• Novinky

      • Deň európskych jazykov na 2. stupni

      • Na podujatí k Európskemu dňu jazykov sme tento školský rok vybrali pre našich žiakov slovnú zásobu potravín a jedál. Naši žiaci šiestych a siedmych ročníkov mali možnosť spoznať základných šesť pomenovaní až v ôsmich európskych jazykoch, a to v poľštine, taliančine, maďarčine, ukrajinčine, španielčine, nemčine, francúzštine a angličtine.

       Na začiatku dňa dostali upravený rozvrh a tabuľku, do ktorej si zapisovali slová, ako sa povedia v týchto jazykoch: chlieb, mlieko, šunka, syr, zemiaky a jablko. Na záver si mohli porovnať, ktoré jazyky sú príbuzné a naopak, ktoré sú odlišné, a zistiť, aká je jazyková rozmanitosť v rámci Európy. Okrem týchto šiestich slovíčok sa naučili aj iné, ktoré sa týkali potravín.

       V tento deň boli pre žiakov pripravené rôzne aktivity, hry, pesničky, či zábavné úlohy, ktoré sa týkali jedla. Navyše mohli ochutnať aj niektoré jedlá, napríklad krowki, ovocie, tiramisu, či Gummibärchen. Všetky aktivity boli zamerané nielen na konkrétne potraviny, ale aj na spoznávanie nových kultúr, zvykov a tradícií, ktoré sa často odlišujú od našich slovenských. Úlohou bolo aj poukázať na kultúrnu rozmanitosť na našom kontinente, viesť žiakov k tolerancii, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti medzi národmi.

       Poľský jazyk spoznávali s pani učiteľkou Z. Zbínovou na poľskom trhu „Zakupy na polskim rynku“, na ktorom triedili tovar. Zistili, ako to na takom trhu v Poľsku vyzerá, čo sa najčastejšie predáva. Spoznali novú menu - zlote a ochutnali pravé poľské krowki.

       Taliančinu sa učili v talianskej pizzerii „Nella trattoria italiana“ s pánom učiteľom J. Behríkom, kde si vytvorili vlastný druh pizze, ktorý opisovali - pravdaže po taliansky. Počas „pečenia“ im hrala tradičná talianska hudba a prebiehala ochutnávka tiramisu.

       V letnej kuchyni tety Ilonky „Ilonka néni nyári konyhája“ sa naučili po maďarsky slovíčka s pani učiteľkou Tünde Halajovou a zistili, prečo je pre Maďarov červená paprika najdôležitejšou ingredienciou v maďarskej kuchyni. Tam si zavarili aj ovocie.

       Ako sa oslavujú narodeniny na Ukrajine, im porozprávali žiaci pochádzajúci z Ukrajiny Anatolii z 9.A, Oleksandr z 8.B a pani asistentka Z. Bukovinská v sekcii „Ми святкуємо день народження“. Zistili, že písať po ukrajinsky nie je ľahké, ale dozvedeli sa, ako navariť pravý ukrajinský boršč.

       Po španielsky hovorili v španielskej kuchyni „La cocina española“ s pani asistentkou M. Kubincovou, v ktorej sa nachádzala aj tanečná sála. Ako praví Španieli si totiž zatancovali španielske flamengo, kým sa uvarila Paella, lebo tá pravá sa varí vyše hodiny.

       V nemčine absolvovali s pani učiteľkou J. Sedliakovou detskú univerzitu „Kinderuniversität“, na ktorej sa učili, ako sa vyrábajú gumené medvedíky a aké majú príchute. Vytvorili si vlastnú knižku so slovnou zásobou v nemčine.

       Navštívili aj francúzsky trh, na ktorom sa naučili hovoriť slovíčka po francúzsky s pani učiteľkou K. Bielikovou. Rozprávali, ktoré jedlá majú a nemajú radi. Počas prechádzky na trhu „Promenade sur le marché français“, si zaspievali pesničku o ovocí.

