• Novinky

      • Skrátenie vyučovania kvôli vysokým teplotám

      • Vážení rodičia, milí žiaci. Extrémne teploty prinútili vedenie školy pristúpiť k skráteniu vyučovacích hodín. Siedme hodiny odpadnú a ostatné hodiny sa skrátia na 35 minút. Presný rozpis vyučovania a rozpis stravovania je v prílohe. ŠKD funguje bezo zmien.

       Od 24.6. budú triedy fungovať už s triednymi učiteľmi, tiež bude skrátené vyučovanie. K týmto opatreniam pristupujeme v záujme ochrany zdravia Vašich detí. 

      • Z rozprávky do rozprávky

      • Dňa 9.6.2021 sa naše školské ihrisko premenilo na Rozprávkový svet. Deti maľovali farebnými kriedami na asfalt rôzne rozprávkové príbehy, bytosti, zvieratká a postavy z detských príbehov, a stali sa tak veľkými ilustrátormi rozprávok. Ich kresby si zaslúžia veľkú pochvalu.  Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Deň plný zábavy v ŠKD

      • 1. jún je sviatkom všetkých detí. My sme tradične tento deň oslávili a pripravili deťom „Deň plný zábavy“. Žiaci si na jednotlivých stanovištiach vyskúšali rôzne zaujímavé disciplíny: kohútie zápasy, skoky vo vreciach, hod loptičkou do kruhu, preskoky cez prekážky, podliezanie, podávanie loptičky netradičným spôsobom, slalomový beh s loptičkou na tenisovej rakete. Nakoniec deti dostali sladké odmeny na každom stanovišti. V týchto disciplínach nešlo o to, kto bude prvý, ale o radosť z hry a dobrú zábavu. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Preventívna aktivita zameraná na zvládanie záťažových situácií

      • Dňa 18.6.2021 medzi nás zavítala Mgr. Valéria Moricová PhD., z Katedry krízového manažmentu FBI UNIZA. Žiakov 5.A triedy učila, ako zvládať náročné situácie. Spoločne sa rozprávali o odolnosti, osobách a veciach, ktoré nám môžu spríjemňovať dni, ale taktiež o linkách pomoci a o ľuďoch, na ktorých sa môžu v prípade potreby obrátiť. Diskutovali o stresových reakciách, o tom ako sa stres prejavuje v našom správaní, prežívaní, ale aj ako sa odráža na našom tele. Prešli si cestou hrdinu, ktorý čelil výzve, stretol pomocníka, narazil na prekážky, s ktorými sa nakoniec vyrovnal. Nakoniec si každý vypracoval svoju vlastnú záchrannú sieť. Na záver stretnutia sa žiaci naučili dve dychové cvičenia, ktoré sú taktiež užitočnou pomôckou pri práci so stresom. Mgr. Sarah Štefanková

      • ÍTečkársky školský hit: programujem micro:bit!

      • Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis podporil na Zaymuske micro:bity. Micro:bit je jednoduchý programovateľný plošný spoj. Bol vyvinutý anglickou televíziou BBC v rámci kampane na podporu výučby programovania vo Veľkej Británii v roku 2016. 

       Na Zaymuske sme sa do spoznávania programovania micro:bitov vydali na hodinách informatiky hneď po návrate žiakov z dištančného vzdelávania. 

       Zábavu žiakom prinieslo 25 svietiacich diód, farebné LED pásiky, reproduktory, či senzory pohybu. Spolu so svojimi programovateľnými tlačidlami micro:bity zaujali aj 38 žiakov 4. až 9. ročníka, ktorí sa 28.5. zúčastnili celoškolskej súťaže v programovaní micro:bitov. 

       Ukázalo sa, že na škole máme množstvo šikovných perspektívnych programátorov, ktorí raz možno budú určovať trendy vo svete digitálnych technológií.

