresnom kole chemickej olympiády

      • Dňa 25.3.2022 sa naša žiačka Anastázia Urdová z 9.A triedy zúčastnila okresného kola chemickej olympiády, kde získala krásne 4. miesto. Stázke úprimne blahoželáme! Mgr. Patrícia Pastorková

      • Expert geniality show 2021/2022

      • Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ Expert geniality show. Žiaci súťažili vo viacerých oblastiach a témach. Piatim žiakom sa podarilo svojím umiestnením v prvej štvrtine najúspešnejších žiakov získať titul TOP Expert.

       Najväčší úspech a titul Experta získala v téme Mozgolamy Alenka Bálintová z 8.B, ktorá sa umiestnila na 10. mieste zo 661 súťažiacich a v téme Päť jazykov kultúry sa na 14.mieste z 1176 súťažiacich umiestnila Mária Elisabeth Berki zo 6.A.

       Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. Mgr. Janka Bálintová

      • Dejiny Európy v Bábkovom divadle v Žiline

      • Dňa 24. 3. sa žiaci šiesteho až ôsmeho ročníka zúčastnili na divadelnom predstavení Dejiny Európy v Bábkovom divadle v Žiline. Divadelné predstavenie nám naznačilo odpoveď na otázky, ktoré sú jeho lajtmotívom: Kde sa to všetko začalo, odkiaľ sme prišli a kam vlastne patríme - my, Európania? Prečo sa dejiny neustále opakujú, hoci ľudia sa rodia noví? Inscenácia Dejiny Európy je inšpirovaná knihou Dejiny Európy pre deti spisovateľa Jacquesa Le Goffa a naozaj urobila z historických udalostí zážitok pre všetky zmysly. Od doby bronzovej až po moderné dejiny a uvedomenie si, že obraz ďalšieho storočia tvoríme práve my. Z divadla sme odchádzali plní dojmov. Mgr. Jakub Behrík, Mgr. Dominika Várošová

      • Po stopách času

      • Na hodinách občianskej náuky sa žiaci 6.B a 6.C triedy vybrali do mesta. Nebola to však len prechádzka, spolu s putovným vagantom spoznávali históriu nášho mesta, ktorú rozprávajú jednotlivé historické pamiatky Starého Mesta v Žiline. Zistili, kedy bola vybudovaná ich škola, dozvedeli sa o veľkom požiari, objavili, kde sídlila najstaršia žilinská lekáreň, a pripomenuli si, aká povesť sa viaže k Burianovej veži. Ani netušili, koľko zaujímavostí ešte v sebe skrýva mesto, ktoré poznajú. Mgr. Dominika Várošová, Mgr. Jakub Behrík

      • Darujte Zaymuske 2% zo svojich daní!

      • Vážení rodičia.
       Dovoľujeme si Vás pozvať k spolupráci na zmene našej školy. Všetci vieme, že financovanie škôl štátom nedáva veľký priestor pre každoročné zveľaďovanie priestorov školy, jej vybavenia, i materiálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Možnosť darovať 2% z daní je možnosťou pre rodičov, zamestnancov i podporovateľov školy pomôcť pri premene Zaymusky na "krajšiu a lepšiu školu"

       V hornom menu nášho webu nájdete v položke Viac v časti 2% dane návod. V mene všetkých žiakov Vám vyslovujeme veľké Pán Boh zaplať

      • ACTIVE LEARNING WITH 5B

      • ACTIVE LEARNING WITH 5B
       Active learning alebo zážitkové učenie dňa 21.marca pre 5.B pripravili Mgr. Korina Bieliková a Mgr. Jakub Behrík. Téma znela: "Žilina - my town".  Žiaci nadobudli novú slovnú zásobu, upevňovali si ju a spoznávali svoje mesto v anglickom jazyku priamo v teréne, v historickom centre mesta. Okrem pripravených aktivít v angličtine sa naučili vyhľadávať informácie cez QR kódy, dozvedeli sa nové zaujímavosti o historických budovách v centre mesta a skúmali najvýznamnejšie žilinské pamiatky, ktoré potom opisovali v anglickom jazyku. Navštívili sme aj The Church of Holy Trinity, kde sme sa pomodlili za mier v Európe.
       Naša 5.B si tak osvojovala a upevňovala vedomosti, poznatky a zručnosti cez vlastné zážitky a prežívanie. Pracovali v skupinách aj samostatne. Všetci žiaci aktívne pracovali a spojili tak učenie s príjemnými zážitkami v meste. Mgr. Korina Bieliková

      • Zanechaj svet lepším, ako si ho našiel...

      • Na stene budovy Zaymusky sme vymenili starý vyblednutý reklamný banner za niečo nové. Stalo sa tak vďaka podpore europoslankyne Miriam Lexmann. 

       Peknou myšlienkou chceme motivovať náhodných okoloidúcich, učiteľov, žiakov, ich rodičov a všetkých návštevníkov školy k snahe žiť život nielen pre seba samých a pre svoje zážitky, ale tiež pre dobro druhých. Symbolizuje aj našu povinnosť starať sa o prírodu a celkovo o život na Zemi tak, ako nás nabáda pápež František vo svojej encyklike "Laudato si".

