• Novinky

      • Ukončenie školského roku 2021/2022

      • Naša škola sa so školským rokom 2021/2022 rozlúčila okrem tradičných príhovorov pána riaditeľa, nového pána kaplána Fratntiška Daška, či kultúrnym vystúpním našich šikovných žiakov aj netradičnou piesňou... Piesňou We are the world, ktorá je najznámejšou pesničkou na svete vyjadrujúcou posolstvo globálnej solidarity. Od roku 1985 vzniklo niekoľko jej verzií v mnohých krajinách, kde sa spojili známi i menej známi umelci, aby podporili dobrú vec. 30. júna 2022 sme sa spojili my, Zaymusáci, aby sme touto piesňou vyjadrili svoj postoj za mier a lásku na celom svete, za lepší svet.

       Na piesni spolupracovali pedagógovia Korina Bieliková, Iveta Časnochová, Zuzana Zbínová, Jakub Behrík, Gabriela Bobuľová a Jaroslava Bielečková. Za úpravu hudobného podkladu ďakujeme Jánovi Chupekovi a za pomoc pri digitalizácii Jánovi Berešíkovi. Śkolský rok sme ukončili i slávnostnou sv. omšou na Vlčincoch, kde nás spevom sprevzádzal školský spevácky zbor na čele s pani učiteľkami Mikovou a Valčovou. Ďakujeme i pánovi kaplánovi MIchalovi Tichému za duchovnú službu počas celého školského roku. Mgr. Korina Bieliková

      • Deň objavov

      • V piatok 24.6. 2022 sme sa s vybranými žiakmi 8. a 9. ročníka zúčastnili na akcii s názvom „Deň objavov“ na Gymnáziu Veľká Okružná. Tento deň pozostával z dvoch častí, a to z chémie a informatiky. V oblasti informatiky žiaci pracovali s microbitmi, ktoré sa snažili naučiť spievať, či meniť ich sfarbenie podľa ich pokynov. V rámci chémie si vyskúšali rozložiť vodu na kyslík a vodík pomocou elektrického prúdu, pričom vodík dokázali výbuchom na ich ruke. Taktiež sa zoznámili s rôznou reaktivitou kovov a bádali, či je niektorý druh ovocia schopný viesť elektrický prúd. Počas práce im pomáhali vybraní žiaci z 1. a 2. ročníka gymnázia. Deťom sa táto akcia páčila a sú motivovaní zúčastniť sa jej aj v budúcom roku. Mgr. Patrícia Pastorková

      • Účelové cvičenie 2. stupeň

      • Dňa 24.6.2022 sme v miestnom lesoparku Chrasť realizovali Účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa. Účelové cvičenie pozostávalo zo súťaže družstiev z jednotlivých tried v orientačnom behu a z vedomostných otázok z rôznych oblastí vzdelávania a zdravotnej prípravy. Najlepším súťažným družstvom sa stali chlapci zo 7.A triedy v zložení Matej Iwaniec, Ondrej Hrnčiar, Juraj Štefanec a Jozef Kopčan. Uvedeného účelového cvičenia sa zúčastnilo 170 žiakov. Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom a žiakom, ktorí účelové cvičenie pomohli organizovať. Mgr. Pavol Blasbalg 