        V kategórii 4. - 6. ročník sa umiestnili:

       1. miesto: Vojtech Bálint 5.A

       2. miesto: Emma Adámková 5.C

       3. miesto: Jakub Kostúrik 5.B

        

       V kategórii 7. - 9. ročník sa umiestnili:

       1. miesto: Veronika Berzáková 7.B

       2. miesto: Dominik Pilc 7.B

       3. miesto: Matúš Buček 9.B

       Blahoželáme. Mgr. J. Berešík, Mgr. R. Kačur 

      • Koľko lásky je vo Vašom srdci

      • Máj, lásky čas... Po láske túži každý človek, či je to malé dieťa, dospelý, alebo senior... Práve v tomto období, od 1. mája do 31. mája, prišla na našu školu výzva "Koľko lásky je vo Vašom srdci". V nej šlo o možnosť potešiť srdcia seniorov ručne vyrobenou pohľadnicou, ktorá poputuje do vybraných sociálnych zariadení. Deti sa tejto výzve veľmi potešili, od najmenších prváčikov, až po tretiakov. V ŠKD sme vyrobili 75 krásnych pohľadníc. Pani Sukeníková, ktorá ich bola na škole prevziať, ich neskôr osobne odovzdala do DSS Straník a Turie. Ďakujeme za aktívne zapojenie sa. Mgr. Jaroslava Bielečková 

      • Oznam školskej jedálne

      • Oznamujeme našim stravníkom, že na dni:

       Pondelok - 28.6.2021

       Utorok     - 29.6.2021

       Streda     - 30.6.2021

       sa dá strava odhlásiť najneskôr v pondelok 28.6.2021 do 7:00 hod.

       Po tomto termíne sa obedy neodhlásia z dôvodu nulovania skladových zásob a stravného listu.

       Neodhlásený obed nie je možné odobrať do obedára z dôvodu protiepidemiologických opatrení.

       V stredu 30.6.2021 sa stravovanie zabezpečuje iba pre 1.- 4. ročník. Pre ročníky 5.-9. sa strava v tento deň nepodáva a všetci budú z obeda automaticky odhlásení. Anna Sršníková, vedúca ŠJ

      • #JerusalemaChallenge

      • ​​​​V rámci adaptačného týždňa sme sa triedy 5.A, 5.B, 6.A 1.skupina, 6.B, 9.A a 9.B 2.skupina zapojili do tanečnej výzvy #JerusalemaChallenge, ktorá sa realizuje na celom svete od februára 2020. Na internete ste mohli vidieť choreografie zo všetkých možných krajín, národností, škôl či zamestnaní. Od rehoľníkov, zdravotníkov v testovacích centrách, policajtov, žiakov či letiskového personálu...

       A keďže v škole je žiak "nielen učením živý", vďaka pani učiteľke Korinke Bielikovej si teraz môžete pozrieť Zaymusácku Jerusalemu...

       Vedeli ste?

       Pieseň od Kgaogelo Moagiho, známejšieho ako DJ Master KG, v podaní speváčky Nocembo Zikode, bola vydaná v októbri 2019 a stala sa okamžite hitom. Vo februári 2020, keď sa začali prvé obmedzenia kvôli koronavírusu, skupina priateľov v Angole natočila chytľavé video, v ktorom tancujú na pieseň Jerusalema. Keď pandémia koronavírusu uzamkla svet, gospel - housová pieseň prerazila hranice.

       Pieseň v IsiZulu, jednom z 11 juhoafrických národných jazykov, je modlitbou k Bohu, aby mohol speváčku zaviesť do svätého mesta Jeruzalem. „Jeruzalem je môj domov, stráž ma, kráčaj so mnou, nenechaj ma tu, moje kráľovstvo tu nie je...“

      • Beseda s poradcom prezidentky

      • Dňa 4.5. 2021 medzi nás až z ďalekého Prešova zavítal vzácny hosť Mgr. Viktor Teru. Viktor pochádza z Maďarska, ale dlhé roky žije na Slovensku. Jeho životný príbeh, v ktorom sa chlapec zo skromných rómskych pomerov vďaka úsiliu a vzdelaniu stal poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej, je inšpirujúci a motivujúci pre mnohých mladých ľudí na Slovensku. A práve o tento príbeh, o nádej a o nevzdávaní sa pri žiadnych prekážkach, sa podelil so žiakmi ôsmeho ročníka na Zaymuske.

