• Novinky

      • Študijný pobyt našich pedagógov v zahraničí

      • Kontinuálne vzdelávanie je alfou a omegou progresu každého pedagóga. To bol jeden z hlavných dôvodov, aby sa naša škola zúčastnila výzvy 2020 programu Erasmus+KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.
       Vďaka nášmu vypracovanému projektu pod názvom „Implementovanie inovatívnych vyučovacích prostriedkov a metódy CLIL do výchovnovzdelávacieho procesu v súlade s aktuálnymi trendami v oblasti vzdelávania na medzinárodnej platforme“ sme úspešne získali finančné prostriedky z programu Európskej únie Erasmus+. 

       Vyslali sme štyroch našich pedagógov na dvojtýždňové študijné pobyty vo vzdelávacej inštitúcii InterEducation v Dubline v Írsku, kde absolvovali kurzy v anglickom jazyku:Mgr. Jaroslava Bielečková - CREATIVITY IN THE CLASSROOM, Mgr. Korina Bieliková - ENGLISH LANGUAGE TEACHING & 21ST CENTURY SKILLS FOR LEARNING FOCUS ON IRELAND, Mgr. Zdenka Smolková - CLIL a Mgr. Jakub Behrík - EFFECTIVE TEACHING WITH DIGITAL TECHNOLOGY.

       Naši pedagógovia sa nielen zdokonaľovali v anglickom jazyku, spoznávali kultúru a históriu mesta a krajiny, no predovšetkým si z týchto kurzov odniesli nové nápady a materiály, ktoré vyučovací proces na našej škole zmodernizujú a zároveň pomôžu vytvoriť pre žiakov podmienky, ktoré korešpondujú s dnešnou modernou dobou. Mgr. Korina Bieliková

      • Oznam o karanténe triedy 3.A

      • Z dôvodu pozitívneho RT-PCR testu žiaka je trieda 3.A na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline v domácej karanténe v dňoch od 10.9. do 21.9.2021. Žiaci 3.A týmto prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali svojho pediatra.

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Vydávanie domácich antigénových testov

      • Vážení rodičia.

       Dnes 9.9.2021 Zaymuska preberala od OÚ Žilina antigénové testy pre samotestovanie žiakov. Pre každého rodiča, ktorý prejavil koncom augusta záujem o tieto samotesty, je určených 5 ks týchto  antigénových testov.

       Nakoľko testy sú balené v škatuliach po 25ks, škola musí zabezpečiť ich hygienické balenie po 5ks. Z toho dôvodu si testy budú môcť zákonní zástupcovia žiakov prevziať na vrátnici školy v piatok 10.9.2021 od 11:00 hodiny do 14:00. Odovzdávanie testov bude prebiehať aj v pondelok a utorok 13.-14.9.2021 od 11:00 do 16:00.

       Zákonný zástupca musí podpísať osobne prevzatie testov, preto ich nemôžeme posielať domov po žiakoch.

       Na základe školského semafóra MŠVVaŠ SR odporúča realizovať samotesty v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. Prosíme vás, aby ste nás o výsledku samotestu informovali cez Edupage – po prihlásení v ponuke Žiadosti/Vyhlásenia tlačivo Domáci AG test – výsledok.

       V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:
       1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
       2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.
       3. Rodič telefonicky na číslo 041/5623625 (sekretariát) alebo na 0910 842 116 (vrátnica) oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

      • Oznam o karanténe triedy 6.A

      • Z dôvodu pozitívneho antigénového testu žiaka je trieda 6.A na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline v domácej karanténe v dňoch od 8.9. do 20.9.2021. Žiaci 6.A týmto prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali svojho pediatra.

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Svätá omša na začiatku školského roka

      • K začiatku školského roka na našej Zaymuske neodmysliteľne patrí slávnostná sv. omša. To, aby sme s Božím požehnaním začali a vedení Božou rukou dobre prežili celý nový školský rok.

       V piatok 3.9. sme v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch spoločne prosili za našich žiakov, učiteľov, za všetkých pracovníkov školy, aj za naše rodiny, aby sme dokázali kvitnúť v Zaymusáckej záhrade svojimi jedinečnými kvetmi našich talentov.

       Sv. omšu celebroval nový školský kaplán otec Michal Tichý, ktorého medzi nami srdečne vítame. Vo svojom príhovore nás zaujal originálnym prirovnaním nás ľudí k mobilom... Sme vďační, že nám pripomenul, aké je dôležité starať sa o svoje telo, zodpovedne vyberať to, čo si do svojho života nainštalujeme, aj to, čo si cez objektív našich očí do seba nafotíme... To, že pre svoje správne „fungovanie“ potrebujeme našu vnútornú baterku - dušu, pravidelne napájať na zdroj, ktorým je Ježiš Kristus.