       Keďže slovnú zásobu v angličtine už poznali, pani učiteľka Z. Smolková ich oboznámila o vitamínoch, ktoré sa v daných potravinách nachádzajú a prečo sú pre naše zdravie dôležité. Aj táto hodina prebiehala v angličtine. Ako „The Nutrition Consultant“ im po anglicky vysvetľovala, ktoré potraviny a hotové jedlá sú zdravé a ktoré sú nezdravé a nemali by sme ich konzumovať každý deň.

       Mgr. Korina Bieliková

      • Deň európskych jazykov na 1. stupni

      • Naši štvrtáci sa tento školský rok chceli zapojiť do Európskeho dňa jazykov, ktorý bol oficiálne vyhlásený na 26. 9. Pod vedením pani učiteľky Mikovej vytvorili milé predstavenie, ktoré 27. 9. mohli vidieť v dvoch vystúpeniach za sebou najprv naši prváci a druháci a potom aj tretiaci a štvrtáci vo vestibule našej školy.

       Prezentovali sme tie jazyky a krajiny, ktorých rečou vedia rozprávať niektorí z nás. Prvou krajinou bolo naše krásne Slovensko. Žiačky zo 4.A nám zaspievali hymnickú pieseň Slovensko moje - Otčina moja. A tiež sme sa naučili, kde sa nachádza geografický stred Európy (Kremnické Bane).

       Druhou krajinou, ktorú sme bližšie spoznali, bola Veľká Británia. Chlapci zo 4.A nám prezentovali dialóg v angličtine a zabavili sme sa aj s jazykolamom: Red lorry, yellow lorry.

       Treťou krajinou bolo Poľsko, kde sme si pripomenuli poľských svätcov posledných čias – Maximiliána Kolbe, Jána Pavla II a Faustínu Kowalskú a zaspievali si pesničku: No bo nikt nie ma z nas tego co mamy razem.

       Štvrtá krajina, ktorú sme si predstavili, bola Taliansko, kde sme sa naučili ako si kúpiť jahodovú zmrzlinu po taliansky.

       Ďalšou krajinou bolo Česko. Skúsili sme si vysloviť české „ř“ v jazykolame o 333 strieborných striekačkách. Nasledoval kvíz, či naozaj rozumieme niektorým českým slovám z rozprávky Český Honza. Nakoniec nám veselý český národ pripomenul tanček mazurka, ktorý nacvičila v ŠKD pani učiteľka Jančanská.

       Poslednou krajinou bola Ukrajina, pri ktorej sme si vypočuli krásnu pesničku o červenej kaline a žiačky z 2.A nám poskytli krátky dialóg v ich jazyku, v ktorom sme sa dozvedeli, že sa im Slovensko páči. Pani učiteľka Humajová nám prezradila, že Pampúšik z rozprávky O Pampúšikovi je vlastne kysnutý slaný bochník, ktorý sa zvykne robiť na Ukrajine. Rozlúčili sme sa pozdravom dovidenia po ukrajinsky – dopobačenia.

       Celé vystúpenie sa nám vydarilo a miestami sme sa aj dobre zasmiali. Ďakujeme pani učiteľke E. Kucharovej, ktorá vyrobila so žiakmi 4.A vlajky prezentovaných krajín,  pánovi učiteľovi Berešíkovi za sprievodné prezentácie k jednotlivým krajinám, ako aj nášmu školníkovi J. Chupekovi za technickú podporu. A veľká vďaka patrí najmä všetkým zúčastneným žiakom, ktorí nám poskytli taký pekný zážitok ku Dňu európskych jazykov.

       Mgr. Monika Miková

      • Hodina telesnej výchovy trochu inak

      • Vo štvrtok 7. 10. 2022 sme absolvovali hodinu telesnej výchovy trochu netradične - nie v telocvični, ale na novom atletickom štadióne Žilinskej univerzity.

