• Novinky

      • Výzva rodičom, ktorí sa vracajú zo zahraničnej dovolenky

      • Vážení rodičia.

       Vzhľadom na to, že v zahraničí sa výrazne rozširuje Delta variant COVIDu, chcem vyzvať rodičov, ktorí sa so žiakmi našej školy, vrátili zo zahraničia, aby zvážili príchod žiakov do školy v posledných júnových dňoch. Pre vysvedčenie si môžete prísť aj neskôr v júli alebo v auguste. Každú stredu bude v škole zodpovedná osoba, ktorá bude môcť od vás prebrať učebnice a vydať vysvedčenie.

       Pripomínam, že ak vaše dieťa minimálne 3 dni nebolo na školskom vyučovaní, ste podľa usmernení Ministerstva školstva SR povinní vypísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti cez Edupage (v časti Žiadosti/Vyhlásenia).  

       Ďakujem, že zodpovedne pristupujete k svojmu zdraviu i k ochrane zdravia ostatných. Mgr. Radoslav Kačur  

      • Dopravné ihrisko spestrilo žiakom posledné školské dni

      • V utorok 22.6. trieda 2.B strávila na dopravnom ihrisku MP Žilina na Vlčincoch krásne predpoludnie. Akcia pozostávala z prednášky pani policajtky o pravidlách bezpečnosti na cestách a následnom bicyklovaní a kolobežkovaní na ihrisku podľa týchto pravidiel.

       Veríme, že podobné akcie naučia naše deti bezpečnej jazde a zvýšia ich bezpečnosť v meste. Mgr. Martina Zafková

      • Nová Rada školy pri CZŠ R. Zaymusa

      • Po voľbách zástupcov za pedagogických zamestnancov 17.9.2020, nepedagogických zamestnancov 29.9.2020, po delegovaní členov rady za zriaďovateľa 13.11.2020 a po voľbách zástupcov rodičov v dňoch 4.6.-7.6.2021 sa ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri CZŠ R. Zaymusa konalo 17.6.2021.

       Na ustanovujúcom zasadnutí si členovia rady školy spomedzi seba zvolili predsedu a podpredsedu rady školy. Predsedom sa stal Mgr. Peter Valášek, podpredsedníčkou sa stala Mgr. Tünde Halajová.

       Rada školy je poradným a kontrolným orgánom, ktorý spolurozhoduje o dôležitých otázkach organizácie vzdelávacieho procesu na škole. Voľby do rady školy ako aj voľbu orgánov rady školy upravuje zákon č. 596/2003 z.z. a vyhláška MŠ SR č. 291/2004. 

      • Čistejší vzduch v školskej jedálni

      • Vďaka daru jedného z rodičov sa školská jedáleň stala bezpečnejším prostredím. Zariadenie FTS AstroPure 2000 čistí vzduch v školskej jedálni od rôznych nežiadúcich zložiek a znečistení. Je tiež účinné pri eliminácii vírusu COVID-19 v ovzduší. ĎAKUJEME! Mgr. Radoslav Kačur 

      • Úspešný umelec zo Zaymusky

      • V piatok 11. júna sa Max Hulman z 2.B zúčastnil vernisáže v rámci výtvarnej súťaže na tému Rozprávka o snehovej kráľovnej. So svojou kresbou sa Max umiestnil na 3. mieste. Súťaž usporiadalo Centrum voľného času na Kuzmányho ulici. Gratulujeme! Mgr. Martina Zafková 

      • Skrátenie vyučovania kvôli vysokým teplotám

      • Vážení rodičia, milí žiaci. Extrémne teploty prinútili vedenie školy pristúpiť k skráteniu vyučovacích hodín. Siedme hodiny odpadnú a ostatné hodiny sa skrátia na 35 minút. Presný rozpis vyučovania a rozpis stravovania je v prílohe. ŠKD funguje bezo zmien.

       Od 24.6. budú triedy fungovať už s triednymi učiteľmi, tiež bude skrátené vyučovanie. K týmto opatreniam pristupujeme v záujme ochrany zdravia Vašich detí. 

