• Novinky

      • Potulky žiakov z turistického krúžku

      • Už začiatkom októbra sme spolu s našimi žiakmi zahájili náš turistický krúžok prvou hubársko-turistickou vychádzkou do Rudinskej oblasti, kde sa žiaci snažili nájsť svoje prvé úlovky jesenných hríbov.
       Pomaly a trpezlivo brázdili kopce krížom-krážom, aby im ani jeden hríbik neunikol. Niektorí boli celkom úspešní, iní menej, ale i napriek tomu sa všetky deti tešili. Najmä na spoločnú opekačku, ktorá je už našou stálou tradíciou.

       Ďalším cieľom našej druhej turistickej prechádzky bol Šútovský vodopád so všetkými krásami, ktoré sa nachádzajú v jeho okolí. Počas túry sme sa nevedeli vynadívať na krásu, ktorú nám ponúka príroda na jeseň. Farby lístia, žblnkot potôčika, ktorý nás celú cestu sprevádzal, pokoj a zvuky lesa, to všetko pôsobilo ako balzam na dušu. Na záver našich potuliek sme si opäť dopriali opekané špekačky, dokonca nám milý pán chatár uvaril skvelú kapustnicu.

       Krížová cesta pod Roháčom – Roháč, Súľovské skaly, Šarkania diera a Súľovský hrad bola naša zatiaľ posledná turistická trasa. Bola trochu dlhšia ako predošlé dve, no bola najkrajšia a hlavne bola pre žiakov obrovskou výzvou. Oddýchli sme si pri ohníku v lone panenskej prírody, aby sme potom s plným nasadením dosiahli náš cieľ. Na ceste nás privítal zákonom chránený živočích, mlok škvrnitý, ktorý bol pre deti nezabudnuteľným zážitkom.

       No a teraz už plánujeme ďalšiu veľkú túru, na ktorú sa všetci veľmi tešíme. Kam to bude? Nechajte sa prekvapiť! Bude to niečo naše, slovenské. Pôjdeme niekam vysoko, vyššie sa už asi ani na Slovensku nedá... Tak uvidíme! 

       Mgr. Eva Jančanská a Mgr. Katka Križňanová.

      • Na návšteve vo hvezdárni

      • Vo štvrtok 27. 10. 2022 sme sa vybrali s našimi  piatakmi do Hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Tento deň bol plný nových zážitkov a poznatkov. Najskôr sme mali prednášku o Slnečnej sústave, kde sme si osviežili naše poznatky a získali aj doteraz neznáme informácie o „nekonečnom“ vesmíre.

       V druhej časti  prehliadky sme mali možnosť nahliadnuť do kupoly s veľkým ďalekohľadom na pozorovanie Slnka a ďalších nebeských telies. Vyskúšali sme si pomocou špeciálnej váhy, koľko by sme vážili na jednotlivých planétach. Rozdiely hmotností boli naozaj veľmi veľké.

       Nakoniec sme sa presunuli do vonkajšej záhrady, rozdelenej na geopark s horninami a prierezom Zeme a na záhradu s modelmi planét a slnečnými hodinami. V závere sme ešte s mini  ďalekohľadom pozorovali Slnko, škvrny na jeho povrchu a dynamické procesy, tzv. búrky.

       Exkurzia sa nám páčila a veríme, že o rok sa na toto miesto vyberieme zas.

       Mgr. Ľubica Malichová

      • Ďakovná púť prvoprijímajúcich na Živčákovú

      • V máji a v júni minulého školského roka naši vtedajší tretiaci pristúpili k prvému svätému prijímaniu. Teraz v októbri sme sa tešili aj s poslednými dvoma dievčatami, ktoré Eucharistiu vo svojej farnosti prijali prvýkrát. V stredu 26. 10. sme za dar Eucharistie ďakovali putovaním na horu Živčáková.
       Púť sme začali výrobou srdiečok bielej farby, ktoré symbolizujú čistotu a radosť. Tie žiaci prežívali pri ich slávnostnom dni. Srdcia sme si podpísali a na druhú stranu sme napísali, za koho túto púť chceme obetovať.

