• Novinky

      • Október - mesiac ruženca i mesiac úcty k starším

      • V dňoch 5. - 6.10.2020 sme si v ŠKD pripomenuli október - mesiac Ružencovej Panny Márie. Deti sa v každom oddelení pomodlili jeden desiatok ruženca. Modlitba bola zameraná na úmysel zastavenia šírenia Covidu 19, za zdravie všetkých chorých a opustených ľudí, ako aj za ľudí, ktorí sa o nich starajú. V mesiaci október sa zameriavame aj na úctu voči starším ľuďom. Každý rok navštevujeme starkých s nacvičeným kultúrnym programom. V tomto pandemickom čase to však nebolo možné. Vyrobili sme preto jeden veľký desiatok ruženca, ktorý symbolicky venujeme Domu sociálnych služieb v Žiline a na všetkých budeme myslieť v modlitbách. Túto akciu pripravila v spolupráci s ostatnými vychovávateľkami p. vychovávateľka Janka Ivanišová. Ďakujeme. Mgr. Jaroslava Bielečková

        

      • Jeseň v ŠKD

      • Mesiac október je „čarovný“ jesenný mesiac, ktorý farbí lístie do zlata či do mnohých odtieňov žltej a červenej. Napriek nepriaznivému počasiu, ktoré obmedzilo naše vychádzky von, sme našli spôsob, ako využiť tieto jesenné krásy prírody. Deti pod vedením pani vychovávateliek tvorili rôzne jesenné dekorácie z farebného lístia. Dekorácie teraz skrášľujú naše prostredie v triedach i na chodbách. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Jesenná olympiáda v ŠKD

      • Ako sa hovorí: "V zdravom tele zdravý duch." Preto sme si posledné pekné jesenné dni spríjemnili športovou olympiádou, ktorá sa uskutočnila dňa 14.10.2020. Deti za jednotlivé ročníky súťažili v rôznych disciplínach, ako napríklad: rýchlostný beh, beh cez prekážky, švihadlový beh a nakoniec si svoje sily zmerali v preťahovaní sa lanom. Vďaka nadšeným súťažiacim bolo toto popoludnie plné radosti zo športu a pohybu. Zodpovedná za akciu bola p. vychovávateľka Eva Jančanská. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Beseda v Krajskej knižnici

      • Dňa 9.10. sme sa so žiakmi tried 3.A a 3.B zúčastnili na besede v Krajskej knižnici v Žiline. Téma besedy znela: „Bájky“. Deti sa hravou formou naučili, čo sú to bájky a dozvedeli sa veľa nových informácií o spisovateľoch slovenskej a českej tvorby, ktorí sa venovali písaniu bájok. Program besedy spestrili rôzne zaujímavé aktivity. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Sladká pomoc v misijnom mesiaci

      • V spolupráci s Pápežskými misijnými dielami chceme aj my prispieť k pomoci pre deti a mládež v misijných krajinách. V októbri majú katechéti k dispozícii čokoládky Sladká pomoc. Predajná cena čokoládky je 50 centov. Čistý zisk z predaja – 25 centov za každú čokoládku – pôjde na podporu projektov pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande v rámci Pápežského misijného diela detí.

       Otec Ivan Kňaze, riaditeľ PMD na Slovensku:  „Sladká pomoc je misijnou aktivitou, ktorá robí našu kresťanskú lásku konkrétnejšou. Chceme motivovať dobrovoľníkov na Slovensku, aby prejavovali solidaritu s Cirkvou na celom svete a robili niečo pre deti a mladých ľudí v najchudobnejších krajinách sveta. Kampaň Sladká pomoc ukazuje, aké ľahké je dosiahnuť veľké veci mnohými malými skutkami.“

       (z webu PMD www.misijnediela.sk/sladka-pomoc/)  

      • Beh zdravia

      • Deti z ŠKD si zmerali svoju pohybovú zdatnosť s rovesníkmi v súťaži BEH ZDRAVIA dňa 23.9.2020 v parku na Bôriku. Žiaci behali podľa ročníkov malý a veľký okruh. Deťom sa tak prirodzený pohyb, akým beh je, veľmi zapáčil a nakoniec si zabehli všetci prítomní. Víťazi behu boli ocenení diplomom a ostatní bežci veľkým potleskom a sladkosťou. Mgr. J. Bielečková 

