• Novinky

      • Program na prvý týždeň šk. roku 2019/20

      • Pondelok 2.9.

       8:30 – 9:15   Slávnostné otvorenie nového školského roku na školskom ihrisku.

       9:30 – 10:30   Stretnutie v triedach s triednymi učiteľmi.

       Školská jedáleň a školský klub v tento deň nie sú v prevádzke. 

        

       Utorok 3.9.

       Deň tried – žiaci sú s triednymi učiteľmi celý deň (1.-4. vyuč. hodina).

       Obed.

        

       Streda 4.9.

       7:10   Dobrovoľná ranná svätá omša.  

       Deň tried – žiaci sú s triednymi učiteľmi celý deň (1.-4. vyuč. hodina).

       Obed.

        

       Štvrtok  5.9.

       8:00 – 11:30 Účelové cvičenie, didaktické hry.

       Obed.

        

       Piatok 6.9.

       2 vyučovacie hodiny podľa rozvrhu.

       10:30 Slávnostná svätá omša v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch.

       Obed.

      • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

      • - Žiaci, ktorí nedostali zápisný lístok si ho môžu osobne vydvihnúť v kancelárii vedúcej ŠJ.

       - Žiaci, ktorí zabudli alebo nestihli odovzdať zápisný lístok  môžu ho priniesť od 5.8.2019

       do 7.8.2019 a potom od 19.8.2019 do kancelárie vedúcej ŠJ.

        

       Žiadame rodičov,

       ktorí prihlásili svoje deti na stravu v školskom roku 2019/2020, aby bezpodmienečne uhradili poplatok za stravovanie na číslo účtu školskej jedálne:

        

       SK26 5600 0000 0003 0374 6002

        

       V prípade, ak neviete variabilný symbol, použite meno a priezvisko stravníka/stravníkov.

       V prípade ak neviete sumu, vypočítate ju:

       Jednorazová platba + pravidelný mesačný poplatok

        

       Jednorazová zálohová platba pre:

       • jedno dieťa:           30,00 €
       • dve deti:                 40,00 €
       • pre tri a viac detí:  50,00 €

        

       Plus pravidelný mesačný poplatok:

       • ročníky 1-4: 5,00 €
       • ročníky 5-9: 5,60 €

                                                          

        

       Kontakty:

       +421 910 842 821

       +041/ 72 31 289

        

        

        

        

       S pozdravom

        

       Školská jedáleň pri CZŠ R. Zaymusa

        

        

        

      • Školská športová liga 2018/2019

      • Zaymusáci to opäť dali!

       Nášmu úspešnému futbalovému tímu z Majstrovstiev okresu sa opäť podarilo vybojovať pre našu školu zlato. Chlapci 3. a 4. ročníkov vyhrali všetkých desať zápasov a získali plný počet bodov. Nastrieľali pritom 55 gólov, zatiaľ čo súperom sa podarilo trafiť našu bránu len štyrikrát. Gigi Barčík, Šimon Kubovich, Alex Habovštiak, Nathan Groma, Tomáš Turian, Filip Berger, Boris Bielik, Daniel Kodaj, Adam Pečner a Šimon Gašpar, boli ste najlepší a sme na vás preto všetci hrdí! Len tak ďaľej!

       Ani naši plavci celý rok nezaháľali a statočne bojovali o medailové pozície vo všetkých plaveckých disciplínach a súperili s takými školami, ako je napríklad ZŠ Martinská, ktorá sa špecializuje na plávanie.

       Anetka Šottníková z V.A v kategórii dievčat 5.a 6. ročníkov si krásnym plaveckým štýlom vybojovala 1. miesto, Matej Chren zo VI.B v kategórii chlapcov 5.a 6. ročníkov 2. miesto a Maximilián Vdovičík zo VII.A v kategórii 7.- 9. ročníkov si vyplával taktiež 2. miesto.

       Chlapci 5. a 6. ročníkov sa pondelok popoludní tiež stali víťazmi vo futbale vo svojej kategórii!

       Celkovo sa naša škola v školskej športovej lige umiestnila na peknom 4. mieste. Všetkým našim športovcom ďakujeme a blahoželáme!

       Jančanská Eva, Mgr.

      • Zaymusáci viedli workshop na U3V

      • V pondelok 17.6.2019 sedem žiačok 6.A triedy učilo seniorov na Univerzite tretieho veku (U3V) netradičným veciam - hlavolamom. Pentomino, kocka Soma, Sudoku, Stereogramy... to je len niekoľko typov hlavolamov, s ktorými sa seniori potrápili... 