       Cestou autobusom sme spievali a cvičili piesne na svätú omšu. Dobrá nálada nás neopustila ani počas kráčania na horu, keď sme putovali spolu s Ježišom – sprevádzajúc ho na jeho krížovej ceste. Slnko porazilo mračná a hmly, ktoré pri výstupe zostali v doline vplyvom jesennej inverzie. Božie milosrdenstvo porazilo temnoty v srdciach štvrtákov, ktoré zažiarili vďaka prijatej sviatosti zmierenia.  Všetci sme teda na horu vyšli s čistým srdcom, a tak sa pripravili na slávenie bohoslužby.

       Svätá omša v kostole Panny Márie Matky Cirkvi bola pre nás skutočne výnimočná. Bola poďakovaním, prijatím živého Boha vo svätom prijímaní, potechou i posilou zároveň. Naplnení Božou radosťou sme spievajúc chválili Boha celou spiatočnou cestou za neúnavného gitarového doprovodu pána učiteľa Vlčka. V autobuse dostali štvrtáci ručne vyrobený darček od starších spolužiakov s biblickým textom o Eucharistii, aby im navždy pripomínal puto lásky, milosrdenstva a jednoty s Kristom.

       Ďakujeme pánovi kaplánovi Františkovi Daškovi, ktorý ochotne a trpezlivo spovedal, modlil sa s nami, odslúžil nám svätú omšu, rozprával sa s nami a daroval každému pútnikovi malý darček. Za organizáciu a prípravu púte ďakujeme Mgr. Gabriele Raškovej, triednej 4. B tried a učiteľom náboženstva Mgr. Ivane Kačurovej a PaedDr. Karolovi Vlčkovi.

        Mgr. Ivana Kačurová

      • Exkurzia Levoča, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, Sivá Brada

      • Našu exkurziu za gotickými pamiatkami Spiša sprevádzalo spočiatku hmlisté, no neskôr krásne slnečné októbrové počasie. Do autobusu sme 25. 10. v skorých ranných hodinách sadali plní očakávania. Prvou zastávkou bola Mariánska hora – Bazilika Navštívenia Panny Márie – na tomto výnimočnom mieste sme prežívali sv. omšu s naším pánom kaplánom Františkom Daškom.  Z Mariánskej hory sme sa presunuli krásnou alejou, ktorá v lúčoch slnka  žiarila všetkými jesennými farbami, do Baziliky sv. Jakuba v historickom centre Levoče.

        

       Čakala nás prehliadka chrámu s výkladom pani sprievodkyne, v ktorom nám odkryla tajomstvá výnimočnosti tohto miesta. Oboznámili sme sa so svetovým unikátom z dielne Majstra Pavla – vyše 18-metrovým dreveným oltárom zo 16. storočia, za ktorým do Levoče prichádzajú turisti z celého sveta. Spoznali sme základné prvky gotickej architektúry, sochárstva i maliarstva. Očarili nás aj mravoučné fresky zo 14. storočia.

       Potom sme sa rozdelili na dve skupiny. Prvá skupina sa presunula pred levočskú radnicu, kde p. uč. Halajová porozprávala niečo z histórie kráľovského mesta. Žiaci sa dozvedeli, na čo slúžila klietka hanby, čo znamenalo právo skladu alebo kto ovplyvňoval rozvoj mesta v stredoveku. Druhá skupina sa odobrala do interaktívneho Múzea špeciálneho školstva, kde si žiaci mohli vyskúšať, aké to je, keď nám nefungujú zmysly. Na chvíľu sa tak mohli vcítiť do kože nevidiacich alebo nepočujúcich, poznať, akým prekážkam čelia a ako si dokážu poradiť.

       Pokračovali sme do Spišskej Kapituly, do Katedrály sv. Martina, kde nás čakal výborný výklad pani sprievodkyne. Dostali sme sa aj do krypty, kde dočasne odpočívajú ostatky p. biskupa Vojtaššáka. Do Špišského Podhradia sme prešli pešo. Takmer celú cestu sme sa tešili pohľadmi na Spišský hrad. Vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie, kde sme mali možnosť uctiť si relikvie sv. Filomény, sme dostali požehnanie od p. farára Jána Hudáka.

