• Novinky

      • Zrušenie DOD 18.3.2020

      • Z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu rušíme Deň otvorených dverí, ktorý bol plánovaný na 18.3.2020. Aktuálne informácie budeme rodičom posielať cez Edupage a uverejňovať na webe školy.

      • Stop drogám v ŠKD

      • V dňoch 17.-18.2. sme sa v ŠKD zamerali na prevenciu pred sociálno-patologickými javmi. Najskôr sme sa rozprávali s deťmi o zdravom životnom štýle a o nevyhnutnosti uprednostňovať vo svojom voľnom čase pohyb, šport a zábavu. Postupne sme prešli na tematiku škodlivosti alkoholu a fajčenia.

       Tematiku prevencie pred sociálno-patologickými javmi sme rozdelili podľa ročníkov:

       2. ročník sa zameral na tému „Nenič svoje múdre telo - Zdravý životný štýl“

       3.-4. ročníky mali tému „STOP DROGÁM“

       Deti si svoje vedomosti overili vo vedomostnom teste a výhercovia boli odmenení. Deti túto problematiku spracovali aj výtvarne vytvorením zaujímavých a poučných plagátov. Mgr. Jarka Bielečková 

      • Deň otvorených dverí na Zaymuske a ZÁPIS 2020

      • Vážení rodičia. Pozývame Vás k nám do školy na Deň otvorených dverí. Neoficiálne začne o 7:10 svätou omšou, na ktorú môžete prísť aj s Vašim dieťaťom vchodom z ulice R.Zaymusa (oproti tržnici). Oficiálny začiatok je o 8:00 vo vestibule školy (vchod z Komenského ulice).  

       V budúcom školskom roku plánujeme otvoriť tri prvácke triedy s celkovým počtom 62 žiakov. 
       Na webe školy v hornom menu nájdete položku Elektronická prihláška. Ak sa chystáte k nám na zápis, vyplňte túto prihlášku ešte pred zápisom (vytlačiť si ju nemusíte). Tešíme sa na Vás a na Vaše ratolesti.

      • Tehlička pre misie

      • Počas pôstneho obdobia sa naša škola opäť zapojila do projektu Tehlička pre misie. Projekt organizuje  občianske združenie SAVIO, ktoré podporuje saleziánske misijné diela.

       Tento rok je cieľom projektu pomôcť obyvateľom v utečeneckom tábore Kakuma v krajine Turkana (v Afrike). Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na vzdelávanie detí a mládeže, ktoré pre nich znamenajú lepšiu budúcnosť.

       Tehličky sa budú predávať každý deň cez veľkú prestávku (po 4. hodine) vo vestibule školy. Cena tehličky je dobrovoľná. Aj takýmto spôsobom môžeme konať počas pôstu dobré skutky a pomôcť deťom a mladým, ktorí to potrebujú a sú v ťažkej situácii. Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť na www.tehlicka.sk Mgr. Katarína Križňanová

      • Úspech našich basketbalistov

      • Dňa 4.3.2020 sme sa zúčastnili okresného kola žiakov v basketbale, ktoré sa konalo na ZŠ Jarná. Naši žiaci na ňom predviedli veľmi dobrý výkon, ktorý nás posunul na pekné druhé miesto. Vo finále sme už nestačili na víťaza turnaja zo ZŠ Karpatská. O uvedený úspech sa zaslúžili: Tomáš Cseri, Šimon Hoferica, Filip Galovič, Filip Samuhel, Martin Maceášik, Angus Harper, Viktor Zbín, Šimon Batrna a Sebastián Badík.
       Gratulujeme! Mgr. Pavol Blasbalg

      • Okresné kolo Hviezdoslavovo Kubína

      • V utorok 3.3.2020 sa v budove Radnice mesta Žilina uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali víťazky školského kola umeleckého prednesu poézie a prózy žiačky Nelka Čerňanská z 3.B a Mária Elisabeth Berki zo 4.A triedy. Veľmi sa tešíme, že Nelka Čerňanská získala prvé miesto a postupuje do krajského kola v Martine. Srdečne gratulujeme! Mgr. Jana Možutíková