      • Didaktické hry v prírode 1. stupeň

      • V piatok 24.6.2022 sa uskutočnili Didaktické hry v prírode pre žiakov 1. stupňa. Žiaci boli v družstvách a navzájom si pomáhali. Plnili rôzne úlohy, preskakovali prekážky, hádzali na cieľ, skákali vo vreci, hádali hádanky.
       Všímali si stromy, liečivé a chránené rastliny. Museli absolvovať niekoľko stanovíšť.
       Stanovište č.1 - Skákanie vo vreci - žiaci skákali vo vreci slalomovú dráhu.
       Stanovište č.2 - Ukáž svoju presnosť - deti si vyskúšali hod na pripravený cieľ loptičkou a farebným kruhom.
       Stanovište č.3 - Hádankovo - deti sa v skupinách popasovali s hádankami. Za každú správne vyriešenú hádanku získalo družstvo vrchnáčik.
       Stanovište č.4 - Prekážková dráha - v tomto stanovišti žiaci preskakovali pripravené prekážky.
       Stanovište č.5 - Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana - Rozpoznávanie jedovatých i zákonom chránených rastlín, zvierat žijúcic v lese, doma, na lúke, ich úžitok a prínos pre prírodu; určovanie húb jedlých a jedovatých.
       Stanovište č.6 - Zdravotná príprava - Čo patrí do lekárničky, použitie jednotlivých vecí, ktoré lekárnička musí obsahovať.

       Tretiaci pochodovali zo školy po trase: Bôrický park, vojenský cintorín a späť. Učili sme sa odhadnúť čas, za úlohu sme mali zabehnúť štafetu tak, aby spoločný čas bol presne 1 minúta. Spoločne sme modlitbou pomáhali Dobrému pastierovi, Ježišovi, zachrániť aj zatúlané ovečky - vojakov na vojenskom cintoríne. V skupinách sme určovali stromy, šifrovali morzeovku.

       Štvrtáci sa na svojej trase zastavili v parku Ľ. Štúra, kde si zašportovali, potom sa vybrali pod hvezdáreň, kde objavili preliezky na strome a určovali rastliny. Nakoniec sa občerstvili na Paľovej búde a pokračovali s loptovými hrami. Všetci sme sa spokojní a zdraví vrátili do školy. Mgr. Monika Miková

      • Školský výlet 8.B

      • V dňoch 20.6. a 21.6.2022 trieda 8.B realizovala školský výlet do Liptovského Mikuláša a Liptovského Jána, kde sme boli aj ubytovaní. V prvý deň sme v areáli vodných športov, kde vyrastali aj naši olympionici vo vodnom slalome, absolvovali rafting na divokej vode. Deťom sa splavovanie, pre niektorých aj kúpanie, veľmi páčilo a určite si z tohto splavu odnesú aj pekné zážitky. V Liptovskom Jáne sme mali športové aktivity a kúpanie sa v takzvanej miestnej vani, v ktorej sa nachádza liečivá termálna voda. Deti uvedený výlet hodnotili veľmi pozitívne a v budúcom roku si niečo podobné zopakujeme. Mgr. Pavol Blasbalg

      • Koncoročný výlet na Liptov

      • Bohaté vedomosti o Slovensku, usilovne získané na hodinách vlastivedy, sme si so žiakmi 4.B triedy overovali na vlastné oči počas školského výletu na Liptove. Navštívili sme prekrásnu Demänovskú jaskyňu Slobody, z ktorej sa nám ani nechcelo vyjsť von. Prešli sme sa okolo a obdivovali Vrbické pleso - jediné pleso v Nízkych Tatrách. Zastavili sme sa pri rozsiahlej vodnej nádrži Liptovská Mara a pomyselnou čerešničkou bola prehliadka drevenej dediny Vlkolínec – zapísanej v zozname UNESCO. Cestou domov sme za Ružomberkom uviazli v stojatej kolóne, ale duchaprítomný vodič v spolupráci s pani asistentkou vymysleli náhradnú trasu do Žiliny cez Oravu. To umožnilo pozriež si cestou ešte hrad Likavka a Dolný Kubín. Nálada bola výborná, nechýbal veselý spev a radosť zo spoločne prežitých chvíľ. Mgr. Gabriela Rašková 

      • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

      • Dňa 21. júna sme si vo vestibule školy mohli pozrieť tri divadelné predstavenia, ktoré boli odohrané v anglickom jazyku. Žiaci zo 6.B nám predstavili život najznámejšieho anglického spisovateľa - Williama Shakespeare. Predviedli nám aj krátke ukážky z jeho známych diel: Hamlet, Rómeo a Júlia, Sen noci svätojánskej, Kráľ Lear a Veselé paničky z Windsoru. Ukážky a obsadenie nájdete v našom videu: https://youtu.be/fdDutRFRHkg

       Ďalšie dve predstavenia si pre nás pripravili žiaci zo 4.A (2.skupina) a 4.B (2.skupina). 4.A odohrala veselé predstavenie “Lion is coming“. 4.B predstavila náučné predstavenie “Four seasons“. Predstavenia si môžete pozrieť v nasledujúcom videu: https://youtu.be/Wc0MXDgaaz8

       Mgr. Korina Bieliková a Mgr. Monika Miková

      • Besiedka ku dňu matiek a otcov v ŠKD

      • So školským rokom 2021/2022 sme sa v ŠKD rozlúčili koncoročnou besiedkou, ktorá sa konala pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov. Deti uvili kytičku piesní, básní, ľudových a moderných tancov a divadielko, ktorými chceli prekvapiť a uctiť si svojich najdrahších vo svojom živote, a to mamičku a otecka. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • MDD v ŠKD

      • Medzinárodný deň detí sa v ŠKD slávil 1.6.2022 a niesol sa pod názvom „Deň plný hier a zábavy“. V parku na Bôriku  vychovávateľky pripravili deťom rôzne súťaže, ako sú – „Kohútie zápasy“ -  deti si chránili svoju šatku upásanú za opaskom a snažili sa uchytiť súperovu šatku, ďalej to bol „hod kruhu na terč“, „ skoky vo vreci“, „ pohyblivý chodník“, „prenášanie loptičky na lyžičke“ a zaujímavá disciplína bola „posúvanie loptičky cez trubicu nahor“. Všetky disciplíny prinášali deťom radosť a zábavu, a o to nám išlo. Prežiť tento deň v radosti a dobrej nálade. Po zvládnutí všetkých disciplín boli deti odmenené sladkosťou.   Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Beh zdravia v ŠKD

      • Vo štvrtok 23.6.2022 popoludní sa všetci naši malí športovci, ktorí obľubujú  pohyb a nemajú strach z výziev, stretli v parku na Bôriku v Žiline a svojím stredne vytrvalostným behom podporili myšlienku: Pohyb = zdravie.

       Tak, ako sa aj starí Rimania počas svojho života nechali viesť ideou Kalokagatie, teda harmóniou krásy tela a duše, tak aj naši žiaci v ŠKD dobre vedia, že okrem vzdelávania sa je prirodzené a veľmi dôležité mať aj dostatok pohybu, aby ich organizmus bol dostatočne silný a odolný.

       Šport a rôzne pohybové aktivity by sa mali stať súčasťou každodenného režimu, ako najvhodnejšia forma regenerácie a psychohygieny u detí.

       Aj preto sa každý rok stretávame na Bôriku a spoločne si symbolickým behom pripomíname skutočnosť, že bezpečným pohybom podporujeme zdravie, posilňujeme imunitu nášho tela, formujeme osobnosť, ktorá je odolná, vytrvalá, húževnatá a vie, čo je to bojovať „fair play“.

       Všetky deti od 1.-4. ročníka, ktoré sa nebáli a mali chuť  športovať, si tak aj tento ročník ,,Behu zdravia“ nenechali ujsť a s plným nasadením dosiahli vytýčený cieľ.

