• Novinky

      • Oceňovanie žiakov katolíckych cirkevných škôl

      • V stredu 18.5.2022 oceňoval otec biskup Tomáš Galis najlepších žiakov katolíckych základných škôl Žilinskej diecézy. Za Zaymusku bola na ocenenie navrhnutá Anastázia Urdová z 9.A. Na slávnostnej svätej omši, počas ktorej žiakov ocenili, sa zúčastnili aj Stázkini spolužiaci spolu s triednou pani učiteľkou Mgr. Ivanou Kačurovou.

       Stázke gratulujeme k vzácnemu oceneniu a prajeme jej, aby od septembra na novej škole (Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline) naďalej pokračovala nielen v kvalitných vzdelávacích výsledkoch, ale aby bola aj naďalej skromným, milým, všímavým a citlivým človekom. Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

      • Školský výlet s deviatakmi

      • 9.A sa vybrala na koncoročný výlet do Tatier. Od stredy do piatku (18.5.-20.5.) sme vo Veľkom Slavkove prehlbovali vzťahy pri rôznych spoločných aktivitách - hrali sme volejbal, futbal, minigolf, obrovské človeče, fandili sme hokeju, chlapci si zorganizovali ,,fifa“ turnaj, dievčatá piekli palacinky, naučili sme sa hrať Bang či iné zábavné hry, pri ktorých sme si oddýchli a aj sa veľa nasmiali. Navštívili sme digitálnu galériu Poliankovo v Tatranskej Polianke, užili sme si turistiku na Hrebienku, Reinerovej chate i pri Studenovodských vodopádoch. Bonusom bol relax v AquaCity Poprad. Po dlhých ,,koronových“ obmedzeniach to bol nádherný spoločný čas, na ktorý budeme všetci spomínať. Mgr. Ivana Kačurová

      • Opera v SND

      • Život našej školy na vracia do normálnych koľají. Kultúrne podujatia k nemu vždy patrili. Už tradične navštevujeme  predstavenia v opere SND v Bratislave. Tento rok 13.5. sme boli na opere Aida od Giuseppe Verdiho. Predstavenie malo u publika veľký úspech, bol to krásny umelecký zážitok. Videli sme špičkové umenie v podaní súboru opery SND. Po predstavení hneď v autobuse padali návrhy, kedy najbližšie pôjdeme a na aké predstavenie. Verím, že čoskoro. Mgr. Janka Krajčíková

      • Poďakovanie – Tehlička 2022

      • Chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do celoslovenského projektu Tehlička pre misie a finančne prispeli kúpou tehličky alebo priamo prispeli na účet tohto projektu, ktorý organizuje občianske združenie SAVIO.  Toto združenie podporuje saleziánske misijné diela už po sedemnástykrát.

       Tešíme sa, že sa aj naša škola zapojila do tohto projektu a prispeli sme sumou 125,52 eur.

       Cieľom projektu je pomôcť obyvateľom v utečeneckom tábore Kakuma v krajine Turkana (v Afrike). Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na vzdelávanie detí a mládeže, ktoré pre nich znamená lepšiu budúcnosť. Mgr. Katarína Križňanová

      • Duchovná obnova tretích ročníkov

      • Stredu 11.5. strávili naši tretiaci z 3. A a 3. B netradične - duchovnou obnovou. Pre väčšinu tretiakov je toto obdobie blízkou prípravou na prvé prijatie svätej Eucharistie. Pani katechétka Zuzka Tomašová a pán kaplán Michal Tichý mali pre nás pripravené aktivity, ktorými sme hlbšie spoznali eucharistický chlieb. Každý si umiesil a vytvaroval malú placku nekvaseného chlebíka, ktorý sme spoločne upiekli a na konci obnovy aj ochutnali. V zaujímavom pokuse sme videli, ako láska Pána Ježiša, keď ju pustíme do nášho srdca, vyčistí naše srdcia, ktoré otrávil jed hriechov. Pán kaplán si s nami zopakoval, ako sa máme spovedať. Spoznali sme aj históriu žilinskej katedrály, ktorú nám zaujímavo predstavil herec Jozef Abafi priamo v jej priestoroch. Duchovnú obnovu sme zakončili svätou omšou o 12:00 v katedrále. Mgr. Karol Vlčko 

      • Žiacka púť na Horu Butkov

      • Presne na 102. výročie narodenia sv. Jána Pavla II. sme putovali so žiakmi šiestych ročníkov a so 7.A triedou na Horu Butkov. Obetavo nás sprevádzala pani sprievodkyňa Marika Dudášová.