      • Karneval II. stupeň

      • V piatok 21.2. sa v školskej telocvični konal karneval pre ročníky 5.-9., ktorý každoročne pripravujú žiaci deviateho ročníka. Okrem nádhernej výzdoby a dobrej hudby si prichystali deviataci aj rôzne zábavné aktivity a súťaže. Na karnevale, samozrejme, nechýbalo veľa pekných masiek - hudobníci skupiny Kiss, postavičky z ríše divov, kominár, tanečnica a mnoho ďalších. Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli zabaviť a tešíme sa opäť na budúci rok. Kamila Birčáková, 9.A

      • Testovanie Komparo 2019 a rebríček kvality škôl INEKO

      • Naši deviataci v jeseni absolvovali cvičné testovanie, ktoré bolo prípravou na celonárodné testovanie T9. Oproti slovenskému priemeru dosiahli z matematiky výsledok lepší o 17,8% a zo slovenského jazyka výsledok o 9,8% lepší. Veríme, že 1.4.2020 v "ostrom" Testovaní 9 budú ešte úspešnejší!

       S hrdosťou môžeme povedať, že medzi základnými školami v Žilinskom kraji sme v celkovom hodnotení na 7.mieste, v Testovaní deviatakov na 5.mieste a v Testovaní piatakov na 1.mieste! 

       Zdroj: skoly.ineko.sk 

       V celoslovenskom hodnotení základných škôl, na základe kritéria Testovanie 5 je naša Zaymuska medzi 13 školami s maximálnym hodnotením 10. Zaujímavé je, že 7 z týchto škôl je cirkevných. Pri porovnaní počtu štátnych a cirkevných škôl je to jednoznačná informácia o kvalite cirkevného školstva... Mgr. Radoslav Kačur 

      • Fašiangy

      • Posledný deň pred jarnými prázdninami sa vybrala trieda 5.C v krojovanom sprievode, so spevom a tancom, fašiangovať. Navštívili farské centrum Žilina mesto, kde ich privítal pán dekan otec Peter Jurčík a naši páni kapláni Martin Daníšek a Tomáš Pavlík. Potom svoj program plný ľudových piesní a vinšov predstavili zamestnancom na Biskupskom úrade Žilinskej diecézy. Svojím fašiangovým programom pokračovali aj na škole. Okrem zborovne a jedálne ukázali zvyky a tradície aj v niektorých triedach. Ďakujeme žiakom 5.C, že v ten deň priniesli fašiangovú náladu nielen do našej školy. Mgr. Korina Bieliková

      • Karneval I. stupeň

      • Vo štvrtok 20.2. sa po chodbách našej školy rozliehal spev fašiangových masiek žiakov 1. stupňa. „Karneval je krásna chvíľa, muzika tam vyhráva...“ Z dievčat sa stali víly, motýle, hviezdy, zvieratká... Chlapci sa zmenili na letcov, kozmonautov, bojovníkov, športovcov... Všetci si dali veľmi záležať na príprave, aby sa zmenili na vysnívanú postavu. Fašiangové sprievody privítal a celým programom aj sprevádzal zábavný, rozjašený šašo Jašo. V roztancovanej, nádherne vyzdobenej telocvični panovala výborná atmosféra. Vzduchom sa vznášali bublinky nielen počas balónového a metlového tanca, ale i pri zaujímavých aktivitách a súťažiach. Ponúkalo sa  občerstvenie v podobe šišiek a chutného čaju. V detských očkách žiarila radosť, ale tiež túžobné očakávanie záverečného vyhodnotenia a ocenenia tých najkrajších kostýmov. Karneval v nás zanechal mnoho pekných, nezabudnuteľných zážitkov. Už teraz sa tešíme na ten ďalší...  Mgr. Jana Možutíková 