       Ďakujeme mu za jeho slová povzbudenia a vyprosujeme mu všetky potrebné milosti v jeho novom pôsobisku. Mgr. Zuzana Tomášová 

      • Slávnostný začiatok nového školského roka

      • Dňa 2.septembra 2021 sa po dlhšej prestávke znova otvorili brány našej „Zaymusky“. Prvý deň sa niesol v slávnostnom duchu. Keďže nám prialo i počasie, všetci sme sa stretli na školskom dvore, kde prebiehal krátky kultúrny program, ktorý si pre nás pripravili žiačky prvého stupňa. Dorota Ďaďová, Anna Kukučíková a Viktória Barčiaková nám zaspievali slovenskú ľudovú pieseň Košielka bílená a žiačka Nela Bolvanová zarecitovala krásnu báseň od Pavla Štefánika s názvom Dovidenia lastovičky. Následne pán riaditeľ privítal všetkých nových členov našej "zaymusáckej rodiny“ a predniesol povzbudivý príhovor. Napriek pretrvávajúcim protipandemickým  opatreniam bolo vidieť radosť i očakávanie v očiach našich žiakov či učiteľov. Vítame na škole predovšetkým našich prváčikov a prajeme im, aby s pomocou pani učiteliek hravo zvládli všetky nové poznatky.

       Veríme, že s Božím požehnaním a spoločným zodpovedným prístupom dokážeme čeliť prekážkam súčasnej situácie a že rok 2021/2022 bude plný objavov, nových skúseností a radosti z upevňovania priateľstiev.

       Tešíme sa na všetky zážitky a plnohodnotne prežité dni v našej škole. Mgr. Barbora Parízeková

      • Informácie pre rodičov z dokumentu ŠKOLSKÝ SEMAFOR

      • Vážení rodičia.

       Ministerstvo školstva SR vydalo pre školy manuál, podľa ktorého majú školy zabezpečovať vyučovanie v novom školskom roku. Časť tohto dokumentu, ktorá sa týka povinností a odporúčaní pre rodičov je v nižšie priloženom linku. Celý manuál je prístupný na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

       Veríme, že sa nám spoločným úsilím podarí zachovať prezenčnú výučbu vo všetkých triedach čo najdlhšie.

      • Obhliadnutie sa za prázdninami

      • Prázdniny sú nenávratne preč a začína nový školský rok, ktorý nám opäť prinesie nové vedomosti a rozličné výzvy, školské starosti i radosti. Obzrime sa teda ešte za prázdninovými zážitkami a potešme sa z prežitých dní na našom letnom školskom tábore. Ďakujeme všetkým pani vychovávateľkám, pedagógom, asistentkám i pani kuchárkam za perfektnú organizáciu a priebeh každého jedného táborového dňa.

       Z táborového denníka: 1.7.2021 sme sa vybrali vláčikom do Strečna a navštívili sme skanzen ľudovej dediny – Paseky. Potom sme sa prešli pešo do Nezbudskej Lúčky, kde okrem farmy a zvieratiek sme navštívili aj Rozprávkový les. Deti boli potešené z rôznych rozprávkových postáv a príbehov.

       2.7.2021 patril Rajeckým Tepliciam. Turistickým chodníkom sme si zvolili smer - Zbyňov. Dážď nás však prekvapil, a tak sme sa museli vrátiť späť. Prehliadli sme si kúpeľné mestečko, pochutili si na dobrej zmrzline a vrátili sme sa vlakom späť do Žiliny. Po výbornom obede pokračovali športové aktivity v telocvični.

       6.7.2021 jedna skupina podnikla túru do Jánošíkových dier. Jánošíkove diery predstavujú jednu z najzaujímavejších lokalít Malej Fatry. Deti sa v tropických horúčavách schladili v krásnom horskom prostredí, kde zdolávali mierne náročné prekážky, rebríky a oboznámili sa s flórou a faunou v tomto prostredí Národného parku. Po krásnej túre sme mali chutný obed a po obede šup - späť do Žiliny.

       7.7.2021 sme cestovali za dobrodružstvom do Zuberca – do múzea Oravskej dediny. Deti si prezreli jednotlivé domčeky, stajne, hospodárske domy. Na vlastnej koži si mohli vyskúšať vyrobiť z hliny výrobok na stanovišti Trstenská keramika. Deti sa vcítili do doby a života našich predkov, ich práce, ako aj spôsobu oddychu, ktorý sa úplne líši od ich života. Obdivovali výrobky z keramiky, prútené a drevené výrobky, ručne vyšívané odevy a pod. Bol to krásne prežitý deň, po ktorom nás čakala chutná pizza v Habovka.