      • Ochutnávka ovocia v ŠKD

      • Jeseň nám prináša dary, medzi ktoré patria aj plody našej záhrady. V rámci prírodovedno-environmentálnej činnosti sme si v 3.B urobili ochutnávku ovocia, a to nielen domáceho, ale aj tropického. Deti so zaviazanými očami mali podľa vône uhádnuť, o aký druh ovocia ide. Nakoniec sme sa s veľkou chuťou pustili do jedenia ovocia. Veď je pred nami zima a my sa chceme chrániť pred chorobami aj dopĺňaním vitamínov. Mgr. J. Bielečková 

      • Pasovanie prvákov v ŠKD

      • Dňa 21. a 28.9. 2020 sme slávnostne pasovali nových prváčikov 1.A, 1.B a 1.C za čestných členov ŠKD – Zaymusáčikov. Podmienkou bolo absolvovanie rôznych športových disciplín, ktoré deti s radosťou zvládli. Potom ich pani vychovávateľka slávnostne pasovala a ocenila medailou.

       Z dôvodu dodržiavania bezpečnostných opatrení počas COVID-19 sme museli pasovanie prváčikov urobiť jednotlivo po oddeleniach. Všetky deti prejavili veľkú radosť a nadšenie pri súťažiach a necítili žiadne obmedzenie. Mgr. J. Bielečková 

      • Európsky deň jazykov na Zaymuske

      • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra na podporu interkultúrneho porozumenia a zachovania bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. Tohto roku sme sa na Zaymuske do projektu zapojili aj my, a to v piatok 25. septembra 2020.

       Naši piataci sa naučili pomenovať základné farby v piatich európskych jazykoch: v angličtine, francúzštine, maďarčine, nemčine a taliančine. Dozvedeli sa informácie o týchto jazykoch a o krajinách, kde sa daným jazykom hovorí. Zaspievali si typické pesničky, kreslili, zahrali sa, zatancovali, či dokonca „zarepovali“. 

       V tejto aktivite chceme pokračovať aj na budúci rok, kde by sme chceli zaradiť aj ruský jazyk. Tešíme sa o rok na EDJ. Mgr. Korina Bieliková

      • Biela pastelka 2020 - vyhodnotenie

      • Ďakujeme všetkým žiakom a zamestnancom školy za ich finančnú podporu. Ďakujeme tiež dobrovoľníčkam z 8.A triedy, ktoré počas svojho osobného voľna v čase prestávok trpezlivo a obetavo informovali jednotlivé triedy o prebiehajúcej kampani a jej cieľoch. Na Zaymuske sme vyzbierali 257,76 €. Prejavom svojej solidarity, ušľachtilosti a pomoci ste pomohli pri napĺňaní poslania Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Mgr. Kačurová 

      • Jesenný zber papiera začal

      • Vážení rodičia. Na školskom dvore je od pondelka 28.9.2020 pristavený kontajner. Ak máte papier naložený v aute, ráno do 8:00 a poobede medzi 13:00 a 16:00 ho môžete priviezť na školský dvor a naložiť do kontajnera. Do areálu sa dostanete bránou medzi Auparkom a školou z ulice R.Zaymusa.

       Papier do zberu je potrebné zviazať a odvážiť. Meno, triedu a váhu papiera nahláste vy alebo žiaci na vrátnici.

       Pripomíname, že do zberu je možné priniesť suché a neznečistené noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne zoznamy, zošity, listy, obálky, krabičky od liekov a skartované dokumenty.

       Spolu s papierom môžete priviezť aj elektroodpad z domácnosti. Ten uložte vedľa kontajnera, pán školník ho bude priebežne odpratávať.

       Ďakujeme, že výťažkom zo zberu papiera podporujete Zaymusku, a že spolu aspoň "malým dielom" pomáhame chrániť našu prírodu.

      • Plavecká štafeta

      • Dňa 17.9.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili tradičnej Žilinskej plaveckej štafety. Mesto Žilina aj v tomto náročnom období myslí na zdravý životný štýl a podporuje pohybové aktivity u detí i dospelých. Tak sa usiluje o upevnenie zdravia, imunity a zdokonalenie pohybových schopností. Preto sa aj tento rok 30 plavcov - Zaymusákov, odvážne a s plným nasadením, pokúsilo o prekonanie vlaňajšieho rekordu.