       Našu púť sme začali pri Detvianskom kríži a spoločne sme sa pomodlili krížovú cestu. Púťou nás sprevádzal i samotný pán riaditeľ Cementární Ladce -  Ing. Anton Barcík, ktorý sa o vybudovanie Butkova sám pričinil. Počas modlitby sme mysleli na všetkých, ktorí nás prosili o modlitby. Na celé naše rodiny, na našich spolužiakov, na celú našu školu a modlili sme sa i za pokoj a mier vo svete.

       Po príchode na vrchol sa rozozvučali zvony v kaplnke sv. Jána Pavla II. Naskytol sa nám krásny výhľad na celý areál. Mali sme čas i na občerstvenie a na prehliadku množstva relikvií svätých, kaplnky Božieho milosrdenstva a sochy Panny Márie.

       Presne na poludnie sme mali svätú omšu spoločne s pútnikmi z východného Slovenska. Spoločne sme v nej prosili i ďakovali zároveň za všetky milosti, ktoré sme tu mohli dostať. Mali sme i prednášku, v ktorej sme sa od sprievodkyne dozvedeli mnohé zaujímavosti o Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva.

       Tešíme sa, že duchovne boli s nami spojení i naši rodičia, ktorí nás mohli vidieť cez živú kameru. Sme veľmi vďační Pánu Bohu i všetkým, ktorí nám umožnili ísť na Horu Butkov. Všetkým odporúčame osobne navštíviť a zažiť si toto milostivé miesto. Mgr. Katarína Križňanová

      • Exkurzia ŠKD u hasičov

      • Dňa 6.5.2022 sa žiaci 1.ročníkov zúčastnili exkurzie u hasičov s našimi pani vychovávateľkami (s pani Pavlačičovou a s pani Hodásovou). 13.5. mali možnosť vidieť ich prácu aj žiaci 2.ročníkov s pani vychovávateľkami (s pani Remekovou a s pani Holešovou). Deti sa oboznámili s požiarnou technikou a vďaka zaujímavému výkladu hasičov získali nové vedomosti. Mohli si vyskúšať helmu či nastúpiť do požiarneho auta. Hasiči im taktiež predviedli rýchle spustenie po tyči, ktoré realizujú, keď sa ponáhľajú na hasenie  nahláseného požiaru. Očká našich žiakov najviac iskrili, keď mohli držať hadicu v ruke a sami hasiť vodou. Bol to pre nich ten najväčší zážitok. Ďakujeme profesionálnym hasičom za ich trpezlivosť a za čas, ktorý nám venovali. Janka Pavlačičová

      • Bábky v podkroví

      • Na začiatku rozkvitnutého mája sa v podkroví Rosenfeldovho paláca deťom z ŠKD otvoril tajomný svet bábok. Expozícia ich previedla históriou Bábkového divadla Žilina, najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na Slovensku. Deti si vypočuli zaujímavý výklad a zažili skutočný divadelný svet. Mali možnosť vyskúšať si, ako sa vodia bábky, zahrali si tieňové divadlo, dozvedeli sa tajomstvo čierneho divadla, vyskúšali si prekrásne parochne, odfotili sa ako Pipi a na konci si vyrobili vlastné papierové bábky. Bol to úžasný zážitok nielen pre žiakov, ale aj pre pani vychovávateľky. Mgr. Lucia Holešová 

      • Ako Planetárium zaujalo naše deti

      • Druhákom sa veľmi páčilo projektové vyučovanie v Planetáriu, preto si ho chceli pripomenúť aj počas výtvarných činností. Maľovali, kreslili a modelovali. Svet vo vesmíre je pre deti očarujúci a zaujímavý. Takto vnímajú usporiadanie, farebnosť a nádheru planét vo vesmíre žiaci 2.B svojimi detskými očami. PaedDr. Gabika Bobuľová

      • Projekt Nečakané veci v škole

      • S českým partnerom Biskupským gymnáziom v Ostrave spolupracujeme už na druhom projekte cezhraničnej spolupráce v rámci grantovej schémy Fondov malých projektov. Po projekte Dorozumievací jazyk - HUDBA (videoklip TALENTY k spoločnej záverečnej piesni je v prílohe) realizujeme projekt Nečakané veci v škole. 

       Na Zaymuske sme privítali českú pani riaditeľku Janu Vylobovú a 43 českých žiakov a pedagógov. Spolu s našimi žiakmi prežili v škole niečo netradičné, nečakané. Miznúca voda, bezodná váza, magnetický sliz, horiace ruky či ohlušujúce výbuchy vodíkových balónov... Na toto všetko budú určite spomínať žiaci 4. až 9. ročníka vďaka fyzikálno-chemickej šou občianskeho združenia Škola hrou. Letieť do vesmíru a tam sa doslova dotýkať planét a hviezd. Aspoň pod kupolou mobilného planetária si toto dobrodružstvo prežili žiaci 1., 2. a 3. ročníka. Možno z nich raz vyrastú skutoční astronómovia a ak objavia novú planétku, asteroid, či kométu - možno ju nazvú Zaymuska. 

