• Novinky

      • Hviezdoslavov Kubín

      • Dňa 2. 3. sa na Zaymuske konalo školské kolo 68. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Opäť sme sa potešili množstvu nadšencov umeleckej literatúry, ktorí sa rozhodli podeliť o svoje schopnosti v prednese poézie a prózy so svojimi spolužiakmi. V tomto roku mala vyšší počet účastníkov II. kategória, v ktorej súťažia žiaci piateho a šiesteho ročníka, čo nás napĺňa optimizmom z toho, že umelecká literatúra má stále vysoké miesto u mladších čitateľov. Už teraz sa tešíme na stretnutie v ďalšom roku. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce tento týždeň v okresnom kole. Ďakujeme všetkým žiakom za účasť. Mgr. Dominika Várošová

      • Recitačná súťaž ... a Slovo bolo u Boha ...

      • Aj napriek sťaženým podmienkam a pravidelným karanténam jednotlivých tried sa nám podarilo zorganizovať školské kolá recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha...

       1. a 2. marca 2022 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže s kresťanskou tematikou.

       Žiaci 1. – 4. ročníka (I. kategória) recitovali vybrané ukážky z poézie a prózy. Umelecký dojem celej súťaže ešte umocnila hrou na flautu Katka Černická. Výhercovia za svoje výkony získali diplomy a knižné odmeny. Všetci účastníci súťaže si domov okrem pekného zážitku odniesli aj zaymusácky zápisník a sladkú odmenu.

       Žiaci 5. – 9. ročníka (II. a III. kategória) nám predniesli svoje recitácie ešte v prvom polroku. Vychutnávali sme si spoločne príjemne strávene popoludnie obohatené o umelecké prednesy poézie a prózy. Výhercovia boli odmenení diplomami a veľmi peknými knižkami od známeho autora Bruna Ferrera. Sme radi, že každoročne nachádzame medzi „Zaymusákmi“  veľa skrytých talentov a nadšencov umeleckej literatúry.

       Výsledky súťaže:                                                                                       

       Poézia, I. kategória: 

       1. miesto – Katarína Černická 4.B

        2. miesto – Natália Hrušková 4.B

        3. miesto – Júlia Bezáková 4.A

       Próza, I. kategória:

        1. miesto – neudelené

        2. miesto – Michaela Rybárová 2.B a Ján Gregor 2.A

        3. miesto – Adela Bašteková 3.A a Diana Jamborová 4.A

       Poézia, II. kategória: 

       1.miesto - Mária Elisabeth Berki 

       2.miesto Hanka Páleniková 

       Poézia, III. kategória:

       2.miesto - Monika Dubovcová 

       3.miesto - Dorota Šutková 

       Próza, II. kategória:

       1.miesto - Nela Čerňanská

       2.miesto - Karolína Harmatová

       3.miesto - Viktória Hrušková, Daniela Bodoríková

       Próza, III. kategória:

       1.miesto - Kristína Čižmáriková

       Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť na tomto peknom podujatí a výhercom srdečne blahoželáme!

       Mgr. Gabriela Rašková, Mgr. Barbora Parízeková

        

      • Fašiangy v ŠKD

      • Fašiangy v ŠKD boli zábavné i edukatívne. V týždni pred popolcovou stredou sme sa s deťmi rozprávali o zvykoch a ľudových tradíciách v období fašiangov. Vyrábali sme si karnevalové masky a v dňoch        23. – 25.2. 2022 si každé oddelenie pripravilo svoj vlastný karneval, keďže protiepidemiologické opatrenia nedovoľovali premiešavanie kolektívov rôznych tried. Nechýbala promenáda v originálnych maskách, zábavné súťaže či tance. Pani vychovávateľky sa s deťmi postarali aj o koláčiky a iné sladkosti.

       Deťom sa karnevalový deň veľmi páčil a odchádzali domov plné zážitkov. A o tomto majú byť fašiangy – naplnené radosťou a zábavou pred prichádzajúcim pôstnym obdobím pred Veľkou nocou. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Nevšedná geografia

      • Nevšedná geografia -  aj takto by sa dali nazvať hodiny, ktoré vďaka aktívnym a zvedavým žiakom neboli iba o memorovaní hlavných miest, riek či pohorí. Vo viacerých triedach vznikali naozaj jedinečné projekty, modely a workshopy.  

