• Novinky

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Aj napriek dištančnému vyučovaniu na druhom stupni naša škola zorganizovala za sťažených podmienok školské kolo anglickej olympiády. Olympiáda sa konala online cez program ZOOM. 19. novembra 2020 súťažili žiaci v kategórii 1A a o deň neskôr v kategórii 1B. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, budú reprezentovať našu školu na okresnom kole. 

       Po obnovení prezenčného vyučovania budú výhercovia a aj ostatní súťažiaci ocenení. Naša škola ďakuje všetkým zapojeným za ich aktívnu účasť v sťažených a náročných podmienkach tejto doby. Mgr. Korina Bieliková

      • Šarkaniáda v ŠKD

      • Veselo si šarkan letí – pozerajte milé deti... V tomto znení vyrábali deti v oddeleniach milé a veselé šarkany. Tento rok sme nemohli púšťať šarkany na lúke, ako to robievame každoročne. Neodradilo nás to! Pustili sme sa do výroby šarkanov, ktoré teraz zdobia naše triedy a vestibul Zaymusky. Ďakujeme za krásne práce našich žiakov. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Aké darčeky nosí Ježiško (čítanie na pokračovanie)

      • Milé spolužiačky a spolužiaci!

       Žiacka školská rada si pre vás pripravila vianočný špeciál čítania na pokračovanie. Počas adventu vás pozývame vypočuť si knihu Aké darčeky nosí Ježiško od Damiány M. Bagínovej. 

       Nové časti vám prídu v správe cez EduPage vždy v sobotu a v stredu o 17:00.

       Prajeme vám príjemné počúvanie a požehnaný advent!

       Vaša Žiacka školská rada 

       Čítajú:

       - Alena Bálintová (7.B) - rozprávač

       - Jakub Behrík (učiteľ) - anjel, Ježiš, otec

       - Kristína Čižmáriková (6.A) - Terezka

       - Ivana Janurová (školský špeciálny pedagóg) - babička Margita, mama

       - Alex Vidra (5.B) - Jakub

       Technická realizácia:

       - Damián Blahušiak (5.C), Matúš Buček (9.B)

      • Literárny úspech na Zaymuske

      • Nedávno sme informovali o tom, že naša škola posiela do celoslovenskej súťaže Detská rozprávková Žilina, ktorú každoročne vyhlasuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline, 13 najlepších rozprávok našich piatakov.

       Odborná porota spisovateľov udelila ocenenie 14 žiakom z celého Slovenska. Medzi ocenenými je aj náš piatak Lukáš Faltín z 5.C, jeho rozprávka bude uverejnená v zborníku víťazných prác. 

       Vyhodnotenie súťaže bude tentokrát prebiehať v on-line priestore. Krajské kultúrne stredisko 30.11. 2020 o 10.00 h zverejní na svojom webe a facebooku video s výsledkami súťaže. Vo videu sa deťom prihovoria aj členovia poroty.

       Lukáškovi srdečne gratulujeme, tešíme sa z jeho úspechu a ďakujeme všetkým piatakom, ktorí sa do súťaže zapojili!

       Mgr. Jana Sedliaková, Mgr. Dominika Várošová

      • Aktivita ŽŠR „Poteš svojho učiteľa“

      • Nepochybne mi každý z Vás dá za pravdu, že škola je našim druhým domovom. Trávime tu takmer polovicu nášho času a spolu s nami naši učitelia, ktorí nám s láskou a veľkou trpezlivosťou odovzdávajú svoje vedomosti a snažia sa nás pripraviť čo najlepšie na ďalšie štúdium. Aj preto sme v rámci aktivít žiackej školskej rady prišli s nápadom „Poteš svojho učiteľa“, aby sme im aspoň takto prejavili našu vďaku za všetko čo pre nás robia.
        