       Zaymusáčky trpezlivo vysvetľovali princíp fungovania hlavolamov a navádzali svojich "starších žiakov" na správny postup pri ich riešení. Spolu prežili krásny spoločný čas, tí starší sa naučili niečo nové, tí mladší si vyskúšali vedenie skupinovej práce... Seniori (i zamestnankyne U3V) vysoko ocenili naše žiačky a už sa tešia na ďalšie spoločné aktivity, ktoré Zaymuska s Univerzitou tretieho veku už teraz plánuje na jeseň.
       Veľká vďaka za tento kurz patrí aj triednej učiteľke Mgr. Ivane Kačurovej a jej žiačkam: Karolíne Hujíkovej, Viktórii Pečovskej, Satnke Sikelovej, Kláre Šindelovej, Lucii Timkaničovej, Stázke Urdovej a Karolíne Vidrovej. 

      • Divadlo v angličtine v podaní siedmakov

      • Little Red Riding Hood. Žiaci 1. až 6. ročníka si vo vestibule školy mohli pozrieť divadelné predstavenie, ktoré žiaci zo 7.A odohrali v anglickom jazyku. Predtým, ako sa rozprávka začala, Emka Hrobáriková a Adam Gelatík naučili žiakov slovnú zásobu, ktorú žiaci - diváci počuli v predstavení. Celým predstavením nás sprevádzuali dva chrobáčiky - Lienka Natálka Brašková a Motýlica Hanka Kmeťová.

       Rozprávka bola upravená do humornej formy, kde sa vlk v podaní Ninky Jarošovej (ktorá mala dve roly) poučil, že každý má svoje miesto na zemi, t.j. svoje povinnosti a svoje úlohy. Na záver Katka Cvejkušová žiakov vyskúšala, či sipamätajú anglické slovíčka z prestavenia. 
       Žiakom zo 7.A z 1.skupiny ďakujeme za kultúrny zážitok a čas, ktorý si našli na učenie sa textov, hľadanie kostýmov, rekvizít.
       Ďakujeme aj Mgr. Korinke Bielikovej, ktorá siedmakom dala priestor na prejavenie svojich talentov, svojím príkladom ich učila nasadeniu do hry a pomohla zabezpečiť aj aparatúru, aj rekvizity, aj samotnú kvalitu.  

      • Školský výlet 3.C do mesta Kremnica

      • Dňa 5.6. sa žiaci 3.C triedy vybrali do historicky známeho kráľovského mesta Kremnica. Prezreli si múzeum, v ktorom sa oboznámili s prácou baníkov v tomto kraji. Počas prehliadky v mincovni žiakov zaujala samotná výroba mincí a stroje, ktoré sa na výrobe podieľajú. 

       Najväčšiu radosť žiaci mali, keď si mohli priniesť z výletu vlastnú vyrazenú mincu. 

       Bol to pekne prežitý slnečný deň, o čom svedčia ich veselé usmiate tváre. 

       Triedna učiteľka: Gabika Bobuľová 

      • Oznam ŠJ

      • Vážení stravníci a rodičia žiakov - stravníkov. Prosím Vás o pozorné prečítanie nasledujúcich oznamov. V dôsledku zmeny legislatívy Vám v najbližších dňoch zašleme na vypísanie nový zápisný lístok na stravovanie v ŠJ pri CZŠ R.Zaymusa. Ďakujeme za porozumenie a aktívnu spoluprácu.

      • Pútnicko-poznávací zájazd Zaymusky

      • Zaymuska opäť putovala. V sobotu 8.6. sme navštívili Hronský Beňadik. Na skalnom návrší nás vítala majestátna stavba benediktínskeho kláštora a svätyňa Nitrianskej diecézy, ktorú sv. otec František len nedávno povýšil na Baziliku minor. Pri svätej omši v bazilke, ktorú celebroval náš pán kaplán Palko Gera, sme prosili o dary Ducha svätého pre celú našu Zaymusácku rodinu.

       Naša cesta pokračovala do bývalého baníckeho mesta Banská Štiavnica, označovaného aj ako „strieborné mesto“. Pri prehliadke Nového zámku s krásnym výhľadom na kalváriu a na celé mesto, kde sa nachádza až 360 pamiatkových objektov, sa nám tajil dych z toľkej krásy.