       Žiaci 7.B triedy pracovali na projekte s názvom Cestou necestou, počas ktorého vytvorili originálnu mapu Európy. Mapu malí „cestovatelia“ nakreslili, vyfarbili a polepili fotkami z dovoleniek, kde všade boli so svojimi rodinami. Vytvorenie tejto mapy bolo časovo veľmi náročné – žiaci na nej pracovali niekoľko mesiacov. Vďaka patrí aj pani učiteľke Halajovej, ktorá nám pomohla výtvarne dopracovať mapu do výslednej podoby.

       S triedou 6.B sme sa vybrali na poznávaciu cestu do Afriky. Heslo znelo: „S cestovateľskými taškami“. Na našich „potulkách“ sme mali možnosť zažiť jednotlivé krajiny Afriky všetkými zmyslami: spoznávali sme ich národné jedlá, zvyky, vyskúšali sme  hovoriť ich jazykmi.

       So žiakmi 6.A triedy sme sa vybrali zistiť niečo o afrických kmeňoch. Žiaci si pripravili informácie o danom kmeni a ich zvykoch. Vyrábali sme si „jednoduché masky“, ktoré odrážali život v kmeni. Zatancovali nám aj kmeňový tanec.

       Žiaci veľmi radi niečo vyrábajú, a tak sa v učebni geografie rozrastá zbierka nevšedných a veľmi zaujímavých 3D modelov, napríklad sopka od žiačky 5.B triedy, či 3D projekty žiakov 6. ročníka – Pretória, Afrika -  rastlinstvo a živočíšstvo, Baobab - zdroj vody pre ľudí v savane. A ďalšie nám neustále pribúdajú. Všetkým usilovným žiakom patrí pochvala za vytrvalosť a disciplinovanosť, s akou pristupovali k realizácii projektového vyučovania. Verím, že geografia pre mnohých žiakov nebude iba jedným z predmetov na vysvedčení, ale že poznatky z nej často využijú i  vo svojom živote.

       Geografická olympiáda – výsledky

       Geografická olympiáda si od žiakov vyžadovala väčší prehľad vo svete, hlbšie encyklopedické znalosti a bezchybnú orientáciu v mapách. Do školského kola sa zapojilo 26 žiakov. Najúspešnejšími riešiteľmi boli:

       - v kategórii E:

       1. miesto: Jasmína Zbínová, 8.A

       2. miesto: Peter Urban, 9.A

       3. miesto: Viktória Pečovská, 9.A

       - v kategórii F:

       1. miesto: Miroslava Kremnická, 6.C

       2. miesto: Šimon Gašpar, 7.B

       3. miesto: Vojtech Bálint, 6.A

       Z našich zástupcov v okresnom kole dosiahla najlepšie umiestnenie Jasmína Zbínová 8.A, ktorá v konkurencii 68 súťažiacich skončila na 5.mieste. Gratulujeme! Mgr. Ľubica Malichová

        

      • Medzinárodný deň sluchu v ŠKD

      • Pri príležitosti Medzinárodného dňa sluchu 3.3.2022 v OC Aupark prebiehali rôzne aktivity zamerané na tento zmyslový orgán. Deti z ŠKD sa v popoludňajších hodinách zúčastnili na tejto zaujímavej akcii. Organizátori, Asociácia nepočujúcich Slovenska (ANEPS), im ponúkli rozličné aktivity, ako napr. naučili sa „spievať“ pieseň posunkovou rečou, oboznámili sa so základnými posunkovými znakmi, napr. prosím, ďakujem a iné. Deti cez slúchadlá rozoznávali slová, ktoré im rušili iné zvuky, zaspievali pieseň, počas ktorej im boli zmerané decibely hluku a podobné aktivity. Dozvedeli sa, že veľký hluk môže trvalo poškodzovať zdravý sluch, a preto je potrebné dôkladne si chrániť  tento zmyslový orgán.  