      • Žiacka školská rada v druhom polroku

      • Dňa 17.02. sa uskutočnilo stretnutie Žiackej školskej rady s riaditeľom školy. Spoločne vyhodnotili aktivity zrealizované v prvom školskom polroku a stanovili si ciele a aktivity, ktoré plánujú v nasledujúcom školskom roku. Mgr. Jana Hanuliaková 

      • 4.C na výstave stavovcov a drotárstva

      • Dňa 19.2.2020 sa žiaci 4.C triedy zúčastnili interaktívnej prehliadky pútavej zoologickej výstavy s múzejnou pedagogičkou Považského múzea v Žiline Mgr. Macušovou, na ktorej sa žiaci zábavnou a hravou formou dozvedeli zaujímavosti o stavovcoch žijúcich v našom regióne. 

       Súčasťou exkurzie boli aj hry, tvorivá dielňa a kvíz, kde si žiaci preverili svoje vedomosti a poznatky. Tieto získali pri tvorení biotopu zvierat, ktoré ich zaujali počas prehliadky. Deti tieto cenné poznatky využijú aj v škole na hodinách prírodovedy, kde sa touto tematikou práve zaoberajú. 
       V rámci expozície si žiaci prezreli aj výstavu tradičného ľudového remesla - drotárstva.
       Mgr. Gabriela Bobuľová

      • Pozvánka na ranné sväté omše

      • Vážení rodičia, milí Zaymusáci. Začal pôst. Veríme, že toto obdobie bude pre každého z nás časom spoznávania Boha a Božieho plánu pre nás. Pozývame Vás na stredajšie sväté omše s našim pánom kaplánom Martinom o 7:10 hod. ráno. Aj takto môžeme obohatiť svoj duchovný život a spoločne prosiť o Božie požehnanie pre seba navzájom.  

      • Otvorená hodina pre deti z MŠ

      • V utorok 17.2. zavítali na našu školu predškoláci z elokovaného pracoviska MŠ A. Kmeťa. Deti si prišli pozrieť nielen priestory školy, ale aj to, ako to vyzerá na vyučovaní. Žiaci z 1.B im predviedli, čo sa doteraz v škole naučili. Čítali zo Šlabikára, prezentovali, koľko písmen sa už naučili, s predškolákmi lúštili i hádanky. Nezabudli ani na matematiku a v súťažiach predviedli svoju rýchlosť pri počítaní.  

       Zahanbiť sa nedali ani predškoláci a ukázali, že z nich budú šikovní prváci. Kto chcel, mohol si tiež vyskúšať sedenie v školskej lavici a písanie na tabuľu. Na záver boli prváci aj predškoláci za svoju šikovnosť odmenení darčekmi, ktoré si navzájom pripravili. Mgr. Mária Bielková

      • Beseda o manželstve a vzťahoch

      • V rámci prierezovej témy KNB Výchova k manželstvu a rodičovstvu sme 13.2. pre našich ôsmakov pozvali na besedu manželov Hendrychovcov. Žiaci zo Zaymusky ich poznajú vďaka formačným dňom tried, ktoré vo farskom pastoračnom centre N3 viedla práve táto sympatická dvojica. Jakub a Barbora nám porozprávali príbeh svojho manželstva, poukázali na dôležitosť úprimnosti vo vzťahoch a na význam čistého priateľstva i počas chodenia a vzájomného spoznávania sa.

       Beseda sa konala v čase Národného týždňa manželstva, do ktorého sme sa so žiakmi zapojili aj výrobou srdiečok. Tie boli určené pre manželov na celom Slovensku, ktorí v tomto týždni venovali zvýšenú pozornosť svojim rodinám účasťou na prednáškach, sv. omšiach, či iných podujatiach venovaných budovaniu manželstva. Mgr. Ivana Kačurová 