       Posledným programom našej exkurzie bola travertínová kopa Sivá Brada, významná geologická pamiatka. Počas spiatočnej cesty autobusom sme mali ešte čas doplniť si získané poznatky do pracovných listov, do ktorých sme zhromažďovali informácie o navštívených miestach. Tešíme sa, že sa nám exkurzia vydarila a už teraz sa tešíme na ďalší spoločný výlet.

       Mgr. Tünde Halajová, Mgr. Katarína Križňanová

      • Jabĺčkový deň v ŠKD

      • V dňoch 18. 10. – 20. 10. prebiehal v jednotlivých oddeleniach ŠKD Jabĺčkový deň. Celý deň bol oslavou jablka, ktoré patrí medzi najzdravšie ovocie, obsahuje množstvo vitamínov, dodáva nám energiu, uhasí smäd i zasýti.
       Deti najskôr jablká zdobili a najkrajšie z nich vystavili vo vestibule školy. Šikovnosť si tiež zmerali v rôznych súťažiach. Zástupcovia jednotlivých oddelení ŠKD boli rozdelení do 2 kategórií: 1. – 2. roč. a 3. - 4. roč.

       Vyhodnotenie jednotlivých súťažných disciplín je nasledovné.
       Beh s jablkom na hlave: 1. miesto: Sofia Báleková z 2. A a Marek Srnec z 3. B
       Tanec s jablkom vo dvojici: 1. miesto: Sofia Báleková a Andrea Mojáková z 2. A a Marek Srnec a Nelka Novisedláková z 3. B
       Jedenie jablka: 1. miesto: Ema Baučeková z 2. A a Marek Srnec z 3. B

       Víťazom blahoželáme! ​​​​​​​

       Janka Pavlačičová

      • Ružencová Panna Mária

      • Mesiac október sa nesie v duchovnom ponímaní ako mesiac Ružencovej Panny Márie. U nás v ŠKD sa deti so svojimi vychovávateľkami pomodlili desiatok ruženca a potom sa venovali v jednotlivých oddeleniach výtvarným prácam a výrobe ruženca s použitím rôznych techník z prírodnín, ktoré nám Pani Jeseň v tomto období ponúkla. Práce detí zdobili naše triedy a my veríme, že Panna Mária zostane stále prítomná v našich srdciach.

       Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Zážitková ukážka so psíkmi

      • V piatok 21. 10. 2022 k nám do ŠKD zavítali psíky z neziskovej organizácie Zmysel života. Deti sa dozvedeli aké psíky naozaj sú. Videli tiež, čo dokážu, a skúsili si s nimi zacvičiť. Preverili ich dôveru voči ľuďom a zažili spoločne veľa zábavy. Ďakujeme psíkom – Snežienkam a Víle za krásne spríjemnenie dňa.​​​​​​​

       Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Deň farieb

      • Tak ako jesenná príroda, aj naša škola hrala ostatný piatok mnohými farbami. Žiaci všetkých ročníkov spoločne so svojimi pedagógmi sa zapojili do tematického Dňa farieb, ktorý si pre nich pripravila Žiacka školská rada. Každá trieda si vylosovala jednu farbu, podľa ktorej si zladila svoje oblečenie. Žiaci tak podporili súdržnosť kolektívov a rozžiarili piatkový deň. 

       Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť a aj za ochotu zapojiť sa a veríme, že aj iné akcie, ktoré si pre vás pripravíme sa budú niesť v rovnako príjemnej atmosfére.

       Ďakujeme!

       Vaša Žiacka školská rada

      • Na návšteve vo včelnici

      • Sobota 22. 10. bola pre mladých nadšencov včelárskeho krúžku vo farbách jesene veľmi príjemná.

       V družnej rodinnej atmosfére, na farme v Podháji sa deti dozvedeli o počiatkoch vzniku včelnice. Pozerali si fotografie, kde je zaznamenaná história jej vzniku, ale aj meniace sa okolie prírody, v ktorom na nachádzala kedysi včelnica.

