• Novinky

      • Púť do Rajeckej Lesnej

      • Dva autobusy piatakov zo Zaymusky sa v deň spomienky Svätých anjelov strážcov 2.10.2019 vybrali na známe pútnicke miesto - do Rajeckej Lesnej. Spolu s pani učiteľkami Ďaďovou a Kačurovou, pánom učiteľom Berešíkom a s pánom kaplánom o. Martinom začali svoje putovanie v Bazilike Narodenia Panny Márie slávením svätej omše. Pán kaplán všetkým názorne predviedol, aká je úloha anjelov strážnych v našich životoch a ako nám pomáhajú pri našich životných rozhodovaniach. 

       Po liturgii piataci obdivovali drevený Slovenský betlehem, ktorý miestny rezbár Jozef Pekara vyrábal 15 rokov. Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského národa. Betlehem je zapracovaný do scenérie najvýznamnejších slovenských pamiatok, je tu stvárnený bežný život aj pracovné činnosti slovenského ľudu v minulosti.

       Na záver púte Zaymusáci vystúpili na Frivaldskú kalváriu. Na jej vrchu sa týči Kostol Nanebovstúpenia Pána a pred ním stojí kríž Ježišovho ukrižovania. Pod kalváriou vyviera prameň, o ktorom ľudia tvrdia, že má liečivé účinky. Postavená je tu aj malá Lurdská kaplnka.

      • Medzigeneračný dialóg pokračuje

      • V spolupráci s Univerzitou 3. veku sme na našej škole zorganizovali už tretí workshop. Tentokrát v triede 7.A seniorskí študenti pod vedením pána Petra Mišáka (podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov) objavovali a tvorivým písaním opisovali hodnoty našej krajiny.

       Kľúčovým prvkom tohto workshopu však neboli samotné literárne diela, ktoré vznikli. Šlo predovšetkým o dialóg medzi dvoma vekovo vzdialenými generáciami, ale i o rozvoj tolerancie, myslenia, kreativity. Žiaci zo Zaymusky načúvali starším "študentom", nechali sa nimi viesť a na druhej strane, seniori z Univerzity 3. veku spoznávali temperament a myslenie najmladšej generácie. 

       Výsledkom boli dve hodiny plné tvorivosti, zábavy a hlavne - osobnej komunikácie. Na záver jednotlivé skupiny odprezentovali svoje jedinečné a výnimočné literárne výtvory a pán Mišák bol s ich úrovňou naozaj spokojný. Ich "dielka" budú predstavené v časopise U3V "Schody". 

      • Jesenná turistika

      • Tento školský rok sme zahájili náš turisticko – poznávací krúžok výletom na hrad Lietava.

       Prezreli sme si zrekonštruované časti múrov a novovytvorenú expozíciu stredovekého nábytku, zbraní a archeologických vykopávok z okolia hradu.

       Za krásneho slnečného počasia sme sa potom všetci odmenili skvelou opekačkou.

       Vaši malí turisti a p. učiteľky Jančanská, Križňanová.

      • Rosenfeldov palác a knihárska dielňa

      • Dňa 1.októbra 2019 sa naši štvrtáci zúčastnili exkurzie v Rosenfeldovom paláci. Cieľom exkurzie bola návšteva Knihárskej dielne pani Ľudmily Mlichovej a prehliadka historickej budovy Rosenfeldovho paláca. 

       V tomto ročníku sa štvrtáci v rámci hodín čítania oboznámili s informáciami, ako vznikla prvá kniha, aký mala tvar a z čoho bola vyrobená, a akými premenami kniha prešla až do súčasnej podoby. Z tohto dôvodu sme navštívili dielňu pani Mlichovej, ktorá nám ochotne ukázala, akým spôsobom sa viazali knihy v minulosti a ako dnes. Vysvetlila žiakom zdobenie knižnej väzby zlatením, viazanie kníh do kože a iné zaujímavé veci.

       V druhej časti sa žiaci oboznámili s históriou budovy, v ktorej sídli aj spomínaná dielňa. Pútavou a žiakom primeranou formou bola podaná história jednej z najvýznamnejších pamiatok mesta Žilina. Exkurzia bola pre žiakov veľkým edukačným, ale i emočným zážitkom.

      • Beh o Pohár primátora mesta Žiliny

      • Počas tohtoročných primátorských dní sa v piatok 4.10.2019 na Hlinkovom námestí v Parku SNP naši malí Zaymusáci zúčastnili bežeckých pretekov. So žiakmi z iných škôl mesta Žiliny si zmerali svoje sily na trati dlhej 400 metrov.

