• Novinky

      • Turnaj cirkevných základných škôl v malom futbale

      • Po takmer troch kalendárnych rokoch sa dňa 7. júna 2022 uskutočnil turnaj cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy v malom futbale žiakov 7. - 9. ročníkov v Martine.

       Po piatich výhrach, bez straty bodu a bez inkasovaného gólu s fantastickým skóre 11:0 Zaymusáci zaslúžene získali 1.miesto.

       Našu školu úspešne reprezentovali: Andrej Badik z 9.B, Šimon Peter Molko a Ján Matúš Molko z 8.B, Richard Riljak, Michael Kopčan a Samuel Uhlárik z 9.A. Navyše, Ján Matúš Molko bol vyhlásený za najlepšieho brankára a Richard Riljak za  najtechnickejšieho hráča celého turnaja.

       Ďakujeme chlapcom za ich športový výkon a za úspešnú reprezentáciu našej školy na verejnosti. Mgr. Pavel Švelka

      • MDD s prvákmi

      • MDD sme s prvákmi oslávili v Rosenfeldovom paláci, kde si pre nás pripravili vedomostné pátranie prostredníctvom pracovných listov. Riešením zábavných úloh sme spoznali záhradu,  priestory i históriu paláca. V podkroví nás previedli svetom bábkového divadla, deti sa zahrali s maňuškami a prešli sa po rozprávkovom chodníku. Všetky deti, ale najmä najúspešnejších riešiteľov, čakala sladká odmena. Mgr. Jana Možutíková

      • Športový deň s klubom MŠK Žilina

      • V piatok 3. júna sa naše prvé, druhé a tretie ročníky zúčastnili športového dňa na štadióne MŠK Žilina. Mládežnícki tréneri zorganizovali pre žiakov nezabudnuteľný deň ako návštevu Press centra, Siene slávy MŠK, kaplnky, fotenie so Šošónom, futbal a rôzne športové aktivity priamo na ploche hlavného štadióna. Naši žiaci odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami a radosťou, že prežili zaujímavé športové dopoludnie. Mgr. Mariana Palutková

      • Štvrtý deň v škole v prírode

      • Na večernom programe sme súťažili v tanečnej súťaži Let’s dance. Aj naši žiaci boli na stupni víťazov. Na turistickej vychádzke sme zistili, že smreky v Bielych Karpatoch sú veľmi napadnuté lykožrútom. Na ostatných fotkách sú zdokumentované aktivity s animátormi.

      • Tretí deň v škole v prírode

      • V stredu sme v škole v prírode zažili veľkú radosť, lebo nás prišli navštíviť pani zástupkyňa Marika Palutková a náš pán kaplán o. Michal Tichý, ktorý nám aj odslúžil sv. omšu. Pohostili sme ich lesnými jahodami. Na sv. omšu sme pozvali aj kamarátov z cirkevnej školy z Topoľčian. Daždivé počasie nám náladu neskazilo, lebo sme si mohli naplno užiť spoločenské hry a čitateľský kútik.

      • Zaymuska - dokázateľne kvalitná škola!

      • Vážení rodičia budúcich piatakov (no nielen ich) zo Žiliny i z blízkeho okolia.

       Doprajte svojmu dieťaťu kvalitné vzdelanie v duchu tradičných kresťanských hodnôt v moderne zariadenej škole. Darujte mu možnosť zažiť podporujúce spoločenstvo, prijatie a bezpečné prostredie v škole priamo v centre mesta. 

       Dôkazom kvality je 1. miesto v úspešnosti celoslovenského testovania piatakov v rebríčku kvality škôl INEKO za Žilinský kraj. A to nie náhodne raz, ale štyri roky po sebe! 

       Dôkazom kvality vzdelania je výnimočná úspešnosť našich piatakov na prijímacích pohovoroch na osemročné gymnáziá i vysoká úspešnosť ôsmakov na bilingválnych päťročných školách

       Dôkazom kvality vzdelania je vysoká úspešnosť deviatakov na celonárodnom testovaní T9, umocnená prijatím viacerých našich deviatakov na najnáročnejšie žilinské gymnáziá. 

       Dôkazom je nadštandardná pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vďaka kvalitnému školskému podpornému tímu, pričom majú žiaci k dispozícii špeciálnych pedagógov i školského psychológa.

       Dôkazom je úspešné zapojenie našich žiakov v programe DoFe - Cena Vojvodu z Edinburghu, kde si žiaci sami dávajú a riadia napĺňanie náročných cieľov sebarozvoja a dobrovoľníctva. Na Slovensku sa do tohto programu zapája len niekoľko základných škôl, preto sme radi, že k nim Zaymuska patrí. Mgr. Radoslav Kačur

       Povedzte o nás aj svojim známym..