       Podarilo sa! Naši žiaci zaplávali spolu krásnych 87 500 metrov, čo bolo doposiaľ najviac zo všetkých plaveckých štafiet našej školy. Avšak vzhľadom k aktuálnej situácii, ktorá sa prejavila v nižšej účasti škôl aj verejnosti, sa celkový žilinský rekord v plaveckej štafete prekonať nepodarilo. Nám to však nevadí! Budeme sa o to snažiť zase o rok a dovtedy budeme poctivo trénovať!

       Blahoželám a ďakujem vám za účasť, milí žiaci! Mgr. Eva Jančanská

      • Biela pastelka 2020

      • V piatok 18.9. bude aj na našej škole prebiehať celoslovenská verejná zbierka "Biela Pastelka".  

       Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.  Zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Viac informácií o kampani nájdete na www.bielapastelka.sk 

       Za akúkoľvek Vašu podporu a štedrosť Vám ďakujeme. Mgr. Ivana Kačurová  

      • Sviatok Povýšenia Sv. Kríža

      • V pondelok 14.9. sme si s našimi deťmi pripomenuli Sviatok Povýšenia Sv. Kríža. Putovali sme ku krížu, ktorý sa nachádza neďaleko Zaymusky - za VÚB bankou. Po jednotlivých triedach sme v modlitbe ďakovali Pánu Ježišovi za Jeho obetu na Kríži. Prednášali sme aj naše osobné prosby a vďaky za naše rodiny.

       Krátkych pútí sa zúčastnili triedy 4.A, 4.B, 5.B, 5.C a 7.B. Mgr. Katarína Križňanová

      • Prehliadka mesta z výšky

      • Dňa 4.9. trieda 7.B absolvovala v rámci vyučovania exkurziu po Žilinských pamiatkach. Navštívili Burianovu vežu, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou nielen katedrály Najsvätejšej Trojice, ale aj žilinskej panorámy. Žiaci ocenili pekný výhľad na pamiatky mesta a na pohoria v okolí Žiliny. Tešíme sa na ďalšiu exkurziu, ktorou by mal byť Budatínsky hrad. Mgr. Pavol Blasbalg

      • Prvý deň nového školského roku

      • Začal sa nový školský rok 2020/2021. Napriek mnohým obmedzeniam sa Zaymusácka rodina opäť stretla s vierou v Božiu pomoc a milosrdenstvo a túžime prežiť krásny a požehnaný školský rok. 

       Škola prijala sprísnené hygienické opatrenia týkajúce sa vstupu do školy, organizácie vyučovania, školskej jedálne i školského klubu. Veríme, že spoločným zodpovedným prístupom (R - rúško, O - odstup, R - dezinfekcia rúk) a vzájomným informovaním sa medzi rodičmi a školou zvládneme nástrahy dnešnej doby.

       Vítame na škole predovšetkým našich prváčikov. Prajeme vám, aby ste v pani učiteľkách našli svoje druhé maminy a aby ste hravo zvládli všetky nové poznatky.

       Vítame aj všetkých starších žiakov, ktorí k nám pristúpili z iných škôl. Prajeme im, aby si na Zaymuske našli dobrých priateľov a aby sa tu dobre cítili.

       Vítame aj všetkých skúsených Zaymusákov a prajeme im ďalší nezabudnuteľný rok. 

       Dobrý Bože, prosíme Ťa o dar múdrosti a o Tvoje požehnanie pre nás i pre všetkých našich drahých.  Amen.

      • Obhliadnutie sa za letom...

      • Už ako je zvykom, na začiatku letných prázdnin Zaymuska znova organizovala pre svojich žiakov letný prímestský tábor. Od 1.7. do 10.7.2020 deti so svojimi vychovávateľkami prežili krásne chvíle v prírode, pri tvorivých dielňach, prehliadkach výstav či v ZOO.

       Tábor sme začali vychádzkou na Vodné dielo. Neskôr sme sa na ihrisku dosýta zabavili rôznymi hrami.

       Vo štvrtok 2.7. sa v dopoludňajších hodinách deti venovali tvorivým dielňam. Mohli si vybrať rôzne aktivity, medzi ktorými bolo napríklad maľovanie kamienkov, ktoré si žiaci nazbierali na vychádzke na Vodnom diele alebo vyrábanie náramkov rôzneho druhu. Farebné koráliky deťom poslúžili na kreatívne vytváranie obrázkov. Žiaci tak mali možnosť vyrobiť originálne darčeky pre  svojich blízkych. V popoludňajších  hodinách navštívili Burianovu vežu a katakomby v Žiline. Sprievodcovia im poskytli zaujímavé, dosiaľ nepoznané informácie o týchto miestach.