       Spoločný projekt týmto nekončí! V tomto školskom roku nás čakajú ešte dve spoločné aktivity - jedna sa bude konať v Ostrave a druhá opäť v Žiline. Na nich budú naši žiaci v spoločných skupinách s českými rovesníkmi pátrať po tom, čo nečakané zažili rôzni ľudia v škole počas svojho štúdia. S výsledkami v podobe reportáží sa s vami určite podelíme.

       Veríme, že podobných nečakaných a hlavne zaujímavých vecí zažijú naši žiaci na Zaymuske ešte veľa, a že ich (a ani nás) zvedavosť a údiv nikdy v živote neopustia. Mgr. Radoslav Kačur     

       A čo vy? Čo nečakané ste v škole zažili?
       Podeľte sa s nami o vaše úsmevné i vážne, najmä však nečakané veci z vašich školských čias! Napíšte nám na zaymuska@zaymuska.sk a ak máte, môžete priložiť aj dokumentačné fotografie.

       Pozrite si videoklip Talenty z predchádzajúceho spoločného projektu s Biskupským gymnáziom.

      • Keď talenty, ktoré v sebe máme, rozvíjame...

      • Dňa 12. mája 2022 sa v Základnej umeleckej škole Ferka Špániho v Žiline  uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska, na ktorom mala zastúpenie aj naša škola. Reprezentovali ju sestry Kukučíkové. Helenka z 1. B nás zastupovala v I. kategórii a Anička zo 4. B v kategórii II. Obe dievčatá svojím nádherným spevom ľudových piesní potešili nielen seba, ale aj všetkých prítomných. Ich radostný spev sa odzrkadlil aj v našom umiestnení. Helenka, ktorá bola zároveň aj najmladšou účastníčkou, získala vo svojej kategórii 3. miesto. Anička si odniesla1. miesto a zároveň postup do krajského kola súťaže. Hovorí sa, že hudba je dar z neba. Veru, je. A ak v sebe máme talent a prostredie, ktoré nám umožňuje rozvíjať ho, je to dar pre všetkých. Ďakujeme dievčatám, že sa venujú spevu, rodičom, že ich k tomu vedú a Pánu Bohu, že boli týmto talentom obdarované, a tak majú možnosť napĺňať ľudské srdcia radosťou, pokojom a láskou aj v týchto náročných časoch. Dievčatá, srdečne blahoželáme a Aničke držíme palce v krajskom kole. Mgr. Simona Valčová a PaedDr. Gabriela Bobuľová

      • Učíme sa pestovať kvety

      • Žiaci z pestovateľského krúžku sa tešia z plodov svojej jesennej práce, kedy na malú kvetinovú hriadku pred školou vysadili cibuľoviny. Ako prvé kvitli snežienky a krokusy. Potom narcisy, hyacinty a ako posledné z jarných kvetov tulipány a modrice. Do hranatého kvetináča pod stromami vysadili letničky, z ktorých si žiaci väčšinu priesad vypestovali sami. Sú to: aksamietnice, lobelky, cínie, gladioly a georgína. Dúfame, že nás táto záhradka všetkých bude tešiť až do konca školského roka. Mgr. Monika Miková

      • Víťazstvo v Biblickej olympiáde

      • Blahoželáme našim úspešným žiakom Anastázii Urdovej z 9.A, Márii Elisabeth Berki zo 6.A a Jurajovi Štefancovi zo 7.A  ktorí získali na Biblickej olympiáde v dekanátnom kole 1.miesto a v diecéznom kole 2. miesto. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a vyprosujeme nech ich živé Božie Slovo mení na ochotných a radostných „apoštolov dneška“.  Mgr. Ivana Kačurová

      • Duchovná obnova prvákov

      • Duchovnú obnovu prváčikov Zaymusákov viedla katechétka Mgr. Zuzana Tomášová. Naši najmenší žiaci spolu s apoštolmi Pána Ježiša, Petrom a Ondrejom, hľadali návod, ako loviť ľudí  láskou. Zmenili sa na rybárov, zažili atmosféru a silu  prítomného okamihu upokojenia búrky života. Čítaním príbehu z Biblie, spevom, spoločnými aktivitami a hrami si upevňovali dobré priateľské vzťahy a učili sa o živote Ježiša Krista a jeho odkaze pre nás. Duchovnú obnovu sme zakončili spoločne s pánom kaplánom Mgr. Michalom Tichým slávením svätej omše. Mgr. Jana Možutíková

      • Okresné kolo stolnotenisového turnaja

      • Dňa 26.4.2022 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola turnaja žiakov v stolnom tenise. Súťažili trojčlenné družstvá, pričom hrali systémom "každý s každým" v jednotlivej skupine. Našu školu reprezentovali žiaci: Samuel Ovšonka, Dávid Lučivňák a Matej Pavlačič. 