       Veselí a s novými zážitkami sa už teraz tešíme, kde budeme putovať o rok. Hanka Bašková

      • Vodné dielo Žilina

      • Ktorý žiak by nemal rád exkurzie! Aj my sme sa potešili, keď nám pani učiteľka Kubová oznámila, že 22.5.2019 pôjdeme na exkurziu na Vodné dielo Žilina. Dozvedeli sme sa ako pracujú turbíny, koľko ich na vodnej elektrárni majú, kde sa riadi celý proces výroby, od čoho závisí výkon elektrárne, ako je zabezpečená bezpečnosť. Bolo to zaujímavé, mali sme veľmi dobrý odborný výklad. Ďakujeme za pekný zážitok.
       Žiaci 9.A

      • Náš výlet za odmenu

      • Každoročný výlet za odmenu je vždy v niečom zaujímavý. Preto sme sa tešili aj tento rok 28.5.2019. Bol to výlet do Bratislavy, do Slovenského národného divadla - jeho historickej budovy na operu Rozprávka o šťastnom konci. Predstavenie bolo veľmi pekné a čo je hlavné, malo šťastný koniec.

       Po rozchode v historickom centre, sme navštívili Múzeum histórie Bratislavy v budove starej mestskej radnice. Cestou do múzea sme zažili návštevu nášho pána prezidenta v Primaciálnom paláci. Spoločnú fotografiu sme si urobili na schodoch v divadle. Výlet bol napriek zlému počasiu pekným zážitkom. Ďakujeme vedeniu školy za jeho organizáciu.
       Za účastníkov Kamila Birčáková, Mária Bašová 8.A

      • Škola v prírode - štvrtok

      • Dnes boli štvrtáci na výlete pri chate Lipovčeky, kde si spoločne zaspievali ľudové piesne. Na obed si opiekli špekáčiky a tešia sa na ďalší program.

      • Štvrtáci si užívajú školu v prírode

      • V pondelok sa im páčil olympijský deň, v utorok vychádzka do okolia a rozprávková cesta okolo Fantázie. V stredu svätá omša, futbal s pánom kaplánom a každý deň zábavné kluby a večerný program. Jedlo všetkým chutí, aj duplí je málo... :-) Nikto však nehladuje a bufet funguje!

      • Suchdol

      • V dňoch 22.5. - 23.5.2019 sme sa zúčastnili cyklistických pretekov v Suchdole nad Lužnicí (Česká republika) o pohár JUDr. Ferdinanda Bušty.

       Celkovo sme v súťaži škôl obsadili 5. miesto. Najlepšie sa darilo v kategórií mladších žiakov Marekovi Tichému, ktorý v kvalitnej konkurencii obsadil 2. miesto. Taktiež skvelý výkon podal aj Filip Tichý v kategórii starších žiakov, ktorý získal nepopulárne štvrté miesto, napriek tomu, že takmer počas celého preteku jazdil na prvom mieste. Ďakujem všetkým pretekárom našej školy, ktorí nás reprezentovali.

       Mgr. Pavol Blasbalg

      • Zber papiera - vyhodnotenie

      • Celkovo naši žiaci vyzbierali spolu 2 786,80 kg.
       Podľa údajov na internete sme zachránili približne 43 stromov!

       1. miesto: Matej Cingel (1.A) a Krístína Cingelová (2.B) - každý po 186 kg
       2. miesto: Šimon Hoferica (7.B) - 184 kg
       3. miesto: Matej Hujík (3.C) - 172 kg

       Najlepšie triedy:
       1.stupeň: 4.A – 310 kg
       2.stupeň: 7.B – 360 kg

       Najlepším zberačom blahoželáme!

      • Literárny večer v Zaymuske

      • Ani upršané počasie neodradilo zaymusáckych čitateľov od zámeru zúčastniť sa druhého ročníka Literárneho večera v Zaymuske. A tí, čo prišli, opäť neoľutovali. Tento rok sa LV zúčastnilo až 40 detí. Privítali sme aj vzácneho hosťa - pani spisovateľku Ľudmilu Gašparíkovú. Prečítala nám úryvok zo svojej knihy Odkaz na buku...

      • Zber papiera končí už vo štvrtok!