       Ďakujeme všetkým deťom za účasť a "ŠPORTU ZDAR“.  Mgr. Eva Jančanská

      • Výlet do Trenčína

      • 3.A v pondelok 20. 6. 2022 obdivovala krásy Trenčianskeho hradu na školskom výlete. Cestou vlakom sme hrali cestovné Bingo. Po vstúpení v Trenčíne bola naša prvá zastávka v hoteli Elizabeth, v ktorom sme si pozreli pamiatku po Rimanoch. Zastavili sme sa aj pri Morovom stĺpe, v piaristickom kostole, zmrzlinárni, videli sme studňu-fontánu s vodníkom, synagógu a neodolali šmykľavkám pri lesoparku. Sprievodkyňa na hrade nás obliekla do plášťov rytierov a dvorných dám. V jej sprievode sme prešli Rotundu, Rytiersku sálu, pivničné priestory, čiernu kuchyňu. Vyšli sme tajným vchodom a pokračovali na Matúšovú vežu, z ktorej bol výhľad na celý Trenčín. Prehliadku hradu sme ukončili obedom pri studni lásky a návštevou hladomorne. Cestou späť na stanicu sme neobišli Kostnicu/Karner sv. Michala. Takmer sme nestihli vlak a museli sme sa veľmi poponáhľať. V Žiline na stanici nás už čakali rodičia.  Zapísali spoločnými silami žiaci 3. A.

      • Pozvánka na Diecézne stretnutie rodín v nedeľu 26. júna

      • Drahí manželia a rodičia, drahé rodiny,

       srdečne vás pozývam, aj v mene nášho otca biskupa Tomáša, na Diecézne stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční túto nedeľu 26. júna v Žiline na VlčincochStretnutie je súčasťou X. Svetového stretnutia rodín v Ríme so Svätým Otcom.

       O 11:00 hod. budeme sláviť svätú omšu spolu s diecéznym otcom biskupom a po nej sa pripojíme k modlitbe Anjel Pána s pápežom Františkom cez TV LUX. 

       Popoludní od 14:15 hod. vás pozývame na zaujímavý a hodnotný program pre celú rodinu.

       Obed si môžete zabezpečiť samostatne, alebo si zakúpiť guláš a iné dobroty, ktoré budú pripravené pred kostolom po modlitbe Anjel Pána.

       Celý program a možnosť bezplatnej rezervácie miesta na sedenie v kostole nájdete na www.srr2022.sk

       Budeme radi, keď túto pozvánku posuniete aj rodinám vašich známych. Verím, že spoločne zažijeme radosť z Božej blízkosti a tiež posilu zo stretnutia s ďalšími rodinami, v ktorých sa mnohí mužovia a ženy usilujú žiť svoje poslanie manželstva a rodičovstva ako Boží dar a povolanie. 

       S vďakou za vás a v prosbe o vašu modlitbu za toto stretnutie rodín v Ríme aj v Žiline. 

       Roman Seko, Sekcia pre rodinu Žilinskej diecézy    

       Viac o popoludňajšom programe: 

       • Deti aj dospelých iste zaujme niekoľko biblických príbehov v podaní profesionálneho divadelného zoskupenia Teatro Colorato z Bratislavy.   
       • Po nich sa predstavia dva mimoriadne hudobné talenty z rodín našej diecézy, a to dnes už svetoznáma flautistka Ajna Marosz z Podhoria pri Žiline a talentovaný klavirista David Perrot zo Žiliny. 
       • Priateľov gospelovej hudby iste poteší koncert Janais.
       • Mamičky budú môcť prijať požehnanie pred pôrodom.
       • Dlhoroční manželia dostanú ocenenie od otca biskupa.
       • Deti budú mať k dispozícii skákací hrad a iné atrakcie. 
       • Po skončení programu si môžete zájsť do Lunaparku Petržalka, ktorý je momentálne v Žiline pri OC Dubeň, iba niekoľko desiatok metrov od kostola na Vlčincoch. :)
      • ŠKD na dopravnom ihrisku

      • V máji sa deti z 2.B, 3.B a 4.B pod vedením pani vychovávateliek Bielečkovej a Holešovej zúčastnili besedy na Dopravnom ihrisku s príslušníčkami mestskej polície. Deti získali základné informácie o dodržiavaní bezpečností na cestách nielen ako cyklisti, ale aj ako chodci. Priamo si vyskúšali svoje vedomosti o dopravných značkách a ich rešpektovaní. Potom  si svoje vedomosti prakticky vyskúšali na bicykloch, kolobežkách, a aj v úlohách chodcov. Deti si vyskúšali cestnú premávku za spustených semaforoch, kde už museli rešpektovať nielen dopravné značky, ale aj svetelný signál.