      • Z rozprávky do rozprávky

      • Dňa 9.6.2021 sa naše školské ihrisko premenilo na Rozprávkový svet. Deti maľovali farebnými kriedami na asfalt rôzne rozprávkové príbehy, bytosti, zvieratká a postavy z detských príbehov, a stali sa tak veľkými ilustrátormi rozprávok. Ich kresby si zaslúžia veľkú pochvalu.  Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Deň plný zábavy v ŠKD

      • 1. jún je sviatkom všetkých detí. My sme tradične tento deň oslávili a pripravili deťom „Deň plný zábavy“. Žiaci si na jednotlivých stanovištiach vyskúšali rôzne zaujímavé disciplíny: kohútie zápasy, skoky vo vreciach, hod loptičkou do kruhu, preskoky cez prekážky, podliezanie, podávanie loptičky netradičným spôsobom, slalomový beh s loptičkou na tenisovej rakete. Nakoniec deti dostali sladké odmeny na každom stanovišti. V týchto disciplínach nešlo o to, kto bude prvý, ale o radosť z hry a dobrú zábavu. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Preventívna aktivita zameraná na zvládanie záťažových situácií

      • Dňa 18.6.2021 medzi nás zavítala Mgr. Valéria Moricová PhD., z Katedry krízového manažmentu FBI UNIZA. Žiakov 5.A triedy učila, ako zvládať náročné situácie. Spoločne sa rozprávali o odolnosti, osobách a veciach, ktoré nám môžu spríjemňovať dni, ale taktiež o linkách pomoci a o ľuďoch, na ktorých sa môžu v prípade potreby obrátiť. Diskutovali o stresových reakciách, o tom ako sa stres prejavuje v našom správaní, prežívaní, ale aj ako sa odráža na našom tele. Prešli si cestou hrdinu, ktorý čelil výzve, stretol pomocníka, narazil na prekážky, s ktorými sa nakoniec vyrovnal. Nakoniec si každý vypracoval svoju vlastnú záchrannú sieť. Na záver stretnutia sa žiaci naučili dve dychové cvičenia, ktoré sú taktiež užitočnou pomôckou pri práci so stresom. Mgr. Sarah Štefanková

      • ÍTečkársky školský hit: programujem micro:bit!

      • Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis podporil na Zaymuske micro:bity. Micro:bit je jednoduchý programovateľný plošný spoj. Bol vyvinutý anglickou televíziou BBC v rámci kampane na podporu výučby programovania vo Veľkej Británii v roku 2016. 

       Na Zaymuske sme sa do spoznávania programovania micro:bitov vydali na hodinách informatiky hneď po návrate žiakov z dištančného vzdelávania. 

       Zábavu žiakom prinieslo 25 svietiacich diód, farebné LED pásiky, reproduktory, či senzory pohybu. Spolu so svojimi programovateľnými tlačidlami micro:bity zaujali aj 38 žiakov 4. až 9. ročníka, ktorí sa 28.5. zúčastnili celoškolskej súťaže v programovaní micro:bitov. 

       Ukázalo sa, že na škole máme množstvo šikovných perspektívnych programátorov, ktorí raz možno budú určovať trendy vo svete digitálnych technológií.

        V kategórii 4. - 6. ročník sa umiestnili:

       1. miesto: Vojtech Bálint 5.A

       2. miesto: Emma Adámková 5.C

       3. miesto: Jakub Kostúrik 5.B

        

       V kategórii 7. - 9. ročník sa umiestnili:

       1. miesto: Veronika Berzáková 7.B

       2. miesto: Dominik Pilc 7.B

       3. miesto: Matúš Buček 9.B

       Blahoželáme. Mgr. J. Berešík, Mgr. R. Kačur 

      • Koľko lásky je vo Vašom srdci

      • Máj, lásky čas... Po láske túži každý človek, či je to malé dieťa, dospelý, alebo senior... Práve v tomto období, od 1. mája do 31. mája, prišla na našu školu výzva "Koľko lásky je vo Vašom srdci". V nej šlo o možnosť potešiť srdcia seniorov ručne vyrobenou pohľadnicou, ktorá poputuje do vybraných sociálnych zariadení. Deti sa tejto výzve veľmi potešili, od najmenších prváčikov, až po tretiakov. V ŠKD sme vyrobili 75 krásnych pohľadníc. Pani Sukeníková, ktorá ich bola na škole prevziať, ich neskôr osobne odovzdala do DSS Straník a Turie. Ďakujeme za aktívne zapojenie sa. Mgr. Jaroslava Bielečková 

      • Oznam školskej jedálne

      • Oznamujeme našim stravníkom, že na dni:

       Pondelok - 28.6.2021

       Utorok     - 29.6.2021

       Streda     - 30.6.2021

       sa dá strava odhlásiť najneskôr v pondelok 28.6.2021 do 7:00 hod.