      • Projekt s Biskupským gymnáziom v Ostrave pokračuje

      • Len nedávno sme na škole v rámci cezhraničného projektu Nečakané veci v škole privítali českých partnerov a spolu s nimi sme zažili vesmírne putovanie v mobilnom planetáriu či úžasné vedecké experimenty.

       V utorok 31.5.2022 sme s vybranými žiakmi našej školy navštívili partnerskú školu v Ostrave my. Po prehliadke ich školy nás českí rovesníci zaujali netradičnými aktivitami z fyziky, chémie i biológie. Ukázali nám tiež centrum mestskej časti Poruba, kde sme zrealizovali prieskum medzi náhodnými okoloidúcimi o tom, čo nečakané a netradičné zažili ako deti v škole.

       Vyvrcholením nášho programu v Ostrave bola návšteva úžasného Sveta techniky v Dolných Vítkoviciach. Počas voľnej prehliadky interaktívnej výstavy si všetci Zaymusáci prišli na svoje. Objavovali, skúmali, vyrábali, a to všetko hrou a zábavou.

       Ďakujeme všetkým, ktorí zabezpečovali tento výlet a tiež zúčastneným žiakom za ich aktívny a zodpovedný prístup k realizovaným aktivitám. Aj vďaka nim sme spolu zažili veľa zábavy a pohody. Mgr. Radoslav Kačur

       Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Fondu malých projektov cezhraničnej spolupráce.

      • Pasovanie prvákov za čitateľov v krajskej knižnici

      • V dňoch 11.5. a 13.5.2022 žiaci prvých ročníkov navštívili Krajskú knižnicu v Žiline. Počas zaujímavej besedy sa dozvedeli k čomu slúži knižnica, aké pravidlá v nej platia a ako treba zaobchádzať s knihami tak, aby slúžili ľuďom čo najdlhšie. Deti boli poučené, ako sa majú orientovať na detskom oddelení.
       Na záver boli slávnostne pasovaní za čitateľov knižnice a obdržali čitateľský preukaz so záložkou do knihy. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • RETRO deň na Zaymuske

      • Dňa 27. 05. 2022 sa na našej škole trošku vrátil čas a celý tento deň sa niesol v duchu retro štýlu. Do tejto zaujímavej výzvy sa zapojili nielen žiaci 1. a 2. stupňa, ale aj naši učitelia. V škole sme preto mohli vidieť rôzne staršie módne štýly oblečenia, ktoré hýrili pestrými farbami, ale aj rôzne účesy. Túto atmosféru v retro štýle znásobovali rôzne doplnky, ktoré sme mohli vidieť na chodbách. Napríklad gramofón, ktorý hral na chodbe či písací stroj. Bravúrne sa úlohy zhostili aj naši učitelia, ktorí v tento deň nepoužívali výdobytky modernej doby, ako napr. počítač alebo dataprojektor. Písalo sa len na tabuľu a vďaka milým spomienkam niektorých pedagógov sme si mohli vypočuť, ako sa učilo pred niekoľkými desaťročiami.

       Rozhodovanie bolo naozaj ťažké, no nakoniec sa nám podarilo vybrať triedy, ktoré to zvládli najlepšie. Za prvý stupeň sa víťazom najlepšej retro triedy stala 3.A a z druhého stupňa to bola trieda 7.B. Mladší víťazi dostali sladkú odmenu. Tí väčší dostali netradičné prekvapenie v podobe surovín na tortu, ktorú si sami upiekli. Ďakujeme, že ste sa zapojili do tohto netradičného, veselého a spomienkového Retro dňa. Žiacka školská rada 

      • Shakespeare's Day – školské a mestské kolo

      • Po dvoch rokoch sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku Shakespeare's Day. Pre veľký počet súťažiacich táto súťaž prebiehala počas dvoch dní.

       17. mája sme si mohli vypočuť prednes anglickej poézie a prózy najstarších žiakov v III. kategórii. Odborná porota rozhodla o nasledovnom poradí:
       III. kategória - poézia

       1. Tamara Bellová zo 7.A
       2. Karin Vnuková zo 7.A a Daniel Kodaj zo 7.B
       III. kategória - próza
       1. Alexandra Kabatiarová zo 7.B
       2. Laura Jakubcová zo 7.B a Kristýna Bakošová zo 7.A
       3. Monika Dubovcová z 9.A

       Žiaci v II. kategórii súťažili 19. mája a umiestnili sa v poradí:
       II. kategória - poézia
       1. Miroslava Kremnická zo 6.C
       2. Michal Derkits z 5.B
       3. Petra Gavláková zo 6.B a Natália Vladárová zo 6.B
       II. kategória - próza
       1. Nela Čerňanská z 5.B
       2. Katarína Vašečková zo 6.A
       3. Alica Grajciarová z 5.A a Hanbi Seo zo 6.A

       Víťazi jednotlivých kategórií nás reprezentovali dňa 24. mája v Krajskej knižnici, kde sa uskutočnilo mestské kolo recitačnej súťaže Shakespeare´s Day. Naši recitátori si zmerali sily so súťažiacimi z ostatných škôl mesta Žiliny a boli mimoriadne úspešní. Úplne ovládli II. kategóriu, keď prvé miesta za poéziu a aj za prózu získali Mirka Kremnická a Nelka Čerňanská.