       Bližšie nám priblížil aj svoju prácu mentora pre mladých dospelých a tiež prácu v tíme pani prezidentky, od ktorej nám priniesol srdečný pozdrav. Povedal nám aj o činnosti Rómskeho vzdelávacieho fondu a zdôraznil to, čo posúva dopredu mnohých mladých ľudí: „Nikdy sa nevzdávaj!“ 

       Verím, že každý jeden z nás z tohto spoločného stretnutia odchádzal obohatený a s novou chuťou zobrať svoj život pevne do svojich rúk... Bc. Sarah Štefanková

       Ak by ste sa o Viktorovi chceli dozvedieť viac, nižšie sú linky na články (aj) o ňom.
       "Bezrúškové" fotky prebraté z článku z Dennika N.

      • Workshop z VÚDPaP-u

      • Dňa 7.5.2021 sa na našej škole uskutočnil zážitkový workshop pre pedagógov zameraný na pochopenie, pomoc a prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

       Workshop bol vedený Mgr. Beátou Likeovou z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie z Bratislavy. Bol hradený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci projektu Kto chýba?, do ktorého je naša škola počas celého školského roku zapojená. Mgr. Jana Hanuliaková 

      • Návšteva o. biskupa Tomáša Galisa v Zaymuske

      • V utorok 11.5.2021 o. biskup Tomáš Galis navštívil našu školu. Keďže epidemiologické podmienky ešte stále nedovoľujú zhromaždenia väčšieho počtu osôb, vo vestibule ho privítali zástupcovia - tretiaci z 3.B. Otec biskup práve ich triedu na chvíľu navštívil, porozprával sa so žiakmi a zaželal im pred blížiacim sa prvým svätým prijímaním, aby nikdy nezanechli život s Ježišom.

       Otec biskup si potom prezrel zrekonštruovanú jedáleň a kuchyňu, pozdravil a povzbudil pani kuchárky v ich práci. Chvíľu modlitby strávil v našej školskej kaplnke, prezrel si chodby a nástenky a v riaditeľni sa s vedením školy okrem iného rozprával o úlohách cirkevného školstva a o kvalite žilinských cirkevných škôl. 

       Na stretnutí s pedagógmi zdôraznil úlohu pedagógov byť pre žiakov vzormi v nasledovaní Krista a úlohu nás všetkých byť Ježišovými učeníkmi v každom veku. V spoločnej modlitbe zveril celú Zaymusku pod ochranu Panny Márie. 

       Otec biskup, ďakujeme za Vašu návštevu, požehnanie i povzbudenie. Vyprosujeme Vám pevné zdravie a plnosť Ducha Svätého pri riadení Žilinskej diecézy. 

      • Projekt Nečakané veci v škole

      • V tomto roku sa znovu stretneme so žiakmi a učiteľmi partnerskej školy - Biskupského gymnázia v Ostrave. Po nezabudnuteľnom hudobnom workshope a koncerte v novembri 2019 chystáme opäť niečo netradičné! V najnovšom projekte, ktorý bol podporený z Fondu malých projektov cezhraničnej spolupráce EÚ, sa uskutoční v Zaymuske séria úžasných chemicko - fyzikálnych šou a do školy prinesieme aj planetárium... 

       V druhej časti projektu sa vyberieme do ulíc Žiliny a Ostravy, kde žiaci budú v skupinkách tvoriť videoreportáže o tom, aké nečakané veci náhodní okoloidúci zažili počas svojich školských rokov... O všetkom vás budeme informovať na našom webe, aj na FB stránke školy "Naša Zaymuska".