       Deťom sa takáto forma dopravnej výchovy veľmi páčila. Nakoľko sa blíži čas prázdnin a pekného počasia, deti budú vo voľnom čase stále viac a viac používať bicykle a kolobežky. A preto treba mať na pamäti, že dodržiavanie a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky môže zabrániť rôznym nehodám a zraneniam. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Obľúbené doučovanie v projekte Spolu múdrejší 3

      • Tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu Spolu múdrejší, ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Deväť doučujúcich sa venovalo žiakom na prvom a druhom stupni. Pomáhali im zdokonaliť sa a dobehnúť učivo z matematiky, slovenského a anglického jazyka. Zapojilo sa viac ako 50 žiakov.

       Projekt na škole ocenili nielen samotní žiaci, ale aj ich rodičia a kvalitnú realizáciu potvrdili počas kontroly projektu aj pracovníci Regionálneho úradu školskej správy v Žiline. Pevne verím, že v doučovaní budeme môcť pokračovať aj v budúcom školskom roku, pretože v konečnom dôsledku mal projekt najväčší prínos pre našich žiakov. Všetkým aktérom projektu Spolu múdrejší vyslovujem veľkú vďaku za aktívny a zodpovedný prístup. Mgr. Jakub Behrík, koordinátor projektu na škole

      • SmartBooks - najúspešnejší šiestak je zo Zaymusky!

      • SmartBooks je unikátna INTELIGENTNÁ učebnica učiva celej ZŠ v prívetivom prostredí. Na rozdiel od obyčajných testov žiaka nielen preskúša, ale odhalí jeho slabé miesta a ukáže mu riešenie/postup/vysvetlenie. Tak to o sebe tvrdí SmartBooks na svojej webovej stránke www.smartbooks.sk. Ako sú však spokojní jeho aktívni užívatelia zo Zaymusky?

       Diana a Anna (4.A): Na SmartBooku si opakujeme veci, ktoré sme sa naučili na hodinách. Precvičujeme si to na testoch dovtedy, kým nemáme správne všetky odpovede. Naše obľúbené predmety sú ANJ, SJL a PDA. Môžeš si zahrať hru s kamarátom, ktorý je pripojený.

       Filip (6.B): Pomocou SmartBooku sa môžem učiť aj zábavnou formou. Keď som nemal poznámky z vyučovania, vždy som sa pozrel v SmartBooku, pretože tam sú poznámky zo všetkých látok a všetkých predmetov. Každý deň som si robil nejaké cvičenia. Keď som sa učil nejakú konkrétnu látku, spravil som si k tomu aj test, ktorý mi vždy povedal, čo ešte z tej látky neviem.

       Riaditeľ školy: Povzbudzujem všetkých žiakov k používaniu tohto jedinečného učebného priestoru, pretože dokázateľne pomáha pri učení - precvičuješ to, čo práve potrebuješ, doučíš sa to, v čom máš medzery - hoci aj spred dvoch rokov. Žiaci majú prístup k vedomostiam celej ZŠ, takže je tento systém komplexný. Môžeš s ním trénovať diktáty, anglickú a nemeckú výslovnosť a mnoho iného.