       9.7.2021 - po túrach a výletoch deti s nadšením privítali v horúcich dňoch kúpalisko v Žiline. Chladnejšia voda pôsobila ako balzam. Poobede nás čakali tvorivé dielne a záverečná diskotéka.

       Prímestský tábor sa deťom veľmi páčil, obohatil ich o nové zážitky, vznikli nové priateľstvá. Tešíme sa na deti opäť v škole, v školskom klube a veríme, že spolu prežijeme ešte veľa krásnych chvíľ.  

       Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Začiatok školského roku 2021/2022

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

       Pred prvým príchodom do školy je potrebné za každého žiaka vyplniť Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete po prihlásení sa do Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia - kliknete na červené koliesko so znakom "+" vpravo dolu a vyberiete Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

       Prosím vás všetkých o súčinnosť pri vypĺňaní týchto vyhlásení, aby štvrtkový nástup do školy bol pre každého príjemný a bezproblémový. 

       Link na Školský semafor vás presmeruje na stránku ministerstva školstva, kde nájdete podrobné informácie k povinným i odporúčaným hygienickým opatreniam na školách. Ich dodržiavaním chceme chrániť zdravie žiakov i zamestnancov školy, aby sme čím dlhšie mohli učiť prezenčne.

        

       2.9.2021 – štvrtok

       Príchod na školský dvor od 8:00. Bránou z Ulice Romulada Zaymusa medzi Auparkom a školou.

       Začiatok slávnostného otvorenia 8:30 (hymna, program, príhovory).

       Presun do tried – kde bude program s triednymi učiteľmi, cca do 10:30.

       Testovanie kloktacími PCR testami – 2.stupeň 9:30-10:30 – len nahlásení žiaci.

       1.ročník - informácie o ŠKD, zápisný lístok ŠJ a ďalšie organizačné pokyny triednych učiteľov. Z dôvodu protiepidemických opatrení vstupuje do budovy školy s dieťaťom len jeden z rodičov, ktorý vypíše Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy (je na konci tohto článku, môžete si ho vypísať vopred).

       ŠKD ani ŠJ nie sú v prevádzke.

       V prípade nepriaznivého počasia sa žiaci presunú do tried a slávnostné otvorenie prebehne cez školský rozhlas. 

       V okresoch zelenej farby - vo fáze Monitoringu, je počas hromadných podujatí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. Žiadame vás o dodržanie tejto povinnosti.
       (https://korona.gov.sk/povinnost-nosit-ruska-a-respiratory)

        

       3.9.2021 – piatok

       ŠKD funguje od 6:30 (vstup cez vestibul školy, dieťa ide do určenej triedy – podľa štvrtkového určenia); končí 16:00 (nahlásite meno dieťaťa na vrátnici).

       Vyučovanie začína o 8:00.

       Slávnostná svätá omša o 9:00 na Vlčincoch, po nej návrat do školy.

       Testovanie kloktacími PCR testami – 1.stupeň 10:30-11:30 – len nahlásení žiaci

       Školská jedáleň je v prevádzke.

       Koniec vyučovania pre jednotlivé triedy podľa harmonogramu stravovania:

       11:10 - 9.A, 9.B, 8.B, 6.A

       11:30 - 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B

       11:55 - 3.A, 3.B, 4.A, 4.B

       12:15 - 8.A, 7.A, 7.B, 6.C

       12:35 - 5.A, 5.B, 6.B

        

       6.-7.9.2021 – pondelok + utorok

       ŠKD a ŠJ už v bežnej prevádzke.

       Vyučovanie začína o 8:00, prebiehajú dni tried s triednymi učiteľmi.

        

       Od 8.9.2021

       Vyučovanie podľa rozvrhu.

       Vyprosujme si pre seba Božie požehnanie, aby sme spoločne prežili čím viac „prezenčných“ školských dní a aby sa na Zaymuske každý snažil o pokoj a dobro.

      • Zápisný lístok do Školskej jedálne a možnosti dotácie na stravu v šk. roku 2021/2022

      • S účinnosťou od 1.8.2021 je ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ. 

       Naďalej však zostáva možnosť požiadať o dotáciu na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ, za týchto podmienok:
       1. dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
       2. dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, alebo
       3. dieťa žije v domácnosti, v ktorej si
       ani jeden z rodičov neuplatňuje daňový bonus na dieťa

       Každý rodič, ktorý si požiada o dotáciu na stravu pre svoje dieťa musí predložiť potvrdenie:

       • že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (potvrdenie z úradu práce),
       • alebo potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (potvrdenie z úradu práce),
       • alebo čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (tlačivo v prílohe)
      • Kloktacie testy - začiatok školského roku 2021/2022

      • Vážení rodičia,

       na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. -9. ročníka) a všetkých žiakov základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

       Zisťovanie záujmu o prebehne do 26.8.2021 do 9,00 hod. prihlasovacími formulármi cez konto žiaka na edupage.