       Po tomto termíne sa obedy neodhlásia z dôvodu nulovania skladových zásob a stravného listu.

       Neodhlásený obed nie je možné odobrať do obedára z dôvodu protiepidemiologických opatrení.

       V stredu 30.6.2021 sa stravovanie zabezpečuje iba pre 1.- 4. ročník. Pre ročníky 5.-9. sa strava v tento deň nepodáva a všetci budú z obeda automaticky odhlásení. Anna Sršníková, vedúca ŠJ

      • #JerusalemaChallenge

      • ​​​​V rámci adaptačného týždňa sme sa triedy 5.A, 5.B, 6.A 1.skupina, 6.B, 9.A a 9.B 2.skupina zapojili do tanečnej výzvy #JerusalemaChallenge, ktorá sa realizuje na celom svete od februára 2020. Na internete ste mohli vidieť choreografie zo všetkých možných krajín, národností, škôl či zamestnaní. Od rehoľníkov, zdravotníkov v testovacích centrách, policajtov, žiakov či letiskového personálu...

       A keďže v škole je žiak "nielen učením živý", vďaka pani učiteľke Korinke Bielikovej si teraz môžete pozrieť Zaymusácku Jerusalemu...

       Vedeli ste?

       Pieseň od Kgaogelo Moagiho, známejšieho ako DJ Master KG, v podaní speváčky Nocembo Zikode, bola vydaná v októbri 2019 a stala sa okamžite hitom. Vo februári 2020, keď sa začali prvé obmedzenia kvôli koronavírusu, skupina priateľov v Angole natočila chytľavé video, v ktorom tancujú na pieseň Jerusalema. Keď pandémia koronavírusu uzamkla svet, gospel - housová pieseň prerazila hranice.

       Pieseň v IsiZulu, jednom z 11 juhoafrických národných jazykov, je modlitbou k Bohu, aby mohol speváčku zaviesť do svätého mesta Jeruzalem. „Jeruzalem je môj domov, stráž ma, kráčaj so mnou, nenechaj ma tu, moje kráľovstvo tu nie je...“

      • Beseda s poradcom prezidentky

      • Dňa 4.5. 2021 medzi nás až z ďalekého Prešova zavítal vzácny hosť Mgr. Viktor Teru. Viktor pochádza z Maďarska, ale dlhé roky žije na Slovensku. Jeho životný príbeh, v ktorom sa chlapec zo skromných rómskych pomerov vďaka úsiliu a vzdelaniu stal poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej, je inšpirujúci a motivujúci pre mnohých mladých ľudí na Slovensku. A práve o tento príbeh, o nádej a o nevzdávaní sa pri žiadnych prekážkach, sa podelil so žiakmi ôsmeho ročníka na Zaymuske.

       Bližšie nám priblížil aj svoju prácu mentora pre mladých dospelých a tiež prácu v tíme pani prezidentky, od ktorej nám priniesol srdečný pozdrav. Povedal nám aj o činnosti Rómskeho vzdelávacieho fondu a zdôraznil to, čo posúva dopredu mnohých mladých ľudí: „Nikdy sa nevzdávaj!“ 

       Verím, že každý jeden z nás z tohto spoločného stretnutia odchádzal obohatený a s novou chuťou zobrať svoj život pevne do svojich rúk... Bc. Sarah Štefanková

       Ak by ste sa o Viktorovi chceli dozvedieť viac, nižšie sú linky na články (aj) o ňom.
       "Bezrúškové" fotky prebraté z článku z Dennika N.