       Žiaci 9.A a 9.B mali možnosť vyskúšať si rôzne druhy behov, ktoré odštartovali zo štartovacích blokov. Taktiež si pomerali sily v skoku do diaľky. Mali možnosť si prejsť celý atletický areál, kde si mohli vyskúšať rôzne atletické disciplíny ako je vrh guľou, hod diskom, oštepom, skok do výšky a pod. Žiakom sa táto dvojhodinovka telesnej výchovy veľmi páčila a určite atletický štadión navštívime aj s ďalšími ročníkmi.

       Mgr. Pavol Blasbalg

      • Medzinárodné atletické preteky žiakov Euroregiónu Beskydy

      • Dňa 21. septembra 2022 sa v Žiline na novom atletickom štadióne konali Medzinárodné atletické preteky žiakov Euroregiónu Beskydy, ktorých sme sa zúčastnili ako rozhodcovia, asistenti rozhodcov a súťažiaci.

       Dávid Lučivňák – súťažiaci na 300m (5. miesto) a 800m (5. miesto),

       Nina Čanecká – skok do výšky (1. miesto), do diaľky (2. miesto) a štafeta na 4x100m (1. miesto),

       Matej Pokorný - skok do výšky (3. miesto) a štafeta (2. miesto).

       Gratulujeme!

       Žiaci mali možnosť vidieť organizáciu medzinárodných atletických pretekov, samotné atletické disciplíny ako beh 100m a 400m, štafeta 4x100m, skok do výšky, skok do diaľky, hod oštepom a vrh guľou a porovnať svoje schopnosti a možnosti s ostatnými športovcami.

       Mgr. Pavol Blasbalg

      • Svetový deň mlieka v ŠKD

      • V dňoch 19. – 20. 9. 2022 sme si v ŠKD pripomenuli Svetový deň mlieka na školách.  

       Deti v jednotlivých oddeleniach tento deň oslávili slávnostným prípitkom mlieka, rozprávali sme sa o hodnote mlieka pre náš život, vysvetlili sme si vplyvy mlieka na zdravý vývin kostí a urobili sme si ochutnávku rôznych mliečnych výrobkov. Potom deti začali s vlastnou tvorivosťou – vyrábali pekné projekty, reklamy, plagáty, koláže a nápadité reklamy na mliečne výrobky. 

       Sme vďační, že aj v našej škole máme  zabudovaný automat na mlieko, a tak si deti môžu mliečko zakúpiť za prístupnú cenu. 

       Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Divadelné predstavenia v anglickom jazyku

      • Naša škola sa každoročne zúčastňuje na divadelných predstaveniach v anglickom jazyku, lebo je to zábavná forma vyučovania, ktorou sa snažíme našich žiakov pozitívne motivovať k zdokonaľovaniu sa v štúdiu cudzích jazykov.

       Tento školský rok sme pre našich žiakov vybrali Divadelné centrum v Martine, ktorých činoherné anglicko-slovenské divadelné inscenácie a rozprávky sú pre žiakov zábavné, zrozumiteľné a hlavne koncipované tak, aby boli efektívnou a inovatívnou učebnou pomôckou. Predstavení sme sa zúčastnili v Dome Odborov, dňa 23. septembra 2022. Boli dv: predstavenie Lazy Goat bolo určené pre žiakov mladších ročníkov jazykovej úrovne A1 a predstavenie Last Wish pre žiakov starších ročníkov jazykovej úrovne B1.

       Mladší žiaci si pozreli rozprávku s pesničkami Lazy Goat. Okrem nadobúdania novej slovnej zásoby zábavnou formou a upevňovania anglických slovných spojení a slovnej zásoby, ktorú už poznajú, táto rozprávka využívala princíp mravného posolstva klasických bájok. Komediálna divadelná forma spolu s veselými anglicko-slovenskými pesničkami, ktoré rámcovali jednotlivé situácie, zaistili rozprávke plynulé tempo a boli pre žiakov nižších ročníkov zrozumiteľné aj v anglickom jazyku.

       Pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka bola pripravená inscenácia Last Wish, inšpirovaná rozprávkou Jana Wericha Kráľ mal troch synov. Aj toto divadelné predstavenie bolo pre žiakov poučné, lebo poukazovalo na význam a dôležitosť dobrých rodinných vzťahov. Pri príprave scenára divadlo spolupracovalo aj s pedagógmi anglického jazyka tak, aby sa dokázal naplno využiť obsah školských osnov a pre žiakov pripraviť zrozumiteľný a príjemný divadelný zážitok. V anglickom prejave si žiaci vypočuli atraktívne dialekty a ustálené slovné spojenia, precvičili si komunikačnú zručnosť počúvanie a oboznámili sa slovnou zásobou a frázami, s ktorými sa môžu stretnúť v reálnom živote.

       Mgr. Korina Bieliková

      • Noc literatúry - Zaymuska privítala Žilinčanov v nových priestoroch školskej knižnice

      • V stredu 21.9.2022 sa naša Zaymuska stala súčasťou 14. ročníka celoslovenského projektu Noc literatúry. Do našej novej školskej knižnice prvýkrát nazrela aj žilinská verejnosť. Jej priestory ponúkli na štyri hodiny útočisko pre milovníkov krásnej literatúry, aby sa zastavili vo víre pracovného dňa a vychutnali si úryvky z diel majstrov pera nemeckej a maďarskej literatúry. Do projektu sa s radosťou zapojili naši pedagógovia. P. uč. Tünde Halajová predstavila poslucháčom ukážku z diela Sašu Stanišiča s názvom Odkiaľ si. Kniha je citlivým, priam lyrickým rozprávaním o vlastnom pôvode, koreňoch a vykorenení, o hľadaní si miesta v živote, ozvláštnené mytologickými príbehmi aj netradičnou hrou pre čitateľov, ktorí si sami môžu vybrať, ako sa to všetko skončí.

       Druhú ukážku z pera maďarského autora Emanuela I. Andrássyho s názvom Cesty po východných Indiách predstavil p. učiteľ Jakub Behrík. Pôsobivý cestopis grófa, poslanca uhorského snemu, podporovateľa baníctva na Slovensku a zanieteného cestovateľa je košatým opisom zážitkov z ciest po exotických krajinách Ázie a Afriky. Približuje nám každodennú realitu druhej polovice devätnásteho storočia a navyše v kultúrach nám veľmi vzdialených. Príjemnú atmosféru čítacieho miesta pomohla vytvoriť aj p. uč. Jana Sedliaková, ktorá miesto v knižnici pripravila a vítala návštevníkov aj chutným čajíkom.Noc literatúry bola tento rok sprievodným programom žilinského literárneho festivalu. Veríme, že sme aj my prispeli do jeho skvelého programu a našu Zaymusku sme dôstojne zaradili do žilinskej kultúrnej komunity. Mgr. Tünde Halajová

      • Vydrž čo najdlhšie a zaplávaj čo najviac!

      • V duchu tohto hesla sa niesla tohtoročná plavecká štafeta, ktorá sa konala v mestskej žilinskej plavárni 22.9.2022. Túto výzvu sa rozhodlo prijať a naplniť 11 žiakov – plavcov našej školy. Bolo to síce menej, ako sme zvyknutí, ale i napriek tomu sme sa akcie zúčastnili a žiaci s radosťou a s veľkým nasadením zdolávali v bazéne meter po metri. Na tejto športovej akcii sa zúčastnilo aj veľa ďalších škôl z mesta a tiež všetci Žilinčania, ktorí chceli podporiť mesto v dosiahnutí čo najväčšieho počtu zaplávaných kilometrov. 