       Deti si zvedavo pozerali pracovné prostredie vo včelíne, oboznámili sa s prácou v medárni ako aj základnou výbavou samotného včelára. Jesenný čas sa včielky pripravujú na zimu, a preto bolo deťom potrebné vysvetliť posledné úlohy včelára, ktoré má uskutočniť pred zazimovaním včiel.

       So zážitkami zo včelnice sa s nami podelil aj pán včelár Jozef, otec pani učiteľky, ktorá sa tiež venuje včelárstvu. Pri teplej piecke a voňavom čajíku sme si vypočuli, aký význam má apiterapia a bzukoterapia pre ľudí.

       PaedDr. Gabika Bobuľová

      • Jesenný zber papiera

      • Prinášame vám vyhodnotenie jesenného zberu papiera.

       1. miesto:  Matej Cingel z 5. A - 372 kg
       2. miesto: Vaneska Patajová zo 6. A - 326 kg
       3. miesto: Šimonko Mihalčin z 2. A - 140 kg

       Z 5. A triedy žiaci vyzbierali najviac - 540 kg.

       Celkovo naša škola vyzbierala 2162 kg.
       Žiaci boli odmenení peknými cenami.
       Ďakujeme všetkým žiakom aj rodičom, ktorí sa zapojili do zberu papiera.

      • Čokoládky SLADKÁ POMOC 2022

      • Sladká pomoc je misijnou iniciatívou, kde každý, kto si zakúpi čokoládku, preukazuje solidaritu s Cirkvou na celom svete. Čistý zisk z kampane smeruje do projektov pre deti a mládež v Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande, ktoré spravuje Pápežské misijné dielo detí.

       Predajná cena čokoládky Sladká pomoc je 1 euro.  Tyčinky sú z mliečnej čokolády s nugátovou náplňou (40%) a pufovanou ryžou, vyrobené na Slovensku.

       Od pondelka 24. 10. si ju môžete zakúpiť aj u nás na Zaymuske. Pýtajte si ju u svojich katechétov. Zásoby sú obmedzené – máme len 250 ks.  

       Pápežské misijné diela pomáhajú Svätému Otcovi pri šírení evanjelia do celého sveta - viac informácií o tejto organizácií nájdete na https://www.misijnediela.sk/ 

       Mgr. Ivana Kačurová

      • Remeselný deň s ôsmakmi

      • 12. októbra sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili dňa otvorených dverí v SOŠ stavebná Bôrik, ktorý bol spojený s medzinárodnou súťažou remesiel. Počas prehliedky jednotlivých dielní videli ukážky práce tesárov, murárov, obkladačov a elektrikárov. Touto prehliadkou mohli získať prehľad profesijných orientácií jednotlivých odborov.

       PaedDr. Janka Ďaďová

      • Milión detí sa modlí ruženec

      • 18. októbra sa naša škola zapojila do celosvetovej akcie MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC.

       Zjednotení v modlitbe posvätného ruženca sme vyprosovali svetu pokoj a mier.

      • Jesenná športová olympiáda v ŠKD

      • 7. októbra 2022 sme si v školskom klube spríjemnili krásne slnečné popoludnie športom a pohybom.

       Naši malí športovci si schuti zašportovali a zasúťažili v štyroch atletických disciplínach. V behu – v šprinte na 50 m, v hode na terč, v skoku do diaľky z miesta a v silovej disciplíne – v rúčkovaní na horizontálnej rebrine.​​​​​​​​​​​​​​

       Počas pretekov sme sa snažili u všetkých detí vzbudiť záujem o súťaženie, povzbudzovať ich k čo najlepším výkonom a dodržiavať všetky pravidlá súťaženia. Či to bol prváčik, alebo štvrták, všetci sa rovnako snažili a podávali svoje najlepšie výkony, za čo sme ich pochválili a pogratulovali pri víťaznom umiestnení.