      • Workshop z VÚDPaP-u

      • Dňa 7.5.2021 sa na našej škole uskutočnil zážitkový workshop pre pedagógov zameraný na pochopenie, pomoc a prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

       Workshop bol vedený Mgr. Beátou Likeovou z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie z Bratislavy. Bol hradený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci projektu Kto chýba?, do ktorého je naša škola počas celého školského roku zapojená. Mgr. Jana Hanuliaková 

      • Návšteva o. biskupa Tomáša Galisa v Zaymuske

      • V utorok 11.5.2021 o. biskup Tomáš Galis navštívil našu školu. Keďže epidemiologické podmienky ešte stále nedovoľujú zhromaždenia väčšieho počtu osôb, vo vestibule ho privítali zástupcovia - tretiaci z 3.B. Otec biskup práve ich triedu na chvíľu navštívil, porozprával sa so žiakmi a zaželal im pred blížiacim sa prvým svätým prijímaním, aby nikdy nezanechli život s Ježišom.

       Otec biskup si potom prezrel zrekonštruovanú jedáleň a kuchyňu, pozdravil a povzbudil pani kuchárky v ich práci. Chvíľu modlitby strávil v našej školskej kaplnke, prezrel si chodby a nástenky a v riaditeľni sa s vedením školy okrem iného rozprával o úlohách cirkevného školstva a o kvalite žilinských cirkevných škôl. 

       Na stretnutí s pedagógmi zdôraznil úlohu pedagógov byť pre žiakov vzormi v nasledovaní Krista a úlohu nás všetkých byť Ježišovými učeníkmi v každom veku. V spoločnej modlitbe zveril celú Zaymusku pod ochranu Panny Márie. 

       Otec biskup, ďakujeme za Vašu návštevu, požehnanie i povzbudenie. Vyprosujeme Vám pevné zdravie a plnosť Ducha Svätého pri riadení Žilinskej diecézy. 

      • Projekt Nečakané veci v škole

      • V tomto roku sa znovu stretneme so žiakmi a učiteľmi partnerskej školy - Biskupského gymnázia v Ostrave. Po nezabudnuteľnom hudobnom workshope a koncerte v novembri 2019 chystáme opäť niečo netradičné! V najnovšom projekte, ktorý bol podporený z Fondu malých projektov cezhraničnej spolupráce EÚ, sa uskutoční v Zaymuske séria úžasných chemicko - fyzikálnych šou a do školy prinesieme aj planetárium... 

       V druhej časti projektu sa vyberieme do ulíc Žiliny a Ostravy, kde žiaci budú v skupinkách tvoriť videoreportáže o tom, aké nečakané veci náhodní okoloidúci zažili počas svojich školských rokov... O všetkom vás budeme informovať na našom webe, aj na FB stránke školy "Naša Zaymuska".

       Prajeme si, aby tento projekt nebol prerušený žiadnym lockdownom ani uzavretými hranicami, a aby žiaci mohli v škole zažiť niečo super - niečo, čo by vôbec nečakali...   

      • Vynovené ihrisko ŠKD

      • Pri návrate žiakov na prezenčné vyučovanie čakalo deti milé prekvapenie. Ihrisko s preliezkami škola doplnila novou dopadovou plochou. Deti z ŠKD sa tak budú môcť hrať v bezpečnejšom prostredí. 

       Ďakujeme pánom školníkom Chupkovi a Staňovi za kvalitnú prácu, ktorú odviedli. 

      • Deň Zeme

      • Tohto roku sme si pripomenuli 50. výročie Dňa Zeme. Téma je celosvetovo vysoko aktuálna. Na jej dôležitosť upozornil aj pápež František vo svojej encyklike „Laudato Si“ (v preklade Pochválen buď).

       Svätý otec v nej vysvetľuje, aby sme prírodu chápali ako nádhernú knihu, v ktorej k nám hovorí Boh a odovzdáva nám niečo zo svojej krásy a dobroty: „Lebo z veľkosti a krásy stvorení sa úsudkom poznáva ich Stvoriteľ“ (Múd 13, 5)

       22.4.2021 sa ochrane našej Zeme venovali aj naši žiaci nielen na vyučovacích hodinách ale i v ŠKD: prevetrávali vedomosti v zaujímavom kvíze, čistili okolie školy, pripomenuli si dôležitosť triedenia odpadu a vyrábali kreatívne plagáty na danú tému. Triedni učitelia a ŠKD

       Velebte Pána, všetky jeho diela; chváľte a vyvyšujte ho naveky.

       Velebte Pána, slnko a mesiac;

       Velebte Pána, moria a rieky;

       Nech Pána velebí zem; nech ho chváli a oslavuje naveky. (Dan 3, 57-90)