       Naši plavci zo Zaymusky spoločne zaplávali 28 200 metrov a svojimi plaveckými výkonmi, vytrvalosťou a športovým duchom tak prispeli k dosiahnutiu spoločného cieľa tohto podujatia.  Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu svojej školy a svojho mesta a prajeme im veľa ďalších športových úspechov. Športu zdar! Mgr. Eva Jančanská

      • Biela pastelka spojila malých i veľkých

      • V piatok 23.9. sa v škole konala krásna a užitočná akcia - zbierka Biela pastelka. Na celom Slovensku dobrovoľníci získavali finančné dary od štedrých a ochotných ľudí, vďaka ktorým sa bude môcť podporiť viacero projektov pomáhajúcich nevidiacim a slabozrakým ľuďom. 

       Na Zaymuske tím šikovných dobrovoľníkov z 9.A triedy zaujímavým spôsobom priblížil žiakom svet ľudí s poškodením zraku. Počas prechádzky s použitím slepeckej palice deti mohli spoznať, aké ťažké je spoliehať sa pri prekonávaní prekážok len na krehkú tenkú bielu paličku. Podľa nachystanej abecedy Braillovho písma si deti mohli vyskúšať čítať nápisy na liekoch, rozprávkovú knihu, ale aj rozoznávať geografické mapy v špeciálnom atlase.

       Špeciálne poďakovanie patrí akčným deviatakom, ale aj vám, milí žiaci a rodičia, lebo vďaka vám sme mohli aspoň malým kúskom pomôcť k zlepšeniu života tých, ktorí svojím zrakom nedokážu vnímať krásy sveta tak intenzívne ako my.

       Vďaka patrí aj všetkým zamestnancom školy za ich štedrosť a veľké srdce a tiež pani upratovačke Porubčanskej za zapožičanie špeciálnych pomôcok. Vyprosujeme všetkým prispievateľom a ich rodinám hojné Božie požehnanie a veríme, že im malá biela pastelka - symbol zbierky - bude ich dobrý skutok ešte dlho pripomínať. Mgr. Ivana Kačurová

      • Pasovanie prvákov v ŠKD za Zaymusáčikov

      • Dňa 21.9.2022 sme mali slávnostnú pasovačku prvákov za čestných členov ŠKD - Zaymusáčikov. Pasovanie detí 1.A triedy viedla pani vychovávateľka Bielečková a deti 1.B pasovala pani vychovávateľka Holešová. Podmienkou „pasovania“ bolo zdolávanie rôznych športových disciplín, ako sú preskoky cez lavičku, slalomový beh okolo kolkov, triafanie do kolkov, hod loptičkou na terč a preskoky cez prekážkovú dráhu. Všetky tieto disciplíny za búrlivého povzbudzovania spolužiakov deti hravo zvládli a prežívali pri súťažiach radosť z vlastného úspechu, ako aj pocit spolupatričnosti a nadšenia z  úspechu svojich spolužiakov.

       Na záver pani vychovávateľky deti slávnostne pasovali a ocenili medailou a sladkou odmenou.

       Mgr. Jaroslava Bielečková.

      • Zbierka Biela pastelka aj na Zaymuske

      • Zaymuska ani v tomto roku nebude chýbať pri zbierke Biela pastelka, ktorá pomáha nevidiacim a slabozrakým na Slovensku. Bude sa konať v piatok 23. septembra 2022 v priestoroch našej školy. 

       Biela pastelka pomáha:

       • pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou
       • pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
       • kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
       • aktivitami zameranými na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím
       • podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí
       • pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
       • špecializovaným sociálnym poradenstvom – poradenstvo pri získavaní príspevkov, poradenstvo v zamestnávaní, pri vyrovnávaní sa s postihnutím a pod..

       Darcovia môžu získať symbolickú pastelku ako poďakovanie za dobré srdce a dobrovoľný finančný príspevok. Pastelka nie je len poďakovaním sa darcom za ich porozumenie a veľkorysosť, ale aj symbolom solidarity s ľuďmi so zrakovým postihnutím.