       Testovanie prebehne v škole v  dňoch od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021. Bližší harmonogram testovania určí škola  podľa počtu prihlásených žiakov.

       Výsledok testu bude doručený do 72 hodín od zozbierania testov prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa.

        

       Spôsob, akým prebieha testovanie kloktacími PCR testami, ako aj všetky potrebné informácie o kloktacích PCR testoch nájdete na webovej stránke ministerstva https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

      • Domáce samotestovanie antigénovými testami

      • Vážení rodičia,

        

       ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie, tým  rodičom, ktorí prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

       Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

       Zisťovanie záujmu o sadu antigénových samotestov prebehne do 26.8.2021 do 9,00 hod. prihlasovacími formulármi cez edupage konto.

       Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o spôsobe distribúcie samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

        

       Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

        

       Návod na použitie

       https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

        

       Sprievodca pre samotestovanie

       https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

      • Výzva rodičom, ktorí sa vracajú zo zahraničnej dovolenky

      • Vážení rodičia.

       Vzhľadom na to, že v zahraničí sa výrazne rozširuje Delta variant COVIDu, chcem vyzvať rodičov, ktorí sa so žiakmi našej školy, vrátili zo zahraničia, aby zvážili príchod žiakov do školy v posledných júnových dňoch. Pre vysvedčenie si môžete prísť aj neskôr v júli alebo v auguste. Každú stredu bude v škole zodpovedná osoba, ktorá bude môcť od vás prebrať učebnice a vydať vysvedčenie.

       Pripomínam, že ak vaše dieťa minimálne 3 dni nebolo na školskom vyučovaní, ste podľa usmernení Ministerstva školstva SR povinní vypísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti cez Edupage (v časti Žiadosti/Vyhlásenia).  

       Ďakujem, že zodpovedne pristupujete k svojmu zdraviu i k ochrane zdravia ostatných. Mgr. Radoslav Kačur  

      • Dopravné ihrisko spestrilo žiakom posledné školské dni

      • V utorok 22.6. trieda 2.B strávila na dopravnom ihrisku MP Žilina na Vlčincoch krásne predpoludnie. Akcia pozostávala z prednášky pani policajtky o pravidlách bezpečnosti na cestách a následnom bicyklovaní a kolobežkovaní na ihrisku podľa týchto pravidiel.

       Veríme, že podobné akcie naučia naše deti bezpečnej jazde a zvýšia ich bezpečnosť v meste. Mgr. Martina Zafková

      • Nová Rada školy pri CZŠ R. Zaymusa

      • Po voľbách zástupcov za pedagogických zamestnancov 17.9.2020, nepedagogických zamestnancov 29.9.2020, po delegovaní členov rady za zriaďovateľa 13.11.2020 a po voľbách zástupcov rodičov v dňoch 4.6.-7.6.2021 sa ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri CZŠ R. Zaymusa konalo 17.6.2021.

       Na ustanovujúcom zasadnutí si členovia rady školy spomedzi seba zvolili predsedu a podpredsedu rady školy. Predsedom sa stal Mgr. Peter Valášek, podpredsedníčkou sa stala Mgr. Tünde Halajová.

       Rada školy je poradným a kontrolným orgánom, ktorý spolurozhoduje o dôležitých otázkach organizácie vzdelávacieho procesu na škole. Voľby do rady školy ako aj voľbu orgánov rady školy upravuje zákon č. 596/2003 z.z. a vyhláška MŠ SR č. 291/2004. 

      • Čistejší vzduch v školskej jedálni

      • Vďaka daru jedného z rodičov sa školská jedáleň stala bezpečnejším prostredím. Zariadenie FTS AstroPure 2000 čistí vzduch v školskej jedálni od rôznych nežiadúcich zložiek a znečistení. Je tiež účinné pri eliminácii vírusu COVID-19 v ovzduší. ĎAKUJEME! Mgr. Radoslav Kačur 

      • Úspešný umelec zo Zaymusky

      • V piatok 11. júna sa Max Hulman z 2.B zúčastnil vernisáže v rámci výtvarnej súťaže na tému Rozprávka o snehovej kráľovnej. So svojou kresbou sa Max umiestnil na 3. mieste. Súťaž usporiadalo Centrum voľného času na Kuzmányho ulici. Gratulujeme! Mgr. Martina Zafková