       Každý zo žiakov, či vyhral, alebo nie, urobil niečo pre svoje zdravie. A o to nám predsa ide. Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

       Mgr. Eva Jančanská

      • Plavecký výcvik piatakov

      • Dňa 15. 10. 2022 žiaci piatych ročníkov úspešne ukončili plavecký výcvik, ktorý viedol Klub plaveckých športov Nereus. Žiaci mali možnosť naučiť sa základy plávania a niektorí sa zdokonalili v rôznych plaveckých štýloch. Uvedeného výcviku sa zúčastnilo 37 žiakov. Veríme, že v budúcnosti sa plaveckého výcviku zúčastní viac detí, nakoľko plávanie v súčasnej dobe patrí medzi základné ľudské zručnosti.​​​​​​

       Mgr. Pavol Blasbalg

      • Guľko Bombuľko a naši prváci v knižnici

      • Dňa 12. 10. 2022 sa deti z 1. A zúčastnili besedy v Krajskej knižnici pod názvom Guľko Bombuľko. Pani z knižnice prečítala deťom príbeh o Guľkovi Bombuľkovi, a potom viedla s deťmi zaujímavý rozhovor, aby si deti overili, ako vedia počúvať s porozumením.

       Nakoniec našich najmenších žiakov čakala zaujímavá aktivita – vyrobili si z klbka vlny svojho Bombuľka za pomoci pani knihovníčky a pani vychovávateľky. Rozvíjali svoju jemnú motoriku a odniesli si domov vlastnoručne vyrobený darček.

       Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Beh pre najmenších 2022

      • S príchodom babieho leta sme sa po dvojročnej covidovej pauze mohli opäť stretnúť na veľkej športovej akcii, určenej deťom, ktoré obľubujú beh.

       7. októbra 2022 na Hlinkovo námestie prišlo mnoho malých atlétov z okolitých škôl, aby hrdo reprezentovali svoju školu a vybojovali pre ňu Pohár primátora mesta Žiliny.

       Približne 150 nadšených pretekárov súperilo v behu na 400 m a svojou húževnatosťou sa snažilo dosiahnuť svoj vytúžený cieľ. Aj keď nemohli vyhrať všetci, deti sa výborne bavili. Zašportovali si, povzbudzovali svojich priateľov a kamarátov - často aj vtedy, keď boli z inej školy. Nie vždy je najdôležitejšie vyhrať. Stačí, ak sa športovec, akokoľvek úspešný, čestne a so cťou súťaže zúčastní a v duchu „fair play“ bojuje a nevzdáva sa. Podporuje a váži si každého športovca, aj súpera.

       Počas pretekov nám krásne svietilo slniečko a deti, aj tie, čo práve nevyhrali, si to náramne užili. Získali ďalšiu novú skúsenosť, ktorú možno využijú zas o rok, v ďalšom ročníku tohto športového podujatia.

       Naša škola tento rok nemala až takú účasť, na akú sme boli zvyknutí po iné roky, no aj napriek tomu sme získali dva bronzové poháre. Vybojovali si ich naši druháčikovia: Adam Pojtek  a Lenka Boháčová z 2. A triedy. Obom malým bojovníkom blahoželáme a samozrejme im prajeme ešte veľa športových úspechov. Ďakujeme všetkým malým športovcom za reprezentáciu školy a za snahu, ktorú vynaložili počas súťaže. Športu zdar!

       Mgr. Eva Jančanská

      • Hody v 4. A triede

      • 4. október je pre 4. A významným dňom, pretože v liturgickom kalendári si pripomíname sv. Františka z Assisi, ktorý je patrónom 4. A. Oslavu triednych hodov sme naplánovali spoločne.

       O 8:00 hod. sme v školskej kaplnke mali sv. omšu s p. kaplánom Františkom, ktorý tiež oslavoval meniny. O 9:00 hod. nás vo svojom kláštore privítali kapucíni. Brat Tadeáš Rarko nám prezradil veľa zaujímavostí zo života rehoľníkov, aj sv. Františka z Assisi a previedol nás priestormi kláštora. Po návrate do školy nás čakala hostina z toho, čo sme poprinášali z domu, ktorú sme si nenechali len pre seba, ale podelili sme sa aj s ostatnými triedami na I. stupni. Oslavovali sme aj spevom, tancom a vážnou klavírnou hudbou.

       PaedDr. Karol Vlčko