• Novinky

      • Beh Dominika Savia

      • V nedeľu 12. mája, aj napriek zlému a upršanému počasiu, sa tradičného športového podujatia v Bánovej, ktoré zorganizovali saleziáni zo Žiliny v spolupráci s Domcom v Bánovej, zúčastnilo vyše sto nadšencov behu. Prišli aj žiaci z našej školy a pod heslom: Nie sme z cukru!, bojovali o víťazstvo nielen so súpermi, ale aj s dažďom. Oplatilo sa!

       Víťazstvo a krásne ceny si mohli domov odniesť títo naši skvelí športovci:
       Nina Čanecká z 5.B - I.miesto,

       Dávid Gottwald z 5.B - II. miesto,
       Tomáš Turian z 3.A - III. miesto, 

       Magdalénka Kocifajová z 1.B - III. miesto.
       Všetkým, ktorí prišli a reprezentovali našu školu ďakujeme a víťazom blahoželáme. Športu zdar!
       Jančanská Eva, Mgr.

      • Mladý záchranár 2019

      • Dňa 10.5.2019 dve súťažné družstvá reprezentovali našu školu v Súťaži družstiev mladých zdravotníkov, ktorá sa konala na Fakulte Bezpečnostného Inžinierstva Žilinskej Univerzity v Žiline. Plnili veľmi zaujímavé úlohy zamerané na prvú pomoc. Žiačky 5. ročníka získali 3. miesto v kategórii I.stupeň. Gratulujeme!

      • Postup na celoslovenské kolo

      • Aj keď je Lucka Hudáková (4.A) iba štvrtáčka, jej meno je už recitátorskej verejnosti dobre známe. Len nedávno získala v celoslovenskom kole súťaže A Slovo bolo u Boha... 3. miesto, a už piatok 3.5. znova postúpila do celoslovenského kola - tentokrát v prestížnej súťaži Hviezdoslavov Kubín.  

       V krajskom kole, ktoré nesie názov Vajanského Martin, si v silnej konkurencii zaslúžene vybojovala postup medzi tých najlepších na Slovensku. Celoslovenské kolo sa uskutoční v dňoch 19.-22.6.2019 v Dolnom Kubíne.
       Gratulujeme nielen Lucii, ale aj Nele Turianovej (7.A), ktorá v tej istej súťaži síce z krajského kola nepostúpila, ale jej predchádzajúce víťazstvo v okresnom kole je tiež veľkým úspechom.

      • Veselá angličtina

      • Naši tretiaci (3.B - 2.skupina) sa zúčastnili na podujatí Veselá angličtina na ZŠ Lichardova, kde prezentovali krátke divadielko Eddie´s Exercise. Prezliekli sa za zvieratká a ukazovali, čo všetko dokážu. Svojím vystúpením potešili aj ostatných účinkujúcich, žiakov zo 6 žilinských základných škôl.

      • Futbalisti zo Zaymusky úspešní v Martine

      • V Martine sa uskutočnil tradičný diecézny turnaj cirkevných škôl v minifutbale pre mladších (2.5.) a pre starších (7.5.) žiakov. Mladší vybojovali v konkurencii šiestich škôl pekné tretie miesto. Starší žiaci boli ešte úspešnejší a turnaj vo svojej kategórii vyhrali! Gratulujeme chlapci!

      • BOSSovia zo Zaymusky

      • Naša škola sa každoročne zapája do súťaže BOSS, ktorú organizujú Saleziáni dona Bosca v Žiline. Tento rok sa uskutočnila 26.4. a našu školu reprezentovali ôsmaci Mária Bašová, Kamila Birčáková a Pavol Letošťák. Získali krásne 2. miesto. Blahoželáme!

       Podujatie začalo svätou omšou v rodinnej atmosfére. Témou súťaže bola kniha "Svetlo kríža v tieni kríža" o františkánskom pátrovi Goldmanovi. Žiakom sa veľmi páčil životný príbeh tohto kňaza. Ďakujeme organizátorom i porote za krásny priebeh celej súťaže.

      • Ochrana životného prostredia – separovanie, recyklácia

      • Dňa 30.4. 2019 sa na našej škole uskutočnil projektový deň v tretích ročníkoch pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl), ktorý bol zameraný na ochranu prírody a životného prostredia. Žiaci sa zaujímavou a hravou formou učili o možnostiach ochrany prírody, separovaní odpadu a význame separovania a recyklácie.