       V piatok deti zavítali do Trnového, obce nachádzajúcej sa v krásnom malebnom prostredí hôr. Navštívili kostol sv. Juraja, kde pre nich tunajší pán farár odslúžil sv. omšu. Nezabudli si prezrieť ani zvonicu sv. Floriána. Po zaujímavej prehliadke a dobrom obede, o ktorý sa postarali naše pani kuchárky, deti čakalo zábavné popoludnie, v rámci ktorého si pripravili divadielko. Hercami sa stali naši dobrovoľníci a divákmi boli ostatné deti. Opäť sme sa presvedčili o tom, že na našej škole máme veľa talentovaných žiakov.

       Ďalší týždeň sa účastníci letného tábora vybrali vláčikom navštíviť Strečno. Po prehliadke celého hradu sa vydali na túru do Nezbudskej Lúčky smerom na farmu, kde mali možnosť obdivovať rôzne druhy zvierat. Navyše si odtiaľ deti mohli naplno vychutnať krásny panoramatický pohľad na celé Strečno, Váh a jeho okolie.  

       Súčasťou letného tábora bola tiež návšteva dopravného ihriska spolu s besedou, ktorej téma znela: „Bezpečne na cestách“. Viedol ju príslušník mestskej polície. Deti si po prednáške mohli prakticky vyskúšať cestnú premávku ako cyklisti, kolobežkári či chodci, a to za spustenia semaforov. Avšak pozor! Nebolo to také jednoduché. Museli totiž dodržiavať všetky predpisy a dopravné značky.

       Dňa 8.7.2020 sa konal Olympijský deň. Deti si najskôr v skupinkách vymaľovali svoju olympijskú vlajku, ktorou sa prezentovali na súťaži. Svoju fyzickú zdatnosť vyskúšali v jednotlivých športových disciplínach, kde sa ukázala ich vytrvalosť a snaha súťažiť fair play. Poobede navštívili Budatínsky hrad a v priľahlej záhrade si zahrali zábavné hry.

       Na záver letného tábora absolvovali deti s pani vychovávateľkami výlet do ZOO v Bojniciach. Pri ukážke canisterapie  sa zabavili s milými štvornohými pomocníkmi a dozvedeli sa tiež veľa nových zaujímavostí o tejto terapeutickej metóde. 

       Ďakujeme všetkým deťom, ktoré svojim pekným správaním a nadšením zapájať sa do všetkých aktivít odmenili svoje pani vychovávateľky. Ďakujeme aj všetkým rodičom za trpezlivosť, toleranciu a spoluprácu. A predovšetkým ďakujeme skvelým vedúcim - pani vychovávateľkám, ktoré prvé letné dni obetovali pre svojich žiakov. Nech ich za všetky námahy a obety odmení Pán Boh a požehná ich pevným zdravím a rodinnou pohodou.                Mgr. Jaroslava Bielečková 

      • Zber papiera a elektroodpadu

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

       Pozývame Vás zapojiť sa do Zaymusáckeho zberu papiera, ktorý sa na našej škole uskutoční v dňoch od 28.9.2020 do 5.10.2020Papier do zberu je potrebné zviazať, odvážiť, označiť menom, triedou a váhou papiera a priniesť pánovi školníkovi ráno pred vyučovaním ku kontajneru, alebo počas vyučovania a po vyučovaní na vrátnicu. Kontajner bude pristavený na školský dvor - asfaltové basketbalové ihrisko, kde zvyčajne otvárame  a zakončujeme školský rok. Do zberu je možné priniesť suché a neznečistené noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne zoznamy, zošity, listy, obálky, krabičky od liekov a skartované dokumenty. Najšikovnejšiu triedu a najlepších zberačov z našej školy čaká odmena.

       Do školy môžete v čase zberu papiera priniesť aj elektroodpad, ktorý Vám doma zavadzia. Zaymuska dlhodobo spolupracuje s firmou SEWA pri ekologickej likvidácii elektroodpadov.

      • Vyučovanie na Zaymuske od 7.9. do 14.9.2020

      • Vážení rodičia.

       V období 7.9.-14.9.2020 škola pristupuje k skrátenému vyučovaniu. Tomu sa prispôsobí aj harmonogram stravovania. Školský klub detí funguje aj naďalej do 16:00.