• Novinky

      • Karanténa triedy 4.A

      • Na základe pokynu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline je trieda 4.A z dôvodu potvrdenia pozitívneho prípadu COVID-19 jedného jej žiaka od 16.12.2020 v domácej karanténe a jej výučba prebieha dištančne do 18.12.2020.

       Pripomíname, že v pondelok 21.12.2020 a v utorok 22.12.2020 sú z rozhodnutia Ministerstva školstva PRÁZDNINY pre všetkých žiakov.

       Mgr. Radoslav Kačur

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • V tomto roku prebiahal už tretí ročník celoslovenskej akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Ide o  spôsobenie radosti osamelým seniorom v domovoch dôchodcov, ktorým niekto neznámy pripaví krabicu plnú lásky - drobností, ktoré ich potešia. Často to pre nich býva jediný darček, ktorý si pod stromčekom nájdu. 

       Na Zaymuske sa do prípravy krabíc zapojilo viac ako 30 žiakov a pedagógov a ich darčeky sme osobne zaviezli na určené zberné miesta. Z nich krabičky putovali do zariadení: Domov vďaky Rajec, CSS Turie,  DSS v Čadci  a Diecézna katolícka charita v Žiline. 

       Okrem praktických darčekov boli v krabičkách aj drobnosti ako krížovky, hrnčeky, či osobné listy žiakov pre neznámych starkých. Ale predovšetkým bolo v krabičkách veľa lásky, pretože o tú v tomto krásnom a požehnanom charitatívnom projekte šlo.

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa zbierky akýmkoľvek spôsobom zapojili a vyprosujeme pre nich hojné Božie požehnanie. PaedDr. Janka Ďaďová a Mgr. Ivana Kačurová. 

      • Advent na Zaymuske

      • Symbolom tohtoročného Adventu na Zaymuske je svetlo betlehemskej hviezdy. Tak, ako hviezda ukazovala mudrcom cestu do Betlehema, tak symbolicky spolu so slovami Sv. Písma sprevádza deti v príprave na Vianoce.

       Počas jednotlivých týždňov si žiaci prvého stupňa pripomínajú udalosti, ktoré predchádzali príchodu nášho Pána. Následne majú určený konkrétny skutok, či úmysel, za ktorý sa majú počas daného týždňa modliť. Svoje modlitby, dobré skutky a účasť na sv. omšiach si maľujú na šaty anjelov, aby na konci Adventu vytvorili "Anjelský chór", ktorý bude hlásať "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

       Žiaci na druhom stupni si vyrábali vlastné adventné kalendáre, ktoré ich až do Vianoc budú pozývať ku konaniu dobrých skutkov, k modlitbe a k zdržanlivosti od rôznych "lákadiel".  Taktiež venovali čas modlitbám a pomoci iným pri aktivite "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" alebo v akcii "Pošli pohľadnicu".  PaedDr. Janka Ďaďová a Mgr. Ivana Kačurová 

      • Mikuláš na Zaymuske

      • Svätý Mikuláš sa štvrtého decembra so svojimi anjelmi celý deň venoval deťom v Zaymuske. Na začiatku nebeská výprava v zúženom počte obehla všetky triedy na prvom stupni, potešila deti a ich učiteľov radostným príbehom, sladkosťami, srdiečkami a trblietkami. Mikuláš si s úsmevom vypočul milé básničky od detí a odmenil poslušných žiakov balíčkom sladkostí.

       Poobede sa vydal na chodby školy a navštívil aj pani upratovačky, pani kuchárky a pani učiteľky v zborovni. Matúš Buček, 9.B. 

       Ďakujeme žiakom 9.B triedy za obrovskú radosť, ktorú priniesli do tried našej školy.  

      • Adventné aktivity v ŠKD

      • V čase adventu naše domácnosti skrášľuje na stole adventný veniec a často aj vianočná ruža. Adventný čas je časom stíšenia sa vo svojom vnútri, ktoré by sa malo naplniť pokojom, ako aj radosťou z očakávania narodenia Ježiška. Toto obdobie máme všetci veľmi radi, tak deti, ako aj dospelí. My, deti 3.B a 3.A, sme si začiatok adventu v ŠKD spestrili aj výrobou adventných venčekov, ktorými sme si vyzdobili triedu a dali si predsavzatie, že v tomto čase budeme k sebe milší, priateľskejší a vľúdnejší. 