       Verím, že nielen myšlienka, ale aj vyobrazený citát z Biblie (Jn 13,35) nás všetkých budú motivovať k našej vnútornej zmene na lepších a dobroprajnejších ľudí.Ďakujeme pani Miriam Lexmann a tešíme sa na jej návštevu u nás v Zaymuske! Mgr. Radoslav Kačur

       "Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať." Jn 13,35 

      • KURZ PRVEJ POMOCI

      • V mesiacoch február a marec sa v priestoroch školy konalo preškolenie našich zamestnancov v kurze prvej pomoci. Pod vedením certifikovaných lektorov Zážitkovej prvej pomoci Slovenského Červeného kríža Územného spolku Žilina mali naši učitelia možnosť okrem teoretických vedomostí získať aj praktické skúsenosti a vyskúšať si rôzne simulácie pri záchrane života. Získané vedomosti a nácvik niekoľkých základných úkonov nám všetkým dodali odvahu a väčšiu istotu pri poskytovaní prvej pomoci. Tieto znalosti a zručnosti nám budú pomáhať v reálnom živote.

       Ďakujeme p. Martinekovi a jeho kolegom zo SČK za spoluprácu a odovzdané vedomosti. Kurz bol pre nás veľmi zaujímavý a poučný. Napriek tomu dúfame, že získané zručnosti nebudeme musieť využiť v reálnom živote. Mgr. Mariana Palutková

      • Tehlička pre misie 2022

      • Počas pôstneho obdobia sa naša škola opäť zapojila do projektu Tehlička pre misie. Projekt organizuje Občianske združenie SAVIO, ktoré podporuje saleziánske misijné diela už po sedemnásty krát.

       Cieľom projektu  je pomôcť obyvateľom v utečeneckom tábore Kakuma v krajine Turkana (v Afrike). Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na vzdelávanie detí a mládeže, ktoré pre nich znamenajú lepšiu budúcnosť.

       Tento rok sa zbierka zameriava na pomoc pre africkú Kakumu, tak ako to bolo aj v roku 2020.  „Priviedla nás k tomu osobná návšteva Kakumy v júli 2021, počas ktorej sme videli prakticky dokončené priestory novej školy. Tie boli postavené najmä z príspevkov z Nemecka a zo Slovenska. Stále však chýba ubytovanie pre učiteľov, ktorí do školy denne dochádzajú mnoho kilometrov,“ hovorí Štefan Kormančík, predseda SAVIO o.z. a koordinátor zbierky.

       Tehličky sa predávajú každý deň cez veľkú prestávku (po 4. hodine) vo vestibule školy. Cena tehličky je dobrovoľná. Aj takýmto spôsobom môžeme konať počas pôstu dobré skutky a pomôcť deťom a mladým, ktorí to potrebujú a sú v ťažkej situácii. Všetky bližšie informácie si môžete pozrieť na www.tehlicka.sk  Mgr. Katarína Križňanová

      • Irish Day - tematický deň na Zaymuske

      • V týždni, keď v anglicky hovoriacich krajinách oslavovali Deň svätého Patrika, misionára a patróna Írska, aj naši učitelia priniesli kúsok Írska do našej školy. Pondelok 14.3.2022 sa na našej škole „zazelenalo“. Všetci naši piataci, šiestaci a siedmaci spoznávali bližšie život a prácu svätého Patrika, oboznámili sa s írskou históriou, literatúrou, dejinami umenia, tradíciami, geografiou, míľami a pintami.

       Vďaka študijnému pobytu Erasmus+ v írskom Dubline Mgr. Korina Bieliková, Mgr. Zdenka Smolková, Mgr. Jakub Behrík a Mgr. Jaroslava Bielečková prišli s myšlienkou zorganizovať  tento deň plný írskych aktivít a zaujímavostí, ktoré prebiehali v slovenskom, ale najmä v anglickom jazyku. Ďalší zapojení vyučujúci si tiež pripravili svoje hodiny s témou Írskeho dňa.

       Pán kaplán Mgr. Tichý a pán učiteľ Mgr. Berešík mali na hodinách katolíckeho náboženstva pripravené aktivity pre našich žiakov, aby im priblížili misionársku prácu svätého Patrika.

       Na hodine "Literature" s pani učiteľkou Mgr. Mikovou objavovali čaro írskej poézie.

       S pani učiteľkou Mgr. Halajovou na "Irish Arts" spoznali dejiny umenia Írska a vyskúšali si tvoriť krásne farebné írske ornamenty, ako aj ich 3D modelovanie. Na hodine "Irish Design" s pani učiteľkou robili koláž z írskych symbolov.

       S pani učiteľkou Mgr. Malichovou podrobne preberali významné írske mestá a zaujímavé miesta na "Geography", kde si všetko zakresľovali do vlastnej mapy.