       Prajeme si, aby tento projekt nebol prerušený žiadnym lockdownom ani uzavretými hranicami, a aby žiaci mohli v škole zažiť niečo super - niečo, čo by vôbec nečakali...   

      • Vynovené ihrisko ŠKD

      • Pri návrate žiakov na prezenčné vyučovanie čakalo deti milé prekvapenie. Ihrisko s preliezkami škola doplnila novou dopadovou plochou. Deti z ŠKD sa tak budú môcť hrať v bezpečnejšom prostredí. 

       Ďakujeme pánom školníkom Chupkovi a Staňovi za kvalitnú prácu, ktorú odviedli. 

      • Deň Zeme

      • Tohto roku sme si pripomenuli 50. výročie Dňa Zeme. Téma je celosvetovo vysoko aktuálna. Na jej dôležitosť upozornil aj pápež František vo svojej encyklike „Laudato Si“ (v preklade Pochválen buď).

       Svätý otec v nej vysvetľuje, aby sme prírodu chápali ako nádhernú knihu, v ktorej k nám hovorí Boh a odovzdáva nám niečo zo svojej krásy a dobroty: „Lebo z veľkosti a krásy stvorení sa úsudkom poznáva ich Stvoriteľ“ (Múd 13, 5)

       22.4.2021 sa ochrane našej Zeme venovali aj naši žiaci nielen na vyučovacích hodinách ale i v ŠKD: prevetrávali vedomosti v zaujímavom kvíze, čistili okolie školy, pripomenuli si dôležitosť triedenia odpadu a vyrábali kreatívne plagáty na danú tému. Triedni učitelia a ŠKD

       Velebte Pána, všetky jeho diela; chváľte a vyvyšujte ho naveky.

       Velebte Pána, slnko a mesiac;

       Velebte Pána, moria a rieky;

       Nech Pána velebí zem; nech ho chváli a oslavuje naveky. (Dan 3, 57-90)

        

      • Tehlička 2021 – Poďakovanie

      • Chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do celoslovenského projektu Tehlička pre misie a finančne prispeli kúpou tehličky alebo priamo na účet tohto projektu v Jakutsku. Na našej škole sa vyzbieralo 132 eur. 

       Za všetkých darcov slúžili saleziáni v Aldane sv. omšu 14. 4. 2021 o 7.00 hod. Všetkým darcom úprimne ďakujú za ich milodary i za modlitby a obety. 

       Doteraz sa na tento projekt vyzbieralo cez 60 000,- eur v rámci celého Slovenska. 

       Nech náš dobrý Boh bohato odmení všetkých, ktorí sa s láskou a obetou zapojili do tohto projektu a pomohli tým, ktorí to potrebujú. Mgr. Katarína Križňanová 

       Špeciálne by sme chceli oceniť Martinka B. z 1.B triedy, ktorý na Tehličku venoval celé svoje nazbierané úspory. Všetkých nás touto nezištnosťou, dobrým srdcom a aj pre neho veľkou obetou veľmi prekvapil, potešil a inšpiroval... 

      • Povinnosti pri nástupe do školy od 3.5.2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

       Od pondelka 3.5.2021 pri nástupe do školy nebude nutné dokladovať negatívny test zákonného zástupcu, ani negatívny test žiaka druhého stupňa.

       Zákonný zástupca však musí vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti - najlepšie cez Edupage Vyhlásenie č.8. Je v prílohe tohto článku, bude k dispozícii aj ráno pri vstupe do školy. Postup pri vypisovaní vyhlásenia cez Edupage je v predchádzajúcom článku.

       Bez tohto vyhlásenia nebudeme môcť žiaka vpustiť medzi ostatné deti do triedy. Prosíme všetkých rodičov, aby si túto jedinú povinnosť splnili

       Žiaci prvého stupňa prichádzajú v pondelok do školy cez vestibul, žiaci 8. a 9. ročníka cez žiacky vchod do šatní z ulice Komenského, žiaci 5. - 7. ročníka cez vchod zo školského ihriska okolo zborovne. Od utorka už všetci cez žiacky vchod k šatniam. 