       Som hrdý na to, že váš spolužiak Filip Zanovit zo 6.B sa stal v rámci dlhodobej bodovacej súťaže v SmartBooks najúspešnejším šiestakom na Slovensku. Gratulujem Filipovi a všetkým prajem veľa študijných úspechov! Mgr. Radoslav Kačur

      • Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

      • V histórii Slovenska sú udalosti, na ktoré nemôžeme zabúdať, a preto sme sa 10. júna s končiacimi ročníkmi našej školy zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Čakalo nás tam vzdelávanie týkajúce sa témy Deti a holokaust, počas ktorého nám priblížili spomienky a osudy niektorých preživších. Následne sme absolvovali prehliadku bývalého pracovného tábora, v ktorom je Múzeum holokaustu zriadené. Prezreli sme si jednotlivé expozície a dozvedeli sa množstvo informácií týkajúcich sa života v tábore, deportácií a osudov ľudí po II. svetovej vojne.

       Exkurziu sme zakončili v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša spoločnou modlitbou za pokojnú budúcnosť. Nezabúdame.... Mgr. Jakub Behrík

       Počas tejto exkurzie sa v Trnave odohrala situácia, v ktorej naši žiaci pomohli zranenému človeku na ulici. Privolali rýchlu zdravotnú pomoc a až do jej príchodu počkali so zraneným, pričom s ním neustále komunikovali, aby ho udržali pri vedomí. Týmto vyslovujem verejnú pochvalu za prejavenú duchaprítomnosť a skutok pomoci blížnemu žiakom: Andrej Badík, Jakub Holena, Matej Chren, Róbert Kučera, Patrik Michal a Róbert Turčík. Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

      • Deň Zaymusky - štvrté rodinné stretnutie

      • Deň Zaymusky už štvrtýkrát spojil žiakov, rodičov a pedagógov školy. V sobotu 11.6.2022 bola školská brána otvorená pre všetkých, ktorí túžili znova zažiť tú pohodu, pokoj a zábavu, aká na Dni Zaymusky panovala aj v minulých, predpandemických rokoch.

       V areáli Zaymusky moderátorka pani Kremnická privítala takmer 150 účastníkov, ktorí sa rozhodli venovať sobotné dopoludnie stretnutiu v škole. Bez skúšania a známkovania.

       Už tradične patrí k nášmu stretnutiu aj guláš, klobásky a hlavne neformálne rozhovory či spoznávanie sa navzájom. Vďaka obetavým "gulášnikom" - manželským párom Bukovinským, Holešovým a Chochulovým sa guláš podarilo uvariť včas, veľmi chutne a v dostatočnom množstve.

       Na zábavných i sladkých stanovištiach, ktoré pripravili žiaci, učitelia aj rodičia, sa malí i veľkí účastníci dostatočne vyskákali, vybehali a inak zabavili. Potešili nás aj naši absolventi, ktorí sa prišli pozrieť na svojich bývalých učiteľov a spolužiakov a aj oni sa dobre bavili. Prišlo aj policajné auto s výbavou zásahového tímu, a tak si všetci mohli vyskúšať nepriestrelnú vestu či prilbu, obušok a ,,brnenie" policajtov.

       V tanečnej časti nášho stretnutia sme pod vedením pani učiteľky Korinky Bielikovej prekonával tri roky starý rekord v spoločnom ľudovom tanci, aspoň v náznakoch.  Novým rekordom je počet 108 naraz tancujúcich Zaymusákov. 

       Ako si môžete pozrieť na fotkách, na všetkých stanovištiach sa účastníci ,,hecli" k obrovskému nasadeniu. Skákanie vo vreci, tvárová gymnastika, kuželky, spoločné kráčanie na lyžiach, streľba zo vzduchovky, preliezanie pavučiny, beh v krabicových teniskách, súboj na kladine, chodúle, šípky, zažehľovačky, výroba darčekov, hod na terč, skladanie puzzle a tangramu, vytriasanie pingpongových loptičiek. A samozrejme, skvelé palacinky od pani Hroncovej. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému priebehu nášho stretnutia, sponzorom i dobrovoľníkom.

       Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia a navzájom si želáme pevné zdravie a pokojné leto. Za celý organizačný tím vám ešte raz ďakujem za účasť a radosť, ktorú sme si navzájom odovzdávali! Mgr. Radoslav Kačur

      • Ďalšia aktivita s Biskupským gymnáziom v Ostrave

      • Projekt Nečakané veci v škole, ktorý Zaymuska realizovala v spolupráci s Biskupským gymnáziom v Ostrave, končí. Poslednou aktivitou bola návšteva českých partnerov na Slovensku, konkrétne na pútnickej hore Butkov a v Žiline v našej škole, a na Mariánskom námestí.

       V rámci tohto projektu sme sa spolu zamýšľali nad tým, čo netradičné - nezabudnuteľné by vedeli naše školy ponúknuť svojim žiakom, ako ich viac aktivizovať a motivovať nielen k učeniu, ale aj k rozvoju ich osobnosti a k pomoci svojej komunite. Žiaci zažívali netradičné veci v škole vo forme chemických a fyzikálnych šou, prehliadky vesmíru v mobilnom planetáriu. V mediálnej časti tohto projektu robili prieskumy a ankety, čo Netradičné - nečakané prežívali v škole iní ľudia za mladi. Netradičné sú aj samotné cezhraničné návštevy, pri ktorých spoznávame svojich zahraničných susedov, ich školy, spôsoby učenia, trávenie voľného času. Inšpirujeme sa navzájom - v technickom vybavení, v spoločenských či kultúrnych školských akciách a celkovo vo fungovaní školy.

       S Biskupským gymnáziom v Ostrave by sme radi aj naďalej spolupracovali. Či už pri športových a rôznych vedomostných súťažiach, alebo v duchovnej oblasti cez rôzne pútnické a umelecké aktivity.

       Spoznať nových priateľov a prežiť s nimi veselé a obohacujúce chvíle v škole i mimo nej sme mohli vďaka finančnej podpore Fondu malých projektov. Veríme, že do podobných projektov sa budú naši žiaci zapájať aj naďalej. Mgr. Radoslav Kačur

      • Celoškolské sväté omše v katedrále

      • Sme nesmierne radi, že otcovia kapláni v našej farnosti nám mohli odslúžiť sväté omše počas dvoch prikázaných sviatkov -  Nanebovstúpenie Pána a Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Po dlhom čase zas mohla celá škola naraz oslavovať Pána a ešte radostnejšie to bolo vďaka našim tretiakom, ktorí už takmer všetci mohli prijať Ježiša vo svätom prijímaní. Veľká vďaka patrí aj hudobníkom a spevákom pod vedením pani učiteľky Mikovej a pani učiteľky Valčovej. Nech Pán požehnáva všetky rodiny žiakov i zamestnancov školy zdravím, pokojom a ochranou pred zlým. 

      • DofE - tajomná skratka ukrýva krásne dobrodružstvo

      • V týchto dňoch sa chýli ku koncu 3. ročník bronzovej úrovne DofE (The Duke of Edinburgh´s International Award = Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu) na našej škole (jednej z mála zapojených základných škôl na Slovensku).
       Dvanásti prihlásení žiaci mali možnosť počas roka pod dozorom svojich vedúcich napĺňať svoje výzvy a úlohy v oblastiach športu, talentu a dobrovoľníctva. Teraz ich čaká „čerešnička na torte“ celého programu, ktorou je dobrodružná expedícia. Na nej si počas 2 dní ,,dofáci“ overia, aké to je prežiť v prírode bez rodičov, teplej postele či dopravného prostriedku. Veríme, že prídu naplnení nezabudnuteľnými zážitkami a všetko zvládnu na 1*, veď sa na expedíciu poctivo pripravovali počas roka a svoje zručnosti si vyskúšali aj na cvičnej expedícii 6.-7. júna. Držíme im všetci palce. Za miestne centrum DofE Ing. Zuzana Zbínová