       Pán učiteľ Mgr. Behrík na hodinu "History" pripravil žiakom Múzeum Írska s interaktívnymi aktivitami, vďaka ktorým cez IKT technológie spoznávali turbulentnú históriu Írska.

       Počas "Maths" sa učili premieňať míle na kilometre a pinty na litre s pani učiteľkou Mgr. Smolkovou.

       Írske tradičné tance si vyskúšali s pani učiteľkou Mgr. Bielikovou na hodine "Culture", kde sa dozvedeli viac aj o rôznych írskych zvykoch a tradíciách.

       Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí sa do tematického dňa zapojili a pripravili zaujímavé pracovné listy a aktivity pre našich žiakov. Mgr. Korina Bieliková

      • IRISH DAY na 1.stupni

      • Írsky deň zažili aj žiaci zo 4.B triedy. Pripravila ho pre nich v poobedňajších hodinách v školskom klube Mgr. Jaroslava Bielečková. Konal sa 7. marca, na Deň svätého Patrika - misionára, biskupa a patróna Írska.

       Všetci účastníci mali oblečené niečo zelené, presne tak, ako to býva počas osláv v tento významný deň v Írsku. Keďže Mgr. Bielečková sa zúčastnila študijného pobytu Erasmus + v Írsku, zažila Írsko na vlastnej koži. Pre štvrtákov pripravila zaujímavé aktivity, aby aj žiaci na 1.stupni spoznali túto anglicky hovoriacu krajinu. Pozreli si prezentáciu o nevšedných miestach a pamiatkach krajiny, spoznali patróna Írska, dozvedeli sa aj o írskej histórii, o ich typických symboloch, zvykoch a tradíciách. Naučili sa riekanku a pesničku po anglicky, ktorú írske deti v tento deň spievajú. Nakoniec sa s pani učiteľkou Bielikovou naučili pravý írsky tanec. 

       Veľmi sa tešíme, že sme mohli našim žiakom takouto formou priblížiť krajinu Írsko i jej patróna sv. Patrika. Mgr. Korina Bieliková

      • Deň otvorených dverí 2022

      • Utorok 22.3. 2022 bol venovaný rodičom budúcich prváčikov, ktorí sa ešte rozhodujú, do ktorej školy svoje dieťa zapíšu. Po dvoch rokoch naša škola opäť otvorila bránu budúcim školákom a im rodičom,  aby mali možnosť spoznať našu Zaymusku.

       V triedach 1.B a 1.C si mohli rodičia s ich predškolákmi reálne pozrieť ako žiaci pracujú na vyučovaní, akí sú aktívni, ako sa správajú v triednom kolektíve. Prváci s radosťou čítali, písali a tvorili vety. Na matematike upevňovali sčítanie a odčítanie do 20 pomocou názorných pomôcok a precvičovali si riešenie matematických úloh.

       Počas vyučovania v triedach vládla veselá nálada a tvorivá atmosféra. K dispozícii boli aj zástupcovia vedenia školy, ktorí informovali o výchovno-vzdelávacom programe školy, činnostiach v ŠKD a v diskusii odpovedali na otázky rodičov.

       Deň otvorených dverí na našej škole bol plný príjemných a milých stretnutí. Tešíme sa na všetkých predškolákov na zápise v apríli. Mgr. Mariana Palutková

      • EINSTEIN TEEN 2022

      • Posledný februárový týždeň si žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka zmerali svoje vedomosti vo vedomostnej súťaži Einstein Teen v anglickom jazyku. Úlohy boli z rôznych oblastí, ktoré boli vytvorené v súlade s učebnými osnovami všeobecnovzdelávacích predmetov pre dané ročníky. Žiaci riešili úlohy z biológie/prírodovedy, geografie/vlastivedy, dejepisu, katolíckeho náboženstva, matematiky, ale aj úlohy týkajúce sa tematických okruhov z anglického jazyka, ako Hobbies, Sports, Holidays and festivals a podobne. Pre 4. ročník úlohy spracovala a zostavila Mgr. Jaroslava Bielečková, pre 5. a 6. ročníky ich zostavili učitelia: Mgr. Korina Bieliková, Mgr. Zdenka Smolková a Mgr. Jakub Behrík, ktorý nakoniec výsledky spracoval na IKT platforme.

       Výhercovia :
       4. ročník
       1. Richard Hmira 4.A
       2. Alexandra Handžáková 4.A
       3. Diana Jamborová 4.A
       5. ročník
       1. Hanka Páleníková 5.A
       2. Dajana Surovčíková a Gréta Bellová 5.B
       3. Ľubor Čírsky 5.B
       6. ročník
       1. Petra Gavláková 6.B
       2. Mária Elisabeth Berki 6.A
       3. Natália Vladarová 6.B a Tamara Žiaková 6.C

       Na základe výsledkov sme zostavili dievčenský súťažný tím:Saška Handžáková, Hanka Páleníková a Peťka Gavláková, ktoré budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Mgr. Korina Bieliková