       Pripomíname žiakom ich povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest podľa stále platných usmernení, povinnosť prezúvania sa, nosenia vhodného oblečenia a slušného správania. 

      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti cez EDUPAGE!

      • Vážení rodičia.

       Pri pondelkovom nástupe detí do školy je "zatiaľ" potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka.

       Prosíme Vás o zadanie tohto vyhlásenia pre školu cez EDUPAGE. Postup:
       1. Po prihlásení do EDUPAGE si zvolíte Žiadosti/Vyhlásenia.
       2. Červeným "pluskom" pridáte nové.
       3. Vyberiete "Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu" 1.stupeň = 11a, 2.stupeň = 8a
       4. V samotnom vyhlásení vyplníte všetky potrebné políčka, nahráte prílohy a vyberiete zelené tlačidlo "Uložiť". Ak sa rozhodnete nepriložiť kópie negatívnych testov alebo kópie potvrdení výnimiek, je nevyhnutné tieto predložiť k nahliadnutiu v pondelok ráno pri vstupe žiakov do školy!!!

       V pondelok 26.4.2021 sa vstupuje do školy: 1. stupeň cez vestibul, 5.-7.ročník cez vchod k zborovni zo školského ihriska pri Auparku, 8. - 9.ročník cez žiacky vchod od Komenského ulice. Ďalšie dni už všetci cez žiacky vchod do šatní. Nezabudnite si odčipnúť príchod do školy!

       Keď žiak prichádza do školy po víkende až v utorok alebo neskôr, je povinný odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti a príslušné kópie potvrdení dozorkonajúcemu učiteľovi hneď pri vstupe do školy. 

      • Od 26.4.2021 začne prezenčná výučba aj pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

        Na základe zlepšujúcich sa epidemických podmienok na celom Slovensku i v našom regióne Zaymuska prechádza od 26.4.2021 na prezenčnú výučbu aj pre ročníky 5. - 7. 

          Rodič musí vypísať Čestné vyhlásenie, najlepšie elektronicky cez Edupage - Vyhlásenie 8a (postup je vysvetlený v predchádzajúcom článku na našom webe, link na wordovské tlačivo je na konci článku). Ak sa vám to elektronicky nepodarí, vypíšte papierovú formu. Rodičia, ktorí doma nemajú možnosť tlače, ho budú môcť vypísať pondelok ráno pri vstupe dieťaťa do školy.

            Prílohy tohto vyhlásenia sú:

       1. kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID-19 dieťaťa nie staršieho ako 7 dní (ak máte výsledok z kloktania na škole, priložte ten, pretože škola nedostáva informáciu o konkrétnych výsledkoch žiakov),

       2. kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti, z testu nie staršieho ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke (potvrdenie o prekonaní COVIDu nie staršie ako 180 dní alebo potvrdenie o druhom očkovaní Pfizer/Moderna, od ktorého ubehlo aspoň 14 dní alebo potvrdenie o prvom očkovaní Astra Zeneca, od ktorého ubehli aspoň 4 týždne).

       Vo vlastnom záujme (a rešpektujúc právo ostatných detí na bezpečné prostredie školy), ak nemáte platnú výnimku, aspoň jeden zo zákonných zástupcov sa dajte otestovať... 

       Ak príde do školy dieťa a nebude mať so sebou vypísané a zákonným zástupcom podpísané Čestné vyhlásenie 8a a potrebné prílohy k nahliadnutiu (a nebudú odovzdané ani elektronicky), nebude môcť ísť do školy.