       Naši tretiaci mali možnosť pracovať vo dvojiciach i v skupinách, učili sa, aké je dôležité navzájom sa rešpektovať a akceptovať názory spolužiakov. Počas tohto projektu sa dozvedeli veľa nových podnetných informácií, vytvorili zaujímavé príbehy formou komixov na danú tému, spoločne tvorili rôzne výrobky z odpadových materiálov. Veríme, že takto získané užitočné informácie budú aktívne a prospešne využívať aj  v budúcnosti.

      • Tehlička pre Misie 2019

      • Ďakujeme žiakom, rodičom i zamestnancom školy, ktorí prispeli na verejnú zbierku Tehlička pre Kéralu. Vyzbieraná suma je 170 eur.  Nech dobrotivý Boh odmení Vaše obety, námahy i modlitby. 

       V tomto roku sme pomáhali chudobným rodinám, ktoré boli poškodené záplavami a prišli o svoje domovy. Z výťažku budú postavené nové domy pre mnohopočetné rodiny, opravia sa ďalšie poškodené obydlia a zabezpečí sa živobytie pre tých, ktorí sú z ekonomicky slabších oblastí. Do zbierky sa môžete stále zapojiť svojím darom na stránke www.tehlicka.sk.

      • Pôstna príprava 2019

      • V pôste sa napĺňajú slová Pána, ktoré povedal o apoštoloch v súvislosti so svojím zajatím a umučením: "Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“ (Mt 9, 15).

       Počas tohto pôstneho obdobia sa žiaci našej školy pripravovali na veľkonočné sviatky modlitbou, pôstom, almužnou a konaním dobrých skutkov. Za každý z týchto prejavov obety nalepili jeden kvietok na cestu ku krížu, a tak premenili krížovú cestu Ježiša Krista na symbolickú zakvitnutú lúku.

       Udalosti Veľkého týždňa zobrazili ako záhradu, v ktorej každá pridaná časť predstavovala 1 deň Veľkého týždňa.

       V triedach prebiehali rozličné sprievodné pôstne aktivity, ktorými sa pripravovali na slávenie Veľkej noci. 

      • Šiestaci sa učili umeniu rozprávať sa

      • O tom, že dialóg je možný aj medzi seniormi (študenti Univerzity tretieho veku na Žilinskej univerzite) a juniormi (šiestaci zo Zaymusky) sa všetci prítomní presvedčili počas spoločných aktivít vo štvrtok 25.4.2019. Na medzigeneračnom workshope s názvom UMENIE ROZPRÁVAŤ SA si vyskúšali verbálnu aj neverbálnu komunikáciu, kompromis aj asertivitu. Vyskúšali si, že keď vzájomný dialóg obsahuje toleranciu, aktívne počúvanie, očný kontakt, prijatie, úctu, ale i humor, dosiahnutie spoločného cieľa je oveľa jednoduchšie... 

       Veríme, že spolupráca žiakov Zaymusky so študentmi Univerzity tretieho veku sa bude aj naďalej rozvíjať a že naši žiaci raz dosiahnu nielen umenie ROZPRÁVAŤ SA, ale aj umenie ŽIŤ.
       Mgr. Ivana Kačurová  

      • Shakespeare΄s Day na prvom stupni

      • Dňa 16.4.2019 sa na našej škole konala súťaž Shakespeare's Day v anglickej recitácii. Súťažili prevažne štvrtáci, no zúčastnili sa aj dve tretiačky a jedna druháčka. Celkovo súťažilo 21 žiakov. Tu sú stupne víťazov:

       1. miesto: Lucia Mičicová 4. D

       2. miesto: Šimon Dusa 4. B, Jana Bodoríková 4.D

       3. miesto: Lucia Hudáková 4. A, Mária Elisabeth Kavcová 3. B

       Porota udelila aj tri špeciálne ocenenia za dobrú recitáciu: Mária Beniačová 4.D, Hanka Páleníková 2.A, Kristína Čižmáriková 4. A

       Mgr. Monika Miková

      • Riaditeľské voľno

      • Vážení rodičia, milí žiaci. Dňa 24.4.2019, v stredu po Veľkonočných prázdninách, nie je vyučovanie z dôvodu Metodického dňa učiteľov všetkých cirkevných škôl Žilinskej diecézy. V prevádzke nie je ani ŠJ, ani ŠKD. Učitelia sa na svojich žiakov tešia už vo štvrtok 25.4.2019 v obvyklom režime.
       Požehnané sviatky Ježišovho vzkriesenia praje celý kolektív zamestnancov CZŠ R.Zaymusa.