       Do našej výzvy, sa v prvom týždni od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 zapojili viacerí žiaci našej školy. Prostredníctvom fotografií, ktoré nám poslali, odprezentovali spôsob, ktorým sa snažili potešiť svojich učiteľov. Boli to kresby, výrobky a rôzne prekvapenia. Za všetkých zapojených pripájame niektoré fotografie od našich učiteľov alebo rodičov ako motiváciu pre vás, ktorí ste sa zapojiť nestihli. Výzvu predlžujeme do konca novembra, môžete sa zapojiť aj on-line.

       Fotografie môžete naďalej posielať na EduPage špec. pedagogičke Janurovej alebo na ivana.janurova@zaymuska.sk a potešiť tak aj ostatných.
        
       Výzvu organizujú:
       Šimon Gašpar (6.B)
       Anastázia Urdová (8.A)
       Andrej Molko (8.B)
       Lucia Miksáková (9.A)
       Matúš Buček (9.B)
        
       Anastázia Urdová, predsedníčka ŽŠR

      • Jabĺčkový deň – deň zdravej výživy, hier a zábavy

      • V rámci propagácie zdravej výživy činnosť v ŠKD v dňoch 19.-21. 10. 2020 prebiehala pod názvom Jabĺčkový deň. Deti sa v jednotlivých oddeleniach venovali rôznym zábavným aktivitám, ako jabĺčkový tanec, prenášanie jabĺčka na hlave, kto prvý zje celé jabĺčko,  ošúpanie jabĺčka a pod. Po nich sa deti pustili do zdobenia jabĺk, na čo použili rôzne techniky. Detskej fantázii sa medze nekládli. Krásne a chutné jabĺčka sa premenili na nádherné výtvory, ktoré zdobili naše triedy a vestibul školy.  Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Zapojili sme sa do súťaže

      • Naša škola sa tento školský rok zapojila do súťaže EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2020, ktorú vyhlásili pri príležitosti osláv Dňa európskych jazykov (26. september) Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav. Naša škola sa bude prezentovať videonahrávkou, ktorú urobil a spracoval Matúš Buček z 9.B. Moderátorkou je tiež naša žiačka a to Zoe Hulková z 9.B. Hlavnými protagonistami sú piataci s pani učiteľkami a pánom učiteľom, ktorí sa so záujmom a s radosťou učili po taliansky, maďarsky, francúzsky, nemecky a pravdaže nemohla chýbať ani angličtina.

       Videonahrávku si môžete stiahnuť (716 MB) na: https://www.uschovna.cz/sk/zasilka/EFJPS4Y7W4ZYTWBP-U9U/ 

       Mgr. Korina Bieliková 

      • Opatrenia vyplývajúce z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

      • Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR predkladáme ďalšie informácie súvisiace so školskou dochádzkou Vášho dieťaťa v nasledujúcom týždni. Bolo vydané upravené Vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré musí vaše dieťa odovzdať ráno 3.11.2020 pri vstupe do školy, alebo pri prvej návšteve školy po jesenných prázdninách. Pripájame tiež aktualizované Vyhlásenie návštevníka školy. Obe vyhlásenia si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnostiVyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti. Ak nemáte doma možnosť tlače, budú vyhlásenia k dispozícii ráno pri vstupe do školy.  

       V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade dieťa nenavštevuje školu prezenčne.

       Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa, v prípade žiaka 2. stupňa vzdelávajúceho sa dištančne, zákonný zástupca informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania (viď infografika). Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára. 

       Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia, odporúčame mu, aby využil ospravedlnenie žiaka na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november (viď infografika). Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní.

       Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené vyššie.

      • Milé spolužiačky a spolužiaci!

      • Žiacka školská rada si pre vás pripravila čítanie na pokračovanie. Pozývame vás vypočuť si novú časť vždy v sobotu o 17:00. Nahrávka vám v danom čase príde v správe do EduPage.