       Organizačné informácie k nástupu do školy:

       Školská jedáleň (ŠJ) bude od 26.4. k dispozícií všetkým prihláseným stravníkom. Na stravu škola automaticky prihlasuje všetky deti, ktoré chodili na obedy aj v jeseni. Ak sa rozhodnete (napríklad po výsledku testovania alebo kvôli karanténe...), že dieťa 26.4.2021 nedáte do školy, je potrebné to nahlásiť buď telefonicky vedúcej ŠJ alebo sa odhláste na webe strava.cz. Urobte tak čím skôr, najlepšie do konca víkendu. Tak, aby vedúca ŠJ stihla v pondelok skoro ráno urobiť správne objednávky surovín. Potom už funguje odhlasovanie bežným spôsobom. ŠJ vás bude v najbližších dňoch informovať o prípadnom nedostatočnom kredite pri platbách za stravu. Venujte mu náležitú pozornosť, aby vaše dieťa nedopatrením neostalo bez stravy...

       V pondelok ráno bude vstup do školy pre žiakov 5.-7. ročníka cez vchod k zborovni zo školského ihriska – budú sa preberať čestné vyhlásenia s potvrdeniami o negatívnych výsledkoch testov (resp. o výnimkách), od utorka deti budú do školy prichádzať už žiackym vchodom cez šatne.

       Žiaci 2. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR v priestoroch interiérov budov používať za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku - respirátor, rúško, šatku, šál a pod. 

       Zabezpečte prosím, aby mali deti prezuvky, dve rúška (jedno nasadené, druhé náhradné), poprípade vlastný dezinfekčný gél, ak majú deti problém so školskou dezinfekciou. Poučte deti o správnom nosení rúška/respirátora – má prekrývať ústa aj nos, nesmie sa z nosa zosúvať každú chvíľu. Nesprávnym nosením ohrozujú zdravie a bezpečnosť spolužiakov, učiteľov, seba i vás doma!

       Rozvrh pre žiakov bude upravený a zverejnený na stránke školy najneskôr cez víkend.

       Chcem Vás všetkých poprosiť o komunikáciu so školou a vždy, keď sa u Vás doma vyskytne pozitívny prípad COVIDu, resp. musí dieťa ostať v karanténe, aby ste to nahlásili minimálne triednemu učiteľovi.

       Tešíme sa na všetkých žiakov! Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

       V prípade, ak žiak (alebo zákonný zástupca žiaka) neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

       1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
       2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
       3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:
       • im bola nariadená karanténa/izolácia,
       • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
       • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.
      • 8. a 9. ročník od 19.4.2021 nastupuje do školy!

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

        Na základe zlepšujúcich sa epidemických podmienok na celom Slovensku i v našom regióne Zaymuska prechádza od 19.4.2021 na prezenčnú výučbu žiakov 8. a 9. ročníka. 

          Rodič musí vypísať Čestné vyhlásenie, najlepšie elektronicky cez Edupage - Vyhlásenie 8a (postup je vysvetlený v predchádzajúcom článku na našom webe, link na wordovské tlačivo je na konci článku). Ak sa vám to elektronicky nepodarí, vypíšte papierovú formu. Rodičia, ktorí doma nemajú možnosť tlače, ho budú môcť vypísať pondelok ráno pri vstupe dieťaťa do školy.

            Prílohou tohto vyhlásenia je kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID-19 dieťaťa aj jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke (potvrdenie o prekonaní COVIDu nie staršie ako 3 mesiace alebo potvrdenie o druhom očkovaní, od ktorého ubehlo aspoň 14 dní). Vo vlastnom záujme (a rešpektujúc právo ostatných detí na bezpečné prostredie školy), ak nemáte platnú výnimku, aspoň jeden zo zákonných zástupcov sa dajte otestovať... 

       Ak príde do školy dieťa a nebude mať so sebou vypísané a zákonným zástupcom podpísané Čestné vyhlásenie (a nebude odovzdané ani elektronicky), nebude môcť ísť do školy.