      • Slávik Slovenska

      • Dňa 9.4. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže "Slávik Slovenska".

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za dobrú prípravu pri nácviku piesní a prajeme ešte veľa pekných chvíľ prežitých s ľudovými piesňami. 

       Výsledky súťaže :

       1. Kategória (1. - 3. ročníky) 

       1. Anna Páleníková,  2. A 

       2. Magdaléna Kocifajová, 1. B

       3. Anna Humajová, 1. A

       2. Kategória ( 4. - 6. ročníky) 

       1. Viktória Vojteková, 4. D 

       2. Liliana Kopásková, 5. A

       3. Katarína Veselovská, 4. A 

       Mgr. Gabriela Bobuľová

      • PytAgoRiÁDA 2019

      • V tomto roku sa na okresnom kole Pytagoriády (obľúbená matematická súťaž) najviac darilo našim piatakom: 2.miesto Dávid Gottwald, 5.miesto Tomáš Filp, 8.miesto Oliver Hrbáň. Gratulujeme!

       Pochvala a uznanie patrí aj ďalším úspešným riešiteľom z okresného kola:
       3.ročník - Kavcová Mária Elisabeth, Hlivjáková Markéta, Berki Mária, Vladárová Natália
       4.ročník - Kusovská Adela
       5.ročník - Mladšíková Zuzana, Zánický Jakub, Heltová Adela
       8.ročník - Ondrušková Nina, Birčáková Kamila

      • Čas zápisu do 1. ročníka je tu!

      • V dňoch 11. a 12.4.2019 od 14:00 do 18:00 budete môcť zapísať svoje ratolesti ako záujemcov o prijatie do budúceho prvého ročníka. Dovoľte nám pripomenúť Vám pár skutočností:
       - poradie, v ktorom prídete na zápis, v žiadnom prípade nemá vplyv na prijatie či neprijatie žiaka na školu
       - na zápise musí byť prítomný aj Váš predškolák, ktorý s našimi učiteľkami absolvuje preverenie jeho školskej zrelosti
       - zápis urýchlite, ak predtým doma vyplníte Elektronickú prihlášku
       - k zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a Váš občiansky preukaz (kontrola údajov na Zápisnom lístku - prihláške)
       - ak máte správy z vyšetrení z centier ped.-psych. poradenstva a prevencie, je potrebné ich priniesť

       Tešíme sa na Vás!

      • Púť šiestakov

      • Zatiaľ čo deviataci na Zaymuske absolvovali svoju prvú vážnu životnú skúšku (celoslovenské Testovanie 9), ich mladší spolužiaci putovali do Skalného sanktuária Božieho Milosrdenstva na horu Butkov. Krížovú cestu, ktorú sa počas svojej púte modlili, obetovali aj za nich...

       Našich 50 pútnikov prišiel osobne pozdraviť a o histórii Butkova porozprávať aj pán Anton Barcík, generálny riaditeľ cementárne Ladce, ktorý výraznou mierou prispel k výstavbe tohto neobyčajného pútnického miesta.  

       Veríme, že sa šiestaci vrátili naplnení väčším odhodlaním pre DOBRO a s úprimnejšou dôverou v Božie milosrdenstvo.  

       Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Mt 5,7 

      • Preliezky na školskom dvore

      • Dňa 27.3.2019 mohli deti oficiálne prvý krát navštíviť a pohrať sa na prvkoch zostavy detského ihriska, ktoré bolo namontované počas jarných prázdnin. Tri týždne deti z bezpečnostných a technických dôvodov nemohli tieto prvky používať. Konečne sa dočkali svojho dňa, a keďže aj počasie prialo, dožičili si popoludnie hier a zábavy na preliezkach a kladinách.

       Dúfame len, že sa nám podarí zohnať ďalšie financie na rozšírenie ihriska, ktoré je pre deti (hlavne) z ŠKD veľmi potrebné. Mgr. Jaroslava Bielečková