       Deti si prostredníctvom týchto aktivít uvedomili, aký je sluch dôležitý pre každého človeka. Aké úžasné je, že môžeme počúvať krásnu hudbu, spev vtákov, šumenie lesa a ďalšie okolité zvuky, a aké ťažké to majú ľudia, ktorí majú poškodený sluch alebo  sú hluchí. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Nech Pán štedro odmení všetkých darcov

      • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do potravinovej a materiálnej pomoci pre ukrajinských utečencov. Či už cez Zaymusku v spolupráci s Katolíckou charitou Žilina, alebo cez iné organizácie. Našu „kvapku solidarity v mori pomoci“ sme odovzdali v sklade katolíckej charity, odkiaľ sa zavezie k tým, ktorým pomôže prežiť ťažký začiatok v cudzom svete. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí v modlitbách prosia o ukončenie utrpenia na Ukrajine.

       Dá sa predpokladať, že modlitbovú, finančnú i materiálnu pomoc a podporu budú naši východní susedia ešte dlho potrebovať, a tak vás povzbudzujeme vo vašej ochote deliť sa a pomáhať  aj naďalej.

      • Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. a 8. ročníka

      • V dňoch od 20.2. do 25.2.2022 absolvovali žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka Základný lyžiarsky výcvik na Donovaloch.

       Aj napriek stále pretrvávajúcej zložitej pandemickej situácii sa podarilo zorganizovať lyžiarsky výcvik pre žiakov našej školy. Nielen pre siedmakov, ako je bežné, ale aj pre žiakov ôsmeho ročníka, ktorí sa kvôli pandémii nemohli zúčastniť lyžiarskeho výcviku v roku 2021.

       Pre 88 žiakov zo Zaymusky bolo ubytovanie zabezpečené v Penzióne Zornička na Donovaloch v pekných 3- a 4-lôžkových izbách. Stravovanie bolo formou švédskych stolov s výbornou kuchyňou. Počas celého pobytu, vrátane stravovania a výcviku, boli dodržiavané predpísané hygienické opatrenia, aby sa predišlo prípadnému šíreniu nákazy COVID-19.

       Všetci žiaci sa naučili základy lyžiarskej techniky. Začiatočníci, ktorých bola väčšina, sa naučili ovládať lyže a zvládať jednoduché svahy, pokročilí sa zdokonalili  v technike a taktiež dostali návod, ako sa ďalej zlepšovať.

       Počasie vyšlo, bol dostatok snehu, vystriedali sa všetky druhy počasia, od blankytne modrej oblohy so slniečkom, cez sneženie a aj nepríjemný  dážď, ktorý ale trval  asi len hodinu. V stredu počas oddychového  dňa  mohli žiaci zrelaxovať telo v Aquaparku Gothal v Liptovskej Osade a večer sa zúčastniť svätej omše.

       Počas pobytu žiaci mali možnosť zapožičať si korčule a vyskúšať si korčuľovanie pod holým nebom alebo ísť na večerné lyžovanie. Večerné lyžovanie za umelého osvetlenia si užilo 50 detí.

       Po dlhom čase izolácie, online vyučovania  a karanténnych opatrení boli deti zase v kolektíve a v prírode na čerstvom vzduchu. Pohyb a nové zážitky ich spojili a pozitívne nabili do ďalšej práce v škole.

       Veľké poďakovanie patrí pedagogickým zamestnancom Mgr. Eve Jančanskej, Mgr. Zuzane Zbínovej, Mgr. Adriane Behríkovej, Ing. Zuzane Bukovinskej, Mgr. Pavlovi Gerovi, externým inštruktorom z lyžiarskeho strediska Donovaly, ako aj všetkým pracovníkom Penziónu Zornička. Mgr. Pavol Blasbalg – vedúci lyžiarskeho výcviku

      • Biblická olympiáda

      • „Putovanie za cieľom“. To je ústredná téma tohtoročnej biblickej olympiády a  zároveň aj spojivo troch konkrétnych kníh Svätého písma – knihy Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov. Všetky nám ponúkajú cestu plnú nádeje, ktorou sa môžeme inšpirovať pri hľadaní našej vlastnej cesty životom.