       Prajeme vám príjemné počúvanie!  Vaša Žiacka školská rada 

       Čítajú:

       - p. uč. Jakub Behrík

       - šk. psychologička Jana Hanuliaková

       - Alena Bálintová (7.B)

       - Kristína Čižmáriková (6.A)

       - Alex Vidra (5.B)

       Technická realizácia:

       - Damián Blahušiak (5.C)

       - Matúš Buček (9.B)

      • Detská rozprávková Žilina

      • Krajské kultúrne stredisko v Žiline každoročne vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž pre deti Detská rozprávková Žilina. Na tejto súťaži sa už tradične zúčastňujú aj žiaci našej školy a tento rok sa zapojili všetci piataci, takže bolo z čoho vyberať.

       Súťažiaci mali vymyslieť svoju vlastnú rozprávku. Vymysleli naozaj veľa pekných, nápaditých, tvorivých, častokrát vtipných rozprávok, v mnohých sa našli krásne myšlienky, posolstvá aj prekvapivé pointy.

       Do súťaže sme poslali 13 najlepších rozprávok. 30. novembra sa dozvieme mená víťazov a ich práce budú publikované v zborníku.

       Našim mladým spisovateľom a ich rozprávkam držíme palce!  Mgr. Jana Sedliaková, Mgr. Dominika Várošová

      • Odporúčam ti knihu

      • Októbrové hodiny literatúry v triedach piatych a šiestych ročníkov sme okrem predpísaného učiva venovali aj knihám, ktoré radi čítame. Tipov na dobré čítanie totiž nikdy nie je dosť. Do školy sme si priniesli svoje obľúbené knihy i knihy, ktoré práve čítame, aby sme o nich porozprávali svojim spolužiakom a pani učiteľkám slovenského jazyka J. Sedliakovej, B. Parízekovej a D. Várošovej. Zistili sme, že sa nám páčia podobné literárne žánre a mohli sme sa porozprávať o knihách, ktoré sme čítali viacerí. Na naše obľúbené knihy sme napísali recenzie, aby sme naše tipy na dobré knižné príbehy mohli zdieľať aj so spolužiakmi z iných tried. Túto akciu si určite ešte tento školský rok zopakujeme. Mgr. Dominika Várošová

      • Piataci ilustrujú rozprávku Ikabog

      • V októbri sme si spoločne na hodinách literatúry prečítali niekoľko kapitol z pripravovanej knihy Ikabog, ktorú napísala známa autorka rozprávok pre deti J. K. Rowlingová. Autorka nového rozprávkového príbehu vyzvala deti, aby jej knižku sami ilustrovali, preto slovenské vydavateľstvo Ikar, ktoré knižku vydá, usporiadalo pre deti súťaž, aby k jednotlivým kapitolám nakreslili ilustrácie a vydavateľstvu ich poslali. Naši piataci sa šikovne zhostili úlohy ilustrátorov a do súťaže poslali svoje ilustrácie. Držíme im palce, aby sme ich umelecké výtvory videli v knižke. Mgr. Janka Sedliaková, Mgr. Dominika Várošová

      • Karanténa pre triedy 1.B a 3.B

      • Na základe pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline sú triedy 1.B a 3.B v domácej karanténe a ich výučba prebieha dištančne od 26.10.2020. Toto karanténne opatrenie končí dňom 29.10.2020.

       Pripomíname, že v piatok 30.10.2020 a v dňoch 2.11., 6.11. a 9.11.2020 sú z rozhodnutia Ministra školstva PRÁZDNINY pre všetkých žiakov.

       Mgr. Radoslav Kačur

      • Špeciálnopedagogická a psychologická podpora

      • Vážení rodičia, aj v čase dištančného vzdelávania ponúkame odbornú špeciálnopedagogickú a psychologickú podporu:

       • žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

       • žiakom a rodičom 5., 8. a 9. ročníkov ohľadom výberu strednej školy a podávania prihlášok,

       • žiakom a rodičom, ktorí z akýchkoľvek dôvodov potrebujú podporu vo vzdelávaní alebo v prežívaní záťažovej situácie.

       Konzultácie realizujeme individuálnou formou telefonicky, mailom alebo prostredníctvom videohovoru každý pracovný deň v čase 9:00-12:00 hod. alebo po individuálnom dohovore. 