       Približne 200 detí 1.- 4. ročníkov bojovali medzi sebou o získanie pohára, medailí a množstva ďalších cien, ktoré boli pripravené pre tých najrýchlejších. Pán primátor však ocenil snahu všetkých detí a pripravil darčeky pre všetkých zúčastnených športovcov.

       V prvom behu o postup do finálovej desiatky sme mali úspešných žiakov:

       Peter Dusa (2.A) - 1. miesto, Samuel Berki (2.B) - 2. miesto, Magdaléna Kocifajová (2.B) - 1. miesto, Katka Černická (2.A) - 1. miesto, Tomáš Turian (4.A) - 1. miesto a Zuzana Rudincová (4.C) - 1. miesto

       V náročnom finálovom behu boli úspešní žiaci: 

       4. miesto - Magdalénka Kocifajová

       4. miesto - Peter Dusa

       1. miesto - Tomáš Turian

       Tomáško Turian, náš minuloročný najlepší športovec školy 1.-4. ročníkov, nesklamal naše nádeje. Už druhý krát získal pre našu školu zlatý pohár. Zvíťazil, aj keď bol druhák a minulý rok bol strieborný!

       Blahoželáme jemu, ale aj všetkým našim malým športovcom, ktorí ukázali svoju rýchlosť, vytrvalosť a radosť z pohybu. Ďakujeme za reprezentáciu Zaymusky!

      • Cezpoľný beh

      • Dňa 2.10.2019 sme sa zúčastnili majstrovstiev okresu v cezpoľnom behu žiakov. Z našej školy sa uvedeného behu zúčastnili: Sebastián Badík, Jakub Labuda a Juraj Satina – beh na 3,5km a Nina Ondrušková, Eliška Štefancová a Klára Urbaníková – beh na 1,7km. Cezpoľný beh patrí medzi ťažšie vytrvalostné behy, nakoľko sa beží v členitom teréne. Aj napriek tomu, že naša škola je v centre mesta a beh na hodinách telesnej výchovy netrénujeme vo voľnej prírode, naši žiaci dosiahli dobré výsledky.

      • Plavecká štafeta

      • Dňa 19.9.2019 sa Zaymusáci zúčastnili Žilinskej plaveckej štafety. Ide už o 11.ročník tradičného podujatia, v ktorom medzi sebou súťažia slovenské mestá. Cieľom akcie je zaplávať v uvedený deň čo najviac kilometrov, bez ohľadu na dosiahnutý čas. Žilina v posledných dvoch ročníkoch zvíťazila a nemalou mierou k tomu prispeli aj žiaci našej školy. V tomto roku zaplávalo 28 žiakov našej školy celkovo 62 kilometrov.

      • Ekogenerácie

      • Dňa 30.9.2019 sa uskutočnil workshop študentov Univerzity tretieho veku v Žiline a žiakov 4.A zo Zaymusky zameraný na eko-aktivity. Cieľom tohto stretnutia bolo prehlbovanie pozitívneho vzťahu k prírode, k živočíchom a k ich ochrane.

       Naši štvrtáci mali možnosť v skupinkách pracovať s generačne skúsenejšími študentmi, ktorí sa im snažili priblížiť potrebu ochrany prírody aj cez ríšu menej populárnych živočíchov - pavúkov. Snažili sa tým poukázať na to, že v prírode má každý svoje miesto a význam, bez ohľadu na vzhľad a na naše vnútorné pocity, ktoré niektoré živočíchy vyvolávajú. Spolupráca bola veľkým pozitívnym prínosom pre obe strany. Žiaci boli rozdelení do skupín, v ktorých pracovali na rôznych zaujímavých aktivitách so seniormi – študentmi, vzájomne si vymieňali svoje postrehy, nápady a podnety.

       Veríme, že takáto tvorivá spolupráca nebola posledná. Pri príležitosti blížiaceho sa mesiaca október, ktorý je venovaný úcte k starším, prajeme všetkým zúčastneným študentom z univerzity 3. veku veľa úspechov a optimizmu v ich ďalšom štúdiu.

      • Jesenná športová olympiáda v ŠKD

      • V piatok 27. 9. 2019 popoludní si naši Zaymusáci v ŠKD zašportovali na jesennej športovej olympiáde. Deti súťažili v šprinte, slalomovom behu a v behu cez prekážky.

       Na záver si deti za jednotlivé oddelenia zmerali sily v preťahovaní sa lanom. Deti preukázali športového ducha, súperom dali zabrať a radosť z pohybu bola ich najlepšou odmenou.

       Všetkým deťom ďakujeme za účasť. Športu zdar!!!