       Mgr. Ivana Kačurová 

      • Didaktické hry 1. - 3. ročník

      • Dňa 9.9.2022 sa uskutočnili didaktické hry v prírode. Žiaci 1.stupňa strávili dopoludnie v areáli mestského parku na Bôriku. Náplňou programu didaktických hier bol: „Pohyb a pobyt v prírode" a „Výchova k bezpečnému správaniu.“ Triedne pani učiteľky a pani asistentky pripravili deťom niekoľko stanovíšť, na ktorých napríklad žiaci zdolávali rôzne prírodné prekážky, rozvíjali svoju obratnosť, zdokonaľovali techniku v hode loptičkou na cieľ, upevňovali trpezlivosť počas nosenia náčinia od méty k méte a hrali kolektívne hry. Deťom sa piatkové dopoludnie páčilo, pretože sa mohli vyšantiť v prírode a upevňovať svoje priateľské vzťahy počas celého slnečného dopoludnia.

       PaedDr. Gabriela Bobuľová

      • Štvrtácke didaktické hry

      • Cieľom štvrtáckej takmer 9-kilometrovej výpravy počas didaktických hier 9. septembra bola lokalita Lazy, ktorá sa nachádza nad Bánovou. Všetci dlhší a mierne náročnejší pochod zvládli bez problémov. Spoločne sme si všímali, aké stopy zanechávajú rôzne druhy zvierat. Naučili sme sa rozlíšiť stopu psa od stopy líšky či stopu diviaka od stopy jeleňa. Tiež sme si vyskúšali, aké je náročné si v behu zapamätať kód v podobe 5- alebo 6-ciferného čísla a doručiť ho do hracej karty v základnom tábore. Počasie nám vyšlo, dobre sme sa prešli, niečo sme sa dozvedeli a tiež sme sa zabavili.

       PaedDr. Karol Vlčko

      • Účelové cvičenie 2. stupeň

      • Hneď na úvod školského roku 9.9. 2022 sa 216 žiakov 5. – 9. ročníkov zúčastnilo účelového cvičenia v objekte špeciálneho určenia V. vojenského pluku.

       Cieľom a obsahom tohto cvičenia bolo zlepšenie telesnej zdatnosti, kondície a pripravenosti žiakov formou rôznych športových aktivít zameraných na rozvoj pohybových vlastností, ako sú rýchlosť, vytrvalosť, pohotovosť a celková fyzická zdatnosť našej mládeže.

       Vďaka vedeniu V. vojenského pluku sme mali k dispozícii ihrisko a bežeckú trať. Žiaci svojimi atletickými výkonmi, vytrvalosťou a tímovou prácou ukázali, že disponujú aj kvalitnými bežeckými schopnosťami v športovej olympijskej disciplíne - štafete na 4x100 metrov. Našim žiakom sa podarilo úspešne splniť zadaný cieľ. Každý z nich si vybral takú pohybovú aktivitu, ktorá mu najviac vyhovovala. Či to bol beh alebo volejbal, všetci si mohli prísť na svoje.

       V rámci spolupráce s našou školou a pomoci pri výchove k zodpovednosti nám prišli počas cvičenia prezentovať svoju prácu zástupcovia policajného zboru – členovia motorizovanej jednotky. Žiaci si mohli pozrieť špeciálne upravenú motorku, ktorú používajú pri svojej často nebezpečnej práci a taktiež si mohli vypočuť zaujímavé príbehy a prípady, pri ktorých museli policajti zasahovať. Členova PZ porozprávali žiakom aj o iných témach, ako napríklad alkohol za volantom, jazda neprimeraná schopnostiam vodiča, bezohľadná jazda mladistvých či aktuálna téma, ktorou je manipulácia s mobilom počas jazdy a dôsledky, ktoré následne z toho vznikajú.

       Veríme, že sa našim žiakom program tohtoročného účelového cvičenia páčil.