       V prípade potreby nás prosím kontaktujte:

       Jana Hanuliaková - školský psychológ, výchovný poradca, ja.hanuliakova@gmail.com, 0910 852 193

       Ivana Janurová - školský špeciálny pedagóg (prioritne pre 2. stupeň), kariérny poradca, ivana.janurova@zaymuska.sk, 0910 852 193

       Gabriela Šeptáková - školský špeciálny pedagóg (prioritne pre 1. stupeň), septakova10@gmail.com, 0910 852 193

       Ďakujeme za spoluprácu. S pozdravom J. Hanuliaková, I. Janurová, G. Šeptáková

      • Zber papiera na Zaymuske

      • Posledný septembrový týždeň naši žiaci aktívne nosili papier do zberu. Spolu priniesli 1 955,10 kg. 

       Najlepší zberači boli odmenení:  1. a  2. miesto získali súrodenci Matej Tobiáš Cingel (3.A) - 185 kg a Krístína Cingelová (4.B) - 185 kg.  Na 3. mieste skončila Emma Dlábiková (7.B) - 183 kg. 

       Najlepšou triedou sa stala 3.A – 282,50 kg.

       Všetkým blahoželáme a tešíme sa na zber o rok! Ing. Stanislava Kaducová, ekonómka  

       Vedeli ste, že...?

       • Každá tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov
        + 4 000 kW energie, 26 000 litrov vody, 3 metre kubické miesta na skládke a 1 500 litrov oleja.
       • Recyklovaný papier vypúšťa približne o 70 % menej škodlivín do ovzdušia 
        1 tona recyklovaného papiera ušetrí 27 kg emisií v ovzduší v porovnaní s papierom z primárnych surovín.
       • Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát Opakovanou recykláciou sa skracujú celulózové vlákna, takýto papier je potom možné kompostovať.
       • Papier tvorí približne 14 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu
        Po bioodpade tvorí papier hmotnostne najväčšiu položku v našom odpade. 
        (zdroj:internet) 
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozvala školy, farnosti aj rodiny zúčastniť sa na iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Jej úmyslom bolo modliť sa spoločne za mier a jednotu na celom svete.

       Modlitby ruženca sa zúčastnili deti približne z 80 krajín – od Ghany cez Sýriu až po Papuu Novú Guineu. Na našej škole prebiehala počas jednej vyučovacej hodiny v pondelok 19. 10. 2020, kedy sa triedni učitelia so svojimi žiakmi pripojili k tejto modlitbe. Počas modlitby bol deťom predstavený príbeh svätej Kataríny Labouré, ktorá v zjaveniach dostala od nebeskej Matky medailu. Tá dostala prívlastok „zázračná“, nakoľko sa začali vďaka nej diať veľké počty uzdravení. Venovali sme sa i misiám na Srí Lanke, za ktoré sme obetovali modlitbu ruženca. Všetkých nás povzbudzovali aj slová sv. pátra Pia: ,,Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa môže zmeniť." 

       Slovami o. Martina z ACN prosme spoločne nech nás všetkých spoločná celosvetová modlitba ruženca naplní novou odvahou a dôverou v Božiu láskyplnú ochranu, ktorú nám chce dať prostredníctvom svojej svätej Matky. Mária, Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!  

      • Vyhodnotenie súťaže "Katedrála Najsvätejšej Trojice"

      • V umeleckej súťaži ,,Katedrála Najsvätejšej Trojice", ktorá sa konala počas dištančného vzdelávania v máji 2020, boli Zaymusáci najlepší. V októbri nám Biskupský úrad zaslal ceny, a tak sme mohli odmeniť našich šikovných a tvorivých žiakov. Vo svojich kategóriách zvíťazili Róbert Hmira (bývalá 5.A) i Daniel Szabó (bývalá 2.B). Ocenenie za svoj výtvor získal aj Marek Szabó z bývalej 4.C triedy. Chlapcom blahoželáme a prajeme im ešte veľa úspechov v ich začínajúcej umeleckej kariére. Mgr. Ivana Kačurová

      • Organizácia a režim dištančného vzdelávania pre žiakov 2. stupňa ZŠ od 26.10. do 27.11.2020

       1. Žiaci 2. stupňa sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu s novou časovou dotáciou pre všetky  predmety. Rozvrh bude žiakom k dispozícii pondelok 26.10. V pondelok budú mať iba triednicku hodinu okolo 11:00, o presnom čase bude žiakov informovať triedny učiteľ pondelok ráno.  
       2. Vzdelávanie bude prebiehať hlavne prostredníctvom edupage (výklad v podobe poznámok, zadanie, pracovný list, test, kontrolné otázky, komunikácia, informácie o hodnotení a klasifikácii žiaka).
       3. Pre videohodiny hodiny budú učitelia využívať aplikáciu ZOOM. Každý žiak školy má prístup ešte na program SmartBooks a na portál Bezkriedy.sk.
       4. Hodina v rozvrhu znamená, že v deň, v ktorom je daná hodina, budú učitelia zadávať úlohy alebo realizovať videohodinu a súčasne je to pre žiakov termín na dokončenie a odovzdanie predtým zadaných úloh.
       5. Učiteľ môže zadávať zadania na každú hodinu samostatne (týka sa to hlavne MAT, SJL, ANJ) alebo môže zadať úlohu na viac hodín, alebo na celý čas dištančného vzdelávania.
       6. Učitelia budú žiakom prideľovať úlohy a realizovať videohodiny prednostne v čase medzi 8:00 a 14:00, ak sa so žiakmi nedohodnú inak. Vyhodnotenie úloh a komentár môžu učitelia zadávať aj v neskorších hodinách.
       7. Ak má žiak akýkoľvek problém s dištančným vzdelávaním, príp. iné súvisiace problémy, môže sa s dôverou obrátiť na príslušného učiteľa, prípadne na triedneho učiteľa alebo špeciálneho pedagóga prostredníctvom Edupage, mailu, telefonicky.
       8. Žiak je povinný zúčastňovať sa dištančného vzdelávania poskytovaného školou, ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje. Informácie o zdravotnom stave žiaka a o jeho schopnosti, resp. neschopnosti zúčastňovať sa dištančného vzdelávania je povinný poskytnúť zákonný zástupca žiaka triednemu učiteľovi do 24 hodín.
       9. Koordinátorom dištančného vzdelávania v triede je triedny učiteľ.
       10. Ministerstvo ohlásilo zmenu termínu jesenných prázdnin! Prázdniny sa neuskutočnia v čase 29.-30.10.2020, ale budú v termínoch 30.10., 2.11., 6.11. a 9.11. Vždy v piatok a v pondelok okolo celoplošného testovania.

       Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že spoločnými silami sa nám podarí prežiť tento náročný čas aktívne a zmysluplne a zachovať si pritom zdravé telo i myseľ a radostného ducha. Mgr. Radoslav Kačur

      • Projekt Kto chýba?

      • Naša škola sa zapojila do projektu "Kto chýba?". Projekt je sústredený na zlepšenie a podporu vzdelávania integrovaných žiakov. Jeho cieľom je viesť k inklúzii, čiže k plnému začleneniu a prijatiu žiaka do kolektívu a k takému systému vzdelávania, aby žiaci s oslabením mohli byť spokojnejší a šťastnejší vo vzdelávacom procese. S našou školou spolupracuje Mgr. Lívia Muntagová, ktorá je konzultantkou našej školy. Jej úlohou počas školského roka bude venovať sa škole, podporovať odborných zamestnancov pri vzdelávaní a zlepšovaní výchovno-vzdelávacieho procesu či poskytovaní špeciálnopedagogickej pomoci žiakom. Prvým krokom bolo odborné vzdelávanie zamestancov v tzv. bálintovskej skupine, určené pre asistentky, špeciálne pedagogičky a školského psychológa. Mgr. Jana Hanuliaková