       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

       1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
       2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
       3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:
       • im bola nariadená karanténa/izolácia,
       • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
       • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

       Organizačné informácie k nástupu do školy:

       Školská jedáleň (ŠJ) bude od 19.4. k dispozícií všetkým prihláseným stravníkom. Na stravu škola automaticky prihlasuje všetky deti 8. a 9. ročníka, ktoré chodili na obedy aj v jeseni. Ak sa rozhodnete (napríklad po výsledku testovania alebo kvôli karanténe...), že dieťa 19.4.2021 nedáte do školy, je potrebné to nahlásiť buď telefonicky vedúcej ŠJ alebo sa odhláste na webe strava.cz. Urobte tak čím skôr, najlepšie do konca víkendu. Tak, aby vedúca ŠJ stihla v pondelok skoro ráno urobiť správne objednávky surovín. Potom už funguje odhlasovanie bežným spôsobom. ŠJ vás bude v najbližších dňoch informovať o prípadnom nedostatočnom kredite pri platbách za stravu. Venujte mu náležitú pozornosť, aby vaše dieťa nedopatrením neostalo bez stravy...

       V pondelok ráno bude vstup do školy cez vchod k zborovni zo školského ihriska – budú sa preberať čestné vyhlásenia s potvrdeniami o negatívnych výsledkoch testov (resp. o výnimkách), od utorka deti budú do školy prichádzať už žiackym vchodom cez šatne.

       Žiaci 2. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR v priestoroch interiérov budov používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) napĺňajúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.

       Zabezpečte prosím, aby mali deti prezuvky, dva respirátory (jeden nasadený, druhý náhradný), poprípade vlastný dezinfekčný gél, ak majú deti problém so školskou dezinfekciou. Poučte deti o správnom nosení respirátora – má prekrývať ústa aj nos, nesmie sa z nosa zosúvať každú chvíľu. Nesprávnym nosením ohrozujú zdravie a bezpečnosť spolužiakov, učiteľov, seba i vás doma!

       Rozvrh pre žiakov bude upravený a zverejnený na stránke školy najneskôr cez víkend.

       Chcem Vás všetkých poprosiť o komunikáciu so školou a vždy, keď sa u Vás doma vyskytne pozitívny prípad COVIDu, resp. musí dieťa ostať v karanténe, aby ste to nahlásili minimálne triednemu učiteľovi.

       Tešíme sa na všetkých žiakov! Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

      • Zápis na Zaymuske prebieha celý apríl

      • Milí rodičia budúcich prváčikov.

         Zápis do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 bude na Zaymuske prebiehať ešte celý apríl 2021. Na školskom webe vyplňte elektronickú prihláškuhttps://zszayza.edupage.org/register/. Tá sa nachádza v hornom menu nad týmto článkom (alebo klikom na predchádzajúci link). Následne si škola s rodičmi telefonicky dohodne v priebehu apríla individuálne stretnutie, na ktorom bude možnosť "dotiahnuť" zápis už aj s budúcimi prváčikmi (odkontrolovanie osobných údajov, odsledovanie individuálnej zrelosti detí, konzultácie ohľadom odkladov...), samozrejme v zmysle aktuálne platných hygienických opatrení. Na tomto individuálnom stretnutí môže škola vydať rozhodnutie o prijatí / neprijatí na školu. To znamená, že dovtedy je potrebné určite vyplniť elektronickú prihlášku...  

         Ak potrebujete škole oznámiť dôležité skutočnosti (plánovaný alebo zvažovaný odklad nástupu do 1.ročníka, správy z vyšetrení CPPPaP, výnimočné talenty Vašich detí, a pod.), urobte tak v záverečnej poznámke.

         Na všetky prihlášky budeme reagovať priebežne počas mesiaca apríl. Prosím, sledujte našu webovú stránku.

         Dajte o Zaymuske vedieť aj Vašim známym, ktorí majú budúcich prvákov alebo aj staršie deti so záujmom o štúdium na našej cirkevnej škole... Ďakujeme za Váš záujem a prajeme Vám všetkým pevné zdravie!