       Deti sa veľmi tešili na prichádzajúci sviatok sv. Mikuláša, ktorý majú vo veľkej obľube. Tento deň sme venovali výrobe Mikulášov, na čo sme použili rôzne zaujímavé techniky. Tieto výrobky zdobili naše triedy a interiér školy.

       Deti z 3.B vyrábali z kartónov BETLEHEM, ktorý je krásnou ozdobou na chodbe a pripomína nám prichádzajúci radostný čas narodenia Ježiška. Prajeme všetkým požehnaný adventný čas. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa cez Edupage

      • Milí rodičia,

       potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa sa dá vypísať už aj elektronicky cez Edupage. Vypísať ho môžete z rodičovského účtu (rovnako ako elektronickú ospravedlnenku). Po odoslaní elektronického vyhlásenia už nemusíte vypisovať dokument v papierovej forme.

       Návod ako podať potvrdenie pre webovú verziu Edupage nájdete tu: https://help.edupage.org/?p=u38/u178/u1132&lang_id=2

       Návod pre aplikáciu Edupage v mobile:

       Na úvodnej stránke v menu sa nachádza ponuka Žiadosti/Vyhlásenia. Následne vľavo dole nájdete Pridať žiadosť/vyhlásenie. Vyberte Vyhlásenie o bezinfekčnosti, vyplňte dátum (deň, keď sa dieťa vracia do školy) a odošlite.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Aj napriek dištančnému vyučovaniu na druhom stupni naša škola zorganizovala za sťažených podmienok školské kolo anglickej olympiády. Olympiáda sa konala online cez program ZOOM. 19. novembra 2020 súťažili žiaci v kategórii 1A a o deň neskôr v kategórii 1B. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, budú reprezentovať našu školu na okresnom kole. 

       Po obnovení prezenčného vyučovania budú výhercovia a aj ostatní súťažiaci ocenení. Naša škola ďakuje všetkým zapojeným za ich aktívnu účasť v sťažených a náročných podmienkach tejto doby. Mgr. Korina Bieliková

      • Šarkaniáda v ŠKD

      • Veselo si šarkan letí – pozerajte milé deti... V tomto znení vyrábali deti v oddeleniach milé a veselé šarkany. Tento rok sme nemohli púšťať šarkany na lúke, ako to robievame každoročne. Neodradilo nás to! Pustili sme sa do výroby šarkanov, ktoré teraz zdobia naše triedy a vestibul Zaymusky. Ďakujeme za krásne práce našich žiakov. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Aké darčeky nosí Ježiško (čítanie na pokračovanie)

      • Milé spolužiačky a spolužiaci!

       Žiacka školská rada si pre vás pripravila vianočný špeciál čítania na pokračovanie. Počas adventu vás pozývame vypočuť si knihu Aké darčeky nosí Ježiško od Damiány M. Bagínovej. 

       Nové časti vám prídu v správe cez EduPage vždy v sobotu a v stredu o 17:00.

       Prajeme vám príjemné počúvanie a požehnaný advent!

       Vaša Žiacka školská rada 

       Čítajú:

       - Alena Bálintová (7.B) - rozprávač

       - Jakub Behrík (učiteľ) - anjel, Ježiš, otec

       - Kristína Čižmáriková (6.A) - Terezka

       - Ivana Janurová (školský špeciálny pedagóg) - babička Margita, mama

       - Alex Vidra (5.B) - Jakub

       Technická realizácia:

       - Damián Blahušiak (5.C), Matúš Buček (9.B)

      • Literárny úspech na Zaymuske

      • Nedávno sme informovali o tom, že naša škola posiela do celoslovenskej súťaže Detská rozprávková Žilina, ktorú každoročne vyhlasuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline, 13 najlepších rozprávok našich piatakov.

       Odborná porota spisovateľov udelila ocenenie 14 žiakom z celého Slovenska. Medzi ocenenými je aj náš piatak Lukáš Faltín z 5.C, jeho rozprávka bude uverejnená v zborníku víťazných prác. 