      • Vážení rodičia! Veľká vďaka všetkým, ktorí ste priniesli papier do nášho Zaymusáckeho zberu. Mali ste s tým prácu, obetovali ste tomu svoj čas... Ale Váš vzor ekologicky mysliacich ľudí, ktorí chcú šetriť našu planétu (a naše lesy) vidia Vaše deti a učia sa. Učia sa separovať, recyklovať... Ďakujem Vám za to a všetkých ostatných ešte raz pozývam zapojiť sa do nášho zberového úsilia! 
       Kontajner prídu zobrať už vo štvrtok, a tak zajtra ráno máme v tomto školskom roku poslednú šancu :-)

      • Štvorylka v podaní Zaymusákov

      • 1240 tancujúcich študentov a žiakov žilinských škôl sa 17. mája stretlo na Námestí Andreja Hlinku v Žiline, aby si spoločne zatancovali stredoveký spoločenský tanec Štvorylku.Do Európskeho tanečného festivalu štvorylky sa zapojilo viac ako 50 európskych miest.

       K tomuto krásnemu počtu prispelo aj 92 zaymusákov, ktorí sa do snahy o prekonanie svetového rekordu v synchronizovanom tancovaní štvorylky pridali už štvrtý rok po sebe.

       Štvorylka sa vydarila a moderná verzia hudobného doprovodu veľmi pobavila nielen tanečníkov, ale aj nás. Masovosť podujatia zblížila všetkých. Všetkým záležalo na tom, aby sa tanec vydaril. Stretlo sa tam veľa kamarátov, kolegov, bývalých spolužiakov, dokonca aj súrodencov.
       Dúfam, že takto o rok si zatancujeme na námestí aj po piatykrát!
       Mgr. Jančanská Eva

       ...štvorylka - druh tanca francúzskeho pôvodu (quadrille) tancovaný štyrmi pármi...

      • Mc Donald´s cup v malom futbale

      • Dňa 16.5.2019 sa hral futbalový turnaj - Majstrovstvá okresu Mc Donald´s cup v malom futbale žiakov a žiačok 3.- 4. ročníka ZŠ. Naši chlapci a dievčatá všetkým ukázali, že na Zaymuske sa hrá kvalitný futbal, a že nám tu vyrastajú ozajstné futbalové talenty, ktoré raz možno budú robiť česť našej škole aj vo svete! Hrali naozaj skvelo a ich snaha sa im vyplatila. Vo finálovom zápase proti ZŠ Závodie sme konečne prelomili ľady a po tradičnom striebre sme sa konečne mohli tešiť z prvenstva! Zaymusáci zvíťazili!

       Postúpili sme do krajského kola, ktoré sa konalo 20.5.2019 v Martine. Na krajskom kole sme mali smolu v rozlosovaní a dostali sme sa do najsilnejšej skupiny. Nepostúpili sme z nej, a tak ostáva Zaymusákom iba poďakovať za bojovný výkon a za skvelú reprezentáciu školy.
       Podporovala, zdieľala a teší sa s vami. Jančanská Eva, Mgr. Športu zdar!

      • Oficiálne výsledky Testovania 9

      • Dňa 3.4.2019 prebehlo na celom Slovensku testovanie žiakov deviatych ročníkov a kvarty na osemročných gymnáziách. V týchto dňoch prišli na školu oficiálne výsledky, ktoré znova dokazujú, že výsledky našich žiakov a práca našich učiteľov sú v celoslovenskom meradle výrazne nad priemerom!

       Zo Slovenského jazyka bol celoslovenský priemer správnych odpovedí 62,3%, na Zaymuske to bolo 71,5%, čo je o 9,2% lepšie. Z Matematiky bol celoslovenský priemer 63,1% a na Zaymuske deviataci dosiahli úspešnosť 74,3%, čo je o 11,2% viac.
       Tí deviataci, ktorí aj z MAT aj zo SJL dosiahli 90% a lepšie, sú prijatí na stredné školy bez prijímacích pohovorov. 
       Gratulujeme deviatakom k svojim krásnym osobným výkonom a všetkým vyučujúcim ďakujeme za ich neúnavnú prácu...

      • Zaymusácka žatva v Dubnici nad Váhom

      • Piatok 17.5.2019 sa na tradičných diecéznych atletických pretekoch cirkevných škôl našej skromnej športovej výprave skutočne darilo. Okrem pódiových umiestnení si Zaymusáci priviezli nezabudnuteľné zážitky z pretekania na krásnom atletickom štadióne. Ďakujeme organizátorom a gratulujeme našim medailistom!   

       Naši žiaci na stupňoch víťazov:
       Sára Šmehilová: 1. miesto 60 m staršie žiačky, 1. miesto 800 m staršie žiačky,
       Nina Čanecká: 2. miesto 600 m
       Martin Maceášik: 2. miesto vrh guľou 
       Alex Pokorný: 3. miesto 60 m