       Mgr. Eva Jančanská

      • Prímestský letný tábor ŠKD - obhliadnutie sa za prázdninami

      • Tak, ako po iné roky, aj toto leto sme pripravili pre deti, ktoré navštevujú ŠKD, letný prímestský tábor od 1. 7. do 8.7.2022. Program bol veľmi pestrý a bohatý - spoznávali sme hrady, zámky, múzeá, samozrejme,  nechýbala ani turistika a športové aktivity. Naším cieľom bolo, aby deti popri zábave a hrách objavovali a spoznávali aj krásu našich kultúrnych pamiatok. Ponúkame krátke zhrnutie najzaujímavejších aktivít jednotlivých dní:

       1.7.2022 - Zbyňovský budzogáň, iným menom ,,stratený budzogáň“, prípadne ,,skalný budzogáň“. Aj keď slniečko riadne hrialo, deti zvládli náročnú turistiku a potešením im boli krásne výhľady na Rajeckú dolinu. Tento výtvor prírody sa zaraďuje medzi najkrajšie prírodné miesta na Slovensku.

       4.7.2022 - mesto Trenčín a Trenčiansky hrad. Deti videli Kasáreň, Dolné nádvorie, Studňu lásky, Hladomorňu, Rotundu, Barborin palác, Matúšovu vežu a ďalšie zaujímavé miesta. Odmenou im bol sladký obed v palacinkárni a hry v parku pod hradom.

       6.7.2022 - celodenný výlet na Vychylovku. Navštívili sme Múzeum kysuckej dediny a deti sa previezli historickou úvraťovou železnicou. Po ceste späť sme sa zastavili v Novej Bystrici, kde sme si prezreli jedinečný Slovenský orloj. Tam sme sa aj posilnili výborným obedom.

       7.7.2022 – čakalo nás Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou. V expozícii KYSUCKÁ ODYSEA deti spoznávali dejiny Kysúc od pravekých ľudí, najstarších lovcov mamutov, až po amerických astronautov, ktorých rodné korene siahajú na Slovensko.

       8.7.2022 - posledný deň tábora sme začali sv. omšou, ktorú slúžil náš nový školský kaplán o. František Daško. Deti boli doobeda na Budatínskom zámku, poobede sa venovali športovým aktivitám: futbal, vybíjaná, basketbal a ďalšie zábavné hry. Deťom bolo smutno sa lúčiť, ale predstava na ďalšie prázdninové zážitky v kruhu rodiny a svojich blízkych ich napĺňala novou radosťou a nádejou. Veľká vďaka patrí všetkým vedúcim - pedagógom, ktorí letný tábor pripravili a sprevádzali deti pestrým programom.

       Mgr. Jaroslava Bielečková, vedúca ŠKD

      • Jesenný zber papiera

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

       Na školskom dvore bude od pondelka 19.9.2022 pristavený kontajner na papier. Zber bude prebiehať od 19.9. do 26.9.2022. Ak máte papier naložený v aute, ráno do 8:00 hod. a poobede medzi 12:00 hod. a 14:00 hod. ho môžete priviezť na školský dvor a naložiť do kontajnera. Do areálu sa dostanete bránou medzi Auparkom a školou z ulice R.Zaymusa. Papier do zberu je potrebné zviazať, odvážiť a označiť menom a triedou. Meno, triedu a váhu papiera nahláste vy alebo žiaci na vrátnici.

       Pripomíname, že do zberu je možné priniesť suché a neznečistené noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne zoznamy, zošity, listy, obálky, krabičky od liekov a skartované dokumenty.

       Ďakujeme, že výťažkom zo zberu papiera podporujete Zaymusku, a že spolu aspoň "malým dielom" pomáhame chrániť našu prírodu.

      • Veni Sancte Spiritus

      • Na sviatok sv. Košických mučeníkov sme slávili našu úvodnú školskú svätú omšu v Katedrále Najsvätejšej Trojice. V kázni nás p. kaplán Daško vyzval, aby v našom živote bolo poznať, že sme z cirkevnej školy, a aby sme boli svedkami Ježišovej lásky k stvorenstvu. Prosili sme za zdravie a duchovnú posilu pre všetkých zamestnancov, žiakov i rodičov našej školy. Počas slávnostného priebehu svätej omše nás sprevádzal hrou a spevom školský zbor, ktorý viedla pani učiteľka Mgr. Monika Miková a pani učiteľka Mgr. Simona Valčová.