      • Grant na podporu športu od Nadácie KIA

      • Skáčem, skáčeš, skáčeme... Tak sa volá úspešný projekt Zaymusky, ktorý sa rozhodla podporiť Nadácia KIA vo svojom programe podpory športu v regióne. Vybudovanie atletického areálu pre skok do diaľky je rozhodne správnym krokom, ktorý pomôže skokanským talentom na našej škole trénovať a zdokonaľovať techniku svojich skokov.

       Pevne veríme, že táto menej rozšírená atletická disciplína sa stane doménou našich žiakov. Na diecéznych atletických pretekoch v Dubnici nad Váhom v máji 2020 ukážeme všetkým ostatným žiakom cirkevných škôl, akými skokmi sa posúva Zaymuska vpred!

       Súčasťou projektu je aj spopularizovanie skokov do diaľky zorganizovaním besedy s bývalými špičkovými atlétmi. Od 24.9. si tento šport vyskúšali aj žiaci na hodinách telesnej výchovy. Nadšenie prevýšilo techniku, ale niektorí žiaci už teraz skáču veľmi nádejne.

       Možno raz nejaký reprezentant Slovenska bude spomínať na svoje skokanské začiatky na Zaymuske...

      • Dopravné ihrisko

      • Dňa 25. 9. 2019 sa deti z 2.B a 4.B pod vedením pani vychovávateľky Bielečkovej zúčastnili besedy s príslušníčkami mestskej polície, kde získali základné informácie o dodržiavaní bezpečností na cestách.

       Priamo si vyskúšali svoje vedomosti o dopravných značkách a ich dodržiavaní z pozície cyklistov a chodcov. Počas celého praktického cvičenia boli  deťom spustené semafory, kde už museli rešpektovať nielen značky, ale aj svetelný signál  semaforov. Deťom sa takáto forma dopravnej výchovy veľmi páčila.

      • Pasovanie prvákov

      • Dňa 23.9.2019 sa uskutočnila slávnostná pasovačka prvákov  za čestných členov ŠKD – Zaymusáčikov. Podmienkou bolo zvládnutie rôznych športových disciplín, ktoré deti s veľkou radosťou zdolávali.

      • Biela pastelka

      • V piatok 20.9. sa vo všetkých mestách Slovenska konala verejná zbierka pre potreby slabozrakých a nevidiacich ľudí. Aj v našej škole dobrovoľníčky pomáhali vyzbierať čo najväčšiu sumu, ktorá by pomohla pri realizácii aktivít a projektov zameraných pre podporu týchto handicapovaných spoluobčanov.

       Za malý príspevok darcovia dostali symbolickú bielu pastelku, ktorá im bude pripomínať ich dobrý skutok. Ďakujeme za akýkoľvek príspevok, prejav vašej solidarity a ľudskosti. 

       Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť. Prís 3, 27

      • Deň polície

      • Dňa 12. 9. 2019  sa na Hlinkovom námestí  konal Deň polície, ktorého sa zúčastnili aj naše deti ŠKD. Prekvapili nás rôzne zaujímavé atrakcie, ktoré boli na jednotlivých stanovištiach.

       Deti naživo vyskúšali kladivom rozbíjať obyčajné dvere a pancierové dvere tak, ako to musia policajti robiť pri skutočnom zásahu. Potešila ich aj streľba zo vzduchovky na cieľ. Videli priamo zásah kukláčov, ktorí prišli v obrnených vozidlách a ukázali ukážku, ako postupujú pri zneškodňovaní zlodejov, ktorí boli v uzamknutom autobuse. Najviac ich však asi potešila umelá stena, kde si vyskúšali svoje horolezecké schopnosti. Za odmenu dostali džús, ktorý im v krásnom počasí veľmi dobre padol. Deti prežili krásne popoludnie, plné zaujímavostí.

      • Formačné dni tried

      • Štvrtky na Zaymuske budú v tomto školskom roku patriť budovaniu vzťahov v jednotlivých triedach. Žiaci budú spolu s triednymi učiteľmi vo farskom pastoračnom centre N3 objavovať dar spoločenstva, rozprávať sa o životných hodnotách, spoznávať sa a predovšetkým učiť sa byť si skutočnými priateľmi.

       V tomto programe ich budú sprevádzať manželia Barbora a Jakub Hendrichovci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou na cirkevnej škole najmä v Považskej Bystrici.

       Pre žiakov je pripravený bohatý program prepojený s patrónmi jednotlivých tried. Hlavným cieľom bude pripomenúť žiakom, prečo je dôležité láskavo a dobre sa k sebe správať a ako pozývať do svojich vzťahov Boha. V mesiaci september boli tieto dni vyhradené práve pre našich žiakov piatych ročníkov.