      • Školské kolo biblickej olympiády

      • Z tmy do svetla. Tak znela tohtoročná téma biblickej olympiády, kde si žiaci osvojovali texty z Evanjelia podľa Jána, z knihy Exodus (1.-24. kapitola) a z knihy proroka Jonáša. Svoje vedomosti zúročili dňa 31.1. na školskom kole. Víťazmi sa stali: 1. miesto - Klára Urbaníková (8.A), 2. miesto získala Kamila Schmiesterová (8.A) a 3. miesto si podelili Kamila Birčáková (9.A) a Eliška Štefancová (8.A). Svojou usilovnosťou a poctivou prípravou nás veľmi potešili i tohtoroční piataci - Juraj Štefanec (5.A) a Lucia Mičicová (5.C), ktorí sa umiestnili na 4. a 5. mieste. Všetkým zúčastneným blahoželáme a víťazom držíme palce na dekanátnom kole. Za prípravu i vyhodnotenie testov ďakujeme našim milým pánom kaplánom Martinovi a Tomášovi. Mgr. Ivana Kačurová 

      • EINSTEIN TEEN 5 AND 6

      • 17.februára 2020 si naši piataci a šiestaci preverili svoje vedomosti z rôznych oblastí, ako je biológia, geografia, šport, umenie, náboženstvo a pod., a to v anglickom jazyku. Súťažilo sa v 2 kategóriách. Výsledky boli veľmi tesné, preto môžeme pochváliť všetkých súťažiacich za ich vedomosti. Výherkyne vytvoria so žiakom zo 4.ročníka jeden tím, ktorý bude našu školu reprezentovať na oblastnej vedomostnej súťaži Einstein Teen dňa 17.marca 2020.

       5.ročník
       1. Lucia Hudáková z 5.A
       2. Terézia Gašparová z 5.B
       3. Róbert Hmira z 5.A

       6.ročník
       1. Alena Bálintová zo 6.B
       2. Oliver Škoriak zo 6.A
       3. Lukáš Mališ a Vladimír Portašík, obaja zo 6.A
       Gratulujeme a postupujúcim držíme palce. Mgr. Korina Bieliková

      • ENGLISH READING COMPETITION FOR THE 5TH CLASSES

      • Na našej škole si žiaci piatych ročníkov vyskúšali svoje zručnosti v čítaní s porozumením v anglickom jazyku. Články boli v úrovni A1.2. Počas doby 40 minút museli texty prečítať a zodpovedať otázky k textom. Najlepší čitateľ dosiahol úspešnosť 97,78%. Všetci mali úspešnosť nad 75%, a tak sa môžeme pochváliť, že naši piataci vedia nielen v angličtine čítať, ale aj textom porozumieť.
       1. miesto Juraj Černický z 5.A
       2. miesto Martin Vereš z 5.C
       3. miesto Samuel Polónyi z 5.C
       GRATULUJEME.  Mgr. Korina Bieliková 

      • Túlavé topánky na Oravskom hrade

      • V sobotu 8. 2. sme v rámci krúžku "Túlavé topánky" navštívili Oravský hrad, ktorý sa nachádza v obci Oravský Podzámok. Na prehliadke sme sa dozvedeli zaujímavosti o histórii, využití hradu, stavbe a o panovníkoch. Užili sme si cestu vlakom Oravkou, pri ktorej sme sa mohli pokochať krásnymi výhľadmi na celú krajinu. Tešíme sa na spoznávanie ďalších krásnych miest Slovenska. P. uč. Habláková a Strýčková

      • Medzinárodná súťaž Vianočná pohľadnica

      • Do 16. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica, ktorá sa uskutočnila v Dolnom Kubíne, poslalo svoje práce viac ako 2200 detí z 250 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska a Srbska. Jednou z 51 ocenených individuálnych prác v rôznych vekových kategóriách bola aj pohľadnica našej žiačky Pauly Dávidíkovej z 8.B.

       Jej anjel získal krásne 2. miesto v kategórii žiakov od 11 do 15 rokov a v týchto dňoch k nám poštou dorazil aj diplom a vecná cena. Veríme, že výherkyni prinesie nielen radosť, ale aj chuť do ďalšej tvorivej činnosti. Paula, tešíme sa spolu s tebou a želáme ti veľa ďalších úspechov! Mgr. Tuti Halajová