       Vyhodnotenie súťaže bude tentokrát prebiehať v on-line priestore. Krajské kultúrne stredisko 30.11. 2020 o 10.00 h zverejní na svojom webe a facebooku video s výsledkami súťaže. Vo videu sa deťom prihovoria aj členovia poroty.

       Lukáškovi srdečne gratulujeme, tešíme sa z jeho úspechu a ďakujeme všetkým piatakom, ktorí sa do súťaže zapojili!

       Mgr. Jana Sedliaková, Mgr. Dominika Várošová

      • Aktivita ŽŠR „Poteš svojho učiteľa“

      • Nepochybne mi každý z Vás dá za pravdu, že škola je našim druhým domovom. Trávime tu takmer polovicu nášho času a spolu s nami naši učitelia, ktorí nám s láskou a veľkou trpezlivosťou odovzdávajú svoje vedomosti a snažia sa nás pripraviť čo najlepšie na ďalšie štúdium. Aj preto sme v rámci aktivít žiackej školskej rady prišli s nápadom „Poteš svojho učiteľa“, aby sme im aspoň takto prejavili našu vďaku za všetko čo pre nás robia.
        
       Do našej výzvy, sa v prvom týždni od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 zapojili viacerí žiaci našej školy. Prostredníctvom fotografií, ktoré nám poslali, odprezentovali spôsob, ktorým sa snažili potešiť svojich učiteľov. Boli to kresby, výrobky a rôzne prekvapenia. Za všetkých zapojených pripájame niektoré fotografie od našich učiteľov alebo rodičov ako motiváciu pre vás, ktorí ste sa zapojiť nestihli. Výzvu predlžujeme do konca novembra, môžete sa zapojiť aj on-line.

       Fotografie môžete naďalej posielať na EduPage špec. pedagogičke Janurovej alebo na ivana.janurova@zaymuska.sk a potešiť tak aj ostatných.
        
       Výzvu organizujú:
       Šimon Gašpar (6.B)
       Anastázia Urdová (8.A)
       Andrej Molko (8.B)
       Lucia Miksáková (9.A)
       Matúš Buček (9.B)
        
       Anastázia Urdová, predsedníčka ŽŠR

      • Jabĺčkový deň – deň zdravej výživy, hier a zábavy

      • V rámci propagácie zdravej výživy činnosť v ŠKD v dňoch 19.-21. 10. 2020 prebiehala pod názvom Jabĺčkový deň. Deti sa v jednotlivých oddeleniach venovali rôznym zábavným aktivitám, ako jabĺčkový tanec, prenášanie jabĺčka na hlave, kto prvý zje celé jabĺčko,  ošúpanie jabĺčka a pod. Po nich sa deti pustili do zdobenia jabĺk, na čo použili rôzne techniky. Detskej fantázii sa medze nekládli. Krásne a chutné jabĺčka sa premenili na nádherné výtvory, ktoré zdobili naše triedy a vestibul školy.  Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Zapojili sme sa do súťaže

      • Naša škola sa tento školský rok zapojila do súťaže EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2020, ktorú vyhlásili pri príležitosti osláv Dňa európskych jazykov (26. september) Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav. Naša škola sa bude prezentovať videonahrávkou, ktorú urobil a spracoval Matúš Buček z 9.B. Moderátorkou je tiež naša žiačka a to Zoe Hulková z 9.B. Hlavnými protagonistami sú piataci s pani učiteľkami a pánom učiteľom, ktorí sa so záujmom a s radosťou učili po taliansky, maďarsky, francúzsky, nemecky a pravdaže nemohla chýbať ani angličtina.

       Videonahrávku si môžete stiahnuť (716 MB) na: https://www.uschovna.cz/sk/zasilka/EFJPS4Y7W4ZYTWBP-U9U/ 

       Mgr. Korina Bieliková 

      • Opatrenia vyplývajúce z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

      • Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR predkladáme ďalšie informácie súvisiace so školskou dochádzkou Vášho dieťaťa v nasledujúcom týždni. Bolo vydané upravené Vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré musí vaše dieťa odovzdať ráno 3.11.2020 pri vstupe do školy, alebo pri prvej návšteve školy po jesenných prázdninách. Pripájame tiež aktualizované Vyhlásenie návštevníka školy. Obe vyhlásenia si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnostiVyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti. Ak nemáte doma možnosť tlače, budú vyhlásenia k dispozícii ráno pri vstupe do školy.  