       Školského kola biblickej olympiády, ktoré sa konalo 17.2. sa zúčastnilo 12 žiakov (symbolicky ako 12 apoštolov). Išlo o víťazov triednych kôl. Všetkých žiakov, ktorí sa do  tohtoročnej biblickej olympiády zapojili, naďalej povzbudzujeme v hľadaní pravdy vo Svätom Písme.

       Postupujúcim Anastázii Urdovej (90 z 98 bodov), Jurajovi Štefancovi (80,5 z 98 bodov) a Márii Elisabeth Berki (79 z 98 bodov) prajeme veľa úspechov v reprezentácii školy na dekanátnom kole. PaedDr. Janka Ďaďová

      • Chemická olympiáda - školské kolo

      • Chemická olympiáda – školské kolo

       V utorok 15. februára sa uskutočnila na našej škole chemická olympiáda, ktorej sa zúčastnili štyria žiaci z 9.A triedy. Všetci účastníci boli úspešní a postupujú do okresného kola. Žiakov sme odmenili diplomom a kozmetickým balíčkom.

       Riešitelia sa umiestnili v takomto poradí:

       1. miesto: Anastázia Urdová

       2. miesto: Samuel Dávid Ciesarik

       3. miesto: Monika Dubovcová

       4. miesto: Peter Urban

       Všetkým súťažiacim ďakujeme, že sa zapojili a držíme im palce na okresnom kole! Srdečne blahoželáme!

       Mgr. Patrícia Pastorková

      • Zaymuska pre Ukrajinu

      • V spolupráci s Diecéznou charitou Žilina sa aj naša škola zapája do potravinovej a materiálnej pomoci pre ľudí utekajúcich pred vojnou. Zbierka sa bude organizovať v stredu 2.3. vo vestibule školy.

       Veci môžu prinášať deti i rodičia do vestibulu školy v stredu ráno pred vyučovaním

       od 7:00 – 8:00 hod. a poobede od 12:00 - 16:00 hod..

       Prinášať môžete:

       POTRAVINOVÁ POMOC

       Trvanlivé potraviny - konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, džemy, káva, čaj, cukor, med, soľ, cestoviny, omáčky na cestoviny

       Potraviny pre deti - sladkosti, piškóty, detské príkrmy: sušené materské mlieko, detská výživa, krupica, kaše

       MATERIÁLNA POMOC

       Hygienické potreby - toaletný papier, plienky (všetky veľkosti), vlhčené vreckovky, šampóny a sprchovacie gély, pracie prostriedky, papierové vreckovky, obrúsky, kuchynské utierky, utierky dezinfekčné, respirátory, testy, rúška

       Iné potreby - jednorazový plastový riad (príbory, poháre, misky, taniere), karimatky 

        

       ĎAKUJEME za vašu materiálnu pomoc i za vaše modlitby.

      • English Competition for the 5th class

      • Aj v tomto školskom roku si naši piataci zmerali svoje sily v anglickom jazyku v súťaži, ktorá sa konala 14.februára 2022 na našej škole. Súťaž zorganizovali pani učiteľka Mgr. Korina Bieliková a pán učiteľ Mgr. Jakub Behrík, ktorí využili svoje poznatky zo štruktúrovaných kurzov v zahraničí Erasmus+ a do súťaže vniesli nové inovatívne prvky. Mgr. Korina Bieliková vytvorila úlohy, ktoré pozostávali z čítania s porozumením anglickej gramatiky a slovnej zásoby. Mgr. Jakub Behrík ich spracoval do kvízov, ktoré potom žiaci riešili online s využitím novej platformy.

       Keďže výsledky našich piatakov boli takmer vyrovnané, rozhodli sme sa udeliť dve druhé a dve tretie miesta. Výsledky:
       1. Roman Ondrušek - 5.A
       2. Eva Amalia Štelcer - 5.B a Karolína Užáková - 5.A
       3. Filip Hrkút a Dajana Surovčíková, obaja z 5.B

       Ocenenie za najúspešnejšiu riešiteľku získala Hanka Páleníková z 5.A.