       "Veni Sancte Spiritus" - ,,Príď, Duchu Svätý"

      • Slávnostné otvorenie nového školského roku

      • 5.9. 2022 naša škola slávnostne otvorila brány všetkým žiakom v novom školskom roku 2022/23. V kultúrnom programe vystúpila žiačka zo 5.B Natália Hrušková s básňou Opäť v škole. Spevom A ja taká dzivočka nás potešili dievčatá z 5.B Viktória Barčiaková, Dorota Ďaďová a Anna Kukučíková z folklórneho súboru Cipovička.

       Po povzbudivom príhovore pána riaditeľa Mgr. Radoslava Kačura sa prítomným prihovoril aj pán kaplán o. František Daško. Po oficiálnom otvorení školského roku sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi rozišli do tried, kde nasledovali organizačné pokyny na najbližšie dni.

       Výnimočný deň pre našich prvákov umocnilo pasovanie za Zaymusákov, ktoré pripravili triedne pani učiteľky spolu s p. zástupkyňou Palutkovou a školským pánom kaplánom.

       Veríme, že nový školský rok nám prinesie mnoho pozitívnych zmien a veľa radostných zážitkov na spoločnej ceste vzdelávania. K tomu si vyprosujeme aj mocné Božie požehnanie. 

      • Rozdelenie našich prvákov do tried

      • Prajeme vám všetkým požehnanú nedeľu a uverejňujeme zoznamy žiakov v prváckych triedach. Veľmi sa na vás tešíme - už zajtra v Zaymuske! Za všetkých pedagógov i budúcich spolužiakov, Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy.

      • Otvorenie školského roku 2022/2023

      • Vážení rodičia, milí žiaci. Nový školský rok slávnostne otvoríme dňa 5.9.2022 na školskom ihrisku (v prípade nepriaznivého počasia v triedach). Začiatok je 8:30

       Po príhovore a krátkom kultúrnom programe sa všetci presunieme do školy. Tam podajú triedni učitelia svojim triedam informácie o priebehu prvých septembrových dní. Pre žiakov vyučovanie v tento deň skončí zhruba o 10:00.

       Dňa 5.9.2022 nie je v prevádzke ani školský klub detí, ani školská jedáleň. V triedach 1.stupňa budú rodičia informovaní o možnosti navštevovať školský klub detí. ŠKD a ŠJ budú v prevádzke od 6.9.2022.

       Epidemické opatrenia na školách upravuje manuál Ministerstva školstva SR - Zelená otvoreným školám.

       Zákonný zástupca je povinný pred nástupom do školy vypísať a odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Môžete si ho stiahnuť z prílohy a vypísané priniesť ráno 5.9. do školy, je možné ho vypísať elektronicky cez Edupage v časti Žiadosti (odporúčame!), alebo si ho môžete vypísať priamo na školskom dvore.

       Ak dieťa bude mať pozitívny test na COVID (PCR, antigén, samotest), zákonný zástupca bezodkladne informuje školu i svojho pediatra a dieťa ostáva minimálne 5 dní doma v izolácii. Ak dieťa bolo v domácnosti v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, o potrebe karantény rozhodne všeobecný lekár.

       Použitie antigénového samotestu (vydaného školou) je na zvážení zákonného zástupcu, každé jeho použitie však musí nahlásiť cez Edupage.

       Vedúca školskej jedálne (p. Sršníková) je k dispozícii záujemcom o stravovanie aj v čase 30.-31.8.2022 od 9:00 do 13:00 - zakúpenie čipu, odovzdanie zápisného lístka, vyplatenie stravného. Kontaktovať ju môžete na telefónnom čísle 041/7231289.

       Tešíme sa sa na nový školský rok a prosíme vás o modlitby za všetkých zamestnancov, žiakov i rodičov.