       V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade dieťa nenavštevuje školu prezenčne.

       Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa, v prípade žiaka 2. stupňa vzdelávajúceho sa dištančne, zákonný zástupca informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania (viď infografika). Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára. 

       Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia, odporúčame mu, aby využil ospravedlnenie žiaka na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november (viď infografika). Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní.

       Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené vyššie.

      • Milé spolužiačky a spolužiaci!

      • Žiacka školská rada si pre vás pripravila čítanie na pokračovanie. Pozývame vás vypočuť si novú časť vždy v sobotu o 17:00. Nahrávka vám v danom čase príde v správe do EduPage.

       Prajeme vám príjemné počúvanie!  Vaša Žiacka školská rada 

       Čítajú:

       - p. uč. Jakub Behrík

       - šk. psychologička Jana Hanuliaková

       - Alena Bálintová (7.B)

       - Kristína Čižmáriková (6.A)

       - Alex Vidra (5.B)

       Technická realizácia:

       - Damián Blahušiak (5.C)

       - Matúš Buček (9.B)

      • Detská rozprávková Žilina

      • Krajské kultúrne stredisko v Žiline každoročne vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž pre deti Detská rozprávková Žilina. Na tejto súťaži sa už tradične zúčastňujú aj žiaci našej školy a tento rok sa zapojili všetci piataci, takže bolo z čoho vyberať.

       Súťažiaci mali vymyslieť svoju vlastnú rozprávku. Vymysleli naozaj veľa pekných, nápaditých, tvorivých, častokrát vtipných rozprávok, v mnohých sa našli krásne myšlienky, posolstvá aj prekvapivé pointy.

       Do súťaže sme poslali 13 najlepších rozprávok. 30. novembra sa dozvieme mená víťazov a ich práce budú publikované v zborníku.

       Našim mladým spisovateľom a ich rozprávkam držíme palce!  Mgr. Jana Sedliaková, Mgr. Dominika Várošová

      • Odporúčam ti knihu

      • Októbrové hodiny literatúry v triedach piatych a šiestych ročníkov sme okrem predpísaného učiva venovali aj knihám, ktoré radi čítame. Tipov na dobré čítanie totiž nikdy nie je dosť. Do školy sme si priniesli svoje obľúbené knihy i knihy, ktoré práve čítame, aby sme o nich porozprávali svojim spolužiakom a pani učiteľkám slovenského jazyka J. Sedliakovej, B. Parízekovej a D. Várošovej. Zistili sme, že sa nám páčia podobné literárne žánre a mohli sme sa porozprávať o knihách, ktoré sme čítali viacerí. Na naše obľúbené knihy sme napísali recenzie, aby sme naše tipy na dobré knižné príbehy mohli zdieľať aj so spolužiakmi z iných tried. Túto akciu si určite ešte tento školský rok zopakujeme. Mgr. Dominika Várošová

      • Piataci ilustrujú rozprávku Ikabog

      • V októbri sme si spoločne na hodinách literatúry prečítali niekoľko kapitol z pripravovanej knihy Ikabog, ktorú napísala známa autorka rozprávok pre deti J. K. Rowlingová. Autorka nového rozprávkového príbehu vyzvala deti, aby jej knižku sami ilustrovali, preto slovenské vydavateľstvo Ikar, ktoré knižku vydá, usporiadalo pre deti súťaž, aby k jednotlivým kapitolám nakreslili ilustrácie a vydavateľstvu ich poslali. Naši piataci sa šikovne zhostili úlohy ilustrátorov a do súťaže poslali svoje ilustrácie. Držíme im palce, aby sme ich umelecké výtvory videli v knižke. Mgr. Janka Sedliaková, Mgr. Dominika Várošová

      • Karanténa pre triedy 1.B a 3.B

      • Na základe pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline sú triedy 1.B a 3.B v domácej karanténe a ich výučba prebieha dištančne od 26.10.2020. Toto karanténne opatrenie končí dňom 29.10.2020.

       Pripomíname, že v piatok 30.10.2020 a v dňoch 2.11., 6.11. a 9.11.2020 sú z rozhodnutia Ministra školstva PRÁZDNINY pre všetkých žiakov.

       Mgr. Radoslav Kačur