       Knižné odmeny boli zakúpené v Oxford Books, ktoré naša škola získala za 1. miesto v medzinárodnej súťaži Deň Európskych jazykov organizovanou Radou Európy v Štrasburgu. Výhercom gratulujeme a účastníkom ďakujeme za aktívnu účasť na tejto súťaži. Mgr. Korina Bieliková

      • Hromnice

      • Obetovanie Pána, alebo ľudovo aj Hromnice, je cirkevný sviatok, ktorý sa slávi 2. februára. V tento sviatok sa oslavuje prinesenie Ježiša do chrámu na 40. deň po jeho narodení. V tento deň sa v chrámoch zvyknú posväcovať sviečky, ktoré sa nazývajú hromničky. Náš pán kaplán o. Michal vo vestibule školy posvätil sviečky, ktoré priniesli žiaci i učitelia. Ďakujeme chlapcom z 9.A Dávidovi Pilkovi a Matúšovi Ďaďovi za miništrantskú pomoc a Adamovi Danišovi za fotografie. Mgr. Mária Uhrová 

      • Vyhodnotenie aktivity "Poteš svojho učiteľa"

      • Milí Zaymusáci.

       V čase adventu a Vianoc sme Vás pozvali zapojiť sa do výzvy „Poteš svojho učiteľa.“ Sme veľmi radi, že sa do výzvy opäť zapojilo veľa z Vás. Mnohí ste pripravili občerstvenie, alebo ste potešili pani učiteľky, učiteľov, vychovávateľky, asistentky, špeciálne pedagogičky a psychologičky malými darčekmi. Pripájame aj niektoré z vašich fotiek.

       Okrem nich sme dostali aj pekné odozvy od našich učiteľov. Žiaci 4.B napríklad podľa pani učiteľky „vyzdobili triedu balónmi a tabuľu nápismi, nainštalovali cez interaktívnu tabuľu prezentačné obrázky v Power Pointe s textami o najlepšej učiteľke, pripravili pohostenie - a to všetko v tajnosti a samostatne.“ Žiaci 6.A zasa na Mikuláša vyčarili úsmev na tvári nielen svojej pani učiteľke, ale aj všetkým učiteľom, ktorí tam v ten deň učili.

       Ďakujeme zúčastneným za zapojenie sa do našej výzvy, pretože aj takýto malý darček vie potešiť srdce človeka. Vaša Žiacka školská rada.

      • Mladí ochranári z ŠKD

      • Ako sa staráme o zvieratká v zime už vieme aj my - deti z 2.B. O tom, čo chutí, je zdravé a pomôže prežiť zimu jeleňom, diviakom, kamzíkom a vtáčikom, sme si vypracovali krásny plagát, ktorý nám zdobí triedu. Dozvedeli sme sa užitočné informácie, čo patrí do kŕmidla pre zvieratká a čo im naopak škodí.

       Spolu s pani vychovávateľkou sme vyrobili jedlé kŕmidla pre vtáčiky, ktoré sme rozvešali na stromy na školskom dvore i v okolí našich domov. Dúfame, že vtáčikom budú naše dobroty chutiť. Mgr. Lucia Holešová

      • Duchovná obnova druhákov

      • V dňoch 19.1. a 26.1. sa v druháckych triedach konali duchovné obnovy pod vedením Mgr. Zuzany Tomašovej. Témou bol známy biblický príbeh o Noemovi a jeho korábe, o tom, ako zachránil všetky zvieratá. Deti zaujal nielen samotný príbeh, ale aj jeho prepojenie s bežnými situáciami detského života v dnešnom svete. Tvorivými aktivitami si deti spestrili samotný príbeh, o čom svedčia zábery na fotkách. Záverom duchovnej obnovy bola svätá omša, na ktorú sa už všetky deti veľmi tešili. PaedDr. Gabriela Bobuľová