       Zo siedmich družstiev sme sa umiestnili na 4. mieste, avšak od postupu do semifinále nás delili iba dva body. Chlapci sa veľmi snažili a touto cestou by som sa im chcel poďakovať za vzornú reprezentáciu našej školy. Mgr. Pavol Blasbalg

      • Deň Zeme 2022

      • 22. apríl je vo svete známy ako Deň Zeme a v súčasnosti predstavuje najväčšie environmentálne hnutie. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.

       Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty! Ako to môžeme urobiť? Tejto téme sme sa venovali nielen my v ŠKD, ale aj pani učiteľky 1.- 4. ročníkov na rôznych predmetoch: výtvarnej výchove, matematike, prvouke, prírodovede... Deti v 1.C napríklad tvorili knihu, kde vypracovali pracovné listy na aktuálnu tému.

       V ŠKD sa na tému Ochrana životného prostredia a triedenie odpadu konali v jednotlivých oddeleniach rôzne besedy, rozhovory a kvízy, deti čistili areál a blízke okolie školy. Pri príležitosti Dňa Zeme sa v ŠKD v pondelok 27. apríla konala tematická súťaž – EKO kvíz, ktorú pripravila pani vychovávateľka Pavlačičová. V nej si zástupcovia jednotlivých oddelení ŠKD preverili vedomosti týkajúce sa ochrany ZEME a životného prostredia. Víťazi jednotlivých kategórií boli odmenení diplomami a sladkosťami. 

       Víťazi:

       1. kategória - Sofia Šutarová, Sára Vanková;

       2. kategória - Filip Skaličan, Filip Čerňanský; 

       3. kategória - Ivka Vargová, Ema Coloňová

       Víťazom blahoželáme. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Medzinárodný deň lesov

      • Každoročne si chceme pripomínať medzinárodný deň lesov, ktorý Organizácia spojených národov vyhlásila v roku 2012. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov v prospech súčasných a budúcich generácií.

       Tohtoročnou nosnou témou medzinárodného dňa bola „OBNOVA LESOV“ – cesta k ozdraveniu a blahobytu, každý strom sa počíta. Deťom je táto téma veľmi blízka. V ŠKD sa tejto téme venovali vo všetkých oddeleniach, a to rozhovormi, besedami a školskou výtvarnou súťažou ŽIVOT V LESE, kde deti popustili uzdu svojej fantázii o ich predstave krásneho a vysnívaného života v lese. Práce našich detí zdobia vestibul školy. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Projektové vyučovanie 4.A - Slnečná sústava

      • V rámci KozmixLab si žiaci 4.A vyskúšali projektové vyučovanie. Cieľom bolo pripraviť divadelné predstavenie o slnečnej sústave. Počas siedmich týždňov získavali vedomosti o slnečnej sústave a spoznávali, ako funguje divadlo. Pripravovali scenár, navrhovali a vytvárali dekorácie, rekvizity, tvorili básne o planétach. K predstaveniu vymysleli hudobný sprievod a záverečnú choreografiu. Vytvorené divadelné predstavenie v závere projektu zahrali svojim spolužiakom na 1.stupni.

       Žiaci pracovali v tíme, utužovali vzťahy v kolektíve, učili sa samostatnosti, zodpovednosti. Prepojením viacerých predmetov (SJL, PDA, VYV, HUV) sa obohatili o nové vedomosti a zručnosti. Spoznali proces prípravy a  realizácie divadelného predstavenia, vyskúšali si herecké povolanie a zažili verejné vystupovanie. Všetko úspešne zvládli a odmenou im bol dlhotrvajúci potlesk a uznanie od mladších spolužiakov. Mgr. Gabriela Trúchla

      • Okresné kolo súťaže Einstein Teen

      • Dva súťažné tímy reprezentovali našu školu v okresnom kole vedomostnej súťaže Einstein Teen. V konkurencii 13 zúčastnených základných škôl sa oba tímy vo svojich kategóriách dostali až do semifinále. Od organizátorov dostali Čestné uznania a malé darčeky.

       Tím súťažiaci v 1. kategórii tvorili:
       Alexandra Handžáková zo 4.A, Hanka Páleníková z 5.A a Petra Gavláková zo 6.B.
       Tím súťažiaci v 2. kategórii tvorili:
       Ondrej Hrnčiar zo 7.A, Alena Bálintová z 8.B a Samuel Dávid Ciesarik z 9.A.
       Všetkým uvedeným žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Mgr. Korina Bieliková