       Žiaci prežili krásne dni plné aktivít, ktoré boli poučné a zároveň zábavné. Spoločný triedy deň zavŕšili svätou omšou. Veríme, že žiaci načerpali dostatok povzbudenia a duchovnej sily do ďalších dní.

      • Svätá omša na začiatku školského roka

      • Na začiatku každého školského roka sa žiaci a učitelia našej Zaymusky stretávajú na slávnostnej svätej omši, aby spolu s Pánom Ježišom začali nový rok na škole.

       V piatok 6.9. sme sa v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch zhromaždili zjednotení v modlitbe za učiteľov, za žiakov a i ch rodiny a za to, aby sme boli úspešní nielen v škole vedomostí, ale aj v škole Božej lásky. Svätú omšu celebroval náš nový školský pán kaplán Martin Danišek, ktorého pán riaditeľ vrelo privítal v našej „zaymusáckej rodine“a poprial mu hojné Božie požehnanie v jeho novom pôsobisku.

      • Didaktické hry žiakov 1. - 4. ročníka

      • Dňa 5.9.2019 sa konali didaktické hry v prírode pre žiakov 1.stupňa CZŠ R. Zaymusa. Prvú vyučovaciu hodinu sa konala teoretická zdravotná príprava v škole. Počas nej boli žiaci oboznámení so základnými pravidlami poskytnutia predlekárskej prvej pomoci, ako napr.: meranie pulzu, možnosti overenia dýchania postihnutého, uvedenie postihnutého do stabilizovanej polohy, rôzne techniky obväzovania rán a pod. Po teoretickej zdravotnej príprave a pravidlách BOZ a PO počas didaktických hier nasledoval presun žiakov po ročníkoch do Parku Ľudovíta Štúra, kde prebiehali ďalšie praktické cvičenia a pohybové hry žiakov v teréne.

      • Účelové cvičenie žiakov druhého stupňa

      • Dňa 5. 9. 2019 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili účelového cvičenia v Lesoparku Chrasť. Na ňom ich čakali súťažné disciplíny, v ktorých si mohli overiť svoje vedomosti o správaní sa pri požiari a preukázať športovú zdatnosť v behu s prekážkami. Taktiež mali možnosť vyskúšať si podanie prvej pomoci pod dozorom zamestnancov Červeného kríža.

       Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej súťažili žiaci piatych a šiestych ročníkov a v druhej kategórii žiaci siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov. Najlepšie hodnotenie v prvej kategórii získala trieda 6.A  a v druhej kategórii sa na prvom mieste umiestnila 9.A trieda. Vďaka krásnemu počasiu sa žiaci, ktorí práve nesúťažili, mali možnosť zúčastniť rôznych športových aktivít a vychutnať si pobyt v prírode.

       Ďakujeme pracovníkom Červeného kríža za čas a vedomosti, ktoré nám venovali. A víťazom oboch kategórií ešte raz srdečne gratulujeme!

      • Otvorenie školského roku 2019/2020

      • Dňa 2. septembra 2019 sme sa po dvojmesačnej „prestávke“ opäť vrátili do školy. Celý tento deň sa niesol v slávnostnom duchu. Stretli sme sa na školskom dvore, kde prebiehal krátky kultúrny program, ktorý si pripravili žiačky našej školy.

       Následne pán riaditeľ privítal všetkých nových členov našej „zaymusáckej rodiny“ a predniesol príhovor, v ktorom upriamil pozornosť na slová svätej Matky Terezy: „Všade, kam prídete, šírte lásku - nech každý, s kým sa stretnete, odchádza od vás o trochu lepší a šťastnejší. Buďte živým vyjadrením Božej láskavosti, noste ju vo svojej tvári, očiach, úsmeve, vo svojom milom pozdrave.“ Všetkých nás povzbudil, aby sme my boli tými, ktorí prví ráno pozdravia druhého človeka, aby sme sa my prví usmiali a vedeli prví ponúknuť pomoc či odpustenie. Veríme, že aj tento školský rok bude plný objavov, radosti z poznania nových vecí a upevňovania vzťahov v triedach. K tomu, aby sme nestrácali chuť učiť sa a pracovať na sebe nám udelil požehnanie pán kaplán Tomáš Pavlík.

       Tešíme sa na všetky plnohodnotne prežité dni v našej škole.

      • Rodičovské združenie

      • Milí rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 25.9.(streda) o 16,00 v školskej jedálni. Po ňom sa o 16,30 budú konať triedne rodičovské združenia pre ročníky 2.-9. v kmeňových triedach žiakov. Tešíme sa na Vás.