      • Duchovná obnova ôsmakov

      • V dňoch 1.12. a 12.1. prebehla duchovná obnova ôsmakov, ktorú viedla pani učiteľka Zuzana Tomášová spolu s triednymi učiteľmi. Téma DO bola vskutku zaujímavá a pre deti prínosná. Po úvodnej spoznávacej „pavúčej“ aktivite sa žiaci pustili do výroby svojej vlastnej kocky so symbolmi oka, ucha, úst, ruky, nohy a srdca, do ktorej vkladali myšlienky o tom, ako môžeme niekomu robiť radosť. V prvom rade treba druhému venovať svoju pozornosť, mať vidiace oko, počúvajúce ucho, dávajúce ruky, nohy pripravené vždy pribehnúť na pomoc a otvorené srdce. A tak sme si spoločne odpovedali na otázky:

       V čom si ma niekto všimol tak, že ma to až prekvapilo? Ako si ja všímam iných? Kto a kedy mi zvyčajne venuje sústredenú pozornosť a počúva ma? Kedy som naposledy niekoho skutočne počúval? Kto to bol? Akými konkrétnymi skutkami mi niekto chcel urobiť radosť? Aké skutky používam na darovanie radosti a lásky ja? Sú moje ruky tvorivou silou vo vzťahu k ľuďom okolo mňa? Stalo sa mi, že niekedy niekto prešiel veľkú vzdialenosť len preto, aby bol so mnou? Kto to bol? Kedy som ja vyšiel v ústrety tomu, kto to naozaj potreboval? Kedy som navštívil niekoho starého, chorého, opusteného? Kedy sa cítim skutočne milovaná/ milovaný? Viem darovať seba z lásky a nič za to nechcieť? Kedy mi niekto povedal, že ma má rád? Kto to bol?

       Všetky odpovede na otázky ostali ukryté v kocke. Veľkú kocku, ktorú žiaci vyrobili spolu s učiteľmi, sme umiestnili do triedy tak, aby bola všetkým na očiach a aby nám pripomínala myšlienky z duchovnej obnovy. Je pripravená na ďalšie spoločné aktivity. DO sme ukončili spoločnou sv. omšou, ktorú vysluhoval pán kaplán Michal Tichý. Mgr. Tünde Halajová

      • Duchovná obnova siedmakov

      • Spoločne so siedmakmi sme skúmali a zamýšľali sa nad tým, čo znamená pozerať sa na ľudí okolo nás očami srdca. Rozprávali sme sa o tom, že je dôležité poHĽADAŤ v druhých dobro tak, ako ho aj v nás samých vidí Pán. Duchovnú obnovu sme zakončili sv. omšou, pred ktorou sme si očistili srdce vo sviatosti zmierenia, aby sme mali ochotu a odvahu pozerať sa na svet a na ľudí okolo nás Božími očami. Mgr. Zuzana Tomašová

      • Novoročné požehnanie školy

      • Po návrate z vianočných prázdnin čakala všetkých žiakov a zamestnancov malá slávnosť. Pán kaplán o. Michal požehnal vodu a následne nový Rímsky misál (liturgickú knihu). S pomocou ochotných miništrantov Dávida Pilka (9.A), Juraja Štefanca a Mateja Iwanieca (obaja 7.A) prešli po celej škole a požehnali nielen priestory tried, učební a jedálne, ale aj všetkých žiakov a zamestnancov školy. 

       Veríme, že Božie požehnanie nám všetkým pomôže byť lepšími ľuďmi a konať viac dobra. Nech každý, kto na pôdu Zaymusky vstúpi, je požehnaný a stane sa tiež požehnaním pre druhých.

      • Karanténa vybraných žiakov z tried 7.A, 7.B, 8.A, 8.B

      • Z dôvodu pozitívneho výsledku PCR testu žiaka je skupina žiakov tried 7.A,B, 8.A,B (ktorí sa nezúčastňujú lyžiarskeho výcvikového kurzu) na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline, v domácej karanténe od 24.2.2022 do 27.2.2022 (vrátane). Uvedení žiaci v daných dňoch prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie riaditeľa školy je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali školu a svojho pediatra. Každý použitý Ag samotest nahláste cez Edupage. Dodržujte čas uvedený v príbalovom letáku na odsledovanie výsledku samotestu!

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.