       Druhé miesto získala v I. kategórii Adelka Bašteková a v III. kategórii si tretie miesto vyrecitovala Saška KabatiarováTamarka Bellová bola ocenená Čestným uznaním. Všetkým našim úspešným recitátorom gratulujeme.

       Na začiatku mestského kola sa ostatným školám predstavila celá trieda 6.B s krátkym divadelným predstavením Život a najznámejšie diela Williama Shakespeara“, ktoré sa odohrávalo v anglickom jazyku. Ďakujeme šiestakom i za túto nesúťažnú reprezentáciu našej školy.  Mgr. Korina Bieliková

      • Bedmintonový turnaj v ŠKD

      • S pekným májovým počasím narástla deťom chuť športovať. Futbalové zápasy sú v obľube najmä u chlapcov, ale taký bedminton si s radosťou zahrajú tak chlapci, ako aj dievčatá.

       Žiaci tretích a štvrtých ročníkov sa pustili do štvorhry v bedmintone cez sieť. Na vlastnej koži si vyskúšali, že aj tomuto športu sa treba venovať, aby dosiahli výborné výsledky.

       Víťazmi sa stali:

       1.miesto:  Jakub Kováčik, Viktória Barčiaková (4.B)

       2.miesto: Peter Dusa, Terézia Mojáková (4.B)

       3.miesto: Dávid Deket, Anička Seo (3.B)

       Víťazom gratulujeme. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Jarný turnaj ŠKD v minifutbale žiakov

      • V dňoch 10. a 13. mája prebiehal v ŠKD na športovom ihrisku veľký futbalový turnaj žiakov 2.- 4. ročníkov.

       Naši malí športovci, obľubujúci futbal, si medzi sebou pomerali svoje futbalové zručnosti a s plným nasadením bojovali o získanie prvenstva. Za veľkej podpory divákov, za čo sme im boli samozrejme veľmi vďační, sa urputne hralo najskôr o postup do semifinále. Po vzájomnom zápase tried 3.B a 2.B sa to nakoniec podarilo tímu z 3.B, ktorý bol skutočne veľmi húževnatý a bojovný.

       Do finále postúpili tímy 3.B a 4.B triedy. Víťazom celého turnaja sa stali hráči zo 4.B. Na druhom mieste sa zaslúžene umiestnili žiaci z 3.B. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo 3.A triedy.

       Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Peter Dusa zo 4.B triedy. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným futbalistom ďakujeme za pekný športový zážitok! Športu zdar!   Mgr. Eva Jančanská

      • Siedmaci v Košiciach

      • Za cieľ svojho koncoročného výletu si 7.A trieda vybrala metropolu východného Slovenska - Košice. Vo vedecko-technickom múzeu si žiaci preverili svoje vedomosti a zručnosti z fyziky i logické myslenie. Počas prehliadky hlavného námestia si pozreli kus histórie a nakoniec sa niektorí odvážili pozrieť na Košice z vtáčej perspektívy z najvyššieho poschodia veže v Dóme sv. Alžbety. Tešíme sa na najbližší triedny výlet. PaedDr. Janka Ďaďová

      • Štvrtáci v škole v prírode

      • Štvrtáci šťastne dorazili na miesto pobytu do Starej Myjavy. Dnes sa ubytovali a tešia sa, že sú spolu a môžu zažívať netradičné vyučovanie. 

      • Krajské kolo súťaže Slávik Slovenska

      • V pondelok dňa 30. mája 2022 sa Radnicou mesta Žilina ozývali nádherné tóny ľudových piesní v podaní víťazov okresných kôl Žilinského kraja 31. ročníka súťaže Slávik Slovenska 2022. V krajskom kole súťaže okres Žilina reprezentovala aj naša žiačka z 4. B triedy Anička Kukučiková, ktorá zastupovala II. kategóriu. Anička svojím výkonom a prejavom zaujala porotu natoľko, že v konkurencii ľubozvučných a farebne rôznorodých hlasov získala vo svojej kategórii nádherné 2. miesto. Toto krásne pondelkové doobedie prinieslo  radosť nielen jej, ale aj všetkým milovníkom ľudovej piesne či ľudovej hudby, ktorá v mnohých z nás zanechala krásny umelecký zážitok. Anička, veľmi sa s Tebou tešíme, k nádhernému úspechu Ti srdečne blahoželáme a prajeme Ti, nech sa Ti v speve darí aj naďalej, pretože si pre nás veľkým darom. ĎAKUJEME! Mgr. Simona Valčová a PaedDr. Gabriela Bobuľová

      • Na vlastné oči s piatakmi

      • Žiaci piatych ročníkov sa 2.6. zúčastnili programu Na vlastné oči v Novej synagóge v Žiline. Mali možnosť spoznať históriu tohto priestoru, jeho využitie v minulosti i v súčasnosti. Zamýšľali sa nad tým, čo je umenie, ako rôzne môže byť umenie uchopené. Zamerali sa na obraz, premýšľali, prečo majú obrazy rámy a neskôr si aj sami rám vyrobili. Snažili sa cez tento rám pozerať na svet okolo seba a zistili, koľko detailov si vedia všimnúť, keď sa zamerajú len na jeden výsek priestoru okolo seba. Niektorým sa podarili pekné rýchlokresby, ktoré mali možnosť vytvoriť priamo v galerijnom priestore. Ďakujeme lektorke Simone Gottierovej za jej ochotu sprevádzať nás týmto nevšedným priestorom. Mgr. Dominika Várošová

      • Biblická olympiáda z evanjelického a.v. náboženstva

      • Naša škola mala svojho zástupcu aj na Biblickej olympiáde z evanjelického a.v. náboženstva, ktorú vyhlásila Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Cieľom olympiády bolo podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre náš každodenný život.

       Kristínka Gondžárová zo 6.A najskôr presvedčila odbornú komisiu o svojich znalostiach v seniorálnom kole a postúpila tak do celoslovenského kola, kde sa v silnej konkurencii  stala úspešnou riešiteľkou.

       Kristínke k tomuto úspechu gratulujeme a tešíme sa, že spolu s ňou aj touto cestou prispievame k myšlienke ekumenizmu na našej škole. Mgr. Jana Sedliaková

      • Duchovná obnova v 5.A a 5.B triede

      • Naši piataci sa počas tohto školského roka zúčastnili na duchovnej obnove pod vedením katechétky Zuzky Tomášovej. Téma duchovnej obnovy bola „Nasmeruj svoje srdce na Ježiša“. Až keď bude On naším kompasom, budem sa cítiť ako doma. Počas duchovnej obnovy sme hľadali cesty, ktorými je možné vyhnúť sa hriechu, zbaviť sa ho a byť lepším človekom. Žiaci mali možnosť prostredníctvom aktivít spoznať prítomnosť Ježiša Krista v ich srdciach a pochopili, ako veľmi dôležité je spolupracovať a pomáhať druhým a čo pre nich znamená domov a láska najbližších. Duchovné obnovy v piatackych triedach sme zakončili svätou omšou, ktorú viedol náš pán kaplán Michal Tichý, za čo mu zo srdca ďakujeme. Mgr. Dominika Várošová

      • Na celonárodnom testovaní naši deviataci nesklamali

      • V stredu 6.4.2022 zažili deviataci svoju prvú veľkú skúšku - celonárodné testovanie z matematiky a slovenčiny. Po dvoch rokoch striedania prezenčného a online vyučovania sme všetci s napätím očakávali, ako obstoja v konkurencii rovesníkov.

       V týchto dňoch prišli výsledky, ktoré potvrdili, že Zaymuska je naďalej vysoko nad celoslovenským priemerom. Veľká vďaka patrí vyučujúcim matematiky a slovenského jazyka, ktorí sa v neľahkej dobe trpezlivo a obetavo venovali príprave deviatakov na T9 nad rámec bežného štandardu pedagógov. 

       Dvojciferný rozdiel v percentuálnej úspešnosti našich žiakov oproti priemeru SR je o to cennejší, že po piatom ročníku nastal "odliv" časti výborných žiakov na osemročné gymnáziá a po ôsmom ročníku odišli viacerí výborní žiaci na päťročné bilingválne školy. K výbornému celkovému výsledku školy tak prispeli naozaj všetci deviataci poctivou prípravou a zodpovedným prístupom k učeniu.

       V týchto dňoch sa zároveň rozhoduje o prijatí deviatakov na ich vysnené stredné školy a už teraz vieme, že mnohí boli úspešne prijatí na tie najnáročnejšie školy v Žiline. Držme im spolu palce a modlime sa za nich, aby aj oni raz zmenili Slovensko